De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwtechniek en materialen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwtechniek en materialen"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwtechniek en materialen
Les 3: Beton en steenachtige vloeren

2 Beton. Grondstoffen: Cement Zand Grind Water Hulpstoffen
Portlandcement Hoogovencement Zand Grind Ev. betonpuin granulaat (tot max. 20%) Water Hulpstoffen Plastificeerder Vertrager Luchtbelvormer

3 Betonsoorten: Sterkte klassen: Schuimbeton
Lichtbeton  lichte toeslagstof, (geexp. Klei) Normaal beton Zwaar beton  zware toeslagstoffen, (basalt) Sterkte klassen: B5, B15, B25, B35, B45, B55 en hoger (hogesterkte beton). Getal = karakteristieke betondruksterkte N/mm2.

4 Deze eisen zijn weer afhankelijk van de milieuklasse:
Afhankelijk van de plaats waar de beton wordt toegepast zijn er eisen t.a.v. dekking op het betonstaal en de dichtheid van het beton. Deze eisen zijn weer afhankelijk van de milieuklasse: Klasse 1 droog Klasse 2 vochtig Klasse 3 vochtig met dooizouten Klasse 4 zeewater Klasse 5 agressief (a,b,c,d) (zwak, matig, sterk, zeer sterk) Getalwaarden te vinden in de betonvoorschriften.

5 Wapening  in verschillende sterkten
Gewapend beton. Beton kan goed drukkrachten opnemen Staal kan goed trekkrachten opnemen Goede hechting Beton beschermd staal (basisch milieu) Zelfde L.U.C. Wapening  in verschillende sterkten Hoofdwapening Verdeelwapening 20% hw Als staven Als netten

6 Plaats wapening  in de trekzone
Voorgespannen beton Beton kunstmatig op druk brengen Verminderd de scheurvorming

7 Gestort (in situ) beton versus prefab beton
voordelen: - elke overspanning te maken (comb. met kolommen) - geeft stabiliteit aan het gebouw - goede luchtgeluidsisolatie - grote mate van vormvrijheid - leidingen in te storten nadelen - verhardingstijd - arbeidsintensief (kisten, wapenen, storten, ontkisten) - groot eigen gewicht - dure bekisting

8 VLOERCONSTRUCTIES Vloeren gestort op zand Ondersteunend Vrijdragend
Ondergrond zakt niet Vloer los van de wand Vrijdragend Slappe ondergrond kan inklinken

9 PREFAB BETON VLOEREN A. Combinatievloer (herhaling S1g)
B. Kanaalplaatvloer (herhaling S1g) C rib (cassette) vloer (herhaling S1g)

10 A. Combinatievloer - De combinatievloer bestaat uit betonnen LIGGERS, deze liggers zijn gewapend. - Daartussen plaatst men  polystyreen ( EPS ) VULELEMENTEN, men noemt dat ook wel BROODJES. - Op de vulelementen met liggers wordt wapening aangebracht waarop een laag beton ( druklaag ) van ± 50 mm. wordt gestort. - Boven de druklaag komt nog de AFWERKLAAG van ± 50 mm. - De combinatievloer wordt alleen gebruikt voor de BEGANE GROND.

11 De combinatievloer bestaat uit betonnen LIGGERS, deze liggers zijn gewapend.
Daartussen plaatst men  polystyreen ( EPS ) VULELEMENTEN, men noemt dat ook wel BROODJES. Op de vulelementen met liggers wordt wapening aangebracht waarop een laag beton ( druklaag ) van ± 50 mm. wordt gestort. Boven de druklaag komt nog de AFWERKLAAG van ± 50 mm. De combinatievloer wordt alleen gebruikt voor de BEGANE GROND.

12 De betonbalken liggen op de muur, de PS-blokken tot de muur.
Het aanbrengen van de beton druklaag.

13

14 Dubbele ligger tpv grotere belasting

15 Koudebrug onderbreking tpv de oplegging

16 B. KANAALPLAATVLOER Kanaalplaatvloeren bestaan uit gewapende  betonnen platen met openingen in de lengte ( kanalen ) zodat ze licht in gewicht zijn. Deze vloerplaten zijn er in verschillende diktes, afhankelijk van de belasting, de breedte is 1200mm. Als de platen zijn geplaatst worden aan de bovenkant de voegen gevuld. Bij zware belasting wordt een druklaag aangebracht. De onderkant van de verdiepingsvloerplaten is glad en kan direct afgewerkt worden met bijvoorbeeld spuitstuc. Kanaalplaten worden zowel toegepast als  verdiepingsvloeren als beganegrondvloeren. Beganegrondvloeren zijn voorzien van een EPS isolatielaag. T.p.v. de oplegging zijn betonnokken door het isolatiemateriaal aangebracht, zie foto.

17 Ongeisoleerde kanaalplaatvloer
Geïsoleerde kanaalplaatvloer

18

19 C. RIBVLOER / RIBCASSETTEVLOER

20 Ribcassettevloer

21

22

23 Opdracht 3.1 Teken aan de hand van de documentatie en het boek de beganegrondvloer details, schaal 1:5, (oplegging op het metselwerk, in langs en dwarsrichting) van de woning uit het bouwproject. Er wordt een PS-isolatievloer toegepast.

24 Opdracht 3.2 Teken de beganegrondvloer details, schaal 1:5, (oplegging op het metselwerk, in langs en dwarsrichting) van de woning uit het bouwproject. Er dient een ribvloer toegepast te worden.


Download ppt "Bouwtechniek en materialen"

Verwante presentaties


Ads door Google