De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD GLOBALISERING VWO CE-domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD GLOBALISERING VWO CE-domein"— Transcript van de presentatie:

1 WERELD GLOBALISERING VWO CE-domein
Ingrijpende herziening Geactualiseerd Nieuwste cijfers Actuele ontwikkelingen Oost-Azië BRIC(S)-landen De Islamitische wereld Betekenis C-P-theorie en Triade verschuift snel Steeds meer Tijgers / Brazilië-Rusland?-India-China-South Africa (?)

2 Inhoud dekt exameneisen af Stapsgewijs opbouwen van de opdrachten
WERELD GLOBALISERING Inhoud dekt exameneisen af Stapsgewijs opbouwen van de opdrachten Analyserende vragen stimuleren kritisch denken One liners ter discussie, zoals : Globalisering vergroot de sociale verschillen Globalisering vergroot de ruimtelijke ongelijkheid Globalisering vergroot de algemene welvaart

3 Europa: eenheid en verbrokkeling Oost-Azië: verscheidenheid
WERELD GLOBALISERING Vanuit perspectief en begrippenapparaat van globalisering... ...focus op regio’s: Cultuurgebieden Europa: eenheid en verbrokkeling Oost-Azië: verscheidenheid Afrika: met zijn eigen Arabische wereld Latijns-Amerika: contrasten

4 Inzoomen op voorbeeldregio’s transitielandTsjechië kernland Duitsland
WERELD GLOBALISERING Inzoomen op voorbeeldregio’s transitielandTsjechië kernland Duitsland jonge tijger Brazilië perifeer Egypte global cities in de VS Casus Kameroen

5 Casus bij H3, kaart en atlas
WERELD GLOBALISERING Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden Casus bij H3, kaart en atlas Kaartprojecties Kaartsoorten Kaarttypen Schaalniveau Veel werken met de atlas Atlassymbool bij de opdracht Kaartgebruik waar mogelijk Topografie van de voorbeeldlanden Karteren

6 Het stellen van geografische vragen
WERELD GLOBALISERING Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden Het stellen van geografische vragen

7 Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden
WERELD GLOBALISERING Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden Training op examenvragen  Uit vragenboekje CE: “Let op: Bij een aantal vragen in dit examen is een cursieve regel “achter de eigenlijke vraagzin opgenomen. Daarin staat precies “vermeld welke antwoordelementen in het antwoord aanwezig “moeten zijn om de maximale score te behalen. “Bijvoorbeeld: - dat een verklaring een situatiebeschrijving en een algemene regel (=verklarend principe) moet bevatten. - dat een uitleg bij een ‘Leg uit waarom vraag’ een oorzaak en een gevolg moet bevatten. dat een redenering bij een ‘Redeneervraag’ een vergelijking en een gevolg/conclusie moet bevatten. De hele methode door Ook in de oefenexamenvragen. Enkele voorbeelden domein globalisering: Par 1.1 opdracht 9: verklarende vragen Par 1.5 opdracht 41: verklarend principe Par 1.6 opdracht 47: oorzaak-gevolgrelatie Par 2.1 opdracht 12: situatiebeschrijving, oorzaak-gevolgrelatie

8 De aanpassingen op een rijtje
Hoofdstuk 1 Aangepaste versie van het huidige hoofdstuk 3. De start is daardoor concreter/minder theoretisch. Leerlingen krijgen dan een beter globaal ‘basisbeeld’ en een beeld van de indeling van de wereld in regio’s. Daarna inzoomen op macroregio’s Noord-Amerika is geïntegreerd in hoofdstuk 4, steden in de VS zal gaan. De genoemde macro-regio’s vormen samen met Hoofdstuk 2 het regionaal kader voor de bespreking van landen in hoofdstuk 3 WERELD GLOBALISERING

9 Teksten en bronnen herschreven en geactualiseerd.
WERELD GLOBALISERING Hoofdstuk 2 Basis hetzelfde Teksten en bronnen herschreven en geactualiseerd.

10 Vanuit de macroregio’s in hoofdstuk 1 Vanuit de theorie in hoofdstuk 2
WERELD GLOBALISERING Hoofdstuk 3 Inzoomen op 4 landen Vanuit de macroregio’s in hoofdstuk 1 Vanuit de theorie in hoofdstuk 2

11 Hoofdstuk 4 Geactualiseerd en nieuwe structuur
WERELD GLOBALISERING Hoofdstuk 4 Geactualiseerd en nieuwe structuur Vanuit processen van globalisering worden de stedelijke gebieden (New York, Washington en LA) aan de orde gesteld.

12

13 (Over)leven in Europa HAVO SE
Problemen van boer en platteland ...een kwestie van overleven

14 (Over)leven in Europa Europese cultuurlandschappen
Boeren in Europa en in de wereld Inzoomen op Wittelte Platteland in de knel: kleine kernen in krimpgebieden Bergboeren en polderkoeien Lokaal schaalniveau

15 Boeren en platteland in Europa Ingrijpende herziening van subdomein B3  Mondiale processen en lokale effecten Politieke visie op landbouw verandert snel Impact op natuur en landschap Maatschappelijke discussie (megastallen, globalisering) Oefening in geografische werkwijzen en vaardigheden E2 (leefomgeving): geografisch onderzoek eigen regio Impact: discussies Bleker over EHS in Flevoland / megastallen / natuurbeheer ; in Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

16 Werkwijzen & vaardigheden in Overleven in Europa
Zoals veel werken met de atlas

17 Werkwijzen & vaardigheden in Overleven in Europa
Zoals het stellen van geografische vragen

18 Subdomein biedt voorbeelden van onderzoek ter plekke: (1)
E2 Regionale en lokale vraagstukken: Geografisch onderzoek Subdomein biedt voorbeelden van onderzoek ter plekke: (1) Casusopdracht Leefbaarheid en krimp Botsende belangen: leefbaarheid, voorzieningenniveau, natuur, landbouw, toerisme, werkgelegenheid Bijv. Hoe God verdween uit Jorwerd, Geert Mak

19 E2 Regionale en lokale vraagstukken: Geografisch onderzoek
Subdomein biedt voorbeelden: (2) Tekstinhoud over de functies van het rurale gebied Herinrichting / Rood-voor-Rood / de zandgronden Veranderingen in de landbouw Platteland: verval of herstel / schaalvergroting / landinrichting Par. 2.1: interview bij de boer De toekomst: kleinschalig, biologisch / grootschalig, wereldgericht Bijv. Hoe God verdween uit Jorwerd, Geert Mak

20 Watersystemen in de omgeving
Aan te vullen met andere voorbeelden (syllabus handreiking schoolexamen SLO) uit Domein Leefomgeving: Watersystemen in de omgeving Leefomgeving in de stadswijk Ruimtegebruik door vrije tijd en recreatie Bijv. Hoe God verdween uit Jorwerd, Geert Mak

21 Einde presentatie Vragen Opmerkingen


Download ppt "WERELD GLOBALISERING VWO CE-domein"

Verwante presentaties


Ads door Google