De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAVV - DG Controlebeleid1 Risico-analyse met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen in de nieuwe Lidstaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAVV - DG Controlebeleid1 Risico-analyse met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen in de nieuwe Lidstaten."— Transcript van de presentatie:

1 FAVV - DG Controlebeleid1 Risico-analyse met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen in de nieuwe Lidstaten

2 FAVV - DG Controlebeleid2 TSE Situatie globaal positief : « Feed Ban » ingesteld Leemtes : –omzetting van de Europese wetgeving –niveau van het toezicht.

3 FAVV - DG Controlebeleid3 Afval van dierlijke oorsprong Tekortkomingen veel belangrijker : –in bijna alle nieuwe Lidstaten –geen of niet-aangepaste verzamel- en destructie- installaties. Dringend : heel zware inspanningen om deze in overeenstemming te brengen

4 FAVV - DG Controlebeleid4 Identificatie en registratie Communautair Acquis grotendeels omgezet. Databanken bestaan : soms actualisatie nodig. – Polen : meeste lacunes  identificatie van runderen  opstarten van operationele databanken

5 FAVV - DG Controlebeleid5 Grensinspectieposten Wetgeving vaak omgezet, dikwijls niet uitgevoerd Belangrijke inspanningen nog te leveren : – aantal GIP’s nog onvoldoende – overeenstemming brengen van de vestigingen. Opleiding van het personeel is eveneens een belangrijk probleem (vormingsprogramma door experten voor 15 LS). De druk op de grensinspectieposten aan de oostgrens, evenals de permeabiliteitsrisico’s, zijn eveneens zorgwekkend.

6 FAVV - DG Controlebeleid6 Dierengezondheid Toestand gunstig : – bestrijdingsplannen (MKZ, KVP, Newcastle’s Disease, Aviaire Influenza en OSE). De meerderheid van de landen zijn aangesloten op de ADNS en ANIMO-systemen (Traces). SCOFCAH-verslagen : situatie in de nieuwe Lidstaten vergelijkbaar is aan deze van de huidige lidstaten.

7 FAVV - DG Controlebeleid7 Eetwaren van dierlijke oorsprong Toestand is zorgwekkender : –In de meeste landen veel inrichtingen nog niet conform –Erkenningen herzien na FVO-bezoek :  Intrekking  Overgangsperiode

8 FAVV - DG Controlebeleid8 Residuen Situatie niet te gunstig : –wetgeving vaak nog niet omgezet en/of –nog geen monitoringsprogramma’s –capaciteit van de erkende labo’s geeft eveneens problemen (hulp van de labo’s van de huidige lidstaten).

9 FAVV - DG Controlebeleid9 Dierenwelzijn Situatie positief : –wetgeving is omgezet –er wordt aan de vereisten tegemoet gekomen.

10 FAVV - DG Controlebeleid10 Diervoeders Geen voldoende vooruitgang : –Communautair Acquis vaak nog niet (of onvoldoende) omgezet –verbeteringen voor de erkenningen en de controles van de inrichtingen.

11 FAVV - DG Controlebeleid11 Pesticiden en meststoffen Weinig informatie RASFF-berichten van 2003 voor residuen van pesticiden hadden geen betrekking op de nieuwe Lidstaten

12 FAVV - DG Controlebeleid12 Plantaardige producten Litouwen : geen aardappelen (pootgoed en voor consumptie) naar de andere Lidstaten tot 1/1/2006 Polen (aardappelen) : –aanwezigheid van « ringrot » (5 % van het pootgoed en 25 % van de consumptie-aardappelen) en –"wratziekte" (50 % van de grond is besmet) –officieel document met elke zending

13 FAVV - DG Controlebeleid13 Andere voedingsmiddelen Geen specifieke informatie Niet hernomen in de verslagen van de FVO Het gelijkwaardigheidsprincipe wordt hier ook toegepast

14 FAVV - DG Controlebeleid14 Certificatie Vanaf 1/5/2004, gezondheidscertificaat vervangen door het handelsdocument. Indien moeilijkheden : meldpunt van het FAVV onmiddellijk contacteren Verantwoordelijken : Dr. Anne Malliet en Sonia Verbraecken. => Lijst met de meldpunten van alle lidstaten DG Controlebeleid eveneens op de hoogte brengen worden zodat de Commissie kan geïnformeerd worden (contact : Dr. D. Ladry)

15 FAVV - DG Controlebeleid15 Fytosanitaire certificaten Geen fytosanitaire certificaten meer i.v.m.: – kwaliteit –CITES Indien binnen de EU momenteel een paspoort nodig is, zullen de zendingen eveneens vergezeld moeten zijn van een fytosanitair paspoort Het regime van toepassing op fytosanitaire paspoorten ZP (beschermde zone), eveneens toegepast tegenover de nieuwe lidstaten.

16 FAVV - DG Controlebeleid16 Gezondheidsmerk Producten vervaardigd na 1 mei 2004 Vanaf 1/5/2004 : –indien vervaardigd in EU-erkende inrichtingen –officieel merkteken van de Europese Unie (vlees, vleesproducten, wild, vis, melk en melkproducten).

17 FAVV - DG Controlebeleid17 Gezondheidsmerk Producten vervaardigd voor 1 mei 2004 –in inrichtingen die reeds EU-erkend waren –nationale, ovale merkteken tot 31/8/2004 –in inrichtingen die niet erkend waren maar die aangepast zijn (EU-erkenning vanaf 1/5) : – alleen op de nationale markt met het nationale merkteken, tot 31/12/2004

18 FAVV - DG Controlebeleid18 Gezondheidsmerk Producten vervaardigd in niet-erkende inrichtingen Producten afkomstig van : –niet conforme inrichtingen of –inrichtingen waaraan een overgangsperiode is toegekend :  slechts op de nationale markt  specifiek, vierkantig, merkteken. Dit merk werd nog niet goedgekeurd, en het lijkt erop dat de Europese Commissie zou aanvaarden dat de nieuwe lidstaten een verschillend merkteken gebruiken (octogonaal voor Tsjechië en rond voor Slovenië).

19 FAVV - DG Controlebeleid19 Lijsten van erkende inrichtingen De lijsten met EU-erkende inrichtingen van voor 1/5/04 (= derde landen) zijn raadpleegbaar op de website : http://favv.be (beroepssectoren, nieuwe lidstaten). Definitieve lijsten met EU-erkende inrichtingen nog niet gepubliceerd. Bepaalde nieuwe lidstaten hebben aan alle lidstaten lijsten gestuurd met de inrichtingen die zij conform achten. Na onderzoek van het FVO werden zij verplicht deze lijsten te herzien. Lijsten met inrichtingen waar overgangsmaatregelen werden toegekend, werden goedgekeurd tijdens de laatste SCOFCAH (14- 15/4).

20 FAVV - DG Controlebeleid20 Controle en autocontrole Wat wordt aan de beroepsverenigingen gevraagd ? –bijzondere aandacht te besteden zodat producten die alleen voorzien zijn van een nationaal merkteken (niet ovaal) niet op onze markt komen; –aan het FAVV (PCE) te melden welke producten in dit opzicht in overtreding waren;

21 FAVV - DG Controlebeleid21 Controle en autocontrole Wat wordt aan de beroepsverenigingen gevraagd ? –in het autocontrole programma :  toename van de bemonstering van producten afkomstig van derde landen waarvan het CVED aangeeft dat deze zijn ingevoerd via een GIP van een nieuwe lidstaat;  toename van de bemonstering op basis van de zwakke punten vermeld in de fiches wanneer gewerkt wordt met producten die afkomstig zijn van nieuwe lidstaten.

22 FAVV - DG Controlebeleid22 Controle en autocontrole Onze inspecteurs zouden hun controles en bemonsteringen moeten aanpassen tijdens de volgende maanden om met dezelfde elementen rekening te houden.


Download ppt "FAVV - DG Controlebeleid1 Risico-analyse met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen in de nieuwe Lidstaten."

Verwante presentaties


Ads door Google