De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 mei 2010 Integraal Veiligheidsbeleid. 21 mei 2010 2 Programma 1)Definitie + onstaan integraal veiligheidsbeleid 2)Actoren binnen integraal veiligheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 mei 2010 Integraal Veiligheidsbeleid. 21 mei 2010 2 Programma 1)Definitie + onstaan integraal veiligheidsbeleid 2)Actoren binnen integraal veiligheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 21 mei 2010 Integraal Veiligheidsbeleid

2 21 mei 2010 2 Programma 1)Definitie + onstaan integraal veiligheidsbeleid 2)Actoren binnen integraal veiligheidsbeleid 1)Burgemeester 2)Coördinator/ambtenaar IV 3)LIVB- consult project FOD BIZA 4)Kritische bedenkingen 5)Toekomst

3 21 mei 2010 3 1) DEFINITIE

4 21 mei 2010 4 Definitie Kadernota 2004 ‘Integrale veiligheid is het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers. ‘

5 21 mei 2010 5 Definitie Kadernota 2004 ‘Geïntegreerde aanpak is de noodzakelijke samenwerking van alle betrokken actoren om te komen tot een gezamenlijke probleemoplossing. Met andere woorden, alle initiatieven, projecten en instrumenten dienen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en gecoördineerd te verlopen, deel uitmakende van één groot project.’

6 21 mei 2010 6 Algemeen Met een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen alle aspecten van een fenomeen en tussen alle betrokken partners om een coherente en efficiënte aanpak van de onveiligheidsproblematiek na te streven.

7 21 mei 2010 7 ‘Integraal’ en ‘Geïntegreerd’ INPUT OUTPUT

8 21 mei 2010 8 Ontstaan integrale benadering Jaren ’80: Heizeldrama, Bende Van Nijvel,…  hervorming politie en justitie,… Jaren ’90: ontstaan preventiefilosofie  contracten met lokale besturen Krachtlijnen voor het federaal regeringsprogramma van 1995 en het regeerakkoord van 1999: integrale benadering van veiligheidsfenomenen Federaal veiligheids- en detentieplan 2000 Kadernota Integrale Veiligheid 2004 Regeerakkoord 19 maart 2008 Kadernota 2011???

9 21 mei 2010 9 Wortels van een Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Federaal regeerakkoord (Lokaal) Bestuursakkoord Kadernota Nationaal Veiligheidsplan Lokaal Integraal Veiligheidsplan Zonale Veiligheidsplannen Strategische meerjarenplanning

10 21 mei 2010 10 LIVP in België Antwerpen Mechelen Sint-Truiden Halle (pilootproject BIZA) Esneux (pilootproject BIZA)

11 21 mei 2010 11 Coördinatoren/ambtenaren IV in België BRASSCHAAT SINT-PIETERS- LEEUW OOSTEND E MAASMECHELEN MECHELEN DILBEEK ASSE BRASSCHAAT SCHOTEN VILVOORDE WEMMEL HALLE ESNEUX

12 21 mei 2010 12 2) ACTOREN BINNEN INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

13 21 mei 2010 13 1) burgemeester als regisseur Veiligheid tot kernopdracht Rechtstreekse impact en concrete instrumenten Politiehervorming: ZVR en ZVP Nieuwe Gemeentewet: Strategische meerjarenplanning Integraal belangen afwegen en lokaal maatwerk Kruispunt van europees, federaal, regionaal en provinciaal beleid

14 21 mei 2010 14 2) Coördinator/ambtenaar IV Functieprofiel? Competenties -Ervaring in veiligheidswezen -Beschikken over zekere assertiviteit -Universitair diploma -Sterke figuur en bruggenbouwer Plaats in organogram -Valt best onder burgemeester, niet onder politie! -Staffunctie (beslissingsbevoegdheid) -Geen politiek mandaat -Coördineren, niet zelf uitvoeren

15 21 mei 2010 15 2) Coördinator/ambtenaar IV Takenpakket -Schakel tussen strategische (kerngroep) en operationele niveau (projectgroepen) -Stimuleren + coördineren tussen de verschillende partners (kerngroep + projectgroepen) -Begeleiden van de processen (zowel de voorbereiding, als het toezicht op de uitvoering en de evaluatie) -Uitzetten van de beleidslijnen -Creëren draagvlak - relatie preventieambtenaar - sterk persoonsgebonden

16 21 mei 2010 16 3) LIVB-consult project FOD BIZA

17 21 mei 2010 17 LIVB-consult - Advies- en ondersteunings- traject Doel Stapsgewijze ondersteuning ‘uitwerken integraal veiligheidsbeleid’ voor de gemeenten Aansluiten bij bestaande methodologieën, concepten en structuren Sleutels blijven in handen van de gemeenten

18 21 mei 2010 18 Kritische succesfactoren WIL Vertrouwen Verantwoordelijk- heid AfsprakenCoördinator

19 21 mei 2010 19 Integraal adviseren over lokale veiligheid

20 21 mei 2010 20 Processtap I: Voorbereiden 1.1. Kennismaking – Voorstelling LIVB-consult 1.2. Oriëntatiegesprek (ken) 1.3. Rapportage 1.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid Protocolakkoord op maat van gemeente Voortgangarapportage Beslissing om traject al/niet te starten Handleiding LIVB Presentatie LIVB-consult Verslagen Brief aan burgemeester Inventarisatie Checklist gesprek Verslagen 1.6. Samenstellen kerngroep – aanduiden coordinator IV 3.5. Voorstelling LIVP aan kerngroep en projectgroepen LIVP Verslagen Besluit GR Perstekst 1.1. Kennismaking – Voorstelling LIVB-consult 1.2. Oriëntatiegesprek (ken) 1.3. Rapportage 1.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid Protocolakkoord op maat van gemeente Voortgangarapportage Beslissing om traject al/niet te starten Handleiding LIVB Presentatie LIVB-consult Verslagen Brief aan burgemeester Inventarisatie Checklist gesprek Verslagen 1.6. Samenstellen kerngroep – aanduiden coordinator IV 1.1. Kennismaking – Voorstelling LIVB-consult 1.2. Oriëntatiegesprek (ken) 1.3. Rapportage 1.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid Protocolakkoord op maat van gemeente Voortgangarapportage Beslissing om traject al/niet te starten Handleiding LIVB Presentatie LIVB-consult Verslagen Brief aan burgemeester Inventarisatie Checklist gesprek Verslagen 1.6. Samenstellen kerngroep – aanduiden coordinator IV 1.1. Kennismaking – Voorstelling LIVB-consult 1.2. Oriëntatiegesprek (ken) 1.3. Rapportage 1.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid Protocolakkoord op maat van gemeente Voortgangarapportage Beslissing om traject al/niet te starten Handleiding LIVB Presentatie LIVB-consult Verslagen Brief aan burgemeester Inventarisatie Checklist gesprek Verslagen 1.6. Samenstellen kerngroep – aanduiden coordinator IV 1.1. Kennismaking – Voorstelling LIVB-consult 1.2. Oriëntatiegesprek (ken) 1.3. Rapportage 1.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid Protocolakkoord op maat van gemeente Voortgangarapportage Beslissing om traject al/niet te starten Handleiding LIVB Presentatie LIVB-consult Verslagen Brief aan burgemeester Inventarisatie Checklist gesprek Verslagen 1.6. Samenstellen kerngroep – aanduiden coordinator IV Vraag naar ondersteuning vanuit de lokale overheid

21 21 mei 2010 21 I.1. Kennismaking Doel: -Het concept van een LIVB en het advies- en ondersteuningstraject toelichten -Peilen naar de behoeften van de gemeente -Versnippering -Regisseur: specifieke competentie en nodige knowhow -Politionele bril

22 21 mei 2010 22 I.2. Oriëntatiegesprek (1) Doel -Probleem uitdiepen -Verwachtingen identificeren -Scope afbakenen Voorbereiding: beeld van de gemeente -criminaliteitsgraad: geregistreerde misdrijven -zicht op bestuur (burgemeester, schepencollege, gemeenteraad,…): politieke kleur + bevoegdheden -zicht op de verschillende diensten binnen de stad/gemeente -demografische gegevens -….

23 21 mei 2010 23 I.2. Oriëntatiegesprek (2) Randvoorwaarden voldaan? -Beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens binnen de stad/gemeente -Beschikbaarheid van een coördinator -Beschikbaarheid van bepaalde personeelsleden binnen de stad/gemeente -Akkoord met de engagementen zowel voor de stad/gemeente als voor de federale overheid (protocolakkoord)

24 21 mei 2010 24 I.3. Rapportage Rapporteren over voortgang → Het advies- en ondersteuningstraject wordt al/niet opgestart

25 21 mei 2010 25 I.4. Protocolakkoord opstellen en ondertekenen Doel -Duidelijke afspraken op maat van de gemeente -Kick-off traject met al/niet (pers)communicatie -Bestuurlijk commitment: Goedkeuring CBS – GR

26 21 mei 2010 26 I.5. Samenstellen kerngroep – aanduiden coördinator IV Doel kerngroep -Overleg- en denkorgaan -Ontwikkelen strategisch veiligheidsbeleid -Samenwerking partners veiligheidsketen -Opmaak en opvolging LIVP Doel coördinator IV -Begeleiding processen -Coördinatie kerngroep -Oprichting + coördinatie projectgroepen -Parket -Civiele veiligheid

27 21 mei 2010 27 I.5 Kerngroep en coördinator IV Burgemeester (regisseur) Schepen IV Sociale Zaken Buurtwerking Preventieambtenaar Diensthoofd Sociale Zaken Lid van het OCMW Verantwoordelijke organisatie Buurtcoördinator Korpschef Lokale Politie Brandweer Coördinator nood- en interventieplannen Procesbegeleider SLIV Coördinator Integrale Veiligheid Verschillende actoren van de veiligheidsketen Samenstelling door de gemeente ! Verankering in gemeentelijke organisatie Mobiliseren - coördineren in 1 richting

28 21 mei 2010 28 I.6. Opstart vergadering kerngroep Doel -Het concept LIVB en het advies- en ondersteuningstraject toelichten -Peilen behoeften bij het concipiëren LIVB -Rol elke partner definiëren -Horizontale dynamiek -Draagvlak

29 21 mei 2010 29 Processtap II. Inventariseren 2.1. Voorstelling LVD 2.2. Oriëntatiegesprek (ken) met leden kerngroep 2.3. Voorstelling beleidsplannen 2.4. Voorstelling LVD van de gemeente Protocolakkoord Kerngroep Coördinator IV LVD Verslag Presentatie LVD Verslag Ontwerpen Checklist gesprek Verslagen Voorbereiding 2.6. Bepalen prioriteiten – Samenstellen projectgroepen 2.5. SWOT-analyseSWOT-analyse Verslag 2.7. VoortgangVoortgangsrapportage

30 21 mei 2010 30 II.1. Voorstelling LVD aan kerngroep Doel -Aanzet opmaak LVD -Een criminaliteitsbeeld, omgevingsanalyse en verwachtingen en behoeften van de bevolking -Prioriteiten en aandachtspunten in kaart brengen -Ondersteuning en bijsturing bieden -Vertrekpunt van het beleid -Kruispunt scanning analyse Lokaal Sociaal Beleid -Aanzet samenwerking: informatie-uitwisseling

31 21 mei 2010 31 II.2. Oriëntatiegesprekken met leden kerngroep Doel -Verwachtingen, knelpunten en prioriteiten in kaart -Verrassende kijk op organisatie en visie op LIVB -Basis voor open relatie -‘Interne keukenproblemen’

32 21 mei 2010 32 II.3. Voorstellen beleidsplannen aan kerngroep Doel -Inzicht in beleid en werking van de verschillende diensten -Impuls verdere samenwerking Quick win Gelijkenissen in methodologie en werking

33 21 mei 2010 33 II.4. Voorstelling LVD aan kerngroep Doel -Voorstelling LVD -Aanvulling reflecties

34 21 mei 2010 34 II.5. SWOT-analyse Doel -Analyse van kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten voor uitbouwen LIVB -Afwegen haalbaarheid projecten/maatregelen

35 21 mei 2010 35 II.6. Bepalen prioriteiten en samenstellen projectgroepen Afbakenen LIVP -Prioriteiten die integrale aanpak vragen -Politieke kleur Samenstelling projectgroepen -Brede waaier actoren -Projectleider → terugkoppeling kerngroep -Integrale veiligheid of integrale leefbaarheid -Optimaliseren van bestaande overlegstructuren

36 21 mei 2010 36 II.6. Projectgroepen Kerngroep Programmalijn 1 (projectgroep) Programmalijn 2 (projectgroep) Programmalijn 3 (projectgroep) Procesbegeleider SLIV Coördinator IV

37 21 mei 2010 37 II.7. Rapportage Rapporteren over voortgang -(politiek) draagvlak → goedkeuring CBS/GR

38 21 mei 2010 38 Processtap III: Ontwerpen 3.1. Opstarten projectgroepen 3.2. Voorstelling LIVP aan kerngroep 3.3. Brainstorm met kerngroep 3.4. Invulling prioriteiten door projectgroepen Prioriteiten Projectgroepen Verslagen Stellingen en vragenlijst Verslag Presentatie LIVB-consult Verslagen Opmaak actieplannen Realiseren Presentatie LIVP Verslag Inventarisatie 3.5. Voorstelling LIVP aan kerngroep en projectgroepen LIVP Verslagen Besluit GR Perstekst 2.7. Voortgang

39 21 mei 2010 39 III.1. Opstarten projectgroepen Doel -Het concept LIVB en het advies- en ondersteuningstraject toelichten -Peilen behoeften bij het concipiëren LIVB -Toelichting keuze prioriteit en samenstelling projectgroep -Verwachtingen t.a.v. projectgroep formuleren -Laagdrempelig -Bestaande of nieuwe projectgroepen

40 21 mei 2010 40 III.2. Voorstelling LIVP aan kerngroep Doel -Opzet en inhoud LIVP toelichten -Ook eerste feedback projectgroepen Opzet LIVP -Visie LIVB -Externe en interne doelstellingen -Programmaorganisatie -Programmalijnen -Beperken tot strategisch niveau -Operationeel niveau: actieplannen

41 21 mei 2010 41 III.3. Brainstorm met kerngroep Doel -Aanzet LIVP a.d.h.v. vragen en stellingen -Draagvlak aftoetsen -Problemen aankaarten -LIVP is tool, niet doel

42 21 mei 2010 42 III.4. Invulling prioriteiten projectgroepen Doel -Prioriteiten vertalen in strategische doelstellingen -Inventaris genomen projecten en knelpunten -Beleidsplannen en verslagen

43 21 mei 2010 43 III.5. Voorstelling LIVP aan kerngroep en projectgroepen Doel -Aftoetsen bij betrokken actoren -Bijsturen -Draagvlak

44 21 mei 2010 44 III.6. Goedkeuring GR en bekendmaking Persmoment LIVP bekendmaken en lanceren

45 21 mei 2010 45 Processtap IV: Realiseren Realisatie van de projecten cf. programmalijnen, invoering van de verschillende veranderingsprocessen Tussentijdse evaluatie van de uitgevoerde projecten/ingevoerde veranderingen Externe communicatie van de resultaten overeenkomstig modaliteiten uit het communicatieplan Rapporteer over de voortgang

46 21 mei 2010 46 Processtap V: Gebruiken en evalueren Opvolgen van het programma, projecten en de veranderingsprocessen (Externe) communicatie van de resultaten Rapportage van de resultaten Realiseren van een eindevaluatie op niveau van de processen en producten en op niveau van de procesbegeleiding Kerngroep als permanent orgaan

47 21 mei 2010 47 4) KRITISCHE BEDENKINGEN

48 21 mei 2010 48 Kritische bedenkingen hiaat beleidscyclus: ontbreken kadernota Veiligheid = dwarsfunctie ≠ plannen, ≠ criteria, ≠ beleidscycli,…  planlastvermindering? Doelmatigheid IVB Betrokkenheid gemeenschappen en gewesten? rol parketbeleidsplannen?

49 21 mei 2010 49 5) Toekomst

50 21 mei 2010 50 Toekomstperspectieven Kadernota 2011 Uitbreiding LIVB-consult project SVVP  LIVP 2011 – 2014 LIVB-leernetwerk: handreiking coördinatoren/ ambtenaren IV

51 21 mei 2010 51 Evy De Muynck AD Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Waterloolaan 76 1000 Brussel  02 557 35 39  0475 80 32 06  evy.demuynck@ibz.fgov.beevy.demuynck@ibz.fgov.be Algemene info: www.besafe.bewww.besafe.be Contactgegevens

52 21 mei 2010 52


Download ppt "21 mei 2010 Integraal Veiligheidsbeleid. 21 mei 2010 2 Programma 1)Definitie + onstaan integraal veiligheidsbeleid 2)Actoren binnen integraal veiligheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google