De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg :CMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg :CMA."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg :CMA

2 Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg

3 Symposium OvG 04 /05/2013. Tien-jaarlijkse enquête Overzicht 1999 – 2010 - aangeschreven specialismen : Neurochirurgen: 1999 Gynaecologen : 1999 Orthopedisten: 2000 Cardiologen: 2001 Dermatologen: 2002 Pediaters: 2002 Oftalmologen: 2002 NKO-artsen: 2003 Urologen: 2004 Algemene heelkundigen: 2004 Plastische heelkundigen – stomatologen: 2005 Neurologen: 2006 Psychiaters – neuropsychiaters: 2008 Röntgendiagnose, radiotherapie, nucleaire geneeskunde: 2008 Pathologische anatomie, klinische biologen, gastro-enterologen: 2009 Pneumologen: 2010 Fysische geneeskunde: 2010 Acute geneeskunde: 2010 Reumatologen: 2010 Internisten: 2010 Anesthesisten: dec. 2010

4 Symposium OvG 04 /05/2013 medische activiteiten Brief 1: verzoek info Brief 2: herinnering 1 Brief 3: herinnering 2 => ontbieding CMA Indien geen respons => start disciplinair traject

5 Symposium OvG 04 /05/2013 Respons rate : > 80 % Problemen : < 5% Beoordeling: CMA (HA+SP) + administratie -> Bureau -> probleemdossiers -> Raad

6 Symposium OvG 04 /05/2013 “De geneesheer zal zijn praktijk bij voorkeur op één plaats uitoefenen.” Code. Geen absoluut verbod op meerdere kabinetten, zelfs spreiding kabinetten over meer dan 1 provincie mogelijk. Spreiding medische activiteiten specialisten :

7 Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten specialisten: was: 1 ziekenhuis, 1 polikliniek, 1 privé-praktijk en 1 consulentschap anno 2013: sub- en superspecialisaties, ziekenhuisfusies, meerdere locaties…. anderzijds: moderne techniek: GSM, computernetwerken, digitale snelweg, E-health  Individuele toetsing via CMA -> Bureau -> Raad

8 Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten huisartsen: Veranderd landschap : solo – duo – groepspraktijk- HOED – samenwerkingsverbanden, netwerken etc. huisartsenarme regio’s, deeltijds werken… subspecialisaties en spin-off activiteiten : K & G, CLB, justitie, verslavingszorg: LOGO, preventieprojecten, palliatieve netwerken…

9 Symposium OvG 04 /05/2013 Spreiding medische activiteiten huisartsen: -> individuele beoordeling via CMA/OvG -> belang van goede contracten en afspraken -> inspraak /akkoord van de lokale HA-kring ? (alleszins zeer wenselijk, bron van conflicten vb: inplanting – concurrentie van Medische Huizen - 3B.)

10 Symposium OvG 04 /05/2013 Wat is “medische activiteit” Art. 2, al 2. KB 79 van 10/11/1967 Elke arts in welke hoedanigheid en met welke activiteit ook, dient ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde.

11 Symposium OvG 04 /05/2013 Dit houdt in dat iedere arts die enig medische activiteit uitoefent, die noodzakelijkerwijze gerelateerd is met het diploma van arts/dr in de geneeskunde, (inclusief inspectieopdrachten) bij de Orde der Geneesheren dient te zijn ingeschreven.

12 Symposium OvG 04 /05/2013 Wat is “medische activiteit” = veel ruimer begrip dan patiëntcontacten of louter klinische praktijk. = advies Nat Raad: d.d 18.04.2009: Academisch, wetenschappelijke organisaties, expert, PGC, OvG, commissie medische ethiek, research, farmaceutische industrie, medische journalistiek, CRA, arbeidsgeneeskunde, preventie……….

13 Symposium OvG 04 /05/2013

14 Geachte Collega, Uw jaarlijkse bijdrage is noodzakelijk om de Orde van Geneesheren toe te laten haar wettelijke opdrachten te vervullen en is bovendien een wettelijke verplichting (K.B. nr. 79 van 10/11/1967).Het bedrag omvat de lidgelden aan uw Provinciale Raad en aan de Nationale Raad. Indien u van mening bent dat de uw toegekende bijdrage onjuist is, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. normale bijdrage voor alle ingeschreven artsen 260 euro Bij betaling voor 01.03.13: 230 euro artsenpromotie 08 - 09 - 10 – 11 - 12 artsen in voltijds erkende opleiding (*) artsen die in het buitenland verblijven en geen enkele medische activiteit in België uitoefenen en die op de lijst vermeld wensen te blijven. artsen die in de loop van het jaar 65 worden tot en met 74 jarigen artsen zonder enige beroepsactiviteit (*) 135 euro Bij betaling voor 01.03.13: 80 euro Artsen gepromoveerd in 2013 artsen die in de loop van het jaar 75 worden en ouder artsen die blijvend volledig werkonbekwaam zijn (*) geen bijdrage (*) : de nodige bewijsstukken hieromtrent dienen schriftelijk overgemaakt. de grijze golf

15 Symposium OvG 04 /05/2013 commissie medische activiteiten : Take Home Message : NIET: doktertje pesten of inquisitie/repressie WEL : excessen traceren en corrigeren advies, conflictbemiddeling en support.

16 Symposium OvG 04 /05/2013 commissie medische activiteiten : uitgangspunt: continuïteit van zorgen conditio sine qua non voor kwaliteit van zorgen

17 Symposium OvG 04 /05/2013 Exit omnes

18


Download ppt "Symposium OvG 04 /05/2013 Kwaliteit van zorg :CMA."

Verwante presentaties


Ads door Google