De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuhandhaving in Assen Organisatie en uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuhandhaving in Assen Organisatie en uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Milieuhandhaving in Assen Organisatie en uitvoering

2 Algemene informatie en formatie handhaving 62.854 inwoners 1050 inrichtingen 2 fte toezichthouders 0,3 fte administratief medewerker 0,5 fte adm/jur medewerker 0,5 fte coördinatie 1157 productieve handhavinguren/fte

3 Indeling inrichtingenbestand Categorie- indeling AantalVergunning -plichtig Melding -plichtig Cat. 13734369 Cat. 250246456 Cat. 316658108 Cat. 4990 BRZO0--

4 Formatie handhaving

5 Handhavingsstrategie Categorie-indeling volgens eigen systeem Branchegewijze aanpak Per branche projectplan + -evaluatie Gemiddelde categorie-indeling branche bepaalt controlefrequentie Controle op kernbepalingen Monitoring o.a. op indicatoren per kernbepaling (naleefgedrag)

6 Hoe vindt categorie-indeling plaats? Stap I: categorie indeling VNG-boekje (1999) Stap II: bepaling score door - omgevingstype - gevaarlijke (afval)stoffen/brandbare gassen - milieuscore bedrijf: * overtredingen (ja\recidive\nee) * milieugedrag (positief\neutraal\negatief) * duurzaamheid P.M. Stap III: berekening categorie-indeling.

7 Branche controle Een milieucontrole bij een inrichting (vergunning dan wel melding) die valt onder een geplande branche*, waarbij gecontroleerd wordt op de kernbepalingen die van toepassing zijn voor betreffende branche. *Bedrijven met categorie 4 vallen onder branche ‘categorie 4’ Onder branche controle wordt verstaan:

8 Branchegewijze indeling inrichtingenbestand Branche SBI-code VNG- boekje 1999 Gemiddelde cat. indeling Aantal bedrijven Categorie 4 bedrijven Divers49 Metaal/elektro- industrie e.d. 27/28/29/31/34/ 35 2,520 Akkerbouw/tuinbouw 111/113/1412,014 Sport/recreatie/studio’s /cultuur 921-9261/ 9262.F/9271.1 2,046 Vervoer 602/61/631”/63 2/711/712/713 2,419 Tankstations 5053,08 Veehouderijen 121/122/124/ 125 2,087

9 Controlefrequentie per gemiddelde categorie-indeling branche categorie- indeling Controle- frequentie 1Steekproef 2Elke 5 jaar 2,5Om 3 of 4 jr 3Elke 2 jaar 3,5Elk jaar 4

10 Bestuurlijke kernbepalingen Oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning; Opslag en transport van gevaarlijke (afval) stoffen in strijd met de voorschriften; Onjuiste (registratie van) verwijdering van gevaarlijke- en/of bedrijfsafvalstoffen; Geen voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen; Lozing van afvalwater in strijd met nader vast te stellen maximale normoverschrijdingen; Het niet naleven van de geluidsvoorschriften.

11 Indicatoren per kernbepaling (1) Oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning komt niet voor.  Is inrichting geheel/gedeeltelijk in werking zonder vergunning/8.19 melding/8.40 melding?  Welke voorschriften en/of thema’s zijn niet adequaat?

12 Indicatoren per kernbepaling (2) Opslag en transport van gevaarlijke (afval)stoffen in strijd met de regeling of vergunning vindt niet plaats.  Wordt voldaan aan de vereiste bouwkundige voorzieningen bij opslag gevaarlijke (afval)stoffen?  Wordt voldaan aan de vereiste gedragsvoorschriften bij opslag gevaarlijke (afval)stoffen?  Is sprake van onverenigbare combinaties van opgeslagen gevaarlijke (afval)stoffen?

13 Aantal uitgevoerde controles per jaar Soort controle 2003 % her- controle 2004 % her- controle BRCO239269 OLCO1912 AHCO1742 EXCO1121 EHCO12047%10036% THCO4618%259 % Dwangs11-5-

14 Controles per Fte 2003

15 Gemiddeld kental (uur) per soort controle (2004) CategorieKental per soort controle BRCOEHCOTHCO ToezAdmToezAdmToezAdm 1------ 23,51,5 111 34 111 4112,531,52

16 Tijdsbesteding per functie en soort controle (2004) BrancheGem. cat. - indeli Kental toezichth.Kental adm/jur brcoehcothcobrcoehcothco Drukkerijen 2,03,51,51 1 Vervoer 2,441,51 1 veehouderij 2,041,5 11

17 Planning en begroting o.b.v. aantal controleprojecten 2003 Begroot: 220 hh-projecten Realisatie: 257 hh-projecten 2004 Begroot: 220 hh-projecten Realisatie: 399 hh-projecten* *In 2004 is binnen een week een integraal handhavingproject horeca uitgevoerd bestaande uit 66 bedrijven (realisatie 2004 daarom 333 volledige handhavingprojecten).

18 Bepaling kental hh-projecten Uitgangspunten: -Kental categorie 1 controle: 0 uur, geen controles; -kentallen controles cat.2 en 3(36% ehco, 9%thco) Gemiddelde indeling bedrijven categorie 2 en 3: categorie 2,25, Kental categorie 2,25 controle: 4,3 uur -Kental categorie 4 controle (60%ehco, 30%thco): 13,1 uur

19 Wat zou mogelijk kunnen zijn volgens kentallen controleprojecten Beschikbare productieve uren handhaving: 2314 uur -Jaarlijks 100% categorie 4 bedrijven: 9 * 13,1 = 118 uur  2314 – 118 = 2196 uur -uitgaande van kental categorie 2,25: 4,3 uur 2196/4,3 = 510 controleprojecten + 9 Totaal 519 controleprojecten. Aantal controleprojecten per fte: 259 Werkelijk aan controleprojecten: 167 (2004)

20 Verklaringen afwijking Urenregistratie bevat zeer grote foutmarge Controleprojecten bestaan uit meer stappen (exco) Kental hercontroles 2004 lager dan gemiddeld

21 Projectplan branche

22 Projectevaluatie voorbeeld


Download ppt "Milieuhandhaving in Assen Organisatie en uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google