De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Groep Bouw 6/11/2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw ir. Bas van der Veen Programmadirecteur Stichting Pioneering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Groep Bouw 6/11/2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw ir. Bas van der Veen Programmadirecteur Stichting Pioneering."— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Groep Bouw 6/11/2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw ir. Bas van der Veen Programmadirecteur Stichting Pioneering Lector Vernieuwend ondernemen in de bouw

2 Wat zijn onze uitgangspunten De statements van Pioneering De regio is een goed schaalniveau om innovatie in de bouw te stimuleren Om innovatie verder te brengen zijn “Launching customership” en “Launching sites” nodig Anno 2012 is innovatie een co-productie tussen ondernemers, de overheid en de kennisinstellingen

3 Bouw in Twente Van bovengemiddeld economisch belang Ca. 14% directe werkgelegenheid 41.000 banen Incl. uitstralingseffect 20-25% Grote maatschappelijke impact Veel MKB Exportsector Clusters B&U en GWW MBO, HBO & WO Conjunctuurgevoelig en -volgend AMBACHTELIJKE DOENERS

4 Doelstellingen Einddoel stichting Pioneering Twentse ondernemingen in de bouw: - leveren een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken - spelen pro-actief in op de veranderingen in de marktstructuur, - hebben oog voor de behoeften van markt en klant, en weten daar individueel en als cluster “commercieel voordeel” mee te boeken. - verbeteren daarmee hun concurrentiepositie, en verzekeren de vitaliteit van een belangrijk segment in onze regionale economie. - Creeren behouden hun boven-regionale werkgelegenheid

5 Historie Wanneer Wat 2003 LHC, OOST NV & UT  prov Ov 2004 Onderzoek UT/B&R/OOST NV mrt 2005 Vorming cluster bouw; dialoog IPT i.o. sept 2006 Presentatie programmaplan IPT Ambitie: 2007-2012 € 30 mln jan 2007 Opstart 1e werkplaatsen medio 2007 Start Lectoraat VOiB en Programmabureau 2007/2008 Uitwerking en toetsing subsidieaanvraag okt 2008 Oprichting Stichting Pioneering jan 2009 Beschikking subsidie Provincie en Regio 2008-2009 dec 2010 Beschikking subsidie Provincie en Regio 2011-2013

6 Anno 2012 Feiten & Cijfers Van een sector die amper investeert in R&D en productontwikkeling naar … Ca. 120 deelnemers, waarvan ca. 70 actief €4,2M subsidie lokte €11,8M investeringen uit (per ultimo 2011) Ca. €38.000 per deelnemer/jaar Belangrijke aanjager investeringen in bouwcrisis Ca. 30 fte R&D in Twentse bouw subsidie 2e tranche (2011-2013) toegekend in december 2010 €5,1M Uitstraling Achterhoek Regio Zwolle Ministerie ELI Regieraad Bouw Oost NL CROW, SBR, Syntens Landelijke netwerken Vernieuwing Bouw BIP

7 Deliverables CriteriumStand van zaken (3/2012) Werkgelegenheid R&DSystems Engineers, Energie specialisten, Industrieel bouwers, BIM engineers, RGVO ProductinnovatiesBetonnen kozijn, Geschuimd beton, Composiet damwand, PCM-installatie, Stelkozijn, IDF badkamer, Puin in asfalt Doorlopende leerlijnenRGVO, SE, Asfaltwegenbouw OnderzoeksplaatsenSaxion 5 pers. PromotietrajectenUT: GWW, IDF

8 Werkvorm Stichting van en voor de sector: bouwers, installateurs, architecten, corporaties, gemeenten, waterschappen, enz. Programma in Werkplaatsen Regionale kennisinstellingen in KennisCentrum Vernieuwend ondernemen in de Bouw Werkplaats VOiB/KC als coördinerend programmabureau

9 Programma lijnen Werkplaatsen geclusterd in 4 samenhangende lijnen Integraal Bouwen Systems Engineering, BIM Industrieel Bouwen & Productontwikkeling Individeel Duurzaam Flexibel Bouwen, Productontwikkeling, BouwLab, Master Industrieel Ontwerpen Bouw Verduurzamen bestaande bouw RGVO, Conversie & Hergebruik, Klimaatneutraal Renoveren Innovatie in de grond-, weg & waterbouw GIS, Inn2GWW, Opdrachtgeverschap

10 Integraal bouwen Rombout Verhulstlaan Combiplan N34 Expertisecentrum Marktonderzoek BIM CAD modeling

11 Industrieel Bouwen & Productontwikkeling Logica Kozijn Integraal Schuim beton Profielstelsteun Pressure cooker sessie Proeftuin bestaande bouw Innovation Award IDF uitbouw en opbouwmodules IDF badkamer Green Transformable Building Lab Afstudeeronderzoeken en promotieonderzoeken

12 Verduurzamen Bestaande Bouw Het Lang Noord Velve Lindenhof Haalbaarheidsonderzoek WoON Afwegingsmodel KNR Post-hbo opleiding Softwaretool RGVO+ BIM applicatie RGVO Project Vincent van Goghstraat Rijssen Studentenproject Conversie & Hergebruik Balengebouw

13 Innovatie in de GWW en Regelgeving en versnelling Asfaltwegenbouw Lab Evaluatie bouwteam Composiet damwand Opdrachtgeversforum Stroomlijnen binnenstedelijke rioleringsprojecten

14 Vernieuwend Opdrachtgever- schap Twents Opdrachtgevers Forum Open platform voor alle partijen die vernieuwend opdrachtgeverschap gebruiken als middel om te komen tot kwaliteitsverbetering en grotere efficiëntie Convenant ondertekend door 16 partijen in Twente Community of Practice van corporaties, kennisinstellingen, overheden en overige private vastgoedbeheerders

15 Een greep uit onze deelnemers

16 Mogelijk gemaakt door


Download ppt "Hoger Onderwijs Groep Bouw 6/11/2012 Smeltkroes voor maatschappelijke vraag, technologie en bouw ir. Bas van der Veen Programmadirecteur Stichting Pioneering."

Verwante presentaties


Ads door Google