De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw

2 Historische context De 18 de eeuw REVOLUTIE!!! Engeland met haar koloniën Vrijheidsoorlog in Amerika Franse Revolutie In 1799 grijp ik de macht: Napoleon Bonaparte. De Revolutie is dan voorbij!

3 Historische context Pruikentijd Machtstrijd in de Republiek. 3 partijen: 1.De stadhouder en zijn aanhang 2.De regenten 3.De patriotten (wilden meer invloed voor de burgerij!) Eind 18 de eeuw: Frankrijk valt de Republiek binnen en sticht de Bataafse Republiek. In economisch opzicht ging de Republiek in de 18 de eeuw ook achteruit: de Industriele Revolutie liet in de Nederlanden op zich wachten (de rijke regenten investeerden niet, maar rentenierden…)

4 Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Culturele context Ik ben Immanuel Kant, een filosoof. Twee vragen stonden voor mij centraal: KENNIS Via zintuiglijke waarneming = ervaring WAARHEID Via RATIO Bijv. Tijd, Ruimte & Causaliteit

5 Culturele context Verlichting Vanuit de burgerij Kern: zelfstandig, kritisch denken: rationeel zijn en op basis daarvan handelen Onderwijs en verspreiding van kennis als belangrijk middel tegen vooroordelen. KENNIS BEVORDERT DEUGD

6 Culturele context Montesquieu hier: ik pleitte voor verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Ratio en kennis moesten ervoor zorgen dat mensen (van de burgerij) mondig gemaakt werden! Ik ben J.J. Rousseau. Ik vind dat de mens vervreemd is van zichzelf en misvormd door de maatschappij. Terug naar zijn oorsprong!!! Door goede opvoeding.

7 Culturele context pruiken Dus waarschijnlijk: regenten Kapotte pijpen en drankflessen Drankmisbruik, dronkenschap: sluit ratio uit!! Is dus slecht! Kunstenaar als opvoeder en opinievormer

8 Culturele context renaissance 16/17 eeuw; vooral voor “geleerden” classicisme Voorzetting van renaissancegedachte, eind 17 de eeuw/midden 18 de eeuw… Het classicisme wordt in de 18 de eeuw aangepast aan de opvattingen van de burgerij: nadruk op eenvoud, zakelijkheid, regelmaat etc.

9 Literaire ontwikkelingen BURGERIJ SCHRIJVERS ZIJN OPVOEDERS EN OPNIEVORMERS

10 Literaire ontwikkelingen Ik ben Pieter Langendijk en schreef classicistisch komedie. Naar voorbeeld van Franse classicistisch toneel. Het stuk bevat wel duidelijk een les voor de burgerij (Het wederzijdse huwelijksbedrog) Ik ben Justus van Effen. Ik richtte naar Engels voorbeeld een spectatoriaal tijdschrift op in Nederland: De Hollandsche Spectator De opvattingen van de verlichting worden gepropageerd: deugd, redelijkheid, tolerantie etc. Kritiek op ondeugden.


Download ppt "Nederlandse literatuur …in de achttiende en negentiende eeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google