De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doe maar gewoon Waar is God in jouw dagelijkse leven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doe maar gewoon Waar is God in jouw dagelijkse leven?"— Transcript van de presentatie:

1 Doe maar gewoon Waar is God in jouw dagelijkse leven?

2 Getuigenis

3 Bijzonder?

4 Doe maar gewoon de vloer

5 1 Petrus 4:11 (HSV) Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

6 Doe maar gewoon de ramen

7 Johannes 2:1-14 (NBV) (3) Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. (12) Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ (...) (13) Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.

8 Doe maar gewoon de afwas

9 Timotheus 1 Timotheus 5:23 (HSV) Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. 2 Timotheus 4:19-21 (HSV) (19) Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus. (20) Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. (21) Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders.

10 Handelingen 19:11+12 (11) En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, (12) zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

11 Doe maar gewoon boodschappen

12 2 Timotheus 4:13 (13) Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament.

13 2 Corinthiërs 12:1-4 (1) Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. (2) Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. (3) Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – (4) werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.

14 Doe maar gewoon je werk

15 Doe maar gewoon je financiën

16 Spanning brengt in beweging

17 Doe maar gewoon bijzonder


Download ppt "Doe maar gewoon Waar is God in jouw dagelijkse leven?"

Verwante presentaties


Ads door Google