De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pego innovatie Naar energieneutraal wonen Dr. Ivo J. Opstelten ECN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pego innovatie Naar energieneutraal wonen Dr. Ivo J. Opstelten ECN."— Transcript van de presentatie:

1 Pego innovatie Naar energieneutraal wonen Dr. Ivo J. Opstelten ECN

2 Energiegebruik Gemiddeld aardgas- verbruik [m3] Gemideld elektra-verbruik [kWh]

3 3. Huishoudelijk Energieverbruik 3. Huishoudelijk Energiegebruik 4. Wijkgebonden Energiegebruik 2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie Rollen, doelen en instrumenten Rijksoverheid Gemeenten Projectontwikkeling Bewoner CO 2 EPN + € 1.Gebouw gerelateerd EPN

4 De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: - 45% CO 2 reductie - EPC ≤ 0,55 In stappen naar energieneutraal - nieuwbouw 45% 60% 80%

5 In stappen naar energieneutraal - renovatie De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: - 45% CO 2 reductie - tenminste 2 stappen labelklasse EPA (van C naar A) 45% 60% 80%

6 Gebouwafhankelijke gebruikersenergie (GAGE) Bouw- en Installatietechnische voorzieningen die het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur direct beïnvloeden en die bouwkundig en installatietechnisch in de woning kunnen worden voorzien

7 HuisHoudelijk energiegebruik (HHE) Het door gebruik en bewoning bepaalde energie

8 De strategie - Trias energetica STAP 1: VRAAGBEPERKING STAP 2:DUURZAME ENERGIE STAP 3:EFFICIENT FOSSIEL Energievraag Thermische isolatie, zonpassief, warmteterugwinning zon, warmtepomp, WKO wind, biobrandstof, afvalwarmte? WKK, HR-ketel, transport, verlichting

9 Design strategy   Technology Reduction of energy demands Apply Renewable Energy sources Efficient CFF Conventional reduction Responsive building elements Low exergy systems Conv. Gen. The IBC Energy Design Pyramid IBC = Integrated Building Concepts CFF = Cleanest Fossil Fuels RBE = Responsive Building Elements Passive concept Adaptive concept Exergy concept  Concepts Gebouw concepten Solar concept

10 Passiefhuis concept Concept karakteristieken: Maximaal energiegebruik voor verwarming 15 kWh/m 2 jaar Maximaal energiegebruik voor verwarming 15 kWh/m 2 jaar Maximale primaire energievraag voor alle toepassingen 120 kWh/m 2 jaar Maximale primaire energievraag voor alle toepassingen 120 kWh/m 2 jaar Compacte bouwvorm en U waarden < 0.15 W/m 2 K Compacte bouwvorm en U waarden < 0.15 W/m 2 K Passieve zonne-energie Passieve zonne-energie Gebalanceerde ventilatie met HR wtw (vaak voldoende voor verwarming) Gebalanceerde ventilatie met HR wtw (vaak voldoende voor verwarming) E-besparende apparatuur E-besparende apparatuur

11 Zonwoning concept Concept karakteristieken: Zuid georienteerd (PH) Zuid georienteerd (PH) Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming PV PV Warmteopslag Warmteopslag Extra aandacht voor zomer comfort (PH) Extra aandacht voor zomer comfort (PH)

12 Adaptief woning concept Concept karakteristieken: Vraagsturing Vraagsturing Klimaatactieve bouwdelen Klimaatactieve bouwdelen Integratie van installaties met gebouwdelen Integratie van installaties met gebouwdelen

13 Exergiewoning concept Exergie > kwaliteit van de energiedrager Exergie > kwaliteit van de energiedrager Ruimteverwarming laagwaardige energie Ruimteverwarming laagwaardige energie Concept karakteristieken: Lage tot zeer lage temperaturen van warmtelevering (dicht bij ruimtetemperatuur) Lage tot zeer lage temperaturen van warmtelevering (dicht bij ruimtetemperatuur) (Z)LTV afgiftesystemen, gecombineerd voor verwarmen en koelen (Z)LTV afgiftesystemen, gecombineerd voor verwarmen en koelen Management en uitnutting energiestromen Management en uitnutting energiestromen Optimalisering installaties en toepassing DE Optimalisering installaties en toepassing DE Warmte (koude) opslag Warmte (koude) opslag

14 Input j Input n Input variabelen Input 1 Uitkomst Ontwerp 2 Ontwerp 1 Limiet Huishoudelijk energiegebruik: energiehypotheek/woonlastengarantie Ontwerp Ontwerp 1Ontwerp 2 Gem. 1 Gem. 2 Probabilistische benadering Woonlasten € Bewonersprofielen TRNSYS  Nader te ontwikkelen: Protocol, uitgangspunten, en rapportagemodel

15 Prestaties regelen in contracten met onderaannemers Toetsing op gemaakte (prestatie) afspraken Controle van component en conceptkwaliteit Commissioning/kwaliteitsborging Publiek-Privaat Bouwteam


Download ppt "Pego innovatie Naar energieneutraal wonen Dr. Ivo J. Opstelten ECN."

Verwante presentaties


Ads door Google