De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pego innovatie Naar energieneutraal wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pego innovatie Naar energieneutraal wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Pego innovatie Naar energieneutraal wonen
Dr. Ivo J. Opstelten ECN

2 Energiegebruik Gemideld elektra-verbruik [kWh]
Gemiddeld aardgas-verbruik [m3]

3 Rollen, doelen en instrumenten
Rijksoverheid 1.Gebouw gerelateerd EPN 1.Gebouw gerelateerd EPN 1.Gebouw gerelateerd EPN CO2 Gemeenten 2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie 2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie 2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie EPN + 3. Huishoudelijk Energieverbruik 3. Huishoudelijk Energiegebruik Projectontwikkeling 4. Wijkgebonden Energiegebruik Bewoner

4 In stappen naar energieneutraal - nieuwbouw
45% 60% 80% De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: 45% CO2 reductie EPC ≤ 0,55

5 In stappen naar energieneutraal - renovatie
45% 60% 80% De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: 45% CO2 reductie tenminste 2 stappen labelklasse EPA (van C naar A)

6 Gebouwafhankelijke gebruikersenergie (GAGE)
Bouw- en Installatietechnische voorzieningen die het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur direct beïnvloeden en die bouwkundig en installatietechnisch in de woning kunnen worden voorzien

7 HuisHoudelijk energiegebruik (HHE)
Het door gebruik en bewoning bepaalde energie

8 De strategie - Trias energetica
Thermische isolatie, zonpassief, warmteterugwinning STAP 1: VRAAGBEPERKING Energievraag STAP 2:DUURZAME ENERGIE STAP 3:EFFICIENT FOSSIEL WKK, HR-ketel, transport, verlichting zon, warmtepomp, WKO wind, biobrandstof, afvalwarmte?

9 Gebouw concepten Concepts Technology Design strategy 
IBC = Integrated Building Concepts CFF = Cleanest Fossil Fuels RBE = Responsive Building Elements Exergy concept Conv. Gen. Adaptive concept Efficient CFF Technology Design strategy  Solar concept Low exergy systems Passive concept Apply Renewable Energy sources Responsive building elements Reduction of energy demands Conventional reduction The IBC Energy Design Pyramid

10 Passiefhuis concept Concept karakteristieken:
Maximaal energiegebruik voor verwarming 15 kWh/m2jaar Maximale primaire energievraag voor alle toepassingen 120 kWh/m2jaar Compacte bouwvorm en U waarden < 0.15 W/m2K Passieve zonne-energie Gebalanceerde ventilatie met HR wtw (vaak voldoende voor verwarming) E-besparende apparatuur

11 Zonwoning concept Concept karakteristieken: Zuid georienteerd (PH)
Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming PV Warmteopslag Extra aandacht voor zomer comfort (PH)

12 Adaptief woning concept
Concept karakteristieken: Vraagsturing Klimaatactieve bouwdelen Integratie van installaties met gebouwdelen

13 Exergiewoning concept
Exergie > kwaliteit van de energiedrager Ruimteverwarming laagwaardige energie Concept karakteristieken: Lage tot zeer lage temperaturen van warmtelevering (dicht bij ruimtetemperatuur) (Z)LTV afgiftesystemen, gecombineerd voor verwarmen en koelen Management en uitnutting energiestromen Optimalisering installaties en toepassing DE Warmte (koude) opslag

14 Huishoudelijk energiegebruik: energiehypotheek/woonlastengarantie
Ontwerp Ontwerp 1 Ontwerp 2 Probabilistische benadering Input j Input n Input variabelen Input 1 Uitkomst Ontwerp 1 Gem. 1 Ontwerp 2 TRNSYS Bewonersprofielen Gem. 2 Limiet Woonlasten €  Nader te ontwikkelen: Protocol, uitgangspunten, en rapportagemodel

15 Commissioning/kwaliteitsborging
Publiek-Privaat Bouwteam Controle van component en conceptkwaliteit Prestaties regelen in contracten met onderaannemers Toetsing op gemaakte (prestatie) afspraken


Download ppt "Pego innovatie Naar energieneutraal wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google