De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 20 Internationale marketing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 20 Internationale marketing"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 20 Internationale marketing

2 Principes van marketing – Hoofdstuk 20
Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek-juridische en culturele omgeving op de besluitvorming in internationale marketing. Drie verschillende manieren bespreken waarop een bedrijf internationale markten kan betreden. Uitleggen hoe belangrijke beslissingen over mondiale marketingprogramma’s tot stand komen. De drie voornaamste organisatievormen van internationale marketing onderscheiden. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

3 Concurrentievoordeel creëren
Plaats Principes van marketing – Hoofdstuk 20

4 Internationale marketing, de stand van zaken
Mondiale (globale) marketing: Marketing die zich bezighoudt met de integratie of standaardisatie van marketingactiviteiten in verschillende geografische markten Mondiale (globale) bedrijfstak: Een bedrijfstak waarbij de strategische positie van concurrenten binnen een gegeven geografische of nationale markt wordt beïnvloed door hun positie op de wereldmarkt. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

5 Internationale marketing, de stand van zaken
Mondiaal bedrijf: Een bedrijf dat in meerdere landen actief is, waardoor het wat betreft R&D, productie, marketing en financiën een zekere voorsprong krijgt op concurrenten die zich tot de thuismarkt beperken. Uitbreiding internationale handel door: economische blokken zoals de EU verbeterde internationale verbindingen wereldwijde liberalisering van de internationale handel, onder andere door de WTO Principes van marketing – Hoofdstuk 20

6 Internationale marketing, de stand van zaken
Principes van marketing – Hoofdstuk 20

7 De mondiale (globale) marktomgeving
Het internationale handelssysteem Handelsbeperkingen in het internationale verkeer: invoerrecht quotum embargo deviezenbeperkingen niet monetaire handelsbeperkingen

8 De mondiale (globale) marktomgeving
De Wereldhandelsorganisatie en GATT De GATT is een internationaal verdrag dat de wereldhandel bevordert door invoerrechten en andere internationale handelsbeperkingen te verminderen De WTO is een overkoepelende organisatie, die toezicht houdt op GATT Principes van marketing – Hoofdstuk 20

9 De mondiale (globale) marktomgeving
Regionale vrijhandelszones Regionale vrijhandels-zones of economische gemeenschappen zijn groepen landen die gemeenschappelijke doelen nastreven in de regulering van inter-nationale handel EU NAFTA CAFTA MERCOSUR CAN APEC AFTA SADC Etc. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

10 De mondiale (globale) marktomge-ving
Regionale vrij-handelszones

11 De mondiale (globale) marktomgeving
Economische omgeving Industriële structuur Bestaanseconomie Grondstofexporterende economie Industrialiserende economie Geïndustrialiseerde economie Inkomensverdeling Principes van marketing – Hoofdstuk 20

12 De mondiale (globale) marktomgeving
Politiek-juridische omgeving Houding ten opzichte van import Overheidsbureaucratie Politieke stabiliteit Monetaire beperkingen Ruilhandel (countertrade): Internationale handel waarbij producten direct of indirect worden uitgewisseld zonder dat daar geld aan te pas komt. Voorbeelden hiervan zijn ruilhandel, compensatie en wisselkoop. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

13 De mondiale (globale) marktomgeving
Culturele omgeving Cultuur: Het stelsel van elementaire waarden, perceptie, wensen en gedrag dat een lid van de maatschappij meekrijgt uit het gezin en andere belangrijke instituten in de samenleving. De invloed van cultuur op marketingstrategie Het effect van marketingstrategie op cultuur

14 De internationaliseringsbeslissing
Factoren die aanleiding zijn voor internationalisering: Mondiale concurrenten vallen bedrijf aan op thuismarkt. Buitenlandse markten bieden hogere winstkansen dan thuismarkt. Thuismarkt stagneert of krimpt. Bedrijf streeft schaalvoordelen na. Bedrijf wil niet langer afhankelijk zijn van één markt. Toenemend aantal klanten met activiteiten in het buitenland die internationale service vereisen. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

15 Besluiten welke markten te betreden
Het bedrijf moet: zijn internationale marketingdoelstellingen en -beleid formuleren. kiezen hoeveel afzet er wordt nagestreefd. besluiten in hoeveel markten het wil opereren. bepalen hoe snel het wil uitbreiden. beslissen in welk soort landen het actief wil worden. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

16 Besluiten welke markten te betreden
Principes van marketing – Hoofdstuk 20

17 Op welke manier de markt te betreden
Principes van marketing – Hoofdstuk 20

18 Op welke manier de markt te betreden
Exporteren Indirect exporteren Direct exporteren Joint venture Licentie Contractproductie Managementcontract Gezamenlijk eigendom Directe investering Principes van marketing – Hoofdstuk 20

19 Op welke manier de markt te betreden
Standaardisatie of aanpassing aan de internationale markten? Standaard marketingmix: een verkoopstrategie waarbij het product, de reclame, de distributie en de andere bestanddelen van de marketingmix onveranderd in alle (buitenlandse) markten van een bedrijf worden aangeboden. Aangepaste marketingmix: een verkoopstrategie waarbij de bestanddelen van de marketingmix aan elke markt worden aangepast; er worden hierbij meer kosten gemaakt in de veronderstelling dat er een groter marktaandeel en rendement wordt gewonnen. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

20 Op welke manier de markt te betreden
Standaardisatie of aanpassing aan de internationale markten? Principes van marketing – Hoofdstuk 20

21 Op welke manier de markt te betreden
Product Rechtstreekse productextensie Productaanpassing Productvernieuwing Promotie Communicatieaanpassing: een internationale communicatiestrategie waarbij reclameboodschappen volledig aan de plaatselijke markten worden aangepast. Principes van marketing – Hoofdstuk 20

22 Op welke manier de markt te betreden
Prijs Distributiekanalen Principes van marketing – Hoofdstuk 20

23 De organisatorische opzet van de internationale marketing
Exportafdeling Internationale divisie Mondiale (globale) organisatie Principes van marketing – Hoofdstuk 20

24 Vragen n.a.v. de leerdoelen
Welke invloed hebben het internationale handelssysteem, de economische, politiek-juridische en culturele omgeving op de besluitvorming in internationale marketing? a. Op welke drie verschillende manieren kan een bedrijf internationale markten betreden? b. Bespreek deze drie manieren. Hoe komen belangrijke beslissingen over mondiale marketingprogramma’s tot stand? Welke drie belangrijke organisatievormen van internationale marketing worden in het boek onderscheiden? Principes van marketing – Hoofdstuk 20


Download ppt "Hoofdstuk 20 Internationale marketing"

Verwante presentaties


Ads door Google