De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv"— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
3. De Europese Landbouw Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

2 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

3 3.1 Veranderingen in de landbouw
overzicht: 1. markt- en prijsbeleid • subsidie op productie • subsidie op export 2. beperkingen in de productie 3. afbouwen productiesteun meer inkomenssteun 4. nu: meer marktgericht plattelandsontwikkeling Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

4 GLB = gemeenschappelijk landbouwbeleid
• voldoende voedsel voor iedereen • een goed inkomen voor boeren • betaalbare voedselprijzen Dit werd bereikt door het markt- en prijsbeleid: • garantieprijzen (een vorm van productiesteun) veel landbouwproducten hebben een inelastische vraag Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

5 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
gevolgen GLB • bio-industrie • overschotten voedsel en mest • hoge kosten voor de overheid Daarom vermindering van overschotten: • exportsubsidies • gebruik als veevoer • vernietiging tenslotte: verandering van beleid Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

6 Verandering van beleid
1975: boeren betalen mee aan kosten opslag 1984: productiegrenzen (quota) • melkrechten per bedrijf • superheffing bij overproductie • verplichte braak bij akkerbouw 1992: verlaging invoerrechten • afschaffing garantieprijzen • vermindering protectionisme en exportsubsidies • gunstig voor landen buiten EU Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

7 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Huidig EU-beleid inkomenssteun . Dit wordt gegeven - bij milieubewust werken - bij landbouw in marginale gebieden (bergboerenregeling) - om landschap te beschermen Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

8 Veranderingen in landbouwproductie
• EU-beleid • schaalvergroting - samen met mechanisatie - bedrijfsbeëindiging • intensivering (oppervlakte, arbeid en kapitaal) • marginalisering • specialisatie - gemengd bedrijf verdween • verduurzaming Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

9 EU-landbouwbeleid gunstig voor:
• grote boeren • chemische industrie • agrarische industrie • importeurs en transporteurs • consumenten ongunstig voor: • consument • behandeling dieren • boeren buiten de EU • de natuur: minder bio-diversiteit Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

10 Boeren moeten bij hun werk rekening houden met:
• schommelingen in de natuur • wisselende voorschriften overheid • contracten met grootwinkelbedrijven • contracten met conservenfabrieken Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

11 Huidige ontwikkelingen:
• liberalisering (meer vrijhandel) • meer concurrentie • buitengrenzen EU gaan open Toekomst: • productie op - beste plaats (klimaat, grondsoort) - goedkoopste plaats (loonkosten, energie, vakkennis) • verdergaande schaalvergroting EU wil meer diversificatie in het landschap Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

12 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Waaraan wordt het landbouwgeld besteed? Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

13 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

14 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

15 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

16 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

17 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv


Download ppt "Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv"

Verwante presentaties


Ads door Google