De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na WO II wordt Nederland een verzorgings staat → burger beschermd van de wieg tot het graf tegen armoede. Verzorgingsstaat wordt opgebouwd tijdens de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na WO II wordt Nederland een verzorgings staat → burger beschermd van de wieg tot het graf tegen armoede. Verzorgingsstaat wordt opgebouwd tijdens de."— Transcript van de presentatie:

1

2 Na WO II wordt Nederland een verzorgings staat → burger beschermd van de wieg tot het graf tegen armoede. Verzorgingsstaat wordt opgebouwd tijdens de Wederopbouw -Noodwet Ouderdomsvoorziening (1946) → AOW (1956) -Algemene Weduwen en Wezenwet(1956) → ANW(1996) -Werkeloosheidswet(1952)

3 In de jaren ‘60 werd de Verzorgingsstaat voltooid -Algemene Kinderbijslagwet(1962) -Algemene Bijstandswet(1963) -Wet op de Arbeidsongeschiktheid(1967) Door de groeiende economie ontstond er een tekort aan arbeiders → gastarbeiders -eerst uit Zuid Europa(Spanje,Italië.Grie- kenland) -later uit Turkije en Marokko Dat leidde tot -discriminatie -problemen met integratie (multicultureel) -opkomst Islam → wordt als bedreiging gezien

4 Het systeem werd in de jaren ‘70 -te ingewikkeld -te duur (te makkelijk uitkeringen) -te veel misbruikt (uitkeringfraude) Daarom moest er iets veranderen -bezuinigingen op uitkeringen bv herkeu- ringen WAO -strengere controle -zelf bijverzekeren/eigen risico invoeren

5 Gezin In de jaren ’60 werd de bevelshuishouding een onderhandelingshuishouding en werd het gesloten gezin een open gezin Gevolgen -meer echtscheidingen -problemen met jongeren (luisteren niet meer) -individualisering → ieder doet zijn eigen ding -vervaging van normen en waarden

6 In de jaren ‘60 ontstond een generatiekloof -jongeren eisen meer invloed (keren zich tegen het autoritaire gezag) -jongeren verwijten ouders materialisme (te veel nadruk op welvaart ipv op welzijn) -protest tegen milieuvervuiling, uitbuiting derde wereld,Vietnamoorlog enz. De positie van jongeren is veranderd -ze hebben geld(baantjes,zakgeld) → interessant als consument -meer onderwijs(verhoging leerplicht) → kritischer blik op de samenleving

7 Jaren ‘50 → nozems Werkende jongeren die rondhingen op straat/rondjes reden op brommers en de politie gingen pesten -jongens vetkuiven,leren jasjes,spijker- broek en wit T-shirt -meisjes wijde rokken (petticoats) en getoupeerd haar (suikerspin)

8 Jaren ‘60 Provo (1965-1967) Wat -anarchisme (gezag moet weg) Hoe -gezag uitdagen (provoceren) via ludieke (speelse) acties bv rond Lieverdje/rook- bom bij huwelijk Beatrix -witte plannen witte fietsenplan witte schoorstenen plan witte huizen plan -deelnemen aan verkiezingen → provo’s in gemeenteraad van Amsterdam

9 Scholieren en studenten eisten meer invloed op het onderwijs → ontstaan universiteitsraden en medezeg- genschapsraden Hoe -bezettingen (bv Maagdenhuis Amsterdam) -sit in -teach in -ludieke acties

10 Tweede Feministische Golf (1968-1970) Eisen -gelijk loon voor gelijk werk -meer vrouwen in hogere functies -betere opleidingen Waardoor -meer vrouwen nodig in het arbeidsproces → economisch onafhankelijk -meer vrouwen in het onderwijs → zelf- standiger -minder tijd nodig voor het huishouden → vrouwen vervelen zich

11 MVM -vrouwen en mannen -via overleg positie vrouw verbeteren -vrouwen uit hogere kringen Dolle Mina -alleen vrouwen -via ludieke acties (Baas in eigen buik, mannen nafluiten) gelijkheid -arbeidersvrouwen

12 -ontkerkelijking → secularisatie -TV → informatie -uitbreiding onderwijs → kritisch denken -industrialisatie → wegvallen sociale controle -toename mobiliteit → kennismaken met andere levenswijzen -emancipatie is voltooid

13 -deconfessionalisering -verdwijnen zuilgebonden organisaties -identiteitscrisis -gezagscrisis

14 In de jaren ‘60 ontstaan vrijere opvattingen over sexualiteit. In 1963 wordt de anti conceptiepil op de markt gebracht → loskoppeling sexualiteit en voortplanting → gezinsplanning wordt mogelijk. Nieuwe samenlevingsvormen -LAT relaties -homohuwelijk -communes -meer echtscheidingen

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Download ppt "Na WO II wordt Nederland een verzorgings staat → burger beschermd van de wieg tot het graf tegen armoede. Verzorgingsstaat wordt opgebouwd tijdens de."

Verwante presentaties


Ads door Google