De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat bevalt beter: Thuis of (poli)klinisch? Marijke Hendrix MUMC 10 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat bevalt beter: Thuis of (poli)klinisch? Marijke Hendrix MUMC 10 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Wat bevalt beter: Thuis of (poli)klinisch? Marijke Hendrix MUMC 10 december 2009

2 Doelstellingen van het onderzoek Onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling en vrouwen die kiezen voor een poli- klinische bevallingen t.a.v.: De verwachtingen en belevingen mbt verloskundige zorg De verwijzingen tijdens zwangerschap en bevalling De interventies tijdens de bevalling De kosten van de verloskundige zorg

3 Methode Prospectief multicenter cohortonderzoek Onderzoekspopulatie Zwangeren en partner in 1e lijn Gaan bevallen het eerste kind (nulliparae) Low-risk zwangerschap bij intake verloskundige Inclusie 100 verloskundigenpraktijken in Nederland Inclusie april 2007-augustus 2007 Eind mei 2008: einde dataverzameling

4 Methode Meetinstrumenten Drie vragenlijsten 16 weken AD 32 weken AD 6 weken PP Kostendagboek  registratie contacten zorgverleners Partusverslagen 1e en/of 2e lijn

5 Resultaten ♀: n= 449 57% kiest thuisbevalling, 43% kiest poliklinische bevalling Geen verschillen in karakteristieken ♂: n= 290 51% kiest thuisbevalling, 49% kiest poliklinische bevalling Geen verschillen in karakteristieken Verschil in voorkeuren tussen zwangeren en partners met betrekking tot de (plaats van) bevalling Verschil in verwijzingen en interventies durante partu

6 Voorkeuren zwangeren en partners Methode: Discrete-choice experiment Scenario’s  vragenlijst Respons : ♀: n= 372♂: n= 212 AttributenNiveaus attributen Begeleiding tijdens bevalling0= begeleiding door gyn1= begeleiding door vk Type bevallingsomgeving0= klinische omgeving1= huiselijke omgeving Invloed op besluitvorming0= niet mogelijk1= mogelijk Mogelijkheid voor pijnbestrijding0= niet mogelijk1= mogelijk PLaats van bevalling0= ziekenhuis1= thuis Mogelijkheid voor transport tijdens bevalling 0= niet mogelijk1= mogelijk Eigen bijdrage bevalling0= 0 euro1= 250 euro

7 Voorbeeldvraag SITUATIE 1SITUATIE 2 Begeleiding bij de bevallingVerloskundigeGynaecoloog BevallingsomgevingHuiselijke sfeerKlinische sfeer Uw invloed op het nemen van beslissingenGeen invloed PijnbestrijdingNiet mogelijkWel mogelijk Plaats van bevallenThuis Verplaatsing tijdens bevallingWel verplaatsingGeen verplaatsing Eigen bijdrage bevallingWel eigen bijdrage Welke situatie spreekt u het meest aan?  Situatie 1  Situatie 2

8 Resultaten AttributenModel Vrouwen (n=321) Regressie coefficient (SE) Partner (n=212) Regressie coefficient (SE) Begeleiding door verloskundige0.3743* (0.0772)0.2931* (0.0894) Huiselijke bevallingsomgeving0.5442*(0.0747)0.2654* (0.0888) Invloed op besluitvormingsproces is mogelijk 0.7492* (0.0743)0.5918* (0.0907) Mogelijkheid voor pijnbestrijding0.3183* (0.0753)0.5141* (0.0818) Thuisbevalling0.4363* (0.0544)0.2823* (0.0682) Mogelijkheid tot transport tijdens bevalling-0.0166 (0.0681)-0.1397 (0.0882) Geen eigen bijdrage-0.3715* (0.0734)-0.4264* (0.0941) *p-value <0,05

9 Resultaten AttributenModel Vrouwen (n=321) Regressie coefficient (SE) Partner (n=212) Regressie coefficient (SE) Begeleiding door verloskundige0.3743* (0.0772)0.2931* (0.0894) Huiselijke bevallingsomgeving0.5442*(0.0747)0.2654* (0.0888) Invloed op besluitvormingsproces is mogelijk 0.7492* (0.0743)0.5918* (0.0907) Mogelijkheid voor pijnbestrijding0.3183* (0.0753)0.5141* (0.0818) Thuisbevalling0.4363* (0.0544)0.2823* (0.0682) Mogelijkheid tot transport tijdens bevalling-0.0166 (0.0681)-0.1397 (0.0882) Eigen bijdrage-0.3715* (0.0734)-0.4264* (0.0941) *p-value <0,05

10 Resultaten AttributenModel Vrouwen (n=321) Regressie coefficient (SE) Partner (n=212) Regressie coefficient (SE) Begeleiding door verloskundige0.3743* (0.0772)0.2931* (0.0894) Huiselijke bevallingsomgeving0.5442*(0.0747)0.2654* (0.0888) Invloed op besluitvormingsproces is mogelijk 0.7492* (0.0743)0.5918* (0.0907) Mogelijkheid voor pijnbestrijding0.3183* (0.0753)0.5141* (0.0818) Thuisbevalling0.4363* (0.0544)0.2823* (0.0682) Mogelijkheid tot transport tijdens bevalling-0.0166 (0.0681)-0.1397 (0.0882) Eigen bijdrage-0.3715* (0.0734)-0.4264* (0.0941) *p-value <0,05

11 Verwijzingen en interventies durante partu Respons : n=418 Start antepartum care in primary care n= 418 (100%) Preferred home birth: n=241 (57,7%)Preferred home-like hospital birth: n=177 (42.3%) Preferred home birth: n=180 (74.7%)Preferred home-like hospital: n=121 (68.4%) Referral to secondary care during pregnancy n=61 (25.3%)n=56 (31.6%) Referral to secondary care during delivery n=94 (52.2%)n=80 (66.1%) Actual home birth: n=17 (9.6%) Actual home-like hospital birth: n=24 (13.6%) Actual home-like hospital birth: n=7 (2.9%) Actual home birth: n=79 (32.8%)

12 Gewenste thuisbevalling (n=180) Gewenste poliklin bevalling (n=121) OR crude CI 95%P-waarde OR crude OR adjusted CI 95%P-waarde OR adjusted Categorie 0: Geen verwijzing86 (47.5%)41 (33.9%)0.560.35-0.900.017*0.590.35-0.970.038* Categorie 1: Urgente verwijzing6 (3.3%)4 (3.3%)0.990.27-3.590.9971.000.27-3.760.997 Categorie 2: verwijzing zonder urgentie 88 (48.9%)76 (62.8%)1.771.10-2.830.017*1.701.04-2.770.034* * p<0.05 OR= Odds Ratio CI 95%= Confidence Interval 95% Verwijzingsindicaties Verwijzingen tijdens en na de bevalling. Alle zwangeren die aan het begin van de baring olv de verloskundige waren (n=301).

13 Interventies durante partu en neonatale uitkomsten Interventies tijdens bevalling en neonatale uitkomsten van alle vrouwen die de zwangerschap in de eerste lijn zijn gestart (n=418) Gewenste thuisbevalling (n=241) Gewenste poliklin bevalling (n=177) OR crude CI 95%P-waarde OR crude OR adj CI 95%P-waarde OR adj Geen interventie153 (63.5%)100 (56.5%)0.750.50-1.110.1490.730.48-1.100.130 Geplande SC10 (4.1%)10 (5.6%)1.380.56-3.400.4781.430.57-3.590.441 Ongeplande SC21 (8.7%)27 (15.3%)1.891.03-3.460.038*2.011.06-3.820.032* Vacuumextractie41 (17.0%)29 (16.4%)0.960.57-1.610.8650.930.55-1.570.774 Forcipale extractie2 (0.8%)1 (0.6%)0.680.06-7.550.7510.450.03-6.870.569 Fundus expressie14 (5.8%)10 (5.6%)0.970.42-2.240.9450.900.39-2.090.805 Pijnbestrijding91 (37.8%)85 (48.0%)1.521.03-2.260.036*1.651.09-2.500.018* 1 minuut Apgar score < 7 9 (3.7%)12 (6.8%)0.530.22-1.290.1550.480.19-1.200.115 5 minuten Apgar score < 7 4 (1.7%)4 (2.3%)0.730.18-2.940.6520.820.19-3.580.794 PH navelarterie33 (13.7%)32 (18.1%)0.720.42-1.220.2210.690.40-1.190.184 * p<0.05 OR= Odds Ratio CI 95%= Confidence Interval 95%

14 Gewenste thuisbevalling (n=180) Gewenste poliklin bevalling (n=121) OR crude CI 95%P-waarde OR crude OR adj CI 95%P-waarde OR adj Geen interventie126 (70.0%)78 (64.5%)0.780.48-1.270.3180.820.49-1.370.453 Ongeplande SC15 (8.3%)14 (11.6%)1.440.67-3.100.4261.460.64-3.360.368 Vacuumextractie27 (15.0%)20 (16.5%)1.120.60-2.110.7481.040.55-1.980.906 Forcipale extractie0 (0%) 0NVT Fundus expressie12 (6.7%)9 (7.4%)1.130.46-2.760.8201.060.43-2.630.899 Pijnbestrijding58 (32.2%)44 (36.4%)1.200.74-1.950.4591.260.76-2.090.362 1 minuut Apgar score < 72 (1.1%)4 (3.3%)0.330.06-1.820.2240.240.04-1.650.147 5 minuten Apgar score < 73 (1.7%)1 (0.8%)2.030.21-19.790.6511.560.15-16.650.715 PH Navelarterie < 7.1522 (12.2%)18 (14.9%)0.800.41-1.560.6040.780.39-1.550.473 Interventies durante partu en neonatale uitkomsten Interventies tijdens bevalling en neonatale uitkomsten van alle vrouwen die de bevalling in de eerste lijn zijn gestart (n=301) * p<0.05 OR= Odds Ratio CI 95%= Confidence Interval 95%

15 Conclusies Partners hebben andere voorkeuren ten aanzien van de bevalling dan vrouwen Durante partu hebben vrouwen die voor een pk bevalling kiezen significant meer kans op een niet- urgente verwijzing Er zijn geen verschillen in interventies en neonatale uitkomsten tussen vrouwen die de baring thuis of poliklinisch beginnen Adequate risicoselectie door verloskundigen


Download ppt "Wat bevalt beter: Thuis of (poli)klinisch? Marijke Hendrix MUMC 10 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google