De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwtechniek en materialen Les 3: Beton en steenachtige vloeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwtechniek en materialen Les 3: Beton en steenachtige vloeren."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwtechniek en materialen Les 3: Beton en steenachtige vloeren

2 Beton. –Grondstoffen: Cement »Portlandcement »Hoogovencement Zand Grind »Ev. betonpuin granulaat (tot max. 20%) Water Hulpstoffen »Plastificeerder »Vertrager »Luchtbelvormer

3 Betonsoorten: –Schuimbeton –Lichtbeton  lichte toeslagstof, (geexp. Klei) –Normaal beton –Zwaar beton  zware toeslagstoffen, (basalt) Sterkte klassen: –B5, B15, B25, B35, B45, B55 en hoger (hogesterkte beton). Getal = karakteristieke betondruksterkte N/mm2.

4 Afhankelijk van de plaats waar de beton wordt toegepast zijn er eisen t.a.v. dekking op het betonstaal en de dichtheid van het beton. Deze eisen zijn weer afhankelijk van de milieuklasse: –Klasse 1droog –Klasse 2vochtig –Klasse 3vochtig met dooizouten –Klasse 4zeewater –Klasse 5agressief (a,b,c,d)(zwak, matig, sterk, zeer sterk) Getalwaarden te vinden in de betonvoorschriften.

5 –Gewapend beton. Beton kan goed drukkrachten opnemen Staal kan goed trekkrachten opnemen –Goede hechting –Beton beschermd staal (basisch milieu) –Zelfde L.U.C. –Wapening  in verschillende sterkten Hoofdwapening Verdeelwapening 20% hw –Als staven –Als netten

6 –Plaats wapening  in de trekzone –Voorgespannen beton Beton kunstmatig op druk brengen Verminderd de scheurvorming

7 Gestort (in situ) beton versus prefab beton voordelen: -elke overspanning te maken (comb. met kolommen) -geeft stabiliteit aan het gebouw -goede luchtgeluidsisolatie -grote mate van vormvrijheid -leidingen in te storten nadelen -verhardingstijd -arbeidsintensief (kisten, wapenen, storten, ontkisten) -groot eigen gewicht -dure bekisting

8 VLOERCONSTRUCTIES –Vloeren gestort op zand Ondersteunend –Ondergrond zakt niet –Vloer los van de wand Vrijdragend –Slappe ondergrond kan inklinken

9 PREFAB BETON VLOEREN –A. Combinatievloer (herhaling S1g) –B. Kanaalplaatvloer (herhaling S1g) –C rib (cassette) vloer (herhaling S1g)

10 A. Combinatievloer - De combinatievloer bestaat uit betonnen LIGGERS, deze liggers zijn gewapend. - Daartussen plaatst men polystyreen ( EPS ) VULELEMENTEN, men noemt dat ook wel BROODJES. - Op de vulelementen met liggers wordt wapening aangebracht waarop een laag beton ( druklaag ) van ± 50 mm. wordt gestort. - Boven de druklaag komt nog de AFWERKLAAG van ± 50 mm. - De combinatievloer wordt alleen gebruikt voor de BEGANE GROND.

11 De combinatievloer bestaat uit betonnen LIGGERS, deze liggers zijn gewapend. Daartussen plaatst men polystyreen ( EPS ) VULELEMENTEN, men noemt dat ook wel BROODJES. Op de vulelementen met liggers wordt wapening aangebracht waarop een laag beton ( druklaag ) van ± 50 mm. wordt gestort. Boven de druklaag komt nog de AFWERKLAAG van ± 50 mm. De combinatievloer wordt alleen gebruikt voor de BEGANE GROND.

12 De betonbalken liggen op de muur, de PS-blokken tot de muur. Het aanbrengen van de beton druklaag.

13

14 Dubbele ligger tpv grotere belasting

15 Koudebrug onderbreking tpv de oplegging

16 B. KANAALPLAATVLOER Kanaalplaatvloeren bestaan uit gewapende betonnen platen met openingen in de lengte ( kanalen ) zodat ze licht in gewicht zijn. Deze vloerplaten zijn er in verschillende diktes, afhankelijk van de belasting, de breedte is 1200mm. Als de platen zijn geplaatst worden aan de bovenkant de voegen gevuld. Bij zware belasting wordt een druklaag aangebracht. De onderkant van de verdiepingsvloerplaten is glad en kan direct afgewerkt worden met bijvoorbeeld spuitstuc. Kanaalplaten worden zowel toegepast als verdiepingsvloeren als beganegrondvloeren. Beganegrondvloeren zijn voorzien van een EPS isolatielaag. T.p.v. de oplegging zijn betonnokken door het isolatiemateriaal aangebracht, zie foto.

17 Ongeisoleerde kanaalplaatvloer Geïsoleerde kanaalplaatvloer

18

19 C. RIBVLOER / RIBCASSETTEVLOER

20 Ribcassettevloer

21

22

23 Opdracht 3.1 Teken aan de hand van de documentatie en het boek de beganegrondvloer details, schaal 1:5, (oplegging op het metselwerk, in langs en dwarsrichting) van de woning uit het bouwproject. Er wordt een PS- isolatievloer toegepast.

24 Opdracht 3.2 Teken de beganegrondvloer details, schaal 1:5, (oplegging op het metselwerk, in langs en dwarsrichting) van de woning uit het bouwproject. Er dient een ribvloer toegepast te worden.


Download ppt "Bouwtechniek en materialen Les 3: Beton en steenachtige vloeren."

Verwante presentaties


Ads door Google