De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frederic Mortier Inspecteur - Geomaticus Cel Patrimoniale Geomatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frederic Mortier Inspecteur - Geomaticus Cel Patrimoniale Geomatica"— Transcript van de presentatie:

1 Frederic Mortier Inspecteur - Geomaticus Cel Patrimoniale Geomatica
Flagis – Lambert « Het digitaal kadastraal percelenplan » Frederic Mortier Inspecteur - Geomaticus Cel Patrimoniale Geomatica Frederic Mortier

2 Het digitaal kadastraal percelenplan
Agenda Het digitaal kadastraal percelenplan Stand van zaken CadMap en voorstudie CadGIS Informatie omtrent CadGIS Lambert 2005 Algemeen standpunt AAPD Omzetting van de gegevens Methodes van visualisatie Voorbeeld Overgang naar Lambert 2005 Planning omschakeling Aandachtspunten Conclusie Frederic Mortier

3 Het digitaal kadastraal percelenplan
Stand van zaken CadMap 4 doelstellingen bij aanvang project: Recuperatie van de bestaande planbladen met zo weinig mogelijk verlies aan informatie Reeds vroeger gerealiseerd i.s.m. de gewesten Scanning, digitalisering en omzetting .dwg naar .shp Gegevens in Lambert 1972 Digitaal beheer en bijwerking van de planbladen Ontwikkeling van centrale toepassing voor beheer van de meer dan planbladen (EDBS) Ontwikkeling van lokale toepassingen voor aanmaak van mutatieschetsen, uittreksels, … (CMGL, CMGE, CMGC, CMGH, …) Geometrische verbetering van de planbladen (continu plan) 1e fase van adjustment afgerond (verbetering per blok) 2e fase wordt gestart (detailverbetering) Kadastrering van het openbaar domein Akkoord minister Voorstudie gestart Frederic Mortier

4 Het digitaal kadastraal percelenplan
Stand van zaken CadMap Gerealiseerd: Aflevering cd-roms aan verschillende diensten FOD Financiën, gemeenten, provincies, gewesten, nutsmaatschappijen, landmeters, particulieren, … Mits licentie, steeds volledige kadastrale planbladen Toestand : eerste officiële versie digitaal kadastraal percelenplan Gratis of tegen betaling: afhankelijk van klant € 15 per planblad € 3 per planblad indien reeds vorige toestand Frederic Mortier

5 Het digitaal kadastraal percelenplan
Stand van zaken CadMap Gerealiseerd: CadMap Web Viewer Alle planbladen in 1 geodatabase; dus overgang van shapefiles naar geodatabase was noodzakelijk Intranet via ArcIMS: momenteel toestand en voor alle ambtenaren van AAPD Pilootprojecten “web services” met Vlaams en Waals Gewest opgestart, pilootproject met Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt binnenkort gestart Frederic Mortier

6 Het digitaal kadastraal percelenplan
Frederic Mortier

7 Het digitaal kadastraal percelenplan
Stand van zaken CadMap Verdere werkzaamheden: Verbetering kadastrale gegevens Vergelijking gegevens CadMap-Cadnet: noodzakelijk voor de creatie van een GIS Aanmaak van en volledige omschakeling naar geodatabase Noodzakelijk voor verschillende toepassingen Verdere uitwerking CMGH 1 continu plan voor gans België op toestand (+ planverbetering en wegwerken overlaps en gaps) Omschakeling van lokale toepassingen naar lokale servertoepassingen CMGE / CMGC als pilootprojecten CadMap Web Viewer Toestand in geodatabase Omschakeling naar ArcGISServer 9.2. Pilootprojecten “web services” verder uitwerken met de verschillende gewesten Uitbreiding naar internet met mogelijkheid tot download van gegevens (einde van cd-rom) Frederic Mortier

8 Het digitaal kadastraal percelenplan
Voorstudie CadGIS Gestart in februari 2007 i.s.m. Dolmen Moet afgerond zijn tegen oktober 2007 2008: lastenboek CadGIS en toekenning opdracht CadGIS in principe operationeel in 2010 Project CadGIS Toekomstige uitbreiding van CadMap Grafische basis voor de onroerende patrimoniale informatie welke het mogelijk zal maken in het kader van de geïntegreerde behandeling tegelijkertijd alfanumerieke en grafische informatie te beheren en af te leveren alsook het uitvoeren van thematische bevragingen. Doel: alle kadastrale gegevens samenvoegen in 1 GIS Grafische gegevens uit CadMap Alfanumerieke gegevens uit Cadnet Frederic Mortier

9 Het digitaal kadastraal percelenplan
CadGIS binnen de patrimoniale gegevensbank PatrIS PatrIS Project Stipad Project CadGIS Alfanumerieke deel Grafische deel PUR Cadnet, Loco, Hypo, CadMap Frederic Mortier

10 Lambert 2005 Algemeen standpunt Hoe te realiseren?
AAPD moet in staat zijn om gegevens in Lambert 1972 en Lambert 2005 te ontvangen AAPD moet in staat zijn om gegevens in Lambert 1972 en Lambert 2005 uit te reiken AAPD heeft belang bij het gebruik van Lambert 2005 voor intern werk rekening houdende met De voordelen met betrekking tot GPS Europese projecten voor uitwisseling van gegevens (EuroBoundaries, Inspire, …) – relatie met ETRS89 Hoe te realiseren? Snel en gemakkelijk omschakelen van gegevens van ene naar andere systeem noodzakelijk Werken in een eventueel gemengde omgeving moet mogelijk zijn Frederic Mortier

11 Omschakeling: welke mogelijkheden?
Lambert 2005 Omschakeling: welke mogelijkheden? cConvert (NGI) Procedure: .shp  .txt  cConvert  .txt  .shp Frederic Mortier

12 Omschakeling: welke mogelijkheden?
Lambert 2005 Omschakeling: welke mogelijkheden? Oplossing in ArcView met .dll van cConvert geprogrammeerd door NGI Vraagt tijd ± 10 min per plan, of 200 dagen voor plans Range en index van shapefiles niet gecorrigeerd Afbeeldingsproblemen bij zoomen (oplossing = index verwijderen – automatische regeneratie) .dll gebruikt een standaardhoogte van 100m Levert wel een verschil op van ± 1mm in X en Y Fout is aanvaardbaar voor de kadastrale gegevens Frederic Mortier

13 Omschakeling: welke mogelijkheden?
Lambert 2005 Omschakeling: welke mogelijkheden? AAPD ontwikkelt met de hulp van ESRIBelux een methode die de transformatie vlotter maken Vergelijkbare tool als .dll in ArcView Tool ontwikkeld in C Interactief of batch Leest onmiddellijk in de binaire bestanden van de shapefiles en dus geen grafische operatie meer nodig  tijdswinst tot gevolg Frederic Mortier

14 Lambert 2005 Visualisatie van de gegevens in Lambert 1972 en Lambert 2005: welke methodes in ArcGIS? Stap 1: steeds voorbereidende omzetting van de punten via cConvert (.exe of .dll) Stap 2: gebruik van één van volgende methodes Gebruik .prj-bestanden LB 1972 en LB 2005 Transformatie op basis van 7 parameters LB72 gebruikt Hayford-ellipsoïde (BD72) LB2005 gebruikt GRS80-ellipsoïde (ETRS89) Maximum fout van 30 cm in X en Y Gebruik NTv2 in ArcGIS 9.2. (Canadese methode) Grid-gebaseerde methode: regelmatig grid van punten met verdichtingsnet waar nodig Set van binaire bestanden bevat de verschillen tussen de 2 ellipsoïdes BD72 en ETRS89 (en dus LB 72 en Lambert 2005) Bilineaire interpolatie om exacte waarde van een punt te bepalen Maximum fout van 2 cm in X en Y Frederic Mortier

15 Lambert 2005 Praktisch voorbeeld
Test voor België met grid van punten elke 50km Frederic Mortier

16 Test met gebruik van 2 methodes
Lambert 2005 Test met gebruik van 2 methodes Omschakeling op basis van data omgezet met cConvert en visualisatie van gemengde data met een transformatiemethode gebaseerd op .prj-bestanden Omschakeling op basis van data omgezet met cConvert en visualisatie van gemengde data met de transformatiemethode NTv2 Wat is de werkelijke nauwkeurigheid bij de visualisatie van gemengde data toegepast op de kadastrale gegevens? Frederic Mortier

17 Lambert 2005 Bij beide methodes: voorbereidende omzetting van de punten met cConvert ± 1 km verschil in X en Y tussen LB72 en LB2005 Frederic Mortier

18 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 1: Inladen punten in Lambert 2005 Frederic Mortier

19 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 2: Inladen punten in LB72 met transformatie Frederic Mortier

20 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 3: Superpositie LB 1972 – LB 2005 Frederic Mortier

21 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 3bis: Superpositie LB72 – LB2005 (1 op 1) Frederic Mortier

22 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 4: Superpositie LB 1972 – LB (deltas) Frederic Mortier

23 Methode 1: .prj-bestanden
Lambert 2005 Methode 1: .prj-bestanden Stap 4bis: Superpositie LB 72 – LB (deltas) Vastgestelde fout tussen 3 en 24 cm Frederic Mortier

24 Lambert 2005 Methode 2: NTv2 Stap 1: Inladen punten in Lambert 2005
Stap 2: Inladen ptn LB72 met transformatie NTv2 Frederic Mortier

25 Lambert 2005 Methode 2: NTv2 Stap 3: Superpositie LB 72 – LB 2005
Frederic Mortier

26 Lambert 2005 Methode 2: NTv2 Stap 3bis: Superpositie LB72 – LB2005 (zoom) Frederic Mortier

27 Voorbeeld transformatiemethode NTv2
Lambert 2005 Voorbeeld transformatiemethode NTv2 Met kadastraal percelenplan Frederic Mortier

28 Voorbeeld transformatiemethode NTv2
Lambert 2005 Voorbeeld transformatiemethode NTv2 Zoom 1:1000 Frederic Mortier

29 Voorbeeld transformatiemethode NTv2
Lambert 2005 Voorbeeld transformatiemethode NTv2 Zoom 1:100 Frederic Mortier

30 Voorbeeld transformatiemethode NTv2
Lambert 2005 Voorbeeld transformatiemethode NTv2 Vastgestelde fout: 3 mm Frederic Mortier

31 Overgang naar Lambert 2005 Planning definitieve omschakeling naar Lambert 2005 bij AAPD Waarschijnlijk op kadastrale toestand Moet gebeuren na de jaarlijkse afsluiting van de mutaties Periode naar : noodzakelijke testen Op wordt eveneens een 2e fase van planverbetering afgerond (aaneengesloten planbladen) Mogelijke problemen Organisatie Personeel Middelen Materiaal? (bv. software totaalstations reeds beschikbaar?) Topokad (DGOAP) Ontwikkeld voor de oudere totaalstations LB72  niet voorzien op Lambert 2005 Geen aanpassingen meer aan deze toepassing Volledige omschakeling naar ArcView 9.2. noodzakelijk om problemen te vermijden Lokale toepassingen werken allemaal op basis van ArcView 8.3. Omzetting naar 9.2. niet zo eenvoudig door o.a. programmering in 8.3. door AAPD met hulp van ESRI Frederic Mortier

32 Overgang naar Lambert 2005 Aandachtspunten Samenwerking met landmeters
Geen echte problemen Aangezien meeste landmetersplannen (of ASCII-bestanden) lokale coördinaten bevatten Als we LB72 en LB2005 kunnen ontvangen en uitreiken Intern Procedures uitwerken om transformatie altijd en overal op dezelfde manier uit te voeren Methodologie opbouwen zodat er steeds duidelijkheid is omtrent het gebruikte stelsel Archief Impact op het bestaande archief Frederic Mortier

33 Omschakelen moet gebeuren Streefdatum omschakeling: 1.1.2009
Besluit Omschakelen moet gebeuren Streefdatum omschakeling: Ontvangen en uitreiken van Lambert 1972 en Lambert 2005 moet onmiddellijk kunnen Procedures uitwerken en oplossingen voorzien Altijd 2 systemen gedurende een zekere periode aanhouden Frederic Mortier


Download ppt "Frederic Mortier Inspecteur - Geomaticus Cel Patrimoniale Geomatica"

Verwante presentaties


Ads door Google