De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/05/2014 Verkiezingen Une Voix pour Tous

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/05/2014 Verkiezingen Une Voix pour Tous"— Transcript van de presentatie:

1 25/05/2014 Verkiezingen Une Voix pour Tous
Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Citizenne, Bruselleer, Karuur, SEFoP en Erasmushogeschool Brussel.  Une Voix pour Tous

2 Deze vorming bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken:
De politieke instellingen van België en Brussel De politieke partijen en hun ideologieën Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014

3 1. De politieke instellingen in België en in Brussel
Ieders StemTelt 2014

4 Welke verkiezingen op 25 mei?
Niet 1 keer stemmen, maar 3 tot 4 keer! Europees Parlement België: 21 zetels (totaal:751) Vlaamse Gemeenschap: 12 Franse Gemeenschap: 8 Duitstalige Gemeenschap: 1 Nationaal/Federaal België: de Kamer van Volksvertegenwoordigers België: 150 volksvertegenwoordigers Vlaanderen: 87 Wallonië: 45 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15 Er zijn geen directe verkiezingen meer voor de Senaat! 50 ‘deelstaatsenatoren’ aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten + 10 gecoöpteerde senatoren, aangewezen door de deelstaatsenatoren zelf Ieders StemTelt 2014 Une Voix pour Tous

5 Welke verkiezingen op 25 mei?
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89 parlementsleden 72 franstalige parlementsleden 17 nederlandstalige parlementsleden Gemeenschappen Vlaams Parlement (direct) : 6 Brusselse parlementsleden (124 totaal) [Het Parlement van de Waalse-Brusselse Federatie(indirect): 19 parlementsleden afkomstig van Franse taalgroep Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest (94 totaal) Ieders StemTelt 2014

6 België: een ingewikkeld land
6 politieke niveaus: Europa Federaal België (nationaal) De Gemeenschappen De Gewesten (de provincies) De Gemeenten (19) Interessante brochure: Ieders StemTelt 2014 Une Voix pour Tous

7 Une Voix pour Tous

8 Une Voix pour Tous

9 Une Voix pour Tous

10 Ieders StemTelt 2014

11 6de staatshervorming (2011-2013) 6ième réforme d’état (2011-2013)
Gewesten – Régions: Emploi – Tewerkstelling: Controle en sanctionering werklozen Controle + sanctions chômeurs Dienstencheques – Cheques services Huisvesting – Logement: Huurwet – Loi sur la location Woonbonus – Déduction fiscale pour habitation Ieders StemTelt 2014

12 Gemeenschappen – Communautés: Gezondheidszorg – Soins et Santé:
Maisons de repos – rusthuizen Aide aux handicapés – hulp aan gehandicapten Jeugdsanctierecht – Tribunal de la jeunesse Allocations familiales – Kinderbijslag Bruxelles – Brussel : GGC - CoCom Ieders StemTelt 2014

13 Wie bestuurt er Brussel ?
Ieders StemTelt 2014

14 Une Voix pour Tous

15 De politieke actoren in Brussel
Europa Federaal/Nationaal België De Vlaamse Gemeenschap De Franse Gemeenschap Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 gemeenten Ieders StemTelt 2014 Une Voix pour Tous

16 Hoofdstedelijk Brussels Parlement (89)
72 FR leden = Parlement Franse Gemeenschaps- Commissie 17 NL leden = Parlement Vlaamse Gemeenschaps- Commissie (VGC) Gewestregering VGC-College CoCoF-college GGC-College Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Une Voix pour Tous

17

18

19 Ieders StemTelt 2014

20 Brusselse Regering 2009 - 2014 Rudi Vervoort (PS)
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare ruimte) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa sociale cohesie) Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Guy Vanhengel (Open VLD) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa financien/begroting) Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa onderwijs) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa financien/begroting) Evelyne Huytebroeck (Ecolo) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa leefmilieu en stadsvernieuwing) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa personen met een handicap) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Brigitte Grouwels (CD&V) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare werken) Minister, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa welzijn, gezondheid en gezin) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Ieders StemTelt 2014

21 Brusselse Regering 2009 - 2014 Celine Fremault (cdH)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa economie en tewerkstelling) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa openbaar ambt) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa openbaar ambt) Rachid Madrane (PS) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa netheid en stedenbouw) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa beroepsopleding en cultuur) Bruno De Lille (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa mobiliteit) Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa cultuur, jeugd en sport) Christos Doulkeridis (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa huisvesting) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) (oa onderwijs en begroting) Ieders StemTelt 2014

22 Wie mag stemmen? 1830: 1% Vandaag: 80% Ieders StemTelt 2014

23

24

25

26 De evolutie van het stemrecht in België: 1% → 80%
1830: Cijnskiesrecht 1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht 1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor Mannen 1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen 1999: Stemrecht Europese Burgers (gemeenteraadsverkiezingen) 2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen) Ieders StemTelt 2014 Une Voix pour Tous

27 Wie mag stemmen? ≥18 jaar ? BELG JA NEE Registratie: EU NIET - EU
Europees Parlement Gemeenteraad NIET - EU Gemeenteraadsverkiezingen: Voorwaarden: Legaal verblijfsdocument: gele/witte kaart 5 jaar ononderbroken in België, aantoonbaar : gele/witte/oranje kaart, bijlage 35 Registratie ≥18 jaar ? NEE Ieders StemTelt 2014

28 2. De politieke partijen en hun ideologieën Meer info op: http://www
Ieders StemTelt 2014

29 PARLEMENT Groep 3 Groep 4 Groep ? Groep 1 Vertegenwoordigers Groep ….
Standpunten, Belangen PARLEMENT Groep 1 Groep …. Groep 3 Groep 4 Vertegenwoordigers Groep ? Ieders StemTelt 2014

30 De Politieke Partijen Ieders StemTelt 2014

31 De ideologische breuklijnen
Ieders StemTelt 2014

32 3. Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014

33 StemPLICHT Verplicht en geheim
Sanctie: een geldboete wanneer je niet gaat stemmen 4 x in 15 j niet gestemd: risico om van de kiezerslijst geschrapt te worden en stemrecht te verliezen Ieders StemTelt 2014

34 Het is onmogelijk om zich te vergissen bij het elektronisch stemmen!
Ieders StemTelt 2014

35

36

37

38 Stemsimulatie http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/stemsimulatie
Vanaf april 2014 zijn er in de Brusselse gemeenten demodiskettes aanwezig. Vraag ernaar! Ieders StemTelt 2014

39 Onder de noemer Ieders Stem Telt zet Samenlevingsopbouw Brussel samen met partnerorganisaties een participatief project op dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon biedt in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei Mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden formuleren mee beleidsvoorstellen en vragen aandacht voor een sociaal beleid waarin armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit centraal staan. Meer info op


Download ppt "25/05/2014 Verkiezingen Une Voix pour Tous"

Verwante presentaties


Ads door Google