De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meertaligheid en Taalpolitiek in België

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meertaligheid en Taalpolitiek in België"— Transcript van de presentatie:

1 Meertaligheid en Taalpolitiek in België
Claudia Queren Monika Risthaus Nadine Wegener Sabine Yündem

2 Overzicht: Geschiedenis van de Nederlandse taal in België - Sabine -
Indeling van het land in gewesten en gemeenschappen - Claudia - Taalgrens, taalpolitiek en de Vlaamse Beweging Nadine - Wat zijn faciliteitengemeenten? - Monika -

3 Het Congres van Wenen (1814/15)

4 Het Koninkrijk België in 1831

5 Geschiedenis van de taal in België vanaf 1815
1867: Eerste taalwet 1898: De Gelijkheidswet erkent het Nederlands als nationale taal van België naast het Frans 1962/63: Wetten leggen de Nederlands-Franse taalgrens vast als een onaantastbare administratieve & bestuurlijke grens 1968/69: Splitsing van de Leuvense en de Brusselse universiteit in een Franse en een Nederlandse afdeling 1970: Eerste staatshervorming 1980: Tweede staatshervorming 1988/89: Derde staatshervorming 1993: Vierde staatshervorming

6 De federale staat België
Bron: Harenberg Staatenlexikon, 2000

7 Procentuele verdeling van de meertaligheid
Bron: Harenberg Staatenlexikon, 2000 Bron: Harenberg Staatenlexikon, 2000

8 De Bestuursniveaus Binnen het kader van hun bevoegdheden hebben alle drie de permissie om internationale verdragen te sluiten en goed te keuren Bron: Berghe, M. Van den (uitg.). Federaal België. Brochure bij het didactisch pakket over de Staatshervorming. Brussel 2002

9 De Vlaamse Gemeenschap (1)
bevoegdheden in de Vlaamse provincies en in de Brusselse gemeenten ten aanzien van de Nederlandstalige instellingen Één Raad en één Regering oefenen zowel de gewestelijke als de gemeenschapsbevoegd-heden uit Bron van de kaart:

10 De Franse Gemeenschap (2)
in het Frans: Communauté FranÇaise is bevoegd in het Franse taalgebied en heeft een aantal specifieke bevoegheden in de Brusselse gemeenten met betrekking tot de Franstalige instellingen Franse Gemeenschapsraad en –regering Bron van de kaart:

11 De Duitstalige Gemeenschap (3)
is bevoegd in het Duitse taalgebied, dat is het grondgebied van een aantal gemeenten in de provincie Luik heeft eveneens een eigen Raad en Regering, maar het aantal leden is minder groot Bron van de kaart:

12 De bevoegdheden van de gemeenschappen
Culturele aangelegenheden Persoonsgebonden aangelegenheden Onderwijs Gebruik van talen Bestuurszaken Sociale betrekkingen tussen werkgevers en -nemers

13 De drie Gewesten Bron: www.belgium.be

14 Afsluitende samenvatting
De drie gemeenschappen beantwoorden aan de culturele verschillen in België De bevoegdheden van de gewesten zijn gebonden aan het grondgebied en de economie De federale Staat is verantwoordelijk voor het algemeen belang van het land (financiën, justitie, leger, sociale zekerheid, enz.) Regeringen: zes, geen zeven!  Complex rijkssysteem Bron van het wapen:

15 Taalgrenspolitiek en taalwetten
vanaf 1814 krijgt de taalgrens onder Wilhelm I voor de 1ste keer administratief belang lager onderwijs is het belangrijkste middel in de jaren dertig worden drie grote nieuwe taalwetten uitgevaardigd: 28 juni 1932 wet op het taalgebruik in de administratie 14 juli 1932 wet op het taalregime in het lager middelbaar onderwijs (regionaliteitsprincipe) 15 juni 1935 wet op taalgebruik in rechtszaken wettelijke grens: taalgrenslijn volgens de wet van 8 november 1962 treed 1 september 1963 in werking

16 Taalwetgeving in het onderwijs
15 juni 1883: taalwet op het officiële middelbaar onderwijs 4 mei 1910: wet op het vrije middelbaar onderwijs 19 mei 1914: voertaal = onderwijstaal 31 juli 1923: „wetvoorstel-Nolf“ 5 april 1930: afkondiging wet op volledige vernederlandstaliging van de Gentse Universiteit 14 juli 1932: streektaal = onderwijstaal 8 nov. 1962: vastlegging taalgrens 5 juli 1963: nieuw taalcompromis

17 Bereikte doelen van de Vlaamse Beweging
tot 1900 herkenning van het Nederlands als overheidstaal „Vlaamiseering“ van de Universiteit van Gent taalwetten van 1932 1962/63 vastlegging van twee homogene taalgebieden

18 Literatuurlijst: Berghe, M. Van den (uitg.). Federaal België. Brochure bij het didactisch pakket over de Staatshervorming. Brussel 2002 Harenberg Staatenlexikon. Die Geschichte aller Staaten im 20. Jhdt. Dortmund: Harenberg. 2000 Lanotte, Johan Van de e.a. België voor beginners. 6e volledig bijgewerkte druk. Brugge: die keure. 2003 Reinsma, Riemer. De kartelrand van het Vlaams. Een wandeling langs de Belgische taalgrens. In: Onze Taal. 74ste jaargang. nr. 6. juni 2005 Voogd, Christophe de. Geschiedenis van Nederland. Vanaf prehistorie tot heden. Amsterdam: Arena. 2000 Witte, Els e.a. Sprache und Politik. Der Fall Belgien in einer historischen Perspektive. Brussel: VUB University Press. 1999 Internet: (november 2005) (november 2005)


Download ppt "Meertaligheid en Taalpolitiek in België"

Verwante presentaties


Ads door Google