De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4

2 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 2 Algemeen Verlofaanvraag Mobiele telefoon/smartphone ‘Schooltijd’

3 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 3 Examens Toetsing in klas 3 en 4  klas 3 telt voor 1/3  klas 4 telt voor 2/3 PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)  = examengids

4 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 4 Examengids Wordt verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud:  Examenreglement  Supplementen  PTA’s per vak  Tijdspad Geen ‘gewone’ proefwerken meer Weeknummers: geven indicatie Cijfers via Magister

5 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 5 CT 1 en CT 2 CT 1 = 1 e Centrale Toetsweek 28 november tot en met 2 december 2011 CT 2 = 2 e Centrale Toetsweek 30 maart tot en met 5 april 2012

6 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 6 EXAMEN SE (schoolexamen) -alle schooltoetsen klas 3 en 4 CE (centraal examen) 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen) is vanaf 10 april 2012 – voor BBL, KBL 2) CSE (centraal schriftelijke examen) start op:  7 mei 2012 – BBL: beeldschermexamens  15 mei 2012 – KBL: beeldschermexamens  15 mei 2012 - GL en TL: ‘gewoon’ schriftelijk

7 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 7 Berekening Resultaten Alle leerwegen Schoolexamen1 / 2 Centraal Examen 1 / 2

8 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 8 Rekenwerk-1 Gemiddelde schooltoetsen (SE)= 5,4 Resultaat CE = 6,0 Eindcijfer : 5,4 + 6,0 = 11,4 : 2 = 5,7 = 6

9 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 9 Rekenwerk-2 Gemiddelde schooltoetsen (SE)= 5,4 Resultaat CE= 5,5 Eindcijfer : 5,4 + 5,5 = 10,9 : 2 = 5,45 = 5

10 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 10 Geslaagd als… Nieuwe regel: De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn.  Alle CE-vakken tellen hierin mee, dus ook het CSPE-cijfer voor het beroepsgerichte vak!

11 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 11 Geslaagd als… Bovendien: Voor de vink-opdrachten: voldoende of goed (l.o. / ckv / handelingsopdrachten) Eindresultaat voor de 6 (BBL, KBL) of 7 (TL) examenvakken (incl. Ma) :  alle eindcijfers 6 of hoger  een eindcijfer 5, de rest 6 of hoger  twee eindcijfers 5, een 7, de rest 6 of hoger  een eindcijfer 4, een 7, de rest 6 of hoger Eindresultaat van het beroepsgerichte vak bij BBL en KBL telt dubbel

12 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 12 Gezakt als… Schoolexamen: niet voldaan aan gehele PTA Centraal Examen: gemiddeld CE-cijfer lager dan 5,5 Eindresultaten:  Meer dan twee maal eindcijfer 5  Een 4 én een 5 of één 3  Vink-vakken onvoldoende

13 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 13 Herkansen SE De schooltoetsen kunnen eventueel herkanst worden d.m.v. een herkansingsbriefje (zoals in klas 3). Na de CT-2 week is er geen herkansingsmogelijkheid meer!

14 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 14 Herkansen CE Elke kandidaat mag altijd:  Alle leerwegen: 1 vak van het CSE herkansen  BBL,KBL: het CSPE herkansen Óók wanneer hij/zij al geslaagd is, maar toch wil proberen het cijfer te verbeteren (= herprofileren). Tweede tijdvak CSE + CSPE: 18 t/m 22 juni 2012

15 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 15 Aandachtspunten Examengids / PTA-boekje / tijdbalk / agenda Afwezigheid / verlof altijd melden bij afdelingsleider Examen is formele zaak, daarom:  Alle toetsen moeten worden gemaakt  Te laat: -resterende tijd - bij CSE: na 30 min. zaal dicht  Fraude, verzuim = examencommissie  Te laat inleveren zonder geldige reden kan leiden tot toekenning van het cijfer 1  “Onregelmatigheid PTA”  Examencommissie handelt alles via brieven af Inleveren werkstuk/praktische opdracht e.d. via vakdocent Magister

16 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 16 Feest !! Uitslag 1 e tijdvak: 13 juni 2012 15.00 – 16.00 uur Uitslag 2 e tijdvak: 27 juni 2012 zo spoedig mogelijk Diploma-uitreiking: 28 juni 2012 3 bijeenkomsten: 13.00, 16.00 en 19.30 uur

17 Kempenhorst College L.O.B. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

18 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 18 Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg&Welzijn MBO opleiding Totaaloverzicht HAVO Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg

19 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 19 Regionale Onderwijs Centra (ROC’s) Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s)

20 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 20 Niveaus Voor leerlingen uit de KGT -leerwegen: 4.MIDDENKADEROPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 3.VAKOPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 2.BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met -BBL -LWT in dezelfde beroepsrichting

21 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 21 Niveaus Voor leerlingen uit de B asis B eroepsgerichte L eerweg: 2.BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met - BBL - LWT in dezelfde beroepsrichting 1.ASSISTENTENOPLEIDING toelating “drempelloos”

22 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 22 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig): Beroepsopleidende Leerweg: BOL 70% school ; 30% stage “bredere” opleiding wat meer theoretisch snelle doorstroming naar HBO

23 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 23 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig) Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL  80% beroepspraktijkvorming 20% school ; = 4 dagen werken, 1 dag leren  “smalle” opleiding, gericht op werkgever  contractuele verplichtingen  beperkt aantal arbeidsplaatsen  minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen

24 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 24 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk: wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen

25 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 25 Kwalificatieplicht Vervangt “partiële leerplicht” Geldt na beëindiging van volledige leerplicht voor jongeren die:  nog geen 18 jaar zijn;  nog geen startkwalificatie hebben (bijv. MBO-diploma);  Dienen zich te kwalificeren voor MBO niveau 2, via BOL of BBL (www.voortijdigschoolverlaten.nl)

26 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 26 HAVO Toelatingseisen: Nederlands Engels eisen per profiel Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen (gemiddeld een 7 over de examenvakken)

27 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 27 Welke vervolgopleiding? LOB- lessen Gesprekken met mentor en/of decaan Buitenschools leren Onderwijsbeurs Eindhoven op 30/9 en 1/10 Open Dagenlijsten Meeloopactiviteiten Losse info decaan en brochures Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Informatie- avond Vervolgopleidingen

28 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 28 Kempenhorst.DeDecaan.net Alle info van de decaan op één website Open en gesloten deel Inloggen met wachtwoord mogelijk uiterlijk vanaf 30 september Óók voor ouders erg interessant i.v.m. keuze vervolgopleiding

29 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 29 Informatie- avond Vervolgopleidingen 24 november 2011 vanaf 19.00 uur  90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen groene formulier op tijd inleveren “verschijningsplicht”

30 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 30 School geeft informatie aan vervolgopleidingen Cijfers: - eindrapport + PTA-cijfers leerjaar 3 - eerste PTA-cijfers leerjaar 4 Advies: - capaciteiten - inzet - geschiktheid samengevat in een (digitaal) doorstroomportfolio of overdrachtsdossier

31 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 31 Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen Open Dagen bezoeken Oriëntatie m.b.v. internet Inschrijfformulier aanvragen Aanmelden Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven (bij ophalen diploma)

32 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 32

33 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 33 Maatschappelijke stage Voor alle leerlingen Getuigschrift 30 uur buiten schooltijd Zélf zoeken. Contract vóór 1 oktober. Ophalen bij administratie: dhr. V. Haren Afronden vóór 1 april Maart/april al voorlichting in 3 e klas geweest + folder uitgereikt Dhr. Bel + mevr. Severijnen (maatschappelijkestage@kempenhorst.nl)maatschappelijkestage@kempenhorst.nl

34 Buitenschools Leren KBL en BBL

35 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 35 Waarom? Praktisch georiënteerde leerling Koppeling theorie  praktijk; Motivatie verhogend; Keuze verhelderend; Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC

36 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 36 Organisatie BBL BBL : 1 dag per week: donderdag LWT : 2 dagen per week: donderdag en vrijdag 2 periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider Portfolio Beoordeling:  30% v.h. schoolexamen

37 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 37 Organisatie KBL Hele week: 5 t/m 9 december 2011 Klas 3: arbeidsoriëntatie Nu in Klas 4: arbeidsverdieping Opdrachten via de betrokken afdeling Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling

38 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 38 Aandachtspunten Leren onder verantwoordelijkheid van de school; Reglement; Contacten lopen via de school; Ziek melden bij zowel bedrijf als school! Belangstelling voor portfolio

39 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 39 Mentor + lokaalindeling klasmentorlokaal L4G/ B4G /K4GMw. RijkersB0.1 (Groenplein) L4ZaMw. De VetB2.3 L4ZbDhr. FonkenB1.5 K4ZaMw. BinkB1.7 B4Z / K4ZbDhr. RendersB1.9 LWTDhr. BolteB1.12 B4M / K4MDhr. De LieB1.10 K4ADhr. Van BreemenAdministratieplein K4BDhr. BakersB1.11 L4i/B4i/K4iDhr. Van GestelB1.3 L4B / B4BDhr. DenteneerB1.4 L4MDhr. Vrieze / dhr. KeulenB2.7 T4aMw. Van Rietschoten / mw. BroosB2.2 T4bMw. HackB1.6


Download ppt "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google