De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 3  In 2010 in de Achterhoek 205 basisscholen (gemiddelde schoolgrootte: 183 lln.)  In 2020: 125 kleine scholen (<150 lln.).  In 2020: Leegstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 3  In 2010 in de Achterhoek 205 basisscholen (gemiddelde schoolgrootte: 183 lln.)  In 2020: 125 kleine scholen (<150 lln.).  In 2020: Leegstand."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2

3 3  In 2010 in de Achterhoek 205 basisscholen (gemiddelde schoolgrootte: 183 lln.)  In 2020: 125 kleine scholen (<150 lln.).  In 2020: Leegstand van honderden lokalen.  Toepassen gemiddelde schoolgrootte niet meer bij alle schoolbesturen mogelijk.  Afname werkgelegenheid met 453 fte.  Rijksvergoeding + 40 miljoen euro per jaar lager.  Conclusie: Niets doen is geen optie !!!

4 4

5 5

6 6 Onderwijs - onderwijskwaliteit (aandacht voor kleine scholen en concepten) -wetgeving/werkelijkheid Personeel - leeftijdsopbouw - teamgrootte - expertise in teams Betaalbaarheid - personeel (vergrijzing) - materieel (leegstand) - schoolgrootte - bereikbaarheid/vervoer Innovatie - investeren in kwaliteit - MFA’s, - creatieve oplossingen Kwaliteit

7 7  Gemeente  onderhoud  leegstand Gemeente Leefbaarheid vervoer Schoolbestuur sluiten school Schoolbestuur openhouden school

8  Maak een vlekkenplan (situatie nu en in de toekomst).  Ontwikkel samen een visie:  Welke scholen blijven bestaan?;  Waar komen MFA’s en hoe ingericht?;  Afstand van huis naar school (afstand, bereikbaarheid, vervoer)  Tijdpad van reorganisatie. 8

9  Neem geen halve maatregelen: het zijn soms pijnlijke keuzes.  Investeer in kwaliteit: minder maar wel beter!  Vertaal de toekomstvisie naar een Integraal Huisvestings Plan (IHP)  Kijk ook over de gemeentegrenzen !!!! 9

10 Gemeenten en schoolbesturen verzorgen samen de communicatie (praten met één mond). -Benader de achterban (ouders, dorpsraden etc.) zoveel mogelijk samen -Wees duidelijk in de fasering, het meerjarenperspectief van scholen om leegloop/weglek te voorkomen. 10

11 Na het basisonderwijs volgt vanaf 2015 het voortgezet onderwijs.  Aanbod VMBO (afdelingen) en aantal scholen  Doelstelling: Een zo dekkend en divers mogelijk netwerk van zo kleinschalig en thuisnabij mogelijke onderwijsvoorzieningen. 11

12 Voor een gestructureerde inkrimping van onderwijsvoorzieningen met behoud van kwaliteit is regionale samenwerking de enige oplossing. 12


Download ppt "1. 2 3  In 2010 in de Achterhoek 205 basisscholen (gemiddelde schoolgrootte: 183 lln.)  In 2020: 125 kleine scholen (<150 lln.).  In 2020: Leegstand."

Verwante presentaties


Ads door Google