De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Indiceren, een TOP-initiatief transparant, opbrengstgericht, passend onderwijs Haarlem, 22 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Indiceren, een TOP-initiatief transparant, opbrengstgericht, passend onderwijs Haarlem, 22 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Indiceren, een TOP-initiatief transparant, opbrengstgericht, passend onderwijs Haarlem, 22 juni 2011 c.struiksma@cedgroep.nl

2 Teveel leerlingen verblijven te lang in het speciaal onderwijs (cl.4; cl2). Passend onderwijs is daar een reactie op: inhoudelijk: niet de stoornis is bepalend, maar wat de leerling nodig heeft; financieel: Lump Sum als in SBO. Huidige situatie

3 Waarom is de situatie zoals die is? Gedragswetten: Beloon : gedrag neemt toe. Straf : gedrag wordt onderdrukt. Negeer : gedrag neemt af.

4 Op zoek naar de bekrachtigers. Waar zitten ze nu? Situatie: - Omvang verwijsgedrag is ongewenst; - SO: open eind regeling; - WSNS-swv: lump sum. Basisschool verwijst, is van probleem af. WSNS-swv stuurt door naar SO; houdt dan middelen in kas. SO: hoe meer lln, hoe hoger budget.

5 Het verhaal van de bekrachtigers Waar zitten ze nu? Wie beleven hier plezier aan? - SO-scholen, SBO-scholen - Commissies van indicatiestelling; - SWV- en REC-functionarissen.

6 Het verhaal van de bekrachtigers Waar zitten ze nu? Conclusie huidige situatie: Gedrag dat vanuit beleidsoogpunt ongewenst is, wordt systematisch beloond.

7 Wat is - vanuit passend onderwijs gezien - gewenst gedrag? - Bao-school die goede zorg biedt en leerlingen binnenboord houdt. - Bao-school die professionalisering koppelt aan onderwijszorg. - S(B)O-school die leerlingen terugplaatst. - School die goed met ouders omgaat.

8 Het verhaal van de bekrachtigers SWV Passend Onderwijs Passend Indiceren: - koppel financiering los van inhoudelijke inrichting - maak financiering zelfregulerend en zelfcorrigerend

9 Sturen op resultaat. Geldstromen transparant. Hoe regelen we de geldstromen? Een rekenvoorbeeld

10 Zorgbudget OCW € 628.000.000 aantal leerlingen PO 1.548.000 zorgbedrag per leerling (afgerond) € 400 SWV, aantal leerlingen (afgerond)20.500 SWV-zorgbudget € 8.200.000 zorgmiddelen per leerling SWV

11 20500 af 367 x € 9.737 af SWV € 600.000 € 8.200.000 €4.173.400 € 400 € 200 /ll 20133 lln zorgmiddelen per leerling SWV X

12 €400 af - zware zorgleerlingen - kosten SWV €200 per leerling zorgmiddelen per leerling SWV

13 Basisschool de Regenboog - 205 lln 205 leerlingen

14 € 200 €41.000x 205 l.l. basisschool de Regenboog

15 205 lln 2 lln zorg in het SO zorg in het SBO 3 lln basisschool de Regenboog 200 lln

16 5 lln € 8.0002 SO 3 SBO€ 16.000 € 24.000totaal basisschool de Regenboog

17 zorgbudget 2012-2013 af - verwijzingen € 24.000 € 17.000 basisschool de Regenboog - 200 lln zorgbudget zonder correctie € 41.000 voor 200 lln per ll € 85 € 200

18 basisschool de Zonnestraal 205 leerlingen 212 leerlingen

19 € 200 € 42.400x 212 lln basisschool de Zonnestraal

20 212 lln 3 lln zorg in het SO zorg in het SBO 9 lln basisschool de Zonnestraal 200 lln

21 12 lln € 24.0003 SO 9 SBO€ 36.000 € 60.000totaal basisschool de Zonnestraal

22 zorgbudget 2012 - 2013 - € 17.600 - € 60.000 basisschool de Zonnestraal - 200 lln zorgbudget zonder correctie € 42.400 - € 88 af - verwijzingen voor 200 lln € 200

23 € 250 Regenboog gevolgen voor de school Zonnestraal weinig verwijzingen hoger zorgbudget veel verwijzingen € 23.250 - € 7.000negatief zorgbudget

24 Wat is - vanuit passend onderwijs gezien - gewenst gedrag? Doel: minder leerlingen zitten minder lang op het speciaal (basis)onderwijs.

25 Doel: minder leerlingen zitten minder lang in het speciaal (basis)onderwijs. - Bao-school die goede zorg biedt en leerlingen binnen houdt. Beloning: school houdt meer zorgbudget over.

26 Doel: minder leerlingen zitten minder lang in het speciaal (basis)onderwijs. - Bao-school die professionalisering koppelt aan onderwijszorg. Beloning: aantal verwijzingen door zwakke leerkracht neemt af, houdt daardoor meer zorgbudget over.

27 Doel: minder leerlingen zitten minder lang in het speciaal (basis)onderwijs. - S(B)O-school die leerlingen terugplaatst. Beloning basisschool: zorggelden vloeien terug. SBO-school: goede concurrentiepositie.

28 Doel: minder leerlingen zitten minder lang in het speciaal (basis)onderwijs. - School die goed met ouders omgaat. Beloning: vlotte medewerking van ouders.

29 Mitsen en maren: Verschillende populaties. Selectie aan de poort. Scholen gaan leerlingen te lang vasthouden. Negatief budget is oneerlijk..

30 Maximale beleidsruimte voor scholen en besturen - tav. organisatie van indicatiestelling - ontwikkeling tussenvoorzieningen - onderwijsprofiel - rol, functie, omvang SO/SBO Inhoudelijk: sturen op resultaat

31 Wat betekent TOP concreet voor u? juni Startbijeenkomst; presentatie basisrekenmodel. juli Interviewronde 1; werkgroep? sept Rapportage ronde 1. okt Ronde 2. Rapportage ronde 2. nov Verdiepingsinterviews. Concept eindrapport. dec Aanzet implementatie draaiboek, eindrapport Slotbijenkomst,.

32 Een eerste benchmark.

33 Zorgbudget OCW € 628.000.000 aantal leerlingen PO 1.548.000 zorgbedrag per leerling € 406 SWV, aantal leerlingen20.596 SWV-zorgbudget € 8.355.483 zorgmiddelen per leerling SWV

34 20596 af 367 x € 8.888 af SWV € 600.000 € 8.355.483 €3.862.000 € 406 € 222/ll 20229 lln zorgmiddelen per leerling SWV X

35 €406 af - zware zorgleerlingen - kosten SWV €229 per leerling zorgmiddelen per leerling SWV Nb. Er is geen rekening gehouden met verevening.

36 TOP-scholen - 5199 lln 5391 leerlingen

37 € 222 €1.347.126 x 5391 l.l. TOP-scholen

38 5391 lln 11 lln zorg in het SO zorg in het SBO 181 lln TOP-scholen 5199 lln

39 192 lln € 100.10011 SO 181 SBO€ 435.026 € 535.126totaal TOP-scholen

40 5399 af 192 x € 2780 af SWV € 157.050 € 1.191.994 €692.175 € 406 € 133/ll 5199 lln TOP-scholen X

41 TOP-scholen samen

42 TOP-scholen gemiddelde per leerling


Download ppt "Passend Indiceren, een TOP-initiatief transparant, opbrengstgericht, passend onderwijs Haarlem, 22 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google