De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieutrefdag 12 juni 2008 Milieusparende aankopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieutrefdag 12 juni 2008 Milieusparende aankopen."— Transcript van de presentatie:

1 Milieutrefdag 12 juni 2008 Milieusparende aankopen

2 Inhoud presentatie milieusparende aankopen - Inleiding en toelichting over de Milieukoopwijzer: Yanti Ehrentraut, project medewerker BBL - Toelichting bij aankoopbeleid van gemeente Izegem Pieter Boucquet, duurzaamheidsambtenaar Izegem - Toelichting bij aankoopbeleid van stad Vilvoorde: Ludo Keppens, duurzaamheidambtenaar Vilvoorde

3 Inleiding Waarom sessie milieusparende aankopen? ~ SO Thema 2: afval ~ SO Thema 3: milieuverantwoord productgebruik De Milieukoopwijzer: een instrument om u te helpen bij milieusparende aankopen

4 De Milieukoopwijzer is… een project van Bond Beter Leefmilieu met de steun van de Vlaamse overheid actuele, concrete en praktische informatie milieubesparende producten en hun leveranciers een heldere, toegankelijke website voor milieuverantwoord aankopen

5 De Milieukoopwijzer is… een heldere, toegankelijke website voor milieuverantwoord aankopen een project van Bond Beter Leefmilieu met de steun van de Vlaamse overheid actuele, concrete en praktische informatie (en gratis!) milieubesparende producten en hun leveranciers

6 Productgroepen… drank en dranktoestellen papierwaren kantoormaterialen voeding schoonmaak verlichting duurzaam watergebruik

7 SO Thema 2: Afval Basisniveau: - Passieve sensibilisatieactie om afvalpreventie te stimuleren voor minstens 1 afvalstof Onderscheidingsniveau: -de gemeente voert een brooddozen- of drinkbussenactie uit -de gemeente stimuleert het gebruik van herbruikbare bekers

8 SO Thema 3: Milieuverantwoord productgebruik -Basisniveau: - implementatie milieuverantwoord productgebruik binnen de eigen gemeente - Passieve sensibilisatie in het milieuverantwoord productgebruik -Onderscheidingsniveau: Effectief meer gebruik van milieuverantwoorde producten binnen de gemeente, en dit ook stimuleren bij de burgers -Projecten: Specifieke doelgroepen in de gemeente aansporen om over te schakelen naar een meer milieuverantwoord productgebruik -Kantoormaterialen, cateringproducten, schoonmaakmiddelen, (biologische producten)

9 De Milieukoopwijzer is… een project van Bond Beter Leefmilieu met de steun van de Vlaamse overheid actuele, concrete en praktische informatie milieubesparende producten en hun leveranciers een heldere, toegankelijke website voor milieuverantwoord aankopen

10 → ↑

11 → ↑

12 ↑ →

13

14

15

16 ↑ →

17

18 ↑ →

19

20

21 ↑ →→

22 De milieukoopwijzer is er voor…

23

24 → →

25 → → →

26 Aan de slag! Milieubewust aankopen is mogelijk Surf naar www.milieukoopwijzer.be en laat je inspireren

27 Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten Pieter Boucquet Duurzaamheidsambtenaar Stad Izegem

28 Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten Doelstelling project Dit project heeft voor Stad Izegem een dubbel doel: -gecoördineerde en gecentraliseerde aankoop van producten -Milieuaspecten opnemen in de aankoopprocedure

29 Doelgroep Het project kadert in het thema “interne milieuzorg” zodat in eerste instantie het schoonmaakpersoneel deel uit maakt van de doelgroep. Daarnaast werd door communicatie rond dit project de sensibiliserende rol van de stad uit gespeeld Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

30 Link met Samenwerkingsovereenkomst Dit project kadert binnen het thema “milieuverantwoord productgebruik” past perfect binnen een duurzaam aankoopbeleid. Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

31 Aandachtspunten -voldoende draagkracht creëren -duidelijke afspraken vanaf de aanbesteding tot aan de verwerking van de producten -grondige opvolging van het project -bijsturen waar nodig Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

32 Inbreng partners: wie deed wat? -financiële dienst: doet de aanbesteding -duurzaamheidsambtenaar: milieuvriendelijk aspect van de aankoop (i.s.m. het project ‘groen bestek’) -het beleid (gemeenteraad en schepencollege) neemt de beslissing om in dergelijke milieuvriendelijke aankopen te investeren -schoonmaakpersoneel zelf: moeten er tenslotte mee werken -verantwoordelijke stadsmagazijn: slechts 1 opslagplaats -verkopers van de producten: medewerking ! Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

33 De rol van Tandem Ondersteuning vanuit BBL met het project ‘groen bestek’ Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

34 Kostprijs Enkel op basis van de productprijs konden we een stijging van de kosten verwachten van ongeveer 20 % Maar na drie jaar van deze milieuvriendelijke schoonmaakproducten merken we eerder een daling van de totale kostprijs (ongeveer 5 %) dit ondanks de stijgende prijzen ! Redenen hiervoor zijn sensibilisatie rond het productgebruik en vooral de gecentraliseerde aankoop (grotere volumes en minder leveranciers) Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

35 Tijdsinvestering Het meeste tijd stak in de opmaak van het bestek. Er werd gebruik gemaakt van een voorbeeldbestek maar dit moest aangepast worden aan ‘izegemse normen’ Verder betekend dit project vooral een tijdsbesparing omdat alle aankopen kaderen binnen 1 jaarlijkse aanbesteding en de leveringen gebeuren op afroep. Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

36 Resultaten van het project Tijdsbesparing, geldbesparing, milieubesparing en bewustwording van de doelgroepen Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

37 Aandachtspunten + aanbevelingen naar andere gemeenten toe -start met een knelpuntenanalyse (welke aspecten binnen het aankoopbeleid vormen de grootste struikelblokken) -ga voor een integrale aanpak: vanaf de beleidsbeslissing tot het gebruik van de producten -betrek alle partners binnen dergelijk project (mensen die zich niet betrokken voelen, haken meestal af) -maak duidelijke afspraken en hou het simpel -zorg voor voldoende opvolging Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

38 Evaluatie van de samenwerking Met duidelijke en collectieve afspraken kun je zelfs de medewerking krijgen van die mensen waarvan je het zelfs op het eerste gezicht niet zou verwachten. Iedereen die betrokken is bij dergelijk project moet eenzelfde doel voor ogen houden … Project: aankoop milieuvriendelijke schoonmaakproducten

39 Milieusparend aankopen Ludo Keppens Duurzaamheidsambtenaar Stad Vilvoorde

40 Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Cluster VASTE STOFFEN Thema MILIEUVERANTWOORD PRODUKTGEBRUIK

41

42 KANTOORPAPIER Schoolbenodigdheden Drankautomaten KOPIEERAPPARATEN Zeemwerk DRINKWATERFONTEINEN SCHOONMAAKMIDDELEN VRACHTWAGEN

43 KANTOORPAPIER Ref 2004: www.gidsvoorduurzameaankopen.be Ref 2006: www.milieukoopwijzer.be MILIEUCRITERIA: - vezelherkomst - blekingsmethode (TCF - ECF) - milieukeur (Blaue Engel - Nordic Swan) GUNNINGSCRITERIA: prijs = 60 p / kwaliteit = 20 p / milieucriteria = 20 p

44 Kopieerapparaten Ref: Bond Beter Leefmilieu - Milieukoopwijzer / OVAM - STIP MILIEUCRITERIA: - ISO 14001 - milieukeur - tonergebruik - ozonfilter - gebruik: slaapstand + recto verso - energy star GUNNINGSCRITERIA: prijs=50 p / kwaliteit=20 p / milieu=20 p / interventie=10 p

45 Vrachtwagen Ref: www.gidsvoorduurzameaankopen.be / VITO / milieuadvieswinkel Gent / stad Gent / Mobiel 21 / LNE - Coördinatiecel Milieuzorg / www.milieuvriendelijkvoretuig.be MILIEUCRITERIA: - katalysator / deeltjesfilter / roetfilter - Euro 5 - norm - asbestvrije remmen - bandendrukcontroelsysteem - recyclagegraad GUNNINGSCRITERIA: milieucriteria 15 / 100

46 Meer info? Projectenmarkt Adresgegevens infomap Aanvraag advies/werksessie in uw gemeente www.tandemweb.be + inschrijving op tandemmail –Sprekersaanbod –Cursusaanbod –Tandemkoffer –Ervaringsverslagen –…

47 ? ? ?

48 Evaluatieformulier Een project voor jouw gemeente? –Dit project spreekt me aan. Ik zie dit als een mogelijk project voor mijn gemeente. –Bepaalde aspecten van het project zie ik zitten, anderen niet. –Ik zie dit project zitten, mits ondersteuning –Nee, totaal niet, dit project is niet geschikt voor mijn gemeente


Download ppt "Milieutrefdag 12 juni 2008 Milieusparende aankopen."

Verwante presentaties


Ads door Google