De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPO in het kort Maarten Lenaerts algemeen coördinator IPO Afdeling Platteland – VLM IPO trefdag, 9 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPO in het kort Maarten Lenaerts algemeen coördinator IPO Afdeling Platteland – VLM IPO trefdag, 9 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 IPO in het kort Maarten Lenaerts algemeen coördinator IPO Afdeling Platteland – VLM IPO trefdag, 9 december 2008

2 * Doel IPO * Werking IPO * Realisaties IPO * Meer INFO IPO in het kort

3 25/3/2005: oprichting IPO door toenmalig minister voor plattelandsbeleid, Yves Leterme SAMENWERKING voor een duurzame* ontwikkeling van het Vlaamse platteland beleidsdomeinoverschrijdend interbestuurlijk Gemeentelijk Provinciaal Vlaams toerisme, ruimtelijke ordening, cultuur, economie, mobiliteit, landbouw, leefmilieu, stedenbeleid, welzijn, sociale zaken, infrastructuur, erfgoed, natuur, … HOE Doel IPO alle krachten gebundelddeskundigen, ambtenaren middenveldorganisaties * Triple P gedachte: people (mensen, sociale pijler), planet (aarde, milieu pijler) en prosperity (welvaart, economische pijler).

4 Doel IPO TAKEN van het IPO: Ter sprake brengen van knelpunten ivm ontwikkelingen op het platteland Uitvoeren van studies (scherpstellen problematiek) Opstellen van beleidsadviezen of beleidsaanbevelingen Ondersteunen van pilootprojecten

5 Werking IPO Knelpunt  agenderingsnota  BO  themagroep (+ studie)  advies  BO

6 IPO Ondersteunend overleg (denk en doe-werk) Werking IPO TOERISME CULTUUR ECONOMIE STEDENBELEID RUIMTELIJKE ORDENING INFRASTRUCTUUR LANDBOUW NATUUR LEEFMILIEU MOBILITEIT WELZIJN ENERGIE GEZONDHEID WONEN WERK ONDERWIJS VORMING JEUGDBELEID SPORT ONDERNEMEN WETENSCHAP SOCIALE ZAKEN ERFGOED ARMOEDE Kerngroep (= stuurgroep) IPO-raad (= kennisreservoir) Themagroep - themavoorzitter - themacoördinator (VLM)

7 Realisaties IPO AFGEWERKTE adviezen : Dagelijkse behoeften Hoevewinkels Kwaliteitskamers Logiesbedrijven Lokaal woonbeleid Welzijn en gezin Enkele RESULTATEN:  aanpassing wetgeving voor aantal logies in logiesbedrijven  provincies richten kwaliteitskamers op  advies bij ontwerp koninklijk besluit plezierluchtvaart  …

8 Realisaties IPO LOPENDE adviezen : Hergebruik leegstaande gebouwen Gezondheid Lawaaisporten Onderhoud Stilte en rust TOEKOMSTIGE themagroepen : Ruimtelijke transformaties van het agrarisch bedrijvenlandschap Lokale bestuurskracht Mobiliteitsproblemen op het platteland

9 Realisaties IPO STUDIES : Onderhoud Agrarische architectuur PILOOTPROJECTEN : Buurtwinkels STeR ZORO  Goede praktijken en leerpunten worden gebundeld

10 Meer INFO www.ipo-online.be


Download ppt "IPO in het kort Maarten Lenaerts algemeen coördinator IPO Afdeling Platteland – VLM IPO trefdag, 9 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google