De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidschenven Ypenburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidschenven Ypenburg"— Transcript van de presentatie:

1 Leidschenven Ypenburg
Stadsdeelcomplex Leidschenven Ypenburg KANTERS Presentatie en animatie DETAIL 24 Principe beëindiging vloerrand 2e verdieping Met de aansluiting van een glazen lamellen gevel Gerben van der Glas ( ) - Differentiatie Bouwtechniek - Opdracht 2 (Detail-verhaal) - Docent: dhr. Geraci - HRO (ribacs)

2 Positionering Detail - Positie detail 24 in gevelaanzicht

3 Relevante informatie Detail 24
Detail 24 is gesitueerd op de 2e verdieping van het 6 verdiepingen tellende stadsdeelcomplex 1e + 2e verdieping: stadsdeelkantoor / politie - 3e verdieping: algemene ruimte (nog geen invulling aan toegekend) - 4e + 5e verdieping: Commerciële ruimten (kantoren voor bedrijven) De belangrijkste onderdelen in het detail zijn: - betonkernactivering; - glazen lamellengevel; - prefab betonnen gevelband; - klimaatsysteem. - prefab metselwerkpenant; - stralingspaneel;

4 Positionering Detail - Detail 24 gezien vanuit een Artist impression

5 Positionering Detail - Positie detail vanuit constructie plattegrond
24

6 Positionering Detail - Positie detail 24 vanuit plattegrond architect
2e glazengevel 1e Hoofdgevel Klimaatgevel toegepast

7 Constructuctieve achtergrond principe detail 24
vloerrand Prefab betonband - T.p.v. Detail 205 Prefab betonband direct aan vloer gekoppeld en vastgestort.

8 Constructuctieve achtergrond principe detail 24
Uitkraging vloerrand: - T.p.v Detail 207 De uitkraging die begint bij stramien 5 is noodzakelijk, i.v.m. het verloop v.d. pui naar binnen toe op de begane grond. De vloer wordt verlengt d.m.v. een stalen ligger. Dit om de prefab betonband met stalen T-console en de daaraan bevestigde glazen lamellen gevel op de juiste plaats binnen de ronding en met de juiste straal vanaf het hart van het gebouw in de gevel te houden. Beginpunt uitkraging Stalen T-console + glazen lamellen gevel

9 Constructuctieve achtergrond principe detail 24
Uitkraging vloerrand: Hier nog eens duidelijk aangegeven dat er een extra stalen ligger is aangebracht, om de prefab band met stalen console in de zelfde lijn te krijgen. Dit is het gevolg van het naar binnen lopen van de pui / gevel op de begane grond + 1e verdieping. Prefab betonband+stalen console Extra stalen ligger tussen geplaatst Het animatiedetail 24 Het animatiedetail 24

10 Constructuctieve achtergrond principe detail 24
Enkele foto’s m.b.t. de uitkraging van de vloerrand: stalen ligger t.b.v. uitkraging Overgang vloerrand (tot stalen ligger) in uitkraging vloerrand buiten stalen ligger

11 Animatie Detail 24 - Eerst wordt de stalen HEM 500 ligger
geplaatst op de stalen kolommen

12 Animatie Detail 24 - Aan de stalen ligger wordt een hoekstaal gelast

13 Animatie Detail 24 - Op deze dit hoekstaal wordt de schil
van de breedplaatvloer gelegd. Tevens wordt er aan de ligger een demu-anker gelast t.b.v. verbinding vloer / ligger

14 Animatie Detail 24 - Na het aanbrengen van de onder- en
bovenwapening op de vloer, en een tafelbekisting onder de vloer wordt deze afgestort. In de schil van de breedplaatvloer zijn slangen verwerkt t.b.v. betonkernactivering

15 Animatie Detail 24 - Betonkernactivering
Slangen met netten op de productie- tafel in de fabriek Slangen worden gedurende het proces steeds gecontroleerd op lekken d.m.v. luchtdruk Lastige factoren in de schil zijn de sparingen die tussen de slangen moten worden opgenomen Op de vloerplaten die traditioneel worden uitgevoerd, worden de slangen op de schil in de betonopstort aangebracht Een kritiek punt is daar waar de slangen door de vloer naar een verdeelunit worden geleid. Het gaat dus daarom wel eens een keer fout……..

16 Animatie Detail 24 - Nu wordt er een stalen kolom
geplaatst. Deze wordt bevestigt aan de onderliggende 1e verdiepingsvloer Stalen kokers

17 Animatie Detail 24 - Op deze kolom wordt een stalen HEA
300 ligger geplaatst. Deze wordt zowel bevestigt aan de kolom als aan de HEM 500 ligger. Tafbelbekisting

18 Animatie Detail 24 - Nu kan de prefab betonnen band
geplaatst worden op de tafelbekisting. Deze band wordt weer middels demu-ankers gelast aan de HEA 300 ligger. Prefab betonnen band met nokken en demu’s aan de vloer bevestigt Demu ankers t.b.v. bevestiging prefab beton band

19 Animatie Detail 24 - Nu wordt het gedeelte tussen de
betonband en de stalen ligger volgestort met beton. Als het beton uitgehard is kan de tafelbekisting worden verwijderd De vloeren worden gestort

20 Animatie Detail 24 - Op het uitkragende vloergedeelte
wordt een stalen kolom geplaatst

21 Animatie Detail 24 - Op de prefab betonband wordt
een prefab betonnen metselwerk penant geplaatst. Voor dit plaatsen, wordt er in een in de prefab band aangebrachte draadbusvoorziening een stek gedraaid. In het metselwerk penant zit een gain. Een gain is een ronde buis die in het prefab is mee- gestort. Deze buis vormt een opening aan de onderzijde van het penant, en aan de zijkant. Tijdens het plaatsen van het metselwerk penant zakt de gain precies over de stek heen. Door de opening van de gain aan de zijkant, wordt de stek aangestort. Nu vormt de prefab betonband één geheel met het metselwerk penant.

22 Animatie Detail 24 - Principe Prefab metselwerk penant
eerst worden de betonnen banden aan de vloer gestort In de geïntegreerde draadbus voorziening worden stalen stekken gedraaid Nu kan de prefab metselwerkpenant over de stekken worden geplaats, waarna deze middels een in het penant aangebrachte gain kan worden vastgestort De prefab penant wordt aan de bovenkant vastgezet met een beugel aan de stalen koker Nu kan het proces worden herhaald voor de bovenliggende verdiepingen Steenstrips aan prefab metselwerkpenant bevestigt

23 Animatie Detail 24 - Op de prefab beton band wordt een
multiplex ondergrond met een houten regel geplaatst. Op dit geheel wordt het kozijn gesteld.

24 Animatie Detail 24 - Op de vloer wordt een stekkerdoos-
goot en een bouwkundige kabelgoot geplaatst. Deze zijn beide vervaardigt uit multiplex platen op klossen en regels

25 Animatie Detail 24 - Bouwkundige kabelgoot
deze op de 2e verdieping gerealiseerde kabelgoot zal worden gerealiseerd t.b.v. sterk- en zwakstroombekabeling De in de vloergoot te leggen kabels bestaan uit: - kabels voor 230 V t.b.v 48 wandcontactdozen - kabels voor CAT6 t.b.v. 48 aansluitmogelijkheden voor telefoon / data Kabelgoot uit multiplex platen samengesteld. (dichte toestand) Kabelgoot uit multiplex platen samengesteld. (open toestand)

26 Animatie Detail 24 - Nu kan op de breedplaatvloer een
zand/cement afwerkvloer worden aangebracht.

27 Animatie Detail 24

28 Animatie Detail 24 - Onder het uitkragende gedeelte
van de vloer, wordt een raamwerk gehangen bestaande uit regels met klossen waartussen minerale wol is geplaats. Het geheel wordt afgedekt met een cempanel / IBS beplating, en opgehangen middels een stalen beugel. Deze beugel wordt bevestigt aan de onderzijde van de vloer.

29 Animatie Detail 24

30 Animatie Detail 24 - Tegen dit samengestelde houten
raamwerk wordt een aluminium kozijn met een ventilatierooster geplaatst. dit ventilatierooster zal een onderdeel zijn van de klimaatgevel.

31 Animatie Detail 24 - Aan de vloer en de stalen ligger
wordt over een kleine breedte een systeemplafond gehangen.

32 Animatie Detail 24 - Naast dit systeemplafond wordt een
stralingspaneel opgehangen t.b.v. klimaatgevel

33 Klimaatgevel De klimaatgevel aan de noordzijde van het gebouw bestaat uit 2 delen: - 1e gevelhuid bestaat uit prefab metselwerkpenanten met aluminium kozijnen. 2e gevelhuid bestaat uit een glazen lamellen gevel. Enkele feiten over de klimaatgevel: De buitenlucht wordt aan de onderzijde ingelaten via automatisch te openen klepjes, deze lucht verlaat aan de bovenzijde van het kozijn de ruimte tussen de twee gevels. - De klepjes zijn voorzien van binnenluchtkwaliteitmeting zodat niet te veel wordt geventileerd en dus energieverspilling wordt voorkomen. De lamellen zijn beweegbaar uitgevoerd om in geval van brand een te snelle verspreiding van rook via de tussenruimte en de overslag van brand te voorkomen. - Doordat de glazen lamellen beweegbaar zijn kunnen ze bij een eventuele te sterke opwarming van de lucht in de tussenruimte iets worden opengezet, ook kunnen ze hierdoor op eenvoudige wijze vanaf de galerij worden gereinigd.

34 Klimaatgevel Principe luchtstroom klimaatgevel
De lucht wordt via een klepje aan de onderkant van de glazen lamellen gevel in de ruimte tussen de twee gevels gezogen. Zomer In de zomer gaat de lucht die tussen de twee gevels is gekomen direct door het rooster aan de bovenkant van het kozijn over het met watergekoelde stralingspaneel. De lucht wordt dan koel in de ruimte geblazen. Winter In de winter, gaat de al reeds achter de glazen lamellen gewarmde lucht, eveneens door het ventilatie rooster naar binnen. Nu wordt de lucht echter over een met water verwarmd stralingspaneel geleid, waardoor er warme lucht in de ruimte kan worden geblazen.

35 Animatie Detail 24 - Stralingspaneel
Kabelgoot uit multiplex platen samengesteld. (dichte toestand) Stralingspaneel als als onderdeel van klimaat systeem t.b.v. verwarmen lucht Kabelgoot uit multiplex platen samengesteld. (open toestand)

36 Animatie Detail 24 - Aan de prefab betonband wordt een
stalen T-console geschroefd

37 Animatie Detail 24 - Aan deze console wordt een stalen
raamwerkconstructie bevestigd

38 Animatie Detail 24

39 Animatie Detail 24 - Bovenop de console komt een stalen
rooster te liggen. Dit rooster zal dienst doen als ondergrond voor de glazenwasser en voor onderhoud

40 Animatie Detail 24

41 Animatie Detail 24 - Als laatst worden de glazen lamellen en een
glazenwasladder gemonteerd

42 Animatie Detail 24 - Glazen lamellen + constructie
Uitvoeringsprincipe van de stalen T-console met daarop aangesloten de glazen lamellen en het rooster


Download ppt "Leidschenven Ypenburg"

Verwante presentaties


Ads door Google