De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OO Analyse in de praktijk OO Analyse in de praktijk IV OO basisregels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OO Analyse in de praktijk OO Analyse in de praktijk IV OO basisregels."— Transcript van de presentatie:

1 OO Analyse in de praktijk OO Analyse in de praktijk IV OO basisregels

2 2OO Analyse, IV OO basisprincipes Boeken/tutorials: Object Oriented Software Construction, Bertrand Meyer Object Oriented Software Construction, Bertrand Meyer

3 3OO Analyse, IV OO basisprincipes Waarom regels ? Consistentie Consistentie Als iedereen dezelfde regels gebruikt, Als iedereen dezelfde regels gebruikt, dan zullen de verschillende onderdelen goed samenwerken. dan zullen de verschillende onderdelen goed samenwerken. dan begijpt elk teamlid de code/het design van een ander beter dan begijpt elk teamlid de code/het design van een ander beter Minder manieren om eenzelfde probleem op te lossen Minder manieren om eenzelfde probleem op te lossen Minder tijdverlies bij het tobben over welke oplossing het beste is. Minder tijdverlies bij het tobben over welke oplossing het beste is.

4 4OO Analyse, IV OO basisprincipes Waarom regels ? (vervolg) Betere Code: Betere Code: = Makkelijker/goedkoper/sneller te wijzigen systemen, … = Makkelijker/goedkoper/sneller te wijzigen systemen, … Opmerking hierover: Het belangrijkste blijft het respect voor het project, de code, de methode, enz.

5 5OO Analyse, IV OO basisprincipes Verschil object-klasse Een object is één instantie van een klasse.Een object is één instantie van een klasse. Een klasse beschrijft algemeenheden over zijn objecten.Een klasse beschrijft algemeenheden over zijn objecten. Voorbeeld : Voorbeeld : Als Antwerpen een object is, dan zou Stad zijn klasse kunnen zijn.

6 6OO Analyse, IV OO basisprincipes Verschil object-klasse Oefening Oefening Vul de ontbrekende cellen in: ObjectKlasse Andre Agassi … Auto

7 7OO Analyse, IV OO basisprincipes Complete klasse Een klasse bevat i.h.a. zowel attributen als niet triviale methoden.Een klasse bevat i.h.a. zowel attributen als niet triviale methoden. Waarom: attributen en methoden van een klasse wijzigen vaak samen en horen dus samen. Waarom: attributen en methoden van een klasse wijzigen vaak samen en horen dus samen. Voorbeeld : Voorbeeld : Bankrekening +haalAf(bedrag: double) -stand: double +schrijfOver(bedrag: double, naar: Bankrekening) +double getStand() +setStand(stand: double)

8 8OO Analyse, IV OO basisprincipes Complete klasse Oefening Oefening Wat is er eigenaardig bij dit voorbeeld: Verrichtingen +haalAf(van :BR, bedrag) +schrijfOver(bedrag, van: BR, naar: BR) BankRekening +getStand() +setStand(stand) -stand

9 9OO Analyse, IV OO basisprincipes Veranderlijke eigenschappen Een veranderlijke eigenschap wordt voorgesteld door een attribuut.Een veranderlijke eigenschap wordt voorgesteld door een attribuut. Een onveranderlijke eigenschap kan leiden tot een extra subklasse als het aantal waarden beperkt is.Een onveranderlijke eigenschap kan leiden tot een extra subklasse als het aantal waarden beperkt is. Waarom? Waarom? attributen zijn wijzigbaar maar een object kan niet van klasse veranderen attributen zijn wijzigbaar maar een object kan niet van klasse veranderen Vb: Vb: Persoon Gehuwde Alleenstaande Persoon +getBurgStaat() … -burgStaat

10 10OO Analyse, IV OO basisprincipes Veranderlijke eigenschappen Oefening 1 Oefening 1 Stel we willen modelleren dat sommige vogels tot een soort behoren die kan zwemmen, en andere niet. Is dit goed ? Vogel +fladder() … -kanZwemmen: bool …

11 11OO Analyse, IV OO basisprincipes Veranderlijke eigenschappen Oefening 2 Oefening 2 Is dit goed ? Persoon +getLeeftijd() +trouwMet(Persoon partner) … -gebDatum …

12 12OO Analyse, IV OO basisprincipes Gemeenschappelijke code Gemeenschappelijke code binnen een klasse moet ondergebracht worden in een aparte methode die dan meermaals wordt opgeroepen.Gemeenschappelijke code binnen een klasse moet ondergebracht worden in een aparte methode die dan meermaals wordt opgeroepen. Waarom ? Waarom ? Wijzigingen moeten dan nog maar op 1 plaats gebeuren. -> vermijden van bugs. Wijzigingen moeten dan nog maar op 1 plaats gebeuren. -> vermijden van bugs. Voorbeeld: zie volgende slide Voorbeeld: zie volgende slide

13 13OO Analyse, IV OO basisprincipes // TWIJFELACHTIG: public Class BesteldProdukt{ … public double getBTW(){ public double getBTW(){ return (aant*prijs-korting)* BTWPERC; return (aant*prijs-korting)* BTWPERC; } public double getTotaal(){ public double getTotaal(){ return (aant*prijs-korting) + return (aant*prijs-korting) + (aant*prijs-korting)*BTWPERC (aant*prijs-korting)*BTWPERC }} // Probleem: Stel ik wil extra korting // toekennen -> 3 keer wijzigen // BETER: public Class BesteldProdukt{ … public double getNetto(){ return aant*prijs-korting; return aant*prijs-korting; } public double getBTW(){ return getNetto()*BTWPERC; return getNetto()*BTWPERC; } public double getTotaal(){ public double getTotaal(){ return getNetto() return getNetto() + getBTW(); + getBTW(); }} Gemeenschappelijke code Voorbeeld Voorbeeld

14 14OO Analyse, IV OO basisprincipes public Class GeldAutomaat{ public void vraagRekeningStand(){ public void vraagRekeningStand(){ drukAfOpScherm(“Geef pin”); drukAfOpScherm(“Geef pin”); setPin(getLaatstIngelezenString()); setPin(getLaatstIngelezenString()); if ( curPin().equals(curRek().getPin()) ) if ( curPin().equals(curRek().getPin()) ) drukAfOpScherm(getRek().getStand()); drukAfOpScherm(getRek().getStand()); } public void haalGeldAf(){ public void haalGeldAf(){ double bedrag; double bedrag; drukAfOpScherm(“Geef pin”); drukAfOpScherm(“Geef pin”); setPin(getLaatstIngelezenString()); setPin(getLaatstIngelezenString()); if ( curPin().equals(curRek().getPin()) ) { if ( curPin().equals(curRek().getPin()) ) {... // af te halen geld opvragen... // af te halen geld opvragen bedrag = … bedrag = … getRek().haalAf(bedrag); getRek().haalAf(bedrag); } }} // BETER: public Class GeldAutomaat{ private String curPin; private String curPin; private String curRek; private String curRek; public haalPin(){ public haalPin(){ drukAfOpScherm(“Geef pin”); drukAfOpScherm(“Geef pin”); setPin(getLaatstIngelezenString()); setPin(getLaatstIngelezenString()); } public booleana pinOk(){ public booleana pinOk(){ return curPin().equals(curRek().getPin()) return curPin().equals(curRek().getPin()) } public void vraagRekeningStand(){ haalPin(); haalPin(); if ( pinOk()) { if ( pinOk()) { drukAfOpScherm(getRek().getStand()) drukAfOpScherm(getRek().getStand()) } } public void haalGeldAf(){ public void haalGeldAf(){ double bedrag; double bedrag; haalPin(); haalPin(); if ( pinOk() ) { if ( pinOk() ) { …... // af te halen geld opvragen …... // af te halen geld opvragen bedrag = … bedrag = … getRek().haalAf(bedrag); getRek().haalAf(bedrag); }} Gemeenschappelijke code Oefening: Verbeter de code: Oefening: Verbeter de code:

15 15OO Analyse, IV OO basisprincipes Command-Query 1. Een methode die een resultaat teruggeeft, mag NIETS wijzigen. (query)1. Een methode die een resultaat teruggeeft, mag NIETS wijzigen. (query) 2. Een methode die iets wijzigt, mag GEEN resultaat teruggeven. (command)2. Een methode die iets wijzigt, mag GEEN resultaat teruggeven. (command) Waarom ? Waarom ? Alg.: Een methode moet 1 duidelijk omlijnde opdracht hebben. Alg.: Een methode moet 1 duidelijk omlijnde opdracht hebben. Je verwacht niet dat een query iets wijzigt (side effect). Je verwacht niet dat een query iets wijzigt (side effect). Voorbeeld. Volgende slide. Voorbeeld. Volgende slide.

16 16OO Analyse, IV OO basisprincipes Command-Query // TWIJFELACHTIG: public class mijnRij{ private Object[20] rij; private Object[20] rij; private int tel = -1; private int tel = -1; public Object getNext(){ public Object getNext(){ tel++; tel++; if ( tel < rij.length ) if ( tel < rij.length ) return rij[tel]; return rij[tel]; else{ else{ tel--; tel--; return null; return null; } } public boolean hasNext(){ public boolean hasNext(){ return tel < rij.length-1; return tel < rij.length-1; } public void reset(){ tel=-1;} public void reset(){ tel=-1;}} // BETER: public class mijnRij{ private Object[20] rij; private Object[20] rij; private int tel = 0; private int tel = 0; public Object getElement(){ public Object getElement(){ if (tel < rij.length) if (tel < rij.length) return rij[tel]; return rij[tel]; } public void next(){ public void next(){ if (tel < rij.length) if (tel < rij.length) tel++; tel++; } public boolean eof(){ public boolean eof(){ return tel == rij.length; return tel == rij.length; } public void reset(){ tel=0;} public void reset(){ tel=0;}}


Download ppt "OO Analyse in de praktijk OO Analyse in de praktijk IV OO basisregels."

Verwante presentaties


Ads door Google