De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klaar voor Kerst? Maleachi 3:1-5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klaar voor Kerst? Maleachi 3:1-5"— Transcript van de presentatie:

1

2 Klaar voor Kerst? Maleachi 3:1-5
We zijn al aardig klaar voor Kerst, als je zo om je heen kijkt op straat en in de winkels. Een tuincentrum – ik noem geen namen – is er als eerste bij om een prachtige Kerstuitstalling neer te zetten. Blikkerende lichtjes versieren de Oostlaan/Westlaan. Nog even Sinterklaas met pakjesavond, en dan wordt het tijd voor Kerst. Voor ons schuift het zomaar in elkaar. In deze donkere dagen van december kruipen we knus bij elkaar. “Hij komt, Hij komt” – dat zijn woorden die passen bij Advent, want dat betekent letterlijk: aankomst of intocht. En dan is het nu de tijd van verwachting, totdat Hij komt, de Here Jezus. Maar in ons hoofd blijven die andere liedjes van “Hij komt, hij komt” meespelen. Laten we er niet alleen negatief over doen, over de periode vóór Kerst met alle gezelligheid, met de sfeer en de romantiek. Natuurlijk, het is vaak leeg, het heeft weinig met Jezus te maken, er zit veel commercie en romantiek in. Maar zou in die romantiek en de vertrouwde Kerstliedjes niet ook iets diepers meekomen? Als mensen in deze donkere dagen beginnen over licht en over vrede, zit daar niet een oprecht verlangen achter? Dat deze wereld snakt naar goedheid en heelheid en vrede? Maleachi 3:1-5

3 Verlangen Donkere dagen Valse romantiek?
Verlangen naar goedheid, vrede, heelheid Onrecht: doet God er iets aan? God honoreert verlangen: Hij komt! Want het kan zo schrijnen in onze wereld. Zoveel onrecht, zoveel dingen die kapotgaan, zoveel mensen die vermorzeld raken tussen de wielen van de geschiedenis. Daar komen de mensen bij Maleachi mee (2:17): “Waar is nu de God die rechtspreekt?” Er zit een vals toontje in, en zo gaat dat heel vaak als we met een beschuldigende vinger naar God wijzen. Ons onrecht – maar God wordt ervoor op het matje geroepen. En toch: het is heel verrassend hoe de HEER er op in gaat in Maleachi 3:1: “Hij zal komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen.” Hij honoreert het verlangen van de mensen, hoe ze uitzien naar het ingrijpen van God om recht te doen. Het mag nog zo krom zijn bij ons, God weet dat kromme van ons verlangen op te pakken om er zijn rechte werk mee te doen. [KLIK] Denk ook even aan ons jaarthema: Vol verwachting. Dat is zo divers, wat wij verwachten en waar wij naar uitzien. Ook wat we van God verwachten, daar vaak zoveel van onszelf bij. Maar toch zie je het gebeuren, hier bij Maleachi: God heeft altijd méér te bieden, nooit minder dan wat wij verwachten. Vol verwachting zit je bij God altijd goed. Geweldig nieuws is dat, nieuws dat vandaag de straat op mag en de winkels in. Het is niet een verhaaltje voor de donkere dagen, maar het is echt zo: Jezus komt, en dat betekent: God komt. In een wereld die kapot gaat aan onrecht, gaat God in op het verlangen van mensen die snakken naar vrede en goedheid en verzoening. Ook als ze zelf nog niet door hebben wát ze dan eigenlijk verlangen. Zo zitten we klaar voor Kerst. * En ben je er dan ook echt klaar voor? Wat Maleachi vertelt aan de mensen, gaat over een bode, een voorloper, iemand die de weg effent. Zostraks ging het daar in het project voor de kinderen al over. Vlak voordat de koning eraan komt, rijden de motoragenten de straat in, en dan moet iedereen aan de kant. Vlak voordat de HEER komt bij zijn volk, stuurt Hij iemand om de wegen schoon te vegen.

4 Opruimen Niet zomaar: de HEER binnen in je leven
Voorloper: rommel aan de kant Zilversmid: geduldig en precies Spannend: die dag doorstaan? Johannes de Doper Jezus: met onze slechtheid aan het kruis Terugkomst van Jezus Gezuiverd: grote brokken, kleine slakjes eruit Het is ook niet zomaar iets: de HEER komt bij zijn volk. Hoe zullen ze daar klaar voor zijn? Wie zal die dag kunnen doorstaan? Het boekje met de profetie van Maleachi staat er vol mee: allemaal dingen die niet deugen bij de mensen van Israël. Ze maken er een potje van in de tempel, ze brengen offerdieren bij God waar van alles aan mankeert, en daarmee halen ze de neus op voor Gods altaar (zo staat het letterlijk in 1:13). En ook in het gewone leven buiten de tempel lijkt het er niet naar: terwijl God zo trouw is, leven de mensen trouweloos bij elkaar vandaan, mannen zetten zomaar hun vrouw buiten de deur alsof het niets is. Als de HEER komt bij zijn mensen, dan moet er heel wat gebeuren. Dan gaat de hele zaak op de kop. Dan barst het uit onze verwachtingen. Want dat zal voor de mensen bij Maleachi wel een verrassende wending zijn geweest. “De engel naar wie jullie verlangen” – dat sloot mooi aan. Maar dan: Wie zal die dag kunnen doorstaan? Even verder in Mal. 3:19 klinkt het nog dreigender: “Die dag zal zeker komen, brandend als een oven.” Er komt ook een antwoord op: wie zal die dag doorstaan? Alleen als je gezuiverd wordt, kom je er doorheen. Maleachi werkt het uit met het beeld van de zilver- en goudsmid. De bode van God komt als het vuur waarmee je goud en zilver smelt. We zien dat natuurlijk niet elke dag gebeuren, hoe zo’n zilversmid te werk gaat. Ik heb me laten vertellen dat het smelten van zilver nogal een precies werkje was. Je begon met een brok zilvererts, een steen waar het zilver in verborgen zit, maar waar ook heel veel andere stoffen tussen zitten. [KLIK] Die moet je de een na de ander eruit branden. Als de laatste onzuiverheid eruit is, komt opeens de zogenoemde “zilverspiegel” te voorschijn, de heldere glans van zuiver zilver. Dan kan de zilversmid zijn eigen gezicht in de zilverspiegel zien, en dan weet hij: nu is het klaar. Het is een heel geduldig werkje: als je het vuur te heet stookt, als je te snel wilt, verbrand het goede zilver met de slechte rommel. En als je te snel tevreden bent, houd je zilver over dat niet echt glimt. Als Gods bode komt, dan gaat er iets gebeuren: alle onzuiverheid wordt eruit gebrand. Daar zit iets heel pijnlijks in, alsof Maleachi zegt: jullie kunnen wel zo uitzien naar die dag, maar weet je wel wat je te wachten staat? Jullie klagen erover dat God geen recht doet, maar als Hij eraan komt, dan zijn jullie eerst zelf aan de beurt. Maar er zit ook iets moois in het vuur van de zilversmid: wat er uit te voorschijn komt is prachtig, echt de moeite waard. Daar zitten een heleboel dingen tegelijk in, in de zuivering op de dag van de HEER. Zoals Maleachi het aankondigt, gaat het om één dag. Maar let je op wat er later, in het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus gebeurt, dan zie je dat het in een aantal stappen gaat. Het smelten en zuiveren, dat alle vuil er bij ons uit gebrand wordt, dat zie je op een paar momenten terug. Het begint met de voorloper: Johannes de Doper. Hij gaat de mensen voorsorteren om Jezus te ontvangen. En daarvoor moeten eerst alle vuilheid kwijt: met al hun zonden gaan ze kopje onder in de rivier de Jordaan. En dan schoon de Heer tegemoet. Je kunt ook denken aan de zuivering door Jezus zelf, aan dat hele grote werk van Hem dat Hij al onze slechtheid op zijn nek geladen heeft en ermee aan het kruis gegaan is. Daar brandt Jezus zelf weg onder de toorn van God over onze slechtheid. En dan kun je als derde denken aan de dag die nog komt, de dag als Jezus terugkomt om recht te spreken en als alle kwaad uit ons leven voorgoed zal verdwijnen. Je probeert het een beetje in te vullen. Wat moet er allemaal weg uit mijn leven? Wat gaat Jezus bij mij wegbranden met zijn heilige vuur? Misschien denk je aan je hardnekkige zonden. Aan je bittere gedachten over mensen die jou iets lelijks hebben aangedaan. Aan je geroddel waarmee je mensen beschadigt – maar je vindt het zo vreselijk interessant om te kletsen. Aan die ruzie die je nooit hebt uitgepraat en die blijft doorzieken. Het heilige vuur van God brandt al die slechte dingen eruit. Niet alleen de grote brokken, slechte dingen waarvan iedereen wel ziet dat ze niet kunnen. Maar ook de kleine slakjes, de dingen die je normaal bent gaan vinden, maar die toch ook zoveel bederven in je leven. En als dan de slechte dingen eruit gebrand zijn, wat komt er dan tevoorschijn? Word je dan een mooi stuk zilver waar God zichzelf in kan terugzien? In de zilverspiegel ziet de smid zijn eigen gezicht – is dat ook niet waar God met ons naartoe wil? Dat Hij zijn eigen spiegelbeeld tegenkomt in ons, dat de goedheid en de waarheid en de trouw die bij Hem passen, ook gaan blinken in ons leven. Geen bling-bling, maar echte glans. Zo zul je Gods oordeel overleven, door het vuur heen, al je vuiligheid en onzuiverheid raak je kwijt. Ben je klaar voor Kerst? Dat is nog helemaal niet zo simpel. Geweldig goed nieuws is het, Jezus gekomen naar de aarde om mensen te redden. Maar daarvoor moet ook een heleboel aan de kant. Alle rommel die aan onze kant in de weg staat. Daar is de voorloper voor, om ons de goede kant op te zetten. * En dan ben je ook niet zomaar klaar mét Kerst. Klaar voor Kerst, dat is: hoe leef je er naartoe? Maar dan gaat het verder: hoe leef je als het Kerst geweest is? Want dat bijzondere zit in deze tijd van Advent. Het is niet alleen een tijd om je op Kerst voor te bereiden. Het is ook een tijd om te denken aan Jezus die gekomen is, maar die nog een keer zal komen. Voor de christelijke kerk was dat altijd het belangrijkste. Advent: Hij komt!

5 Recht doen Advent: uitzien naar terugkomst van Jezus
God komt in bedorven wereld => recht doen Herstel van verbond Herstel van je eigen leven Verlangen: Klaar voor Kerst! Kerst is niet iets wat je achter de rug hebt, waar je met een gerust gevoel wat gezelligs van kunt maken. Kerst is een nieuw begin dat diep ingrijpt in de wereld en diep ingrijpt in je eigen leven. God komt, en dan moet alle rommel aan de kant. Straks komt Hij nog een keer. Ben je er klaar voor? Als je de bode van God ziet aankomen, dan gaat er iets prachtigs gebeuren: God maakt het verbond weer heel. En dat gaat naar twee kanten. Eerst gaat het over de offers. Je zou dat de binnenkant kunnen noemen. Wat in de tempel gebeurde: offers brengen om je dank aan God te laten zien en ook om verzoening te doen over alle slechte dingen – dat is de basis en de binnenkant, waar het leven met God begint. [KLIK] Maleachi staat vol klachten over hoe de mensen juist die heilige binnenkant verprutst hadden. Maar nu: “de offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen.” God gaat weer plezier krijgen van zijn volk. Dat kan pas als ze weer helemaal in orde gemaakt zijn, gesmolten en gezuiverd zoals zilver. En dan ook de buitenkant: wat komt er concreet van als je met de HEER mag leven? Hier komt de bode confronterend op je af: “ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen.” Zo doorbreekt het evangelie het knusse en veilige plaatje dat wij er van kunnen maken. Het plaatje waarbij Kerst alleen over een baby in een stal gaat en over engelen die mooie liedjes zingen. Kerst gaat over recht: wat scheef en fout zit in ons leven, daar komt Jezus voor om dat recht te zetten. En dan zit dat heel concreet in hoe wij elkaar behandelen als mensen onderling. Weduwen en wezen en vreemdelingen – is er plaats voor hen, hebben we oog voor wat ze nodig hebben, beschermen we de zwakken? Je zit dan zomaar bij die groep vluchtelingen in Amsterdam die van hot naar her gesleept wordt, omdat niemand ze wil hebben. “Ik zal tegen hen getuigen”, zegt de HEER: tegen een samenleving die alleen haar eigenbelang ziet. En laten we het maar dicht bij huis houden. Bij de keren dat we zonder nadenken de schoonmakers voorbij lopen die in de kleine uurtjes ons kantoor weer op orde hebben gebracht. Die dingen waar je niet eens bij nadenkt. Of waarvan je denkt dat ze met God niet zoveel te maken hebben. Maar God zelf koppelt het aan elkaar: “want geen van allen hebben zij ontzag voor mij.” Zo concreet werkt het door: ontzag voor God, dan zul je goed doen aan je medemensen. En omgekeerd: mensen die elkaar het leven zuur maken, die zitten ook niet goed ten opzichte van God. Uitzien naar Kerst, en uitzien naar Jezus, dat is geen goedkoop en gemakkelijk gevoel. Het snijdt diep in je leven waar het onrecht zomaar in is binnengeslopen. Maar het is wel geweldig goed nieuws: als God komt om recht te doen, dan wórdt ook alles echt recht gezet. Dan hoeven we niet te blijven aanmodderen. Dan hoeven we niet te blijven steken in gedrag waarvan we wel weten dat het niet klopt, maar ja, wat wil je? Want God is uit op herstel: herstel van het verbond dat Hij met ons wil sluiten. En herstel van het recht voor mensen die onder onrecht kapot gaan. Zo komt er weer ruimte om echt te leven. Niet alleen voor jouzelf, maar voor alle mensen. Da’s toch wel iets om naar te verlangen. We oefenen het in deze tijd van Advent, en als we ’t goed geoefend hebben, dan houden we het erin: uitzien naar Jezus die komt om recht te doen, om de hele wereld recht te zetten. En nu alvast mogen we daar in mee, want God is er al lang mee bezig in ons leven. Alles opruimen, aan de kant wat niet deugt, en zo ruimte voor Jezus die met goedheid en vrede en recht in ons leven komt. Ben je klaar voor Kerst?


Download ppt "Klaar voor Kerst? Maleachi 3:1-5"

Verwante presentaties


Ads door Google