De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013

2 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Programma: -Introductie -Demo BRON-HO -Voortgang ‘aansluiting’ NBO -Testen en implementatie nieuwe werkwijze NBO -Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO -Aanmelding beveiligde site DUO -Vragen en afsluiting -Lunch

3 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Introductie BRON-HO

4 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Vernieuwing in de HO keten Studenten: Minder gegevens opgeven Snellere afwikkeling inschrijfproces Instellingen: Sneller inzicht in indicatie soort collegegeld Sneller inzicht in bekostiging Signalering van wijzigingen op Persoonsgegevens, Vooropleidingen, Indicatie soort collegegeld en Voorlopige status toekenning DUO: HO onderwijsregisters meer up-to-date Systeemvernieuwing

5 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Mijlpalen 27 april 2013 -Persoonsgegevens -Vooropleidingen 6 januari 2014 -Inschrijvingen en graden in nieuwe registers -Bekostiging in nieuw systeem -Indicatie soort collegegeld, voorlopige bekostigingstatus -CriHO uit -‘1 e fase’ en ‘2 e fase’ Niet bekostigd onderwijs (NBO) Gebruik -T.b.v. studiefinanciering: -  Inschrijvingscontrole -  Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)

6 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Opslag en uitwisseling inschrijvingen en graden HO Opslag -Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (OD-HO) -Onderwijsresultaten Hoger Onderwijs (OR-HO) Uitwisseling inschrijvingen en graden HO -Uitwisseling NBO in het HO-veld wettelijk niet toegestaan -Hetzelfde geldt voor tonen van graden in het diplomaregister (dit mag niet) Gebruik -T.b.v. studiefinanciering: -  Inschrijvingscontrole -  Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)

7 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Uitwisselen opleidingsgegevens vanaf 2014

8 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Fasering - Niet bekostigd onderwijs 1 e fase (6 januari 2014) -Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal -Inlezen bestand -Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO -Beperken ontsluiting NBO-gegevens -Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO 2 e fase(feb-apr 2014) -Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO 3 e fase -Nog te bepalen óók 6 januari 2014

9 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Demo BRON-HO niet bekostigd onderwijs

10 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Aanpassingen in CSV-bestand (23-sep besproken) Huidig bestandNieuw bestand - Inschrijvingsjaar - Maand vanaf - Maand tot - Datum inschrijving - Datum uitschrijving - Maand examenresultaat- Datum diploma behaald - 1 e voornaam - Voorletters - Voornamen N.v.t.Voor nieuwe personen: - Postcode - Huisnummer - Huisnummer toevoeging - 1 e jaar aan de instelling - Code bekostiging - Code examenresultaat Vervallen Overige 10 veldenOngewijzigd

11 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (1/3) Vestigingsnummer -Nieuw in OD-HO en OR-HO -Niet door DUO af te leiden (wordt daarom niet voorgeprojecteerd) -Instelling dient het vestigingsnummer op te nemen in het bestand -Instellingen ontvangen eenmalig een overzicht met vestigingsnummers -Zie voor de meest actuele stand DUO.nl: http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/downloaden_croho.asp http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/downloaden_croho.asp

12 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (2/3) Inschrijvingvolgnummer -Nieuw in OD-HO  Inschrijving uniek geïdentificeerd door BRIN + inschrijvingvolgnummer -Wordt door DUO voorgeprojecteerd -Wordt een nieuwe deelname aangeleverd zonder inschrijvingvolgnummer, dan bepaalt DUO achteraf een inschrijvingvolgnummer -Mag in voorprojectie worden gewijzigd (maar hoeft niet)

13 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (3/3) Resultaatvolgnummer -Nieuw in OR-HO  Resultaat uniek geïdentificeerd door BRIN + resultaatvolgnummer -Wordt niet voorgeprojecteerd door DUO -Alleen van belang wanneer Datum diploma behaald gevuld is -Kan door instelling zelf worden ingevuld (maar hoeft niet)

14 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Uitgangssituatie demo SF Admini- stratie Bestand ‘Voorprojectie’ 4 aanvragen stufi, (nog) geen onderwijsdeelnames of -resultaten bekend bij DUO OR-HO OD-HO SF- aanvragen (nog) niet bekend in OD-HO en OR-HO

15 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 1 – Bestand ophalen van ZP en controleren (TIO) SF Admini- stratie Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Medewerker TIO controleert en bewerkt het bestand en stuurt het terug naar DUO

16 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 2: Bestand ophalen en inlezen (DUO) SF Admini- stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OR-HO OD-HO Inlezen bestand Bestand ‘Voorprojectie’ Medewerker DUO leest het bestand in (met enkel onderwijsdeelnames) in OD-HO = Niet in demo

17 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 3: Graden aanleveren (TIO) SF Admini- stratie OR-HO OD-HO Inlezen bestand Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO

18 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Zakelijk Portaal (DUO) DUO Stap 4: Bestand ophalen en inlezen (DUO) SF Admini- stratie OR-HO OD-HO Inlezen bestand Bestand ‘Voorprojectie’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Medewerker DUO leest het bestand in voor OD-HO en OR-HO = Niet in demo

19 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Demo

20 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Demo BRON-HO bekostigd onderwijs

21 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Hoe gaat het ketenproces Sarah meldt zich aan werken? bij Stenden Identificeer persoon Geef vooropleidingen Persoonsgegevens Diploma’s + actuele inschrijving Geef ind soort coll.geld Indicatie soort collegegeld Pers geg Vooropl VTI Machtiging Coll. Geld services DUO SIS

22 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Machtiging services DUO broker Inschrijving Graad Voorlopige status toekenning graad Voorlopige status toekenning inschrijving SIS Hoe gaat het ketenproces Sarah meldt zich aan werken? bij Stenden

23 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Demo

24 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Belangrijke verschillen MBO en HO (bekostigd) Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs Uitwisseling tussen instellingen en DUO BatchbestandenXML-bericht per geval DirectVia Studielink Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instellingBij Studielink Aanlevering persoongegevens door InstellingDUO/Studielink (centr. verificatie) Instelling (decentrale verificatie) InschrijvingDoorlopendPer studiejaar Wijzigingen doorgeven voor 1 inschrijving (door instelling) Enkel mutatiesNieuwe stand

25 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Belangrijke verschillen MBO en HO (niet bekostigd) Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs UitwisselingBatchbestanden (via 2BRON) * begin 2014 vernieuwing 2BRON CSV-bestanden Direct tussen instellingen en DUO Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instelling Aanlevering persoongegevens door InstellingDUO (Voorprojectie) Instelling (Nieuwe personen) InschrijvingDoorlopendPer studiejaar Wijzigingen doorgeven voor éé n inschrijving (door instelling) Enkel mutatiesNieuwe stand

26 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Voortgang aansluiting NBO

27 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Fasering - Niet bekostigd onderwijs 1 e fase (6 januari 2014) -Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal -Inlezen bestand -Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO -Beperken ontsluiting NBO-gegevens -Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO 2 e fase(feb-apr 2014) -Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO 3 e fase -Nog te bepalen óók 6 januari 2014

28 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Bestandscontroles Inlezen bestand Tijdens het inlezen van het bestand worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden:Inlezen inschrijvingen en graden Fout(en) gevonden:Bestand niet inlezen Verwerken inschrijving Bij verwerken van inschrijvingen in OD-HO worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden:Inschrijving is vastgelegd/bijgewerkt Fout(en) gevonden:Functionele fout (Idem voor resultaat)

29 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Fouten herstellen Door DUO Medewerker DUO probeert zelf herstel te doen  Aanpassen bestand en opnieuw inlezen (gehele bestand of deel van bestand) Door instelling Is herstel door DUO niet mogelijk:  Medewerker DUO neem contact op met instelling

30 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Testen en implementatie NBO

31 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Testen NBO Aandachtspunten Nieuwe velden Gewijzigde opmaak Strengere controle Conversies.csv -.xls -.csv Introductie volgnummers Standen vs Wijzigingen Verschillen in verwerking instellingen Gewijzigd formaat voor alle data Testen met alle instellingen

32 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Globale testscript 1.DUO levert een csv-bestand op 2.Instelling download bestand via het ZP 3.Inlezen/verwerken/controle door instelling 4.Mutaties doorvoeren door instelling 5.Uploaden csv-bestand naar ZP 6.Controle door DUO Eerst met 1 of 2 HO instellingen, daarna met alle. Testen NBO

33 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Planning Vanaf 18 november (of eerder) met 1 á 2 instellingen Vanaf 25 november t/m 6 december met alle instellingen Openstaande acties Testplan, draaiboek en/of testscript Dataset Testomgeving indien van toepassing Inrichting ZP Testen NBO

34 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 De belangrijkste momenten voor de komende tijd op een rij Implementatie

35 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Excel-bestand (oude stijl) Laatste keer Excel-bestand ‘oude stijl’ September: is inmiddels verstuurd naar de instellingen Retour Uiterste retourdatum: 15 november 2013 Wordt verwerkt in CriHO Kort na 15 november 2013 gaat CriHO dicht Medio december 2013 vindt de inschrijfcontrole studiefinanciering plaats Let op! Na 15 november dient gebruik te worden gemaakt van het nieuwe CSV-bestand voor aanlevering

36 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Overgang CriHO naar BRON-HO Conversie Twee weken in december Welke data Bekostigd onderwijs:vanaf 1 augustus 1991 Niet bekostigd onderwijs:vanaf 1 september 2004 Oudere data blijft achter Waar naartoe Onderwijsdeelnames  register Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (inschrijvingen) (OD-HO) Onderwijsresultaten  register Onderwijsresultaat Hoger Onderwijs (graden) (OR-HO)

37 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 CSV-bestand (nieuwe stijl) Let op! Na 15 november dient gebruik te worden gemaakt van het nieuwe CSV- bestand voor aanlevering Verwerking Livegang 6 januari 2014 Instelling ontvangt éénmalige voorprojectie van ‘stand huidige studiejaar’ Graden uit nieuwe bestanden worden na livegang verwerkt Eerder insturen mag natuurlijk, maar verwerking start vanaf 6 januari 2014 Inschrijvingen worden nog niet ook verwerkt (na oplevering ‘2 e fase’)

38 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Controlemomenten studiefinanciering Medio januari 2014 Omzetting prestatiebeurs n.a.v. behaalde graden Februari t/m april 2014 Inschrijvingscontrole: periode sep t/m jan Medio mei Inschrijvingscontrole: periode sep t/m apr

39 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Tijdlijn - overzicht 23-27 sept 2013DUO verstuurd bestand (oude stijl) naar instellingen. d 15 nov 2013Uiterste retourdatum bestand (oude stijl) d 16 nov 2013 e.v.Voortaan bestanden (nieuwe stijl) aanleveren  Eerste verwerking 2 e week januari Medio dec 2013Inschrijvingscontrole SF (periode sep-nov) d December 2013Conversie CriHO naar registers OD-HO en OR-HO d 6 jan 2014Livegang BRON-HO (incl. aansluiting Niet bekostigd onderwijs ‘1 e en 2 e fase’) Medio jan 2014Omzetting prestatiebeurs o.b.v. behaalde graden d Feb/Apr 2014Oplevering Niet bekostigd onderwijs ‘2 e fase’ d Medio mei 2014Inschrijvingscontrole SF (periode sep-apr) 2013 2014 vandaag

40 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Vragen? Testen NBO

41 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO

42 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013

43 Aanmelden beveiligde site DUO

44 Presentatie BRON-HO NBO: 04-11-2013 Aanmelden beveiligde site DUO


Download ppt "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google