De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG Workshop Rechtsbibliotheek in Limburg 25 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG Workshop Rechtsbibliotheek in Limburg 25 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG Workshop Rechtsbibliotheek in Limburg 25 november 2010

2 Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) 1. Historiek 2. Opdracht en doelstellingen 3. Collecties 4. Dienstverlening 5. Collectie recht in de PBL PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

3 1. Historiek 1946 Provinciale Wetenschappelijke Bibliotheek in Begijnhof Hasselt 1965 Openbare Bibliotheek 1978 Decreet “Openbaar Bibliotheekwezen” Centrale Openbare Bibliotheek Nieuw gebouw op de Martelarenlaan 2000 Grondige verbouwing en herinrichting 2008 Erfgoedbibliotheek (VEB) PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

4 2006 PBL is   grootste Openbare Bibliotheek   belangrijkste Erfgoedbibliotheek   aanvullende schakel voor Wetenschappelijke Bibliotheken in de Provincie Limburg PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

5 2. Opdracht en doelstellingen Strategische doelstelling 2006 – 2012 Realiseren van een bibliotheek met maatschappelijke relevantie voor Limburg en haar hoofdplaats Hasselt, die als voorbeeld functioneert op het gebied van hedendaagse bibliotheekvoorziening, collectieaanbod en functieverbreding. PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

6 Operationele doelstellingen 2006 - 2012   realiseren van een integraal collectiebeleid voor gedrukte en digitale informatie   verbeteren van de dienstverlening dmv projecten die de klantgerichtheid verhogen   profileren van de Provinciale Bibliotheek Limburg als erfgoedbibliotheek   realiseren van een volwaardig aanbod en dienstverlening voor jongeren   realiseren van samenwerking met de Limburgse instellingen Hoger Onderwijs PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

7 Hoger Onderwijs   structurele afspraken rond lidmaatschap en collecties - Provinciale Hogeschool Limburg - Universiteit Hasselt - Katholieke Hogeschool Limburg - Xios PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

8 Vlaamse Erfgoedbibliotheek   2008 Erfgoeddecreet partners:   Universiteitsbibliotheek Gent   Universiteitsbibliotheek Leuven   Universiteitsbibliotheek Antwerpen   Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience   Openbare Bibliotheek Brugge   Provinciale Bibliotheek Limburg PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

9 3. Collecties Openbare bibliotheekcollectie   550 000 documenten (boeken, kranten, tijdschriften, cd- roms, databanken, informatieve dvd’s, speelfilms op dvd en muziekcd’s)   250 000 documenten in magazijnopstelling   30 000 nieuwe documenten/jaar   2 000 titels tijdschriften en kranten   25 databanken PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

10 Erfgoedcollecties   750 000 documenten in de Limburgensia-collectie   handschriften en oude drukken   cultuurhistorische collectie: 1839-1945 PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

11 4. Dienstverlening   website - 4 deelsites (catalogus)   publiekswerking (lezingen - rondleidingen - educatieve werking)   informatiebemiddeling - 5 infopunten   ruim en overzichtelijk bibliotheekgebouw - publieksruimte5 675 m² - magazijn 2 570 m²   actuele en vernieuwde infrastructuur   ruime en klantvriendelijke openingsuren ma - vr10u - 19u za10u - 16u   250 werkplekken   draadloos internet   leescafé - auditorium - leslokaal PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

12

13 Enkele cijfers jaar 2008   700 000 bezoekers (t.o.v. 300 000 in 1998)   700 000 uitleningen   250 000 bezoekers via de website PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

14 Profiel van de PBL-gebruiker   gespecialiseerde informatiezoeker   voor 75% hoger opgeleid   1/3 (hogeschool) studenten PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

15 5. Collectie recht in de PBL 5.1Collectie recht WAT   basiscollectie voor alle Limburgers   bovenbouwcollectie voor studenten en gespecialiseerde informatiezoeker   wetgeving, rechtspraak, rechtsleer PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

16 WAAR   afdeling informatie (gelijkvloers)   cluster recht SISO 390 t.e.m. 398   andere clusters: - -fiscaal recht SISO 346.2 t.e.m. 346.8 - -ruimtelijke ordening SISO 719 t.e.m. 719.22 - -milieurecht SISO 614.61 - -bouwrecht SISO 691.1 - -sportrecht SISO 617.12 - -medisch recht SISO 601.7 - -onderwijsrecht SISO 451.2   digitale bibliotheek   magazijncollectie PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

17 5.2Collectievorming   integrale benadering   collectieprofielen   referentiecollectie   collectieafspraken met UH, PHL, CAB, … PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

18 5.3Voorbeelden 5.3.1Gedrukte wetboeken   losbladige tweetalige wetboeken Story - Kluwer   Fundamentele Belgische wetgeving - Kluwer 5.3.2 Wetgeving binnen één specifiek rechtsdomein   geannoteerde wetboeken Die Keure (bv. Gemeentedecreet en gemeentewet geannoteerd, Burgerlijk wetboek geannoteerd)   geannoteerde wetboeken Kluwer (bv. Wetboek sociaal zekerheidsrecht)   Codexen Die Keure (bv. Codex fiscaal recht, Codex privaatrecht, Codex sociaal recht) PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

19   reeks Wetteksten Maklu (bv. Burgerlijk wetboek, Strafrecht, Wetboek van koophandel)   themawetboeken Larcier (bv. Jeugdrecht, Informaticarecht, Mededingingsrecht)   basiswetteksten Intersentia (bv. Basiswetteksten inzake handels- en economisch recht)   handboeken Intersentia (bv. Handboek registratie- en successierechten, Handboek EVRM)   Recht in kort bestek Intersentia (bv. Personenrecht in kort bestek, Milieurecht in kort bestek)   handboeken Die Keure (bv. Praktisch handboek voor gemeenterecht, Praktisch handboek voor provincierecht, Handboek jeugdbeschermingsrecht)   Inleiding tot het recht Die Keure (bv. Inleiding tot het burgerlijk recht, Inleiding tot het algemeen strafrecht) PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

20 5.3.3 Reeksen   Administratieve rechtsbibliotheek Die Keure   Algemene Praktische Rechtsverzameling Story   Nieuwe wetgeving Kluwer   Recht in de gemeente Die Keure PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

21 5.3.4 Tijdschriften   Rechtskundig weekblad   Nieuw juridisch weekblad   Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht   Panopticon Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk   Tijdschrift voor criminologie   Tijdschrift voor privaatrecht   Jura Falconis   Juristenkrant   Tijdschrift voor Wetgeving   FATIK (mensenrechten)   TvMR Tijdschrift voor mensenrechten   Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

22 5.3.5 Belgisch staatsblad   gedrukte banden in bezit vanaf 1834   digitaal beschikbaar vanaf 2003 PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

23 5.3.6 Databanken   Soreka (Sociaal Referentie Kanaal) Informatie, wetgeving en contactgegevens over sociaal- juridische thema’s  adoptie, werkloosheid, leefloon, OCMW, CAW,…   Social eye Informatie over sociaal recht  arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, ontslag, brugpensioen, kinderbijslag, tijdskrediet,…   monKEY Actuele informatie, wetgeving en rechtspraak i.v.m. fiscaliteit en vennootschapsleven  personenbelasting, BTW, successierechten, boekhouding, jaarrekening, audit, controle,… PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

24   E vzw Informatie voor het beheer van een vzw  oprichting, werking, fiscale aspecten,…   Jura Geïntegreerde interdisciplinaire juridische databank  wetgeving, rechtspraak, verwijzing naar rechtsleer binnen alle rechtstakken zoals publiek recht, burgerlijk recht, gemeentelijk recht, strafrecht, handelsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, internationaal recht,… PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

25 5.3.7 Selectie websites   Belgisch Staatsblad   Juridisch Limburg   Portaalsite FOD Justitie   Orde Vlaamse Balies   Koninklijke Federatie Belgisch Notariaat   Portaal van de Belgische Politie   Vlaamse Codex   Belgiumlex   Juridat   Grondwettelijk hof van België   Hof van Cassatie   Raad van State   Kinderrechten   Hof van Justitie en Gerecht (Luxemburg)   Rechtenverkenner   Europees e-justitieportaal PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

26 5.3.8 Referentiecollectie Basiswerken:   Losbladige tweetalige wetboeken Story – Kluwer   Juridische woordenboeken   Tiberghien handboek voor fiscaal recht Kluwer   Grondslagen van het publiekrecht Vanden Broele   Sociaal compendium arbeidsrecht Kluwer   Sociaal compendium sociale zekerheidsrecht Kluwer   Compendium van het Belgisch staatsrecht Kluwer PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG

27 Instapwerken en inleidingen:   Inleiding tot het recht Kluwer   Inleiding tot het recht Die Keure   Een kennismaking met recht en rechtspraktijk Die Keure   Reeks Inleiding tot het recht Die Keure (bv. Burgerlijk recht, Handelsrecht)   Reeks Praktisch recht De Boeck (bv. Sociaal recht, Handels- en Economisch recht)   Reeks Wetteksten Maklu PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG


Download ppt "PROVINCIALEBIBLIOTHEEKLIMBURG Workshop Rechtsbibliotheek in Limburg 25 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google