De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van klas 4
Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van klas 4

2 Algemeen Verlofaanvraag Mobiele telefoon/smartphone ‘Schooltijd’
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

3 Examens Toetsing in klas 3 en 4
klas 3 telt voor 1/3 klas 4 telt voor 2/3 PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) = examengids woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

4 Examengids Wordt verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud:
Examenreglement Supplementen PTA’s per vak Tijdspad Geen ‘gewone’ proefwerken meer Weeknummers: geven indicatie Cijfers via Magister woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

5 CT 1 en CT 2 CT 1 = 1e Centrale Toetsweek CT 2 = 2e Centrale Toetsweek
28 november tot en met 2 december 2011 CT 2 = 2e Centrale Toetsweek 30 maart tot en met 5 april 2012 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

6 EXAMEN SE (schoolexamen) -alle schooltoetsen klas 3 en 4 CE (centraal examen) 1) CSPE (centraal schriftelijk en praktijk examen) is vanaf 10 april 2012 – voor BBL, KBL 2) CSE (centraal schriftelijke examen) start op: 7 mei 2012 – BBL: beeldschermexamens 15 mei 2012 – KBL: beeldschermexamens 15 mei GL en TL: ‘gewoon’ schriftelijk woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

7 Berekening Resultaten
Alle leerwegen Schoolexamen 1 / 2 Centraal Examen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

8 Rekenwerk-1 Gemiddelde schooltoetsen (SE)= 5,4 Resultaat CE = 6,0
Eindcijfer: 5,4 + 6,0 = 11,4 : 2 = 5,7 = 6 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

9 Rekenwerk-2 Gemiddelde schooltoetsen (SE)= 5,4 Resultaat CE = 5,5
Eindcijfer: 5,4 + 5,5 = 10,9 : 2 = 5,45 = 5 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

10 Geslaagd als… Nieuwe regel:
De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn. Alle CE-vakken tellen hierin mee, dus ook het CSPE-cijfer voor het beroepsgerichte vak! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

11 Geslaagd als… Bovendien:
Voor de vink-opdrachten: voldoende of goed (l.o. / ckv / handelingsopdrachten) Eindresultaat voor de 6 (BBL, KBL) of 7 (TL) examenvakken (incl. Ma) : alle eindcijfers 6 of hoger een eindcijfer 5, de rest 6 of hoger twee eindcijfers 5, een 7, de rest 6 of hoger een eindcijfer 4, een 7, de rest 6 of hoger Eindresultaat van het beroepsgerichte vak bij BBL en KBL telt dubbel woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

12 Gezakt als… Schoolexamen: niet voldaan aan gehele PTA
Centraal Examen: gemiddeld CE-cijfer lager dan 5,5 Eindresultaten: Meer dan twee maal eindcijfer 5 Een 4 én een 5 of één 3 Vink-vakken onvoldoende woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

13 Herkansen SE De schooltoetsen kunnen eventueel herkanst worden d.m.v. een herkansingsbriefje (zoals in klas 3). Na de CT-2 week is er geen herkansingsmogelijkheid meer! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

14 Herkansen CE Elke kandidaat mag altijd:
Alle leerwegen: 1 vak van het CSE herkansen BBL,KBL: het CSPE herkansen Óók wanneer hij/zij al geslaagd is, maar toch wil proberen het cijfer te verbeteren (= herprofileren). Tweede tijdvak CSE + CSPE: 18 t/m 22 juni 2012 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

15 Aandachtspunten Examengids / PTA-boekje / tijdbalk / agenda
Afwezigheid / verlof altijd melden bij afdelingsleider Examen is formele zaak, daarom: Alle toetsen moeten worden gemaakt Te laat: -resterende tijd -bij CSE: na 30 min. zaal dicht Fraude, verzuim = examencommissie Te laat inleveren zonder geldige reden kan leiden tot toekenning van het cijfer 1 “Onregelmatigheid PTA” Examencommissie handelt alles via brieven af Inleveren werkstuk/praktische opdracht e.d. via vakdocent Magister woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

16 Feest !! Uitslag 1e tijdvak: 13 juni 2012
15.00 – uur Uitslag 2e tijdvak: 27 juni 2012 zo spoedig mogelijk Diploma-uitreiking: 28 juni 2012 3 bijeenkomsten: 13.00, en uur woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

17 Kempenhorst College L.O.B. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

18 Totaaloverzicht HAVO MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4
woensdag 5 april 2017 Totaaloverzicht HAVO MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg&Welzijn woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

19 Regionale Onderwijs Centra (ROC’s)
woensdag 5 april 2017 Regionale Onderwijs Centra (ROC’s) Agrarische Onderwijs Centra (AOC’s) Geldt met name voor de sectoren Techniek, DGO en Economie Voor landbouw geldt: AOC woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

20 Niveaus Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen:
woensdag 5 april 2017 Niveaus Voor leerlingen uit de KGT-leerwegen: 4. MIDDENKADEROPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 3. VAKOPLEIDING toelating met Kader, Gemengd en Theoretisch 2. BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met -BBL -LWT in dezelfde beroepsrichting Tussentijds of na afloop overstappen is mogelijk onder gunstige omstandigheden. (niet alles niveaus aanwezig; bijv in Techniek geen niv. 3) Voorwaarden: voldoen aan deelkwalificaties! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

21 Niveaus Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg:
woensdag 5 april 2017 Niveaus Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg: 2. BASISBEROEPSOPLEIDING toelating met - BBL - LWT in dezelfde beroepsrichting 1. ASSISTENTENOPLEIDING toelating “drempelloos” Tussentijds of na afloop overstappen is mogelijk onder gunstige omstandigheden. (niet alles niveaus aanwezig; bijv in Techniek geen niv. 3) Voorwaarden: voldoen aan deelkwalificaties! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

22 Twee Leerwegen Beroepsopleidende Leerweg: BOL
woensdag 5 april 2017 Twee Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig): Beroepsopleidende Leerweg: BOL 70% school ; 30% stage “bredere” opleiding wat meer theoretisch snelle doorstroming naar HBO BOL en BBL leiden tot hetzelfde eindresultaat: zelfde gelijkwaardig diploma. Waarom?: gelijkwaardige opleiding voor theoretisch en meer praktisch ingestelden. Naast BOL is niet altijd BBL mogelijk. BBL aanmelden meestal bij het leerinstituut, niet bij de praktijkplaats. (muv Verpleegkundige BBL) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

23 Twee Leerwegen Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL
Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen (indien aanwezig) Beroepsbegeleidende Leerweg:BBL 80% beroepspraktijkvorming 20% school ; = 4 dagen werken, 1 dag leren “smalle” opleiding, gericht op werkgever contractuele verplichtingen beperkt aantal arbeidsplaatsen minder aanwezig in niveau 3,4- opleidingen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

24 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 mogelijk:
wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

25 Kwalificatieplicht Vervangt “partiële leerplicht” Geldt na beëindiging van volledige leerplicht voor jongeren die: nog geen 18 jaar zijn; nog geen startkwalificatie hebben (bijv. MBO-diploma); Dienen zich te kwalificeren voor MBO niveau 2, via BOL of BBL (www.voortijdigschoolverlaten.nl) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

26 HAVO Toelatingseisen: Nederlands Engels eisen per profiel
Capaciteiten, motivatie, inzet, zelfvertrouwen (gemiddeld een 7 over de examenvakken) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

27 Welke vervolgopleiding?
woensdag 5 april 2017 Welke vervolgopleiding? LOB- lessen Gesprekken met mentor en/of decaan Buitenschools leren Onderwijsbeurs Eindhoven op 30/9 en 1/10 Open Dagenlijsten Meeloopactiviteiten Losse info decaan en brochures Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Informatie- avond Vervolgopleidingen 1. -binnen een afdeling of sector 2. - pakketkeuze wordt toegelicht en uitgewerkt - inzicht geven in vervolgopleidingen - zie Optie Traject 3. - alleen aantippen: verhaal van Ki - sfeer proeven: werken of leren tot uur - 3 ronden van 30 minuten - voorlichting door ± 45 opleidingen - voor ouders en hun kinderen - stel vragen!! - kan dus 2 jaar lang gebeuren 5. - kan ook 2 jaar lang gebeuren! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

28 Kempenhorst.DeDecaan.net Alle info van de decaan op één website
Open en gesloten deel Inloggen met wachtwoord mogelijk uiterlijk vanaf 30 september Óók voor ouders erg interessant i.v.m. keuze vervolgopleiding woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

29 Informatie- avond Vervolgopleidingen
24 november 2011 vanaf uur 90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen groene formulier op tijd inleveren “verschijningsplicht” woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

30 School geeft informatie aan vervolgopleidingen
woensdag 5 april 2017 School geeft informatie aan vervolgopleidingen Cijfers: - eindrapport + PTA-cijfers leerjaar 3 - eerste PTA-cijfers leerjaar 4 Advies: capaciteiten - inzet - geschiktheid samengevat in een (digitaal) doorstroomportfolio of overdrachtsdossier Lln let op resultaten + wh SO I !! Laten vallen van een vak na SO II kan consequenties hebben voor de vervolgopleidingen!! Bijvoorbeeld: Aangemeld voor Milieutoezicht op een AOC Biologie vervalt voor CSE; niet aangenomen op AOC woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

31 Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen
woensdag 5 april 2017 Wat moet u/uw kind doen? Informatieavond bezoeken LOB- lessen volgen Open Dagen bezoeken Oriëntatie m.b.v. internet Inschrijfformulier aanvragen Aanmelden Kempenhorst de vervolgkeuze doorgeven (bij ophalen diploma) Niet meteen test aanvragen (zegt op zich niets). Overigens: contacten horen te verlopen via mentor. 1)1 november tot 1 maart inschrijven!! Evt op 2 scholen aanmelden. 2)Open Dagen zoveel mogelijk buiten lesuren bezoeken 3)Definitieve keuze bevestigen aan vervolgopleidingen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

32 Slagen!! veel succes woensdag 5 april 2017
Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

33 Maatschappelijke stage
Voor alle leerlingen Getuigschrift 30 uur buiten schooltijd Zélf zoeken. Contract vóór 1 oktober. Ophalen bij administratie: dhr. V. Haren Afronden vóór 1 april Maart/april al voorlichting in 3e klas geweest + folder uitgereikt Dhr. Bel + mevr. Severijnen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

34 Buitenschools Leren KBL en BBL

35 Waarom? Praktisch georiënteerde leerling Koppeling theorie  praktijk;
Motivatie verhogend; Keuze verhelderend; Voortraject BeroepsBegeleidend Leren op ROC woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

36 Organisatie BBL BBL: 1 dag per week: donderdag
LWT: 2 dagen per week: donderdag en vrijdag 2 periodes bij 2 verschillende bedrijven of instellingen Bedrijfsbegeleider + schoolbegeleider Portfolio Beoordeling: 30% v.h. schoolexamen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

37 Organisatie KBL Hele week: 5 t/m 9 december 2011
Klas 3: arbeidsoriëntatie Nu in Klas 4: arbeidsverdieping Opdrachten via de betrokken afdeling Beoordeling telt mee als PTA-cijfer voor betreffende afdeling woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

38 Aandachtspunten Leren onder verantwoordelijkheid van de school;
Reglement; Contacten lopen via de school; Ziek melden bij zowel bedrijf als school! Belangstelling voor portfolio woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

39 Mentor + lokaalindeling
klas mentor lokaal L4G/ B4G /K4G Mw. Rijkers B0.1 (Groenplein) L4Za Mw. De Vet B2.3 L4Zb Dhr. Fonken B1.5 K4Za Mw. Bink B1.7 B4Z / K4Zb Dhr. Renders B1.9 LWT Dhr. Bolte B1.12 B4M / K4M Dhr. De Lie B1.10 K4A Dhr. Van Breemen Administratieplein K4B Dhr. Bakers B1.11 L4i/B4i/K4i Dhr. Van Gestel B1.3 L4B / B4B Dhr. Denteneer B1.4 L4M Dhr. Vrieze / dhr. Keulen B2.7 T4a Mw. Van Rietschoten / mw. Broos B2.2 T4b Mw. Hack B1.6 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google