De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S YMPOSIUM : HEEFT DE O RDE VAN ARTSEN EEN MEERWAARDE ANNO 2010? Brussel 5 juni 2010 Huis van de parlementairen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S YMPOSIUM : HEEFT DE O RDE VAN ARTSEN EEN MEERWAARDE ANNO 2010? Brussel 5 juni 2010 Huis van de parlementairen."— Transcript van de presentatie:

1 S YMPOSIUM : HEEFT DE O RDE VAN ARTSEN EEN MEERWAARDE ANNO 2010? Brussel 5 juni 2010 Huis van de parlementairen

2 D E ORDE VAN GENEESHEREN : EEN TAAIE TANTE Marc De Meyere prof emer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg

3 1. C ONTESTATIE Artsen AMADA : Werken terugbetalingstarief Provinciaal: berisping Beroep: schorsing 8 dagen Weigering lidgeldLoonbeslag (Zelzate) Boedelbeslag (Genk) Artsen Merelbeke : Meewerken gezondheidsvoorlichting Werken terugbetalingstarief Schorsing: 14 dagen Dr. Lecompte : ‘mijn patiënten kunnen 1000 jaar worden’ Schorsing: levenslang Prof. Dr. JJ Amy : bekritiseert Collusie Orde en Parket: weigering lidgeld Boedelbeslag

4 2. J URIDISCHE BEZWAREN Onwettelijke basis van KB 79 van 10 nov 1967 Code (1975): nog niet bekrachtigd door ministerraad Orde: tegelijkertijd wetgever, rechter en partij Patiënt wordt in de regel niet gehoord Code steunt op ’eer en waardigheid van het beroep’ versus ’kwaliteitsgeneeskunde en sociale rol van de arts’

5 3. P UBLICATIES EN ACTIES Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médicine (GERM): sinds 1964 Werkgroep Gezondheidsvoorlichting: ‘De orde van Geneesheren’(1975) ‘Kritische analyse ven de nieuwe code van plichtenleer’ (1975) Manifest Actie 300 artsen (1980): na staking Aanleiding: collusie Orde en syndicaten Manifest Professoren(2000): solidariteit met prof. Amy

6 4. W ETSVOORSTELLEN (1) OrdeHoge Raad 1974: Ernest Glinne (PS)Afgeschaft+ 1980: Lode Hancké (SP)Afgeschaft+ Lallemand (PS)Afgeschaft+ 1999: Merchiers (SPA)Afgeschaft+ Meer naar provinciale geneeskundige commissies, en ook strafrechter

7 4. W ETSVOORSTELLEN (2): 50° LEGISLATUUR OrdeHoge Raad 1999: Brouns (CD&V)BehoudenNee 1999: De Groot-Valckeniers (VLD)BehoudenNee 1999: Frédéric (PS)BehoudenNee 2000: De Meyer-Peeters (SPA)AfgeschaftWel Tuchtrecht: gewone rechtbanken 2001: Descheemaecker-Gilkinet- Wauters (Agalev-Ecolo) BehoudenWel 2002: Bacquelaine (PRL)BehoudenNee

8 4. W ETSVOORSTELLEN (3) OrdeHoge Raad 2003: De Schamphelaere (CD&V)BehoudenNee 2003: Gerkens (Ecolo)BehoudenWel 2004: Toespraak Minister DemotteBehoudenWel Steun aan wetsvoorstel 2006:Vankrunkelsven-Van De Casteele (2006) (Open VLD) - goedgekeurd in Senaat - nooit besproken in Kamer: o.a. communautaire problemen…BHV Behouden Interprovinciale raad Wel

9 5. I S ER IETS VERANDERD SINDS 1970? Aanleiding : 1984: Arrest Le Compte, Van Leuven, De Meyere Europees Hof voor de Rechten van de mens (Straszburg) ‘ Belgie wordt veroordeeld’ Gevolg : 1985: Wetsvoorstel De Groot ‘Verplichte openbaarheid van de zittingen, minstens op één niveau’ PS: Aanpassing aan Europese commissie: reclame

10 6. T OESTAND ANNO 2010 Groeiende consensus : Hoge raad voor gezondheidsethiek en Deontologie Discussie : Wat met het tuchtrecht? Behoud van de Orde: 1. of alles behouden zoals nu mits correcties (Orde) 2. of grondige aanpassingen cfr Van Krunkelsven Afschaffing van de Orde: 3. gewone rechtbanken of speciale rechtbanken (cfr Arbeidsrechtbanken)

11 7. B ELANG VAN DIT S YMPOSIUM Open dialoog met alle betrokkenen: artsen,juristen,ethici vertegenwoordigers: contestanten versus mandatarissen Orde ook patiëntenvertegenwoordigers (steuncomité, debat) Doelstelling: oplossing in deze legislatuur

12 8. O PROEP Aan alle politici: om na meer dan 40 jaar en meer dan 15 wetsvoorstellen, een einde te maken aan een ondemocratische Orde van geneesheren door het stemmen van een wet tijdens de komende legislatuur. Aan artsenverenigingen, sociale organisaties, universiteiten, patientenverenigingen en ziekenfondsen: druk uit te oefenen op de politici. De initiatiefnemers en de leden van het steuncomité willen de motor zijn om dit alles te realiseren.


Download ppt "S YMPOSIUM : HEEFT DE O RDE VAN ARTSEN EEN MEERWAARDE ANNO 2010? Brussel 5 juni 2010 Huis van de parlementairen."

Verwante presentaties


Ads door Google