De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tuchtrecht in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tuchtrecht in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Tuchtrecht in Nederland
Prof. mr Johan Legemaate KNMG/Vrije Universiteit Brussel, 5 juni 2010

2 Gescheiden functies De artsenfederatie KNMG: gedragsregels, richtlijnen voor medisch handelen, belangenbehartiging De bij wet geregelde tuchtcolleges. De KNMG kan suggesties doen voor de in de tuchtcolleges te benoemen artsen, maar heeft daarmee verder geen bemoeienis

3 Organisatie van het tuchtrecht
De tuchtrechtfunctie wordt uitgeoefend door 5 regionale tuchtcolleges. Hoger beroep is mogelijk bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag Het tuchtrecht is van toepassing op 8 beroepen in de gezondheidszorg: arts, tandarts, apotheker, verloskundige, verpleegkundige, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut

4 Centraal Tuchtcollege

5 Inrichting van het tuchtrecht
Klachtgerechtigd: rechtstreeks belanghebbende (patiënt, naasten), Inspectie voor de Gezondheidszorg Regionaal Tuchtcollege: 2 juristen en 3 beroepsgenoten Centraal Tuchtcollege: 3 juristen en 2 beroepsgenoten Sinds 1997 openbare zittingen (art. 6 EVRM)

6 Gegevens (1) >

7 Gegevens (2) > 2009

8 Gegevens (3) > 2009

9 Gegevens (4) > 2009

10 Artsen over het tuchtrecht

11 Burgers over het tuchtrecht (NTvG 2009; 153: A548)

12 Functie en output van het tuchtrecht
Verbetering kwaliteit beroepsgroep Alle uitspraken worden geanonimiseerd op het internet geplaatst (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl) Selectie van uitspraken gepubliceerd in vakbladen (medisch, juridisch) Thematische analyses in de juridische literatuur Input tuchtuitspraken voor ontwikkeling/aanpassing van gedragsregels, richtlijnen en protocollen Veelvuldige verwijzing naar uitspraken tuchtcolleges in allerlei procedures (klachtencommissie, tuchtcollege, civiele rechter) Impact op aangeklaagde beroepsbeoefenaren

13 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Tuchtrecht in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google