De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform."— Transcript van de presentatie:

1 Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Citizenne, Bruselleer, Karuur, SEFoP en Erasmushogeschool Brussel. 25/05/2014 Verkiezingen

2 Deze vorming bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1.De politieke instellingen van België en Brussel 2.De politieke partijen en hun ideologieën 3.Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014

3 1. De politieke instellingen in België en in Brussel Ieders StemTelt 2014

4 Welke verkiezingen op 25 mei? Niet 1 keer stemmen, maar 3 tot 4 keer! Europees Parlement  België: 21 zetels (totaal:751) -Vlaamse Gemeenschap: 12 -Franse Gemeenschap: 8 -Duitstalige Gemeenschap: 1 Nationaal/Federaal België: de Kamer van Volksvertegenwoordigers  België: 150 volksvertegenwoordigers -Vlaanderen: 87 -Wallonië: 45 -Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15 Er zijn geen directe verkiezingen meer voor de Senaat! 50 ‘deelstaatsenatoren’ aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten + 10 gecoöpteerde senatoren, aangewezen door de deelstaatsenatoren zelf Ieders StemTelt 2014

5 Welke verkiezingen op 25 mei? Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  89 parlementsleden -72 franstalige parlementsleden -17 nederlandstalige parlementsleden http://www.youtube.com/watch?v=HRRFG-7CCzw Gemeenschappen Vlaams Parlement (direct) : 6 Brusselse parlementsleden (124 totaal) [Het Parlement van de Waalse-Brusselse Federatie(indirect): 19 parlementsleden afkomstig van Franse taalgroep Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest (94 totaal) Ieders StemTelt 2014

6 België: een ingewikkeld land 6 politieke niveaus:  Europa  Federaal België (nationaal)  De Gemeenschappen  De Gewesten  (de provincies)  De Gemeenten (19) Interessante brochure: http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=JONGTA105V Ieders StemTelt 2014

7

8

9

10

11 6 de staatshervorming (2011-2013) 6ième réforme d’état (2011-2013) Gewesten – Régions: Emploi – Tewerkstelling: •Controle en sanctionering werklozen Controle + sanctions chômeurs •Dienstencheques – Cheques services Huisvesting – Logement: •Huurwet – Loi sur la location •Woonbonus – Déduction fiscale pour habitation Ieders StemTelt 2014

12 Gemeenschappen – Communautés: Gezondheidszorg – Soins et Santé: •Maisons de repos – rusthuizen •Aide aux handicapés – hulp aan gehandicapten Jeugdsanctierecht – Tribunal de la jeunesse Allocations familiales – Kinderbijslag Bruxelles – Brussel : GGC - CoCom Ieders StemTelt 2014

13 Wie bestuurt er Brussel ? Ieders StemTelt 2014

14

15 De politieke actoren in Brussel Europa Federaal/Nationaal België De Vlaamse Gemeenschap De Franse Gemeenschap Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 gemeenten Ieders StemTelt 2014

16 17 NL leden = Parlement Vlaamse Gemeenschaps- Commissie (VGC) 72 FR leden = Parlement Franse Gemeenschaps- Commissie Hoofdstedelijk Brussels Parlement (89) Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gewestregering VGC-CollegeCoCoF-college GGC-College

17

18

19 Ieders StemTelt 2014

20 Brusselse Regering 2009 - 2014 Rudi Vervoort (PS) Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare ruimte) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa sociale cohesie) Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Guy Vanhengel (Open VLD) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa financien/begroting) Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa onderwijs) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa financien/begroting) Evelyne Huytebroeck (Ecolo) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa leefmilieu en stadsvernieuwing) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa personen met een handicap) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Brigitte Grouwels (CD&V) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare werken) Minister, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa welzijn, gezondheid en gezin) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Ieders StemTelt 2014

21 Brusselse Regering 2009 - 2014 Celine Fremault (cdH) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa economie en tewerkstelling) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa openbaar ambt) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa openbaar ambt) Rachid Madrane (PS) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa netheid en stedenbouw) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa beroepsopleding en cultuur) Bruno De Lille (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa mobiliteit) Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa cultuur, jeugd en sport) Christos Doulkeridis (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa huisvesting) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) (oa onderwijs en begroting) Ieders StemTelt 2014

22 Wie mag stemmen? 1830: 1% Vandaag: 80% Ieders StemTelt 2014

23

24

25

26 De evolutie van het stemrecht in België: 1% → 80% •1830: Cijnskiesrecht1830: Cijnskiesrecht •1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht •1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor Mannen1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor Mannen •1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen •1999: Stemrecht Europese Burgers (gemeenteraadsverkiezingen )1999: Stemrecht Europese Burgers (gemeenteraadsverkiezingen ) •2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen)2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen) http://timerime.com/nl/tijdlijn/514857/Evolutie+van+het+stemrecht+in+Belgi/ Ieders StemTelt 2014

27 Wie mag stemmen? JA BELG EU Registratie: •Europees Parlement •Gemeenteraad NIET - EU Gemeenteraadsverkiezingen: Voorwaarden: Legaal verblijfsdocument: gele/witte kaart 5 jaar ononderbroken in België, aantoonbaar : gele/witte/oranje kaart, bijlage 35 Registratie NEE ≥18 jaar ? Ieders StemTelt 2014

28 2. De politieke partijen en hun ideologieën Meer info op: http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A9CA4DFE8E763CF http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A9CA4DFE8E763CF Ieders StemTelt 2014

29 Groep 2 Standpunten, Belangen PARLEMENT Groep 1 Standpunten, Belangen Groep …. Standpunten, Belangen Groep 3 Standpunten, Belangen Groep 4 Standpunten, Belangen Vertegenwoordigers Groep ? Ieders StemTelt 2014

30 De Politieke Partijen Ieders StemTelt 2014

31 De ideologische breuklijnen Ieders StemTelt 2014

32 3. Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014

33 StemPLICHT Verplicht en geheim • Sanctie: een geldboete wanneer je niet gaat stemmen • 4 x in 15 j niet gestemd: risico om van de kiezerslijst geschrapt te worden en stemrecht te verliezen Ieders StemTelt 2014

34 Het is onmogelijk om zich te vergissen bij het elektronisch stemmen! Ieders StemTelt 2014

35

36

37

38 Stemsimulatie • http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/ste msimulatie http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/ste msimulatie • http://www.verkiezingen2014.belgium.be http://www.verkiezingen2014.belgium.be • Vanaf april 2014 zijn er in de Brusselse gemeenten demodiskettes aanwezig. Vraag ernaar! Ieders StemTelt 2014

39 Onder de noemer Ieders Stem Telt zet Samenlevingsopbouw Brussel samen met partnerorganisaties een participatief project op dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon biedt in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei 2014. Mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden formuleren mee beleidsvoorstellen en vragen aandacht voor een sociaal beleid waarin armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit centraal staan. Meer info op www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014


Download ppt "Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform."

Verwante presentaties


Ads door Google