De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meertaligheid en Taalpolitiek in België Claudia Queren Monika Risthaus Nadine Wegener Sabine Yündem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meertaligheid en Taalpolitiek in België Claudia Queren Monika Risthaus Nadine Wegener Sabine Yündem."— Transcript van de presentatie:

1 Meertaligheid en Taalpolitiek in België Claudia Queren Monika Risthaus Nadine Wegener Sabine Yündem

2 Overzicht: 1.Geschiedenis van de Nederlandse taal in België- Sabine - 2.Indeling van het land in gewesten en gemeenschappen- Claudia - 3.Taalgrens, taalpolitiek en de Vlaamse Beweging- Nadine - 4.Wat zijn faciliteitengemeenten? - Monika -

3 Het Congres van Wenen (1814/15) http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Congresso_di_Vienna.png

4 Het Koninkrijk Het Koninkrijk België in 1831

5 Geschiedenis van de taal in België vanaf 1815  1867:Eerste taalwet  1898:De Gelijkheidswet erkent het Nederlands als nationale taal van België naast het Frans  1962/63:Wetten leggen de Nederlands-Franse taalgrens vast als een onaantastbare administratieve & bestuurlijke grens  1968/69:Splitsing van de Leuvense en de Brusselse universiteit in een Franse en een Nederlandse afdeling  1970:Eerste staatshervorming  1980:Tweede staatshervorming  1988/89:Derde staatshervorming  1993:Vierde staatshervorming

6 De federale staat België

7 Procentuele verdeling van de meertaligheid Bron: Harenberg Staatenlexikon, 2000

8 De Bestuursniveaus Staat De federale Staat - De Gemeenschappen - De Gewesten G E L I J K E M A C H T Provincies Gemeenten  Binnen het kader van hun bevoegdheden hebben alle drie de permissie om internationale verdragen te sluiten en goed te keuren Bron: Berghe, M. Van den (uitg.). Federaal België. Brochure bij het didactisch pakket over de Staatshervorming. Brussel 2002

9 De Vlaamse Gemeenschap (1)  bevoegdheden in de Vlaamse provincies en in de Brusselse gemeenten ten aanzien van de Nederlandstalige instellingen  Één Raad en één Regering oefenen zowel de gewestelijke als de gemeenschapsbevoegd- heden uit Bron van de kaart: www.belgium.be

10 De Franse Gemeenschap (2)  in het Frans: Communauté Fran Ç aise  is bevoegd in het Franse taalgebied en heeft een aantal specifieke bevoegheden in de Brusselse gemeenten met betrekking tot de Franstalige instellingen  Franse Gemeenschapsraad en –regering Bron van de kaart: www.belgium.be

11 De Duitstalige Gemeenschap (3)  is bevoegd in het Duitse taalgebied, dat is het grondgebied van een aantal gemeenten in de provincie Luik  heeft eveneens een eigen Raad en Regering, maar het aantal leden is minder groot Bron van de kaart: www.belgium.be

12 De bevoegdheden van de gemeenschappen 1.Culturele aangelegenheden 2.Persoonsgebonden aangelegenheden 3.Onderwijs 4.Gebruik van talen  Bestuurszaken  Onderwijs  Sociale betrekkingen tussen werkgevers en -nemers

13 De drie Gewesten De drie Gewesten Bron: www.belgium.be

14 Afsluitende samenvatting  De drie gemeenschappen beantwoorden aan de culturele verschillen in België  De bevoegdheden van de gewesten zijn gebonden aan het grondgebied en de economie  De federale Staat is verantwoordelijk voor het algemeen belang van het land (financiën, justitie, leger, sociale zekerheid, enz.)  Regeringen: zes, geen zeven!  Complex rijkssysteem Bron van het wapen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Belgium_coat_of_arms_large.png

15 Taalgrenspolitiek en taalwetten  vanaf 1814 krijgt de taalgrens onder Wilhelm I voor de 1ste keer administratief belang  lager onderwijs is het belangrijkste middel  in de jaren dertig worden drie grote nieuwe taalwetten uitgevaardigd: 1. 28 juni 1932 wet op het taalgebruik in de administratie 2.14 juli 1932 wet op het taalregime in het lager middelbaar onderwijs (regionaliteitsprincipe) 3.15 juni 1935 wet op taalgebruik in rechtszaken  wettelijke grens: taalgrenslijn volgens de wet van 8 november 1962 treed 1 september 1963 in werking

16 Taalwetgeving in het onderwijs 1.15 juni 1883:taalwet op het officiële middelbaar onderwijs 2.4 mei 1910:wet op het vrije middelbaar onderwijs 3.19 mei 1914:voertaal = onderwijstaal 4.31 juli 1923:„wetvoorstel-Nolf“ 5.5 april 1930:afkondiging wet op volledige vernederlandstaliging van de Gentse Universiteit 6.14 juli 1932:streektaal = onderwijstaal 7.8 nov. 1962:vastlegging taalgrens 8.5 juli 1963:nieuw taalcompromis

17 Bereikte doelen van de Vlaamse Beweging  tot 1900 herkenning van het Nederlands als overheidstaal  „Vlaamiseering“ van de Universiteit van Gent  taalwetten van 1932  1962/63 vastlegging van twee homogene taalgebieden

18 Literatuurlijst:  Berghe, M. Van den (uitg.). Federaal België. Brochure bij het didactisch pakket over de Staatshervorming. Brussel 2002  Harenberg Staatenlexikon. Die Geschichte aller Staaten im 20. Jhdt. Dortmund: Harenberg. 2000  Lanotte, Johan Van de e.a. België voor beginners. 6e volledig bijgewerkte druk. Brugge: die keure. 2003  Reinsma, Riemer. De kartelrand van het Vlaams. Een wandeling langs de Belgische taalgrens. In: Onze Taal. 74ste jaargang. nr. 6. juni 2005  Voogd, Christophe de. Geschiedenis van Nederland. Vanaf prehistorie tot heden. Amsterdam: Arena. 2000  Witte, Els e.a. Sprache und Politik. Der Fall Belgien in einer historischen Perspektive. Brussel: VUB University Press. 1999 Internet:  http://membres.lycos.fr/vlbvlr/page11nl.html? (november 2005) http://membres.lycos.fr/vlbvlr/page11nl.html  www.belgium.be (november 2005) www.belgium.be


Download ppt "Meertaligheid en Taalpolitiek in België Claudia Queren Monika Risthaus Nadine Wegener Sabine Yündem."

Verwante presentaties


Ads door Google