De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAVV - DG Controlebeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAVV - DG Controlebeleid"— Transcript van de presentatie:

1 FAVV - DG Controlebeleid
Risico-analyse met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen in de nieuwe Lidstaten FAVV - DG Controlebeleid

2 FAVV - DG Controlebeleid
TSE Situatie globaal positief : « Feed Ban » ingesteld Leemtes : omzetting van de Europese wetgeving niveau van het toezicht. FAVV - DG Controlebeleid

3 Afval van dierlijke oorsprong
Tekortkomingen veel belangrijker : in bijna alle nieuwe Lidstaten geen of niet-aangepaste verzamel- en destructie-installaties. Dringend : heel zware inspanningen om deze in overeenstemming te brengen FAVV - DG Controlebeleid

4 Identificatie en registratie
Communautair Acquis grotendeels omgezet. Databanken bestaan : soms actualisatie nodig. Polen : meeste lacunes identificatie van runderen opstarten van operationele databanken FAVV - DG Controlebeleid

5 Grensinspectieposten
Wetgeving vaak omgezet, dikwijls niet uitgevoerd Belangrijke inspanningen nog te leveren : aantal GIP’s nog onvoldoende overeenstemming brengen van de vestigingen. Opleiding van het personeel is eveneens een belangrijk probleem (vormingsprogramma door experten voor 15 LS). De druk op de grensinspectieposten aan de oostgrens, evenals de permeabiliteitsrisico’s, zijn eveneens zorgwekkend. FAVV - DG Controlebeleid

6 FAVV - DG Controlebeleid
Dierengezondheid Toestand gunstig : bestrijdingsplannen (MKZ, KVP, Newcastle’s Disease, Aviaire Influenza en OSE). De meerderheid van de landen zijn aangesloten op de ADNS en ANIMO-systemen (Traces). SCOFCAH-verslagen : situatie in de nieuwe Lidstaten vergelijkbaar is aan deze van de huidige lidstaten. FAVV - DG Controlebeleid

7 Eetwaren van dierlijke oorsprong
Toestand is zorgwekkender : In de meeste landen veel inrichtingen nog niet conform Erkenningen herzien na FVO-bezoek : Intrekking Overgangsperiode FAVV - DG Controlebeleid

8 FAVV - DG Controlebeleid
Residuen Situatie niet te gunstig : wetgeving vaak nog niet omgezet en/of nog geen monitoringsprogramma’s capaciteit van de erkende labo’s geeft eveneens problemen (hulp van de labo’s van de huidige lidstaten). FAVV - DG Controlebeleid

9 FAVV - DG Controlebeleid
Dierenwelzijn Situatie positief : wetgeving is omgezet er wordt aan de vereisten tegemoet gekomen. FAVV - DG Controlebeleid

10 FAVV - DG Controlebeleid
Diervoeders Geen voldoende vooruitgang : Communautair Acquis vaak nog niet (of onvoldoende) omgezet verbeteringen voor de erkenningen en de controles van de inrichtingen. FAVV - DG Controlebeleid

11 Pesticiden en meststoffen
Weinig informatie RASFF-berichten van 2003 voor residuen van pesticiden hadden geen betrekking op de nieuwe Lidstaten FAVV - DG Controlebeleid

12 Plantaardige producten
Litouwen : geen aardappelen (pootgoed en voor consumptie) naar de andere Lidstaten tot 1/1/2006 Polen (aardappelen) : aanwezigheid van « ringrot » (5 % van het pootgoed en 25 % van de consumptie-aardappelen) en "wratziekte" (50 % van de grond is besmet) officieel document met elke zending FAVV - DG Controlebeleid

13 Andere voedingsmiddelen
Geen specifieke informatie Niet hernomen in de verslagen van de FVO Het gelijkwaardigheidsprincipe wordt hier ook toegepast FAVV - DG Controlebeleid

14 FAVV - DG Controlebeleid
Certificatie Vanaf 1/5/2004, gezondheidscertificaat vervangen door het handelsdocument. Indien moeilijkheden : meldpunt van het FAVV onmiddellijk contacteren Verantwoordelijken : Dr. Anne Malliet en Sonia Verbraecken. => Lijst met de meldpunten van alle lidstaten DG Controlebeleid eveneens op de hoogte brengen worden zodat de Commissie kan geïnformeerd worden (contact : Dr. D. Ladry) FAVV - DG Controlebeleid

15 Fytosanitaire certificaten
Geen fytosanitaire certificaten meer i.v.m.: kwaliteit CITES Indien binnen de EU momenteel een paspoort nodig is, zullen de zendingen eveneens vergezeld moeten zijn van een fytosanitair paspoort Het regime van toepassing op fytosanitaire paspoorten ZP (beschermde zone), eveneens toegepast tegenover de nieuwe lidstaten. FAVV - DG Controlebeleid

16 FAVV - DG Controlebeleid
Gezondheidsmerk Producten vervaardigd na 1 mei 2004 Vanaf 1/5/2004 : indien vervaardigd in EU-erkende inrichtingen officieel merkteken van de Europese Unie (vlees, vleesproducten, wild, vis, melk en melkproducten). FAVV - DG Controlebeleid

17 FAVV - DG Controlebeleid
Gezondheidsmerk Producten vervaardigd voor 1 mei 2004 in inrichtingen die reeds EU-erkend waren nationale, ovale merkteken tot 31/8/2004 in inrichtingen die niet erkend waren maar die aangepast zijn (EU-erkenning vanaf 1/5) : alleen op de nationale markt met het nationale merkteken, tot 31/12/2004 FAVV - DG Controlebeleid

18 FAVV - DG Controlebeleid
Gezondheidsmerk Producten vervaardigd in niet-erkende inrichtingen Producten afkomstig van : niet conforme inrichtingen of inrichtingen waaraan een overgangsperiode is toegekend : slechts op de nationale markt specifiek, vierkantig, merkteken. Dit merk werd nog niet goedgekeurd, en het lijkt erop dat de Europese Commissie zou aanvaarden dat de nieuwe lidstaten een verschillend merkteken gebruiken (octogonaal voor Tsjechië en rond voor Slovenië). FAVV - DG Controlebeleid

19 Lijsten van erkende inrichtingen
De lijsten met EU-erkende inrichtingen van voor 1/5/04 (= derde landen) zijn raadpleegbaar op de website : (beroepssectoren, nieuwe lidstaten). Definitieve lijsten met EU-erkende inrichtingen nog niet gepubliceerd. Bepaalde nieuwe lidstaten hebben aan alle lidstaten lijsten gestuurd met de inrichtingen die zij conform achten. Na onderzoek van het FVO werden zij verplicht deze lijsten te herzien. Lijsten met inrichtingen waar overgangsmaatregelen werden toegekend, werden goedgekeurd tijdens de laatste SCOFCAH (14-15/4). FAVV - DG Controlebeleid

20 Controle en autocontrole
Wat wordt aan de beroepsverenigingen gevraagd ? bijzondere aandacht te besteden zodat producten die alleen voorzien zijn van een nationaal merkteken (niet ovaal) niet op onze markt komen; aan het FAVV (PCE) te melden welke producten in dit opzicht in overtreding waren; FAVV - DG Controlebeleid

21 Controle en autocontrole
Wat wordt aan de beroepsverenigingen gevraagd ? in het autocontrole programma : toename van de bemonstering van producten afkomstig van derde landen waarvan het CVED aangeeft dat deze zijn ingevoerd via een GIP van een nieuwe lidstaat; toename van de bemonstering op basis van de zwakke punten vermeld in de fiches wanneer gewerkt wordt met producten die afkomstig zijn van nieuwe lidstaten. FAVV - DG Controlebeleid

22 Controle en autocontrole
Onze inspecteurs zouden hun controles en bemonsteringen moeten aanpassen tijdens de volgende maanden om met dezelfde elementen rekening te houden. FAVV - DG Controlebeleid


Download ppt "FAVV - DG Controlebeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google