De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013 1

2 Voortgang ‘aansluiting’ NBO
Programma: Introductie Demo BRON-HO Voortgang ‘aansluiting’ NBO Testen en implementatie nieuwe werkwijze NBO Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO Aanmelding beveiligde site DUO Vragen en afsluiting Lunch

3 Introductie BRON-HO

4 Vernieuwing in de HO keten
Studenten: Minder gegevens opgeven Snellere afwikkeling inschrijfproces Instellingen: Sneller inzicht in indicatie soort collegegeld Sneller inzicht in bekostiging Signalering van wijzigingen op Persoonsgegevens, Vooropleidingen, Indicatie soort collegegeld en Voorlopige status toekenning DUO: HO onderwijsregisters meer up-to-date Systeemvernieuwing

5 Mijlpalen 27 april 2013 Persoonsgegevens Vooropleidingen
6 januari 2014 Inschrijvingen en graden in nieuwe registers Bekostiging in nieuw systeem Indicatie soort collegegeld, voorlopige bekostigingstatus CriHO uit ‘1e fase’ en ‘2e fase’ Niet bekostigd onderwijs (NBO) Gebruik T.b.v. studiefinanciering:  Inschrijvingscontrole  Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)

6 Opslag en uitwisseling inschrijvingen en graden HO
Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (OD-HO) Onderwijsresultaten Hoger Onderwijs (OR-HO) Uitwisseling inschrijvingen en graden HO Uitwisseling NBO in het HO-veld wettelijk niet toegestaan Hetzelfde geldt voor tonen van graden in het diplomaregister (dit mag niet) Gebruik T.b.v. studiefinanciering:  Inschrijvingscontrole  Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)

7 Uitwisselen opleidingsgegevens vanaf 2014

8 Fasering - Niet bekostigd onderwijs
1e fase (6 januari 2014) Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal Inlezen bestand Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO Beperken ontsluiting NBO-gegevens Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO 2e fase (feb-apr 2014) Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO 3e fase Nog te bepalen óók 6 januari 2014

9 Demo BRON-HO niet bekostigd onderwijs

10 Aanpassingen in CSV-bestand (23-sep besproken)
Huidig bestand Nieuw bestand Inschrijvingsjaar Maand vanaf Maand tot Datum inschrijving Datum uitschrijving - Maand examenresultaat - Datum diploma behaald 1e voornaam Voorletters - Voornamen N.v.t. Voor nieuwe personen: Postcode Huisnummer Huisnummer toevoeging 1e jaar aan de instelling Code bekostiging Code examenresultaat Vervallen Overige 10 velden Ongewijzigd

11 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (1/3)
Vestigingsnummer Nieuw in OD-HO en OR-HO Niet door DUO af te leiden (wordt daarom niet voorgeprojecteerd) Instelling dient het vestigingsnummer op te nemen in het bestand Instellingen ontvangen eenmalig een overzicht met vestigingsnummers Zie voor de meest actuele stand DUO.nl:

12 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (2/3)
Inschrijvingvolgnummer Nieuw in OD-HO  Inschrijving uniek geïdentificeerd door BRIN + inschrijvingvolgnummer Wordt door DUO voorgeprojecteerd Wordt een nieuwe deelname aangeleverd zonder inschrijvingvolgnummer, dan bepaalt DUO achteraf een inschrijvingvolgnummer Mag in voorprojectie worden gewijzigd (maar hoeft niet)

13 Voorstel - Aanvullende aanpassingen bestand (3/3)
Resultaatvolgnummer Nieuw in OR-HO  Resultaat uniek geïdentificeerd door BRIN + resultaatvolgnummer Wordt niet voorgeprojecteerd door DUO Alleen van belang wanneer Datum diploma behaald gevuld is Kan door instelling zelf worden ingevuld (maar hoeft niet)

14 Uitgangssituatie demo
Zakelijk Portaal (DUO) DUO Bestand ‘Voorprojectie’ SF Admini-stratie SF-aanvragen OR-HO (nog) niet bekend in OD-HO en OR-HO OD-HO 4 aanvragen stufi, (nog) geen onderwijsdeelnames of -resultaten bekend bij DUO

15 Stap 1 – Bestand ophalen van ZP en controleren (TIO)
Zakelijk Portaal (DUO) DUO Bestand ‘Voorprojectie’ SF Admini-stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ Medewerker TIO controleert en bewerkt het bestand en stuurt het terug naar DUO

16 Stap 2: Bestand ophalen en inlezen (DUO)
Zakelijk Portaal (DUO) DUO Bestand ‘Voorprojectie’ SF Admini-stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OR-HO Inlezen bestand OD-HO Medewerker DUO leest het bestand in (met enkel onderwijsdeelnames) in OD-HO = Niet in demo

17 Stap 3: Graden aanleveren (TIO)
Zakelijk Portaal (DUO) DUO Bestand ‘Voorprojectie’ SF Admini-stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OR-HO Inlezen bestand Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OD-HO Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO

18 Stap 4: Bestand ophalen en inlezen (DUO)
Zakelijk Portaal (DUO) DUO Bestand ‘Voorprojectie’ SF Admini-stratie Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OR-HO Inlezen bestand Bestand ‘Deelnames en resultaten’ OD-HO Medewerker DUO leest het bestand in voor OD-HO en OR-HO = Niet in demo

19 Demo

20 Demo BRON-HO bekostigd onderwijs

21 Hoe gaat het ketenproces Sarah meldt zich aan werken? bij Stenden
Persoonsgegevens Identificeer persoon services DUO SIS Diploma’s + actuele inschrijving Geef vooropleidingen Pers geg Vooropl VTI Indicatie soort collegegeld Geef ind soort coll.geld Machtiging Coll. Geld

22 Hoe gaat het ketenproces Sarah meldt zich aan werken? bij Stenden
Machtiging SIS services DUO Inschrijving broker Voorlopige status toekenning inschrijving Graad Voorlopige status toekenning graad

23 Demo

24 Belangrijke verschillen MBO en HO (bekostigd)
Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs Uitwisseling tussen instellingen en DUO Batchbestanden XML-bericht per geval Direct Via Studielink Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instelling Bij Studielink Aanlevering persoongegevens door Instelling DUO/Studielink (centr. verificatie) Instelling (decentrale verificatie) Inschrijving Doorlopend Per studiejaar Wijzigingen doorgeven voor 1 inschrijving (door instelling) Enkel mutaties Nieuwe stand

25 Belangrijke verschillen MBO en HO (niet bekostigd)
Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs Uitwisseling Batchbestanden (via 2BRON) *begin 2014 vernieuwing 2BRON CSV-bestanden Direct tussen instellingen en DUO Aanmelden voor nieuwe opleiding Bij instelling Aanlevering persoongegevens door Instelling DUO (Voorprojectie) Instelling (Nieuwe personen) Inschrijving Doorlopend Per studiejaar Wijzigingen doorgeven voor één inschrijving (door instelling) Enkel mutaties Nieuwe stand

26 Voortgang aansluiting NBO

27 Fasering - Niet bekostigd onderwijs
1e fase (6 januari 2014) Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal Inlezen bestand Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO Beperken ontsluiting NBO-gegevens Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO 2e fase (feb-apr 2014) Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO 3e fase Nog te bepalen óók 6 januari 2014

28 Bestandscontroles Inlezen bestand
Tijdens het inlezen van het bestand worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden: Inlezen inschrijvingen en graden Fout(en) gevonden: Bestand niet inlezen Verwerken inschrijving Bij verwerken van inschrijvingen in OD-HO worden diverse controles uitgevoerd Geen fouten gevonden: Inschrijving is vastgelegd/bijgewerkt Fout(en) gevonden: Functionele fout (Idem voor resultaat)

29 Fouten herstellen Door DUO
Medewerker DUO probeert zelf herstel te doen  Aanpassen bestand en opnieuw inlezen (gehele bestand of deel van bestand) Door instelling Is herstel door DUO niet mogelijk:  Medewerker DUO neem contact op met instelling

30 Testen en implementatie NBO

31 Testen NBO Aandachtspunten Nieuwe velden Gewijzigde opmaak
Strengere controle Conversies .csv - .xls - .csv Introductie volgnummers Standen vs Wijzigingen Verschillen in verwerking instellingen Gewijzigd formaat voor alle data Testen met alle instellingen

32 Testen NBO Globale testscript DUO levert een csv-bestand op
Instelling download bestand via het ZP Inlezen/verwerken/controle door instelling Mutaties doorvoeren door instelling Uploaden csv-bestand naar ZP Controle door DUO Eerst met 1 of 2 HO instellingen, daarna met alle.

33 Testen NBO Planning Vanaf 18 november (of eerder) met 1 á 2 instellingen Vanaf 25 november t/m 6 december met alle instellingen Openstaande acties Testplan, draaiboek en/of testscript Dataset Testomgeving indien van toepassing Inrichting ZP

34 Implementatie De belangrijkste momenten voor de komende tijd op een rij

35 Excel-bestand (oude stijl)
Laatste keer Excel-bestand ‘oude stijl’ September: is inmiddels verstuurd naar de instellingen Retour Uiterste retourdatum: 15 november 2013 Wordt verwerkt in CriHO Kort na 15 november 2013 gaat CriHO dicht Medio december 2013 vindt de inschrijfcontrole studiefinanciering plaats Let op! Na 15 november dient gebruik te worden gemaakt van het nieuwe CSV-bestand voor aanlevering

36 Overgang CriHO naar BRON-HO
Conversie Twee weken in december Welke data Bekostigd onderwijs: vanaf 1 augustus 1991 Niet bekostigd onderwijs: vanaf 1 september 2004 Oudere data blijft achter Waar naartoe Onderwijsdeelnames  register Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (inschrijvingen) (OD-HO) Onderwijsresultaten  register Onderwijsresultaat Hoger Onderwijs (graden) (OR-HO)

37 CSV-bestand (nieuwe stijl)
Let op! Na 15 november dient gebruik te worden gemaakt van het nieuwe CSV-bestand voor aanlevering Verwerking Livegang 6 januari 2014 Instelling ontvangt éénmalige voorprojectie van ‘stand huidige studiejaar’ Graden uit nieuwe bestanden worden na livegang verwerkt Eerder insturen mag natuurlijk, maar verwerking start vanaf 6 januari 2014 Inschrijvingen worden nog niet ook verwerkt (na oplevering ‘2e fase’)

38 Controlemomenten studiefinanciering
Medio januari 2014 Omzetting prestatiebeurs n.a.v. behaalde graden Februari t/m april 2014 Inschrijvingscontrole: periode sep t/m jan Medio mei Inschrijvingscontrole: periode sep t/m apr

39 Tijdlijn - overzicht 23-27 sept 2013 DUO verstuurd bestand (oude stijl) naar instellingen. d 15 nov 2013 Uiterste retourdatum bestand (oude stijl) d 16 nov 2013 e.v. Voortaan bestanden (nieuwe stijl) aanleveren  Eerste verwerking 2e week januari Medio dec 2013 Inschrijvingscontrole SF (periode sep-nov) d December 2013 Conversie CriHO naar registers OD-HO en OR-HO d 6 jan 2014 Livegang BRON-HO (incl. aansluiting Niet bekostigd onderwijs ‘1e en 2e fase’) Medio jan 2014 Omzetting prestatiebeurs o.b.v. behaalde graden d Feb/Apr 2014 Oplevering Niet bekostigd onderwijs ‘2e fase’ d Medio mei 2014 Inschrijvingscontrole SF (periode sep-apr) vandaag 2013 2014

40 Testen NBO Vragen?

41 Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO

42

43 Aanmelden beveiligde site DUO

44 Aanmelden beveiligde site DUO


Download ppt "BRON-HO Niet bekostigd onderwijs Maandag 4 november 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google