De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland na WO II sociaal-cultureel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland na WO II sociaal-cultureel"— Transcript van de presentatie:

1 Nederland na WO II sociaal-cultureel

2 Sociale ontwikkeling Na WO II wordt Nederland een verzorgings staat→burger beschermd van de wieg tot het graf tegen armoede. Verzorgingsstaat wordt opgebouwd tijdens de Wederopbouw -Noodwet Ouderdomsvoorziening (1946) → AOW (1956) -Algemene Weduwen en Wezenwet(1956) → ANW(1996) -Werkeloosheidswet(1952)

3 vervolg In de jaren ‘60 werd de Verzorgingsstaat voltooid -Algemene Kinderbijslagwet(1962) -Algemene Bijstandswet(1963) -Wet op de Arbeidsongeschiktheid(1967) Door de groeiende economie ontstond er een tekort aan arbeiders →gastarbeiders -eerst uit Zuid Europa(Spanje,Italië.Grie- kenland) -later uit Turkije en Marokko Dat leidde tot -discriminatie -problemen met integratie (multicultureel) -opkomst Islam→wordt als bedreiging gezien

4 Problemen met de Verzorgingsstaat
Het systeem werd in de jaren ‘70 -te ingewikkeld -te duur (te makkelijk uitkeringen) -te veel misbruikt (uitkeringfraude) Daarom moest er iets veranderen -bezuinigingen op uitkeringen bv herkeu- ringen WAO -strengere controle -zelf bijverzekeren/eigen risico invoeren

5 Culturele ontwikkeling
Gezin In de jaren ’60 werd de bevelshuishouding een onderhandelingshuishouding en werd het gesloten gezin een open gezin Gevolgen -meer echtscheidingen -problemen met jongeren (luisteren niet meer) -individualisering→ieder doet zijn eigen ding -vervaging van normen en waarden

6 Jeugd In de jaren ‘60 ontstond een generatiekloof -jongeren eisen meer invloed (keren zich tegen het autoritaire gezag) -jongeren verwijten ouders materialisme (te veel nadruk op welvaart ipv op welzijn) -protest tegen milieuvervuiling, uitbuiting derde wereld,Vietnamoorlog enz. De positie van jongeren is veranderd -ze hebben geld(baantjes,zakgeld) → interessant als consument -meer onderwijs(verhoging leerplicht)→ kritischer blik op de samenleving

7 Jeugdbewegingen Jaren ‘50→ nozems Werkende jongeren die rondhingen op straat/rondjes reden op brommers en de politie gingen pesten -jongens vetkuiven,leren jasjes,spijker- broek en wit T-shirt -meisjes wijde rokken (petticoats) en getoupeerd haar (suikerspin)

8 vervolg Jaren ‘60 Provo ( ) Wat -anarchisme (gezag moet weg) Hoe -gezag uitdagen (provoceren) via ludieke (speelse) acties bv rond Lieverdje/rook- bom bij huwelijk Beatrix -witte plannen witte fietsenplan witte schoorstenen plan witte huizen plan -deelnemen aan verkiezingen → provo’s in gemeenteraad van Amsterdam

9 vervolg Scholieren en studenten eisten meer invloed op het onderwijs→ ontstaan universiteitsraden en medezeg- genschapsraden Hoe -bezettingen (bv Maagdenhuis Amsterdam) -sit in -teach in -ludieke acties

10 Vrouwen Tweede Feministische Golf ( ) Eisen -gelijk loon voor gelijk werk -meer vrouwen in hogere functies -betere opleidingen Waardoor -meer vrouwen nodig in het arbeidsproces → economisch onafhankelijk -meer vrouwen in het onderwijs →zelf- standiger -minder tijd nodig voor het huishouden→ vrouwen vervelen zich

11 Vrouwenorganisaties MVM -vrouwen en mannen -via overleg positie vrouw verbeteren -vrouwen uit hogere kringen Dolle Mina -alleen vrouwen -via ludieke acties (Baas in eigen buik, mannen nafluiten) gelijkheid -arbeidersvrouwen

12 Oorzaken ontzuiling -ontkerkelijking→ secularisatie -TV→informatie -uitbreiding onderwijs→kritisch denken -industrialisatie→wegvallen sociale controle -toename mobiliteit→kennismaken met andere levenswijzen -emancipatie is voltooid

13 Gevolgen ontzuiling -deconfessionalisering -verdwijnen zuilgebonden organisaties -identiteitscrisis -gezagscrisis

14 Sexuele revolutie In de jaren ‘60 ontstaan vrijere opvattingen over sexualiteit. In 1963 wordt de anti conceptiepil op de markt gebracht→loskoppeling sexualiteit en voortplanting→gezinsplanning wordt mogelijk. Nieuwe samenlevingsvormen -LAT relaties -homohuwelijk -communes -meer echtscheidingen

15 Nozems

16 Provo’s

17 Provo’s- vervolg

18 Bezetting Maagdenhuis

19 2de Feministische golf

20 MVM

21 Dolle Mina

22

23 Sexuele revolutie


Download ppt "Nederland na WO II sociaal-cultureel"

Verwante presentaties


Ads door Google