De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel nader onderzocht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel nader onderzocht"— Transcript van de presentatie:

1 Brussel nader onderzocht
Mark Elchardus Lilith Roggemans Jessy Siongers

2 Onderzoek Scholenonderzoek Nederlandstalig onderwijs in Brussel
32 van de 42 scholen werkten mee 2502 leerlingen werden bevraagd

3 Brusselse context Multiculturele stad 28% niet Belgische nationaliteit
> 50% niet Belgische origine Marokko Oost-Europa Subsaharisch Afrika Sociaal-economisch zwakker

4 Brusselse context Jonge stad 1970: oudste bevolking
2010: jongste bevolking 31% jonger dan 25 jaar hoog geboortecijfer jonge migratie opleidingsaanbod

5 Brusselse context Arme stad 28% onder armoedegrens (Vl 11%, W 17%)
Jeugdwerkloosheid 35% (Vl 12%, W 30%) Werkloosheidsgraad laagopgeleiden 26% (België 14%) 28% van de baby’s geboren in gezin zonder inkomen uit arbeid Grote inkomensongelijkheid Gezondheidsproblemen: slaapstoornissen, depressie, obesitas

6 Brusselse context Onderwijs in Brussel gemeenschapsbevoegdheid
Franstalige gemeenschap: 80% Vlaamse gemeenschap: 17% Europese en internationale scholen: 3% schoolse achterstand en ongediplomeerde uitstroom taalproblemen Nederlandstalige scholen 95-96: 71% moedertaal Nederlands 03-04: 41% moedertaal Nederlands 09-10: 36% moedertaal Nederlands

7 JOP Brussel Kerncijfers: Nationaliteit: Afkomst: Taal:
48% Belg, 25% dubbele, 27% niet Belg Afkomst: 37% Belg, 27% Marokkaan, 10% EU, 9% Turk Taal: 15% beide ouders Ndl, 28% één van de ouders Ndl, 32% Frans, 28% andere taal

8 JOP Brussel Allochtoon: Religie: Binnen / buiten Brussel:
72% (nationaliteit, afkomst, taal) Religie: 25% christelijk, 46% moslim, 24% ongelovig Binnen / buiten Brussel: 70% woont in Brussel

9 JOP Brussel Buiten Brussel Brussel Totaal 239 177 416 57.5% 42.5% 100%
Autochtoon 239 177 416 57.5% 42.5% 100% Allochtoon, niet-moslim 127 236 363 35.0% 65.0% Moslim 82 637 719 11.4% 88.6%

10 JOP Brussel Buiten Brussel Brussel Totaal 7,4 24,8 19,8 8,3 22,2 18,2
Geen secundair onderwijs Moeder 7,4 24,8 19,8 Vader 8,3 22,2 18,2 Secundair onderwijs 33,0 43,2 40,3 31,7 41,0 38,3 Hoger Onderwijs 59,6 32,0 40,0 60,0 36,8 43,5

11 Invullingsgraad Specifieke Brusselse context
Tijdsbestek beperkt: 1 lesuur Eéntalige vragenlijst Ondanks maximale aanpassing vragenlijst Groot aantal ontbrekende antwoorden

12 Invullingsgraad Frequentie % Cumulatief % 0-10% 1167 46,5 10-20% 280
11,2 57,6 20-30% 286 11,4 69,0 30-40% 235 9,4 78,4 40-50% 281 89,6 50-60% 130 5,2 94,7 60-70% 71 2,8 97,6 70-80% 35 1,4 99,0 80-90% 17 0,7 99,6 90-100% 2 0,4 100,0

13 Invullingsgraad

14 Invullingsgraad leeftijd onderwijsvorm origine moedertaal Nederlands
moeder hoogopgeleid Brussel

15 Invullingsgraad Gevolg van groter bereik Vergelijking ander onderzoek
Vb. Kind en Samenleving (2010): 77% Nederlandstalig 63% van Belgische origine ‘Ongrijpbare’ groep wel bereikt

16 JOP Brussel Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Brussel nader onderzocht"

Verwante presentaties


Ads door Google