De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUNDP de Namur De vergrendelde democratie Hendrik Vuye Universiteit Namen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUNDP de Namur De vergrendelde democratie Hendrik Vuye Universiteit Namen."— Transcript van de presentatie:

1 FUNDP de Namur De vergrendelde democratie Hendrik Vuye Universiteit Namen

2 FUNDP de Namur Twee verhalen  V-verhaal  Een aaneenschakeling van kleine en grote overwinningen  F-verhaal  Voortdurend versterken van de positie van de Franstaligen in de federatie België

3 FUNDP de Namur Een onmogelijke Staat  1830: de Belgische revolutie  Art. 23 Grondwet 1831 "L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires"

4 FUNDP de Namur Taalvrijheid in de praktijk  Besluit Voorlopige regering 16 november 1830 en Wet 19 september 1831: alleen de in het Frans gepubliceerde wetteksten hebben rechtskracht  Besluiten Voorlopige regering 16 en 27 oktober 1830: het Frans is de taal van het militair bevel  Besluit Voorlopige regering16 november 1830: men mag in het Vlaams pleiten, maar dan wel uitsluitend indien alle betrokkenen -rechter, advocaten en Openbaar Ministerie- deze taal machtig waren

5 FUNDP de Namur De zaak Schoep  Cass. 12 mei 1873: "… il faut que l'avocat parle, devant la juridiction qu'il a mission d'éclairer, la langue que comprennent tous ceux qui sont préposés à cette juridiction"  Cass., 19 mei 1873 : "Qu'il faut … admettre que si le citoyen a incontestablement le droit de se servir, pour faire une déclaration de naissance, de l'une de ces langues, l'administration communale … doit jouir du même droit pour dresser l'acte qui constate cette déclaration"

6 FUNDP de Namur La Belgique de 1830  Charles Rogier in 1832 aan Minister Raikem: "Les premiers principes d’une bonne administration sont basés sur l’emploi exclusif d’une seule langue et il est évident que la seule langue des Belges doit être le français. Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires, soient confiées à des Wallons et des Luxembourgeois; de cette manière, les Flamands, privés temporairement des avantages attachés à ces emplois, seront contraint d’apprendre le français et l’on détruira ainsi peu à peu l’élément germanique en Belgique"

7 FUNDP de Namur Drie generaties taalwetten  Drie generaties taalwetten Gelijkheidswet (1898) jaren 30: “streektaal is voertaal”, met veranderlijke taalgrens jaren 60: taalgrens met vast karakter 1967: Grondwet in het Nederlands

8 FUNDP de Namur 1962-63: Taalgrens  1962: vastleggen van de taalgrens  1963: Brussel blijft beperkt tot de 19 gemeenten  4 taalgebieden

9 FUNDP de Namur  Taalgrens met gaatjes  BHV (art. 3 Bestuurstaalwet)  Gevolgen: Oordeel Gaston Eyskens Ontstaan FDF

10 FUNDP de Namur  V-verhaal:  Taalgrens is vastgelegd  F-verhaal:  Het is geen staatsgrens  "le droit des gens" staat in de Taalwetgeving ingeschreven

11 FUNDP de Namur  Taalgrens zorgt deels voor pacificatie  Waar wel, waar niet … en waarom niet?  "une erreur historique et géopolitique?"

12 FUNDP de Namur Eerste Staatshervorming 1970  V-verhaal  Betonnering van de taalgebieden  3 cultuurgemeenschappen  Brusselse agglomeratie Eerste akkoord over Brussel Onderhandelingsas

13 FUNDP de Namur  F-verhaal  Bruxelles: ville francophone Les faux flamands du FDF  "les entités fédérées"  Gewesten of Wet Terwagne ?  Bijzondere wetten

14 FUNDP de Namur  Paritaire ministerraad  Alarmbelprocedure: een grendel?  Hoorzitting Kamer legislatuur 1992-93  "Een lid (Mevr. Aelvoet) sluit zich bij laatstgenoemd standpunt aan: het luiden van de alarmbel in een periode van lopende zaken impliceert een onmid- dellijke stopzetting van de behandeling van het voor- stel"  Aangenomen met 159 ja en 2 onthoudingen !!!

15 FUNDP de Namur  Besluit:  Grendelgrondwet of niet ?  Twee verliezers ?  Stapelfederalisme

16 FUNDP de Namur  1974: Steenokkerzeel – eerste dialoog van gemeenschap tot gemeenschap  Splitsing van de unitaire partijen  1977-78: het Egmontpact

17 FUNDP de Namur Tweede Staatshervorming 1980  V-verhaal  3 Gemeenschappen Raad + Executieve Culturele en persoonsgebonden materies  2 Gewesten  Arbitragehof

18 FUNDP de Namur  F-verhaal  Arbitragehof is paritair Een bijkomend onderhandelingsforum LLB – 5 oktober 2010: interview voorzitter Paul Martens  "belgitude juridictionnelle"  "une jurisprudence transcendentale"

19 FUNDP de Namur  Belangenconflicten tussen wetgevende vergaderingen (art. 32 GWHI) Termijn: 60 + 30 + 30 = …. 269 ? Overlegcomité ( Alarmbel) Onevenwicht  Vl: Vlaams Parlement  Fr: Parlement Franse Gemeenschap, Waals Parlement, Parlement Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Vergadering Cocof en Parlement Duitstalige Gemeenschap

20 FUNDP de Namur  Belangenconflicten tussen regeringen (art. 32 GWHI) Tegen beslissing of ontwerp van beslissing Overlegcomite Termijn 60 dagen

21 FUNDP de Namur  Besluit: Belgische rekenkunde  Kamer: 88 = 62  Senaat: 41 = 29

22 FUNDP de Namur Derde Staatshervorming 1988-89  V-verhaal  Onderwijs wordt gemeenschapsbevoegdheid  Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Geen volwaardig Gewest 19 gemeenten Machtspariteit 3 gemeenschapscommissie Ordonnanties Taalgroepen, alrmbel, …

23 FUNDP de Namur  F-Verhaal  "une région à part entière"  Franstalige meerderheid  Betonnering faciliteiten  Communautaire pacificatiewet

24 FUNDP de Namur Vierde staatshervorming (1993)  V-verhaal  Art. 1 GW: federale staat  Meer bevoegdheden deelstaten  Verdragen  Constitutieve autonomie  Rechtstreekse verkiezing deelstaatparlementen

25 FUNDP de Namur  F-verhaal  "geld voor bevoegdheden"  BHV blijft gehandhaafd voor federale verkiezingen  Cocof: een vierde gemeenschap !!! Parlement francophone bruxellois Ministre-président du collège de la Cocof Het evenwicht van '89 is zoek !!!

26 FUNDP de Namur Vijfde staatshervorming 2001  V-verhaal  Beperkte fiscale autonomie  Gewesten bevoegd voor locale besturen, landbouw en buitenlandse handel  Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  17 zetels op 89 in Parlement  5 bijkomende leden VGC – vernietigd door GwHof

27 FUNDP de Namur  F-verhaal  "geld voor bevoegdheden"  Dubbele meerderheid te Brussel wordt getemperd (o.a in GGC)  = verder afbouwen van machtspariteit  Wat rest er nog ?  Verkiezen regering, bekrachtigen ordonnanties, …

28 FUNDP de Namur En wat na 13 juni 2010 ?  Twee spoken hangen boven de onderhandelingen  Het bijna-akkoord van 2005  De voorstellen Dehaene van april 2010  Opletten met de onderhandelingsas

29 FUNDP de Namur  Federale Staat is vergrendeld  Belang art. 35 Grondwet  Einde van de verzuiling ?

30 FUNDP de Namur  Wat met Brussel ?  Machtspariteit is bijna afgebouwd  "Brusselse Vlamingen" of "Brusselse Nederlandstaligen" ?

31 FUNDP de Namur Taalwetgeving: twee maten, twee gewichten  Quid afdwingbaarheid taalwetgeving te Brussel ?

32 FUNDP de Namur  Enorme diabolisering  Le Soir " Voici l’idée – elle est simple et c’est la seule qui puisse nous tirer d’affaire. Petit a : convoquer la N-VA au port d’Ostende. Et quand on dit N-VA, c’est toute la N-VA : président, vice- présidents, secrétaire général, trésorier, sénateurs, députés, élus régionaux, élus communaux, élus provinciaux, présidents des sections locales, militants, sympathisants, électeurs. Petit b : embarquer tout ça dans un cargo et l’emmener au milieu de l’Atlantique. Petit c : couler le rafiot. Et si quelqu’un a une meilleure idée, qu’il la fasse connaître"

33 FUNDP de Namur Stoorzenders ! RTL, RTBF, …VRT, VTM, …


Download ppt "FUNDP de Namur De vergrendelde democratie Hendrik Vuye Universiteit Namen."

Verwante presentaties


Ads door Google