De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEELDVERSLAG “JIU MISSIE” MAART-APRIL 2010 by Ton Honders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEELDVERSLAG “JIU MISSIE” MAART-APRIL 2010 by Ton Honders."— Transcript van de presentatie:

1 BEELDVERSLAG “JIU MISSIE” MAART-APRIL 2010 by Ton Honders

2 INHOUD 1. OBSERVATIES / AKTIES 2. VERVOLGSTAPPEN 3. “POSTCARDS”

3 PROBLEMATIEK 1 – “EPIDEMOLOGISCH” 1.INDICATIES VAN CHRONISCHE GEZONDHEIDSSCHADE “BALKAN SYNDROOM” FIJNSTOF – RADIOACTIVITEIT – ZWARE METALEN ? 2.BETROUWBARE STUDIES ONTBREKEN 3.TAAK ROEMEENSE OVERHEID

4 PROBLEMATIEK 2 – SOCIAAL/ECONOMISCH 1.BRUINKOOLMIJNEN EN ELECTRICITEITSPRODUCTIE SPELEN ws “CASH BREAK-EVEN” 2.VANWEGE WERKGELEGENHEID EN CONTINUITEIT ENERGIEVOORZIENING WORDEN OPERATIES GECONTINUEERD 3.LANGE TERMIJN KEUZEN AAN ROEMEENSE OVERHEID – MOGELIJKHEDEN TOT PRIVATISERING ?

5 PROBLEMATIEK 3 – BODEM/GRONDWATER 1.TYPISCH ROEMEENSE SITUATIE: “OPGESLAGEN” INDUSTRIEEL AFVAL MET VERSPREIDING NAAR BODEM EN GRONDWATER IN JIU: –SULFAAT VANUIT VLIEGASDEPOTS –AMMONIUM VANUIT KUNSTMESTFABRIEK 2.MOGELIJKHEDEN VOOR (IN-SITU) REACTIVE SCREENS NA PRIORITERING SITES 3.VERVOLGPROJECT VOOR DELTARES / CONSULTANT / CONTRACTOR ?

6 PROBLEMATIEK 4 – HERGEBRUIK VLIEGAS 1. VELE MILJOENEN TONNEN OPGESLAGEN “KLASSE F” VLIEGAS – WAARDE 5-15 Euro / ton 2.MOGELIJKHEDEN VOOR TOEPASSING IN LOW QUALITY CEMENT EN WEGENBOUW 3.MOGELIJKE AKTIES: NATIONAAL HERGEBRUISBELEID (cf. EU CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE) OPRICHTING ROEMEENSE “VLIEGASUNIE”

7 PROBLEMATIEK 5 – LANDSCHAPPELIJK 1.AFGEGRAVEN “STERIELE GROND” GROND GEBRUIKEN VOOR AFDEKKEN VLIEGASDEPOTS ? 2.RECREATIEVE BESTEMMINGEN ? 3.ROEMENIE IS LID VAN EEN INTERREG PROJECT GERICHT OP HERBENUTTING OUDE STORTPLAATSEN

8 HET VERVOLG 1. 4-DAAGSE STUDYTOUR IN WEEK 20: NSP / NWP / NWMP AAN ZET NL BELEID (EN IMPLEMENTATIE) INZAKE HERGEBRUIK AFVAL / (GROND)WATER / BODEM BEZOEK VLIEGASUNIE BEZOEK DUITSE BRUINKOOLMIJN BEZOEK “DE KEMPEN” BEZOEK TUE (HERGEBRUIK) 2. 1-DAAGSE SEMINAR IN BUCHAREST IN WEEK 25 / 26 VOORLEGGEN OPTIES / KEUZEN LANGE TERMIJN MILIEUBELEIDSVISIE ROEMENIE ? (EU) FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN ? GESPREK STAS / MINISTER ?

9 BRUINKOOLMIJN

10 BRUINKOOLMIJN EN POWER PLANT

11 “DRAKENTANDEN”

12 BRUINKOOL

13 HEAVY EQUIPMENT (1)

14 HEAVY EQUIPMENT (2)

15 HEAVY EQUIPMENT (3)

16 POMPDEBIET = 12.000 m3 / uur

17 ECOLOGICAL REHABILiTATION Sterile dump fixed with vegetation cover

18 POWER PLANT

19 VLIEGASDEPOTS (1.0-1.5 Mm3) Dust problems Shift from wet to Dry slurry systems

20 RESTANTEN KUNSTMESTFABRIEK

21 ONTSILTINGSBASSINS JIU RIVER


Download ppt "BEELDVERSLAG “JIU MISSIE” MAART-APRIL 2010 by Ton Honders."

Verwante presentaties


Ads door Google