De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella bij pluimvee en varkens Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella bij pluimvee en varkens Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella bij pluimvee en varkens Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella bij pluimvee en varkens Problematiek Historiek Salmonella in diervoeders Salmonellabestrijding pluimvee Salmonellabestrijding varkens Monitoring Salmonella in slachthuizen en uitsnijderijen Resultaten Algemene conclusies

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Problematiek Salmonellabacterie –Terug te vinden bij: Diervoeder Plantaardige producten Dierlijke producten Omgeving –Zoönose Weinig of geen symptomen bij de dieren Symptomatisch bij de mens –Antimicrobiële resistentie

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Historiek Pluimvee –Gezondheidsprogramma sedert 1999 ( KB gezondheidskwalificatie 10/08/1998 ) Infrastructuur Werking Controle op hygiëne Monitoring Preventieve maatregelen Logistieke slacht

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Historiek Humane Salmonellose 2003-2008

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Historiek VERORDENING (EG) Nr. 2160/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verordening (EG) nr. 2160/2003 Vastleggen doelstellingen door COMM Verplichte monitoring Enkele verplichte maatregelen Verplicht programma uit te werken door LS Salmonellabestrijdingsprogramma’s BECOMMDoelstelling Fokpluimvee20052006 ≤ 1% van de tomen (12/2009) LeghennenJuni 20072008 1e jaar 30% reductie, volgende jaren elk 10% Braadkippen2009 ≤ 1% van de tomen (12/2011) Kalkoenen2010 ≤ 1% van de tomen (12/2012) VleesvarkensJuni 20072011-2012? Nog niet gekend Zeugen2011-2012? Nog niet gekend

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verordening (EG) nr. 2160/2003 Vastleggen doelstellingen door EC Verplichte monitoring Enkele verplichte maatregelen Verplicht programma uit te werken door LS Verordeningen (EG) nrs. 1003/2005 (fokpluimvee), 1168/2006 (leghennen), 646/2007 (braadkippen), 584/2007 (kalkoenen) Doelstellling Monitoring Verordening (EG) nr. 1177/2006 – bestrijdingsmethodes Verplichte vaccinatie leghennen Verbod gebruik van AM KB van 27/04/2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee bijkomende technische specificatie monitoring Vaccinatie Maatregelen Tegenonderzoek KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee Infrastructuur Werking Controle op hygiëne Alle bedrijven vanaf 200 stuks pluimvee van de betreffende soort en categorie

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella in diervoeders Salmonella is volgens EFSA belangrijkste gevaar voor microbiologisch contaminatie feed Bestaande productnorm en actielimiet BE –Afwezigheid in 25g voor dierlijke producten (bvb vismeel) (wettelijke norm) –Afwezigheid in 25g voor plantaardige producten (acties volgens beslissingsboom) (actielimiet) –In beslissingboom specifieke aanpak voor pluimveevoeder (niet voor varkens) op basis van 7 ‘kritische’ serotypes

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Op EU niveau discussie begonnen om algemene norm (product en procesnorm) –Focus zal waarschijnlijk naar procesnorm verschuiven –Nog niet voor zeer nabije toekomst, maar normen moeten volgens VO 183/2005 vastgelegd worden In tussentijd in BE discussie voor eventuele aanpassing van huidige strategie (oa beslissingsboom) –Behouden/aanpassen/afschaffen huidige boom? –Voorstel tot uitsplitsing acties species-specifiek en operator- specifiek rekening houdend met serotype –Onzeker of het in actielimietendocument zal komen Salmonella in diervoeders

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Fokpluimvee –Gezondheidskwalificatie A –Verplichte vaccinatie tegen S. Enteritidis, aangeraden tegen S. Typhimurium –Monitoring (EC) Opfok: eendagskuikens, 4 weken, 16 weken (off) Productie: om de 2 weken, officieel op 24, 46 en 56 (62) weken

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Fokpluimvee –Maatregelen (S.E., S.T., S.V., S.H., S.I.) Verbod op behandeling AB (EC) Verplichte slacht binnen de maand (EC) Kanalisatie naar eiverwerkende industrie niet bebroede broedeieren voor hittebehandeling (EC) Vernietiging reeds bebroede broedeieren (EC) Swabcontrole op Salmonella en hygiënogram na R&O Opzet indien swabcontrole Salmonella negatief

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Leghennen –Resultaten baselinestudie EC 2004-2005 Waargenomen prevalentie op bedrijfsniveau Aantal bedrijvenSalmonella spp.S.e en/of S.t. BE14137,6%27,7% EU5.00729,7%19,7% Bron: EFSA

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Leghennen –Gezondheidskwalificatie –Verplichte vaccinatie tegen S. Enteritidis (EC), aangeraden tegen S. Typhimurium –Monitoring (EC) Opfok: eendagskuikens, 16 weken Productie: om de 15 weken Officiële controle van 1 toom per bedrijf per jaar

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Leghennen –Maatregelen (S.E., S.T.) Verbod op behandeling met AB (EC) Logistieke slacht op het einde van de productie Kanalisatie naar eiverwerkende industrie van eieren voor hittebehandeling (EC) Swabcontrole op Salmonella en hygiënogram na R&O Opzet indien swabcontrole Salmonella negatief Officiële controle van andere aanwezige tomen en van volgende toom in zelfde stal (EC)

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Braadkippen (2009) /vleeskalkoenen (2010) –Resultaten baseline studie EC Geschatte prevalentie op toomniveau bij braadkippen 2005-2006 Salmonella spp.S. EnteritidisS. TyphimuriumS.e en S.t BE12,4%0%1,2%2,0% EU23,7%10,9%0,5%11,0% Gewogen prevalentie op toomniveau bij vleeskalkoenen 2006-2007 Aantal bedrijvenSalmonella spp.S.e en/of S.t. BE7417,8%7,1% EU3.70230,7%3,8% Bron: EFSA

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Braadkippen (2009) /vleeskalkoenen (2010) –Gezondheidskwalificatie –Monitoring (EC) Uitgangscontrole in laatste 3 weken voor het slachten Officiële controle van 1 toom op 10% van de bedrijven per jaar –Maatregelen (S.E., S.T.) Verbod op behandeling met AB (EC) Logistieke slacht Swabcontrole op Salmonella en hygiënogram na R&O Ev. ontsmetten door externe firma na volgende ronde Ev. opzet van eendagskuikens afkomstig van S.T. gevaccineerde moederdieren Ev. begeleiding door bedrijfsdierenarts (ondersteund door dierenarts DGZ) indien probleem blijft

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding pluimvee Toekomst –Opstellen programma voor kleine braadkippenbedrijven die enkel rechtstreeks vlees leveren aan de eindconsument –Vanaf 12/12/2010 criterium voor vers pluimveevlees: “SALMONELLA: AFWEZIG IN 25G”

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding varkens Vleesvarkens –Middelen Sensibilisering varkenssector Verbetering hygiëne en bioveiligheid op varkensbedrijven –Monitoring 4 maandelijks serologisch onderzoek op Salmonella bij 10 tot 12 varkens (stalen Aujeszkyprogramma) –Salmonellarisicobedrijf Gemiddelde resultaat van het 4 maandelijks onderzoek 3 maal na elkaar boven de 0.6 (S/P ratio)

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding varkens –Salmonellarisicobedrijf Maatregelen –Bacteriologisch onderzoek –Checklist bioveiligheid en hygiëne –Opstellen bedrijfsspecifiek salmonella-actieplan –Uitvoeren van het actieplan over de periode van 1 jaar Indien een tweede keer risicobedrijf na minimum 1 jaar –Verplichte begeleiding door DGZ of ARSIA

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabestrijding varkens Toekomst (2011-2012?) –Aanpassen Salmonellabestrijdings- programma bij vleesvarkens aan de doelstellingen van de Europese Commissie –Starten met een Salmonellabestrijdingsprogramma bij zeugen

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Financiering door FAVV Programma’s pluimvee –Monitoring (2008) Fokpluimvee: 155.000€ Leghennen: 25.000€ –Dierenarts (2009) Braadkippen: 111.000€ Programma varkens 2008 –Monitoring: 473.000€ –Dierenarts: 159.000€ 923.000€

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Resultaten (detail)

24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Resultaten PLUIMVEE 200620072008 Totaal aantal tomen % +*Te bestrijden % +* Totaal aantal tomen % +Te bestrijden % + Totaal aantal tomen % +Te bestrijden % + Fokpluimvee5582,33%0%4963,4%1,07%5507,27%1,09%* Leghennen6764,88%nvt3075,54%nvt 3785,55 %2,91%*64911,1%*3,54%* Braadkippen85932,9%nvt88093,12%nvt77553,02%nvt *: na tegenonderzoek

25 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Resultaten Varkens Serologisch onderzoek 200620072008 Aantal stalen207.820200.697188.257 Aantal stalen S/P ratio > 0,6 9,6% (>1)16,7%21% Aantal bedrijven7.1976.9786.658 Aantal bedrijven minstens 1 maal > 0,6 nvt31%40%

26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Resultaten Varkens –Salmonellarisicobedrijven Sedert juli 2007: –700 risicobedrijven –200 statuut opgeheven –45 begeleiding door DGZ of ARSIA –Ongeveer 30 nieuwe bedrijven per maand –Risicofactoren Bedrijfsstructuur (all-in, all-out) Voederkwaliteit –Structuur –Samenstelling …

27 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellamonitoring in slachthuis en uitsnijderij Bewaking van zoönoseverwekkers (Richtlijn 2003/99/EG) –Methodologie PB00-P14-REV1-2006-23 –Karkassen en vlees van varkens en pluimvee –Per jaar slacht men in België : 10 miljoen varkens 250 miljoen braadkippen 30 miljoen hennen

28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Evolutie Salmonellabesmetting van karkassen en versneden vlees van varkens

29 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Karkassen (600 cm 2 ) Versneden vlees (25g) Gehakt vlees (25g) JaarNpNpNp 200031924.1%29132.3%30816.6% 200129320.8%24817.7%30010.3% 200229815.4%22411.2%30111.0% 200328714.6%2786.1%2996.4% 200437412.1%24110.4%4379.4% 20054429.3%3077.3%1556.5% 20061547.1%3282.4%832.6% 200729316%4114,1% 200828114,6%1225,7%

30 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Conclusies: Toename van de besmetting van karkassen en versneden vlees van varkens in 2007 Besmettingsniveau bleef stabiel in 2008 Vaakst voorkomende serovars: S. Typhimurium en S. Derby Seizoenseffect : hogere prevalentie in april en mei

31 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Resultaten baselinestudie EC 2006- 2007 ‘Baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs’, EFSA Journal (2008) Waargenomen prevalentie op slachthuisniveau Aantal onderzocht karkassen Salmonella spp.S. Typhimurium BE38118,8%10,9% EU5.7368,3%3,9%

32 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Evolutie Salmonellabesmetting van karkassen en versneden vlees van braadkippen

33 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Jaar karkassen (1g)Versneden vlees (25g) NpNp 20002896.6%27612.7% 200128111.4%23215.1% 20022597.0%23012.6% 200329012.1%24711.7% 20042657.9%29719.9% 20052285.7%26014.2% 2006691.4%29313.3% 20074068.4%1725.8% 20082007%5687%

34 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonellabesmetting van karkassen van soepkippen In 2008 werden 281 karkassen onderzocht op Salmonella spp. Het percentage besmette karkassen bedroeg 40,9% (115/281) :  BE 23,4% (30/128)  DE 72,7% (8/11)  FR 30,8% (8/26)  NL 59,5% (69/116)

35 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Conclusies: Grote verschillen in prevalentie tussen de slachthuizen Slachten van Salmonella positieve partijen uit het buitenland

36 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Door exploitanten uitgevoerde bacteriologische analyses Op HACCP gesteund autocontrolesysteem (Verordening (EG) nr. 178/2002) Microbiologische criteria (Verordening (EG) nr. 2073/2005)

37 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing van Verordening (EG) nr. 2073/2005 Salmonella Niet-destructieve bemonsterinigsmethode : schuurspons Proceshygiënecriterium Bij ongunstig resultaat corrigerende acties ondernemen en reden van non-conformiteit opsporen Resultaten registreren in de vorm van controlekaarten

38 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Algemene conclusies Grote investering door primaire sector en overheid Diervoeders –Verdere actie te ondernemen in de toekomst –Nemen toe in belangrijkheid naarmate prevalentie in primaire productie daalt Darmgezondheid Insleep Salmonella Pluimvee –Reeds intensieve programma’s bij de verschillende categorieën kippen –Prevalentie te bestrijden serotypes daalt Vaccinatie Hygiëne op bedrijfs- en slachthuisniveau

39 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Algemene conclusies Varkens –Haalbare maatregelen op bedrijfsniveau op korte of middellange termijn onvoldoende om humane Salmonella gevallen te doen dalen –Slachthuizen eveneens een belangrijke rol te vervullen (conclusies METZOON-project, EFSA-rapport) Humaan –Dalend aantal humane salmonellagevallen Voornamelijk daling S.e. (leghennen) –Lichte stijging van het aantal humane Salmonella Typhimuriumgevallen


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Salmonella bij pluimvee en varkens Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google