De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroege Middeleeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroege Middeleeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Vroege Middeleeuwen

2 Middeleeuwen Term uitgevonden in de Renaissance Term heeft een negatieve lading (onbelangrijke tussentijd) Vanaf de 19de eeuw herwaardering (positiever beeld) Indeling Vroege Middeleeuwen Hoge Middeleeuwen Late Middeleeuwen

3 Geschiedenis van West Europa
Na het doorbreken van de Rijngrens volgt de Grote Volksverhuizing Vele Germaanse volkeren trekken het rijk binnen en vestigen zich Franken Alemannen Saksen Angelen Ostrogothen Visigothen Vandalen Bourgondiërs Het west Romeinse rijk gaat ten onder(476) Het oost Romeinse rijk blijft bestaan→ Byzantijnse Rijk

4 Franken Eerste koning heet Clovis -stichter van de dynastie van de Merovingen -breidt het Frankisch gebied sterk uit -wordt christen (498) Frankisch erfrecht→land verdeeld onder zonen→onderlinge ruzies Vanaf 700 reeks zwakke vorsten→macht verschuift naar de hofmeier -aanvankelijk soort hoofd van de huishou- ding (beheer schatkist en koninklijke domeinen) -later soort 1ste minister

5 Karolingen Karel Martel (700) -houdt de Mohammedanen tegen -grondlegger van het Feodale stelsel Pippijn III (de korte) -stopt de laatste Merovinger in een klooster -helpt de paus tegen de Longobarden -wordt door de paus tot koning gekroond (koning bij de gratie Gods en gezalfd) -sticht de dynastie van de Karolingen

6 Karel de Grote( ) -helpt de paus tegen de Longobarden en Romeinse adel -wordt door de paus tot keizer gekroond in 800 -beschouwt zich als opvolger van de Ro- meinse keizers→wil net zo’n groot rijk→ verovert groot deel van Europa -zorgt voor een nieuw bestuursstelsel -gouwen -marken -zendgraven

7 -zorgt voor goede rechtspraak(capitularia) -zorgt voor opbloei van handel en weer invoeren van geld -zorgt voor opbloei van de cultuur (Karolingische Renaissance) -zorgt voor verspreiding van het christen- dom Lodewijk de vrome -verwaarloost het rijk -erg godsdienstig

8 Verdelingsverdrag van Verdun
Lodewijk had 3 zonen In 843 werd het rijk onder hun verdeeld (verdelingsverdrag van Verdun) -Karel de Kale West Frankische rijk→ Frankrijk -Lodewijk de Duitser Oost Frankische rijk→ Duitsland -Lotharius Middenrijk en keizerskroon Na verloop van tijd verdwijnt het Midden- rijk→ keizerskroon gaat naar Duitsland (Nederland hoorde bij het Duitse rijk)

9 In 911 sterft de laatste Karolinger in Duits- land→keurvorsten kiezen nieuwe keizer In 987 sterft de laatste Karolinger in Frankrijk→nieuwe dynastie (Capetingen) Het Frankische rijk werd van buiten be- dreigd door -Slavische volkeren -Hongaren -Mohammedanen -Noormannen

10 Invallen van de Noormannen (800-1000)
Noormannen verlaten Skandinavië -overbevolking -ruzies tussen adellijke families Noormannen zijn -handelaren -ontdekkingsreizigers -plunderaars -kolonisators Door de komst van de Noormannen -afname van de veiligheid -sterke achteruitgang van de cultuur

11 De Grote Volksverhuizing

12 Clovis

13 De doop van Clovis

14 Rijk van de Merovingen

15 Karel Martel en Pippijn III

16 Slag bij Poitiers

17 Karel de Grote tot keizer gekroond

18 Rijk van Karel de Grote

19 Marken

20 Lodewijk de Vrome en zijn zoons

21 Verdelingsverdrag van Verdun

22 Europa in 900

23 Tochten van de Noormannen

24 Noormannen

25


Download ppt "Vroege Middeleeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google