De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenen voor de toets unité 2.  Het lijdend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord  Passé Composé  Voorzetsels  Zinnen over het weer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenen voor de toets unité 2.  Het lijdend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord  Passé Composé  Voorzetsels  Zinnen over het weer."— Transcript van de presentatie:

1 Oefenen voor de toets unité 2

2  Het lijdend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord  Passé Composé  Voorzetsels  Zinnen over het weer  Woordjes 74 t/m 102 LET OP  Aantekeningen uit je schrift thuis zelf bekijken Inhoud van de oefentoets _________________________

3 1. Je vois la voiture rouge a. Je la vois rouge. b. Je vois la rouge. c. Je les vois. d. Je la vois. Vervang het onderstreepte lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord __________________________

4 Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. __________________________ 2. Il prend sa monnaie. a. Elle le prend. b. Il la prend. c. Elle la prend monnaie. d. Il le prend.

5 Vervang het onderstreepte lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord ________________________________________ 3. Vous regardez la télé. Antwoord: ________________________

6 Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. ___________________________________ 4. Les élèves prennent le car. Antwoord: ________________________

7 Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord. ___________________________________ 5. Mark et Eric écoutent la chanson sur le MP3. Antwoord: ______________________________

8 Vervang het lijdend voorwerp door een persoonlijk voornaamwoord en geef de vertaling van beide zinnen. ___________________________________ 6. Elles achètent les bottes (a) Antwoord: ________________________ (b) Vertaling: (a) = _________________________ (b) = _________________________

9 ANTWOORDEN ___________________________________ 1.d Je vois la voiture rouge. Je la vois. 2.b Il prend sa monnaie. Il la prend. 3. Vous regardez la télé.Vous la regardez. 4. Les élèves prennent le car.Les élèves le prennent. 5. Mark et Eric écoutent la chanson Mark et Eric l’écoutent sur le MP3. sur le MP3. 6. Elles achètent les bottes.Elles les achètent. Zij kopen de laarzen.Zij kopen ze.

10 7. Il ……………… (regarder) la télé. a. Il regarde la télé. b. Il regardé la télé. c. Il est regardé la télé. d. Il a regardé la télé. Welke zin is correct vervoegd in de Passé Composé? __________________________

11 8. Pouvoir a. pu b. pouvé c. pouvoir d. pou Wat is het voltooid deelwoord van: __________________________

12 9. Parlervous ___________________ 10. Arriverelle _____________________ Geef de Passé Composé van __________________________

13 11. Nous faisons de la randonnée (a) Antwoord: ________________________ (b) Vertaling: (a) = _________________________ (b) = _________________________ Zet de zin in de Passé Composé en geef de vertaling __________________________

14 ANTWOORDEN ___________________________________ 7.dIl a regardé la télé 8.aPu 9. Vous avez parlé 10. Elle est arrivée 11. Nous faisons de la randonnée Wij wandelen Nous avons fait de la randonnée Wij hebben gewandeld

15 Vertaal het onderstreepte voorzetsel naar het Nederlands _____________________________ 12. J’habite en face de l’école. 13. À droite de l’arbre, il y a ma tente.

16 Vertaal het woord tussen haakjes naar het Frans _____________________________ 14. Nous allons en vacances _________. (met het vliegtuig) 15. Je vais au supermarché _________.(te voet) 16. _______ on parle français.(hier)

17 ANTWOORDEN ___________________________________ 12. J’habite en face de l’école tegenover 13. À droite de l’arbre, il y a ma tente.Rechts van 14. Nous allons en vacances met het vliegtuig. en avion 15. Je vais au supermarché te voet. à pied 16. Hier on parle françaisIci

18 Zinnen over het weer (tegenwoordige tijd) 17. Il fait mauvais betekent: ______________________

19 Zinnen over het weer (tegenwoordige tijd) 18. Het regent betekent in het Frans: ______________________

20 Vertaal de zinnen over het weer (verleden tijd) 19. Il a fait beau = __________________ 20. __________________ = Het was warm/koud

21 Vertaal de zinnen over het weer (toekomende tijd) 21. Il fera froid = __________________ 22. __________________ = Het gaat sneeuwen

22 ANTWOORDEN ___________________________________ 17. Il fait mauvais Het is slecht weer 18. Il pleutHet regent 19. Il a fait beau Het was mooi weer 20. Il a fait chaudHet was warm 21. Il fera froidHet wordt koud 22. Il va neigerHet gaat sneeuwen

23 Woordjes (74 t/m 102) Welke woorden horen bij elkaar: 23. le fleuvea. de hoofdstad 24. la capitaleb. leggen, zetten 25. mettrec. de rivier 26. inquiet/inquièted. ongerust

24 Woordjes (74 t/m 102) Geef de vertaling (Fr-Nl) 27. louer un appartement________________ 28. aller à la plage________________ Geef de vertaling (Nl-Fr) 29. het fototoestel________________ 30. de berg________________

25 ANTWOORDEN ___________________________________ 23.cle fleuve de rivier 24.ala capitale de hoofdstad 25.bmettre leggen, zetten 26.d inquiet/inquiète ongerust 27. louer un appartement een appartement huren 28. aller à la plagenaar het strand gaan 29.het fototoestell’appareil photo 30. de bergla montagne

26 Je cijfer berekenen ___________________________________ Totaal: 30 vragen Tel de goede antwoorden bij elkaar op En deel het aantal door 3; dat is je cijfer Bijvoorbeeld: 18 vragen goed = een 6

27

28 Passé Composé (v.t.t.) Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord Avoir of être + voltooid deelwoord VOORBEELDEN avoir: j’ai mangéik heb gegeten(manger) avoir: j’ai faitik heb gemaakt(faire) être: je suis partiik ben vertrokken(partir)

29 Het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp  Zinsdeel vervangen door: le / la / les  Staat vóór het eerste werkwoord in de zin. VOORBEELD  Je vois un garçon.Je le vois.  Je vois une fille.Je la vois.  Je vois trois enfants.Je les vois.


Download ppt "Oefenen voor de toets unité 2.  Het lijdend voorwerp vervangen door een persoonlijk voornaamwoord  Passé Composé  Voorzetsels  Zinnen over het weer."

Verwante presentaties


Ads door Google