De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELDGLOBALISERING VWO CE-domein Ingrijpende herziening  Geactualiseerd  Nieuwste cijfers  Actuele ontwikkelingen Oost-Azië BRIC(S)-landen De Islamitische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELDGLOBALISERING VWO CE-domein Ingrijpende herziening  Geactualiseerd  Nieuwste cijfers  Actuele ontwikkelingen Oost-Azië BRIC(S)-landen De Islamitische."— Transcript van de presentatie:

1 WERELDGLOBALISERING VWO CE-domein Ingrijpende herziening  Geactualiseerd  Nieuwste cijfers  Actuele ontwikkelingen Oost-Azië BRIC(S)-landen De Islamitische wereld Betekenis C-P-theorie en Triade verschuift snel

2  Inhoud dekt exameneisen af  Stapsgewijs opbouwen van de opdrachten  Analyserende vragen stimuleren kritisch denken  One liners ter discussie, zoals : Globalisering vergroot de sociale verschillen Globalisering vergroot de ruimtelijke ongelijkheid Globalisering vergroot de algemene welvaart WERELD GLOBALISERING

3 Vanuit perspectief en begrippenapparaat van globalisering......focus op regio’s:  Cultuurgebieden  Europa: eenheid en verbrokkeling  Oost-Azië: verscheidenheid  Afrika: met zijn eigen Arabische wereld  Latijns-Amerika: contrasten WERELD GLOBALISERING

4 Inzoomen op voorbeeldregio’s o transitielandTsjechië o kernland Duitsland o jonge tijger Brazilië o perifeer Egypte o global cities in de VS o Casus Kameroen WERELD GLOBALISERING

5 Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden WERELD GLOBALISERING o Casus bij H3, kaart en atlas Kaartprojecties Kaartsoorten Kaarttypen Schaalniveau o Veel werken met de atlas Atlassymbool bij de opdracht Kaartgebruik waar mogelijk Topografie van de voorbeeldlanden Karteren

6 WERELD GLOBALISERING Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden Het stellen van geografische vragen

7 Meer aandacht voor werkwijzen & vaardigheden Training op examenvragen  Uit vragenboekje CE: “Let op: Bij een aantal vragen in dit examen is een cursieve regel “achter de eigenlijke vraagzin opgenomen. Daarin staat precies “vermeld welke antwoordelementen in het antwoord aanwezig “moeten zijn om de maximale score te behalen. “Bijvoorbeeld: - dat een verklaring een situatiebeschrijving en een algemene regel (=verklarend principe) moet bevatten. - dat een uitleg bij een ‘Leg uit waarom vraag’ een oorzaak en een gevolg moet bevatten. -dat een redenering bij een ‘Redeneervraag’ een vergelijking en een gevolg/conclusie moet bevatten. WERELD GLOBALISERING  De hele methode door  Ook in de oefenexamenvragen. o Enkele voorbeelden domein globalisering: Par 1.1 opdracht 9: verklarende vragen Par 1.5 opdracht 41: verklarend principe Par 1.6 opdracht 47: oorzaak-gevolgrelatie Par 2.1 opdracht 12: situatiebeschrijving, oorzaak-gevolgrelatie

8 De aanpassingen op een rijtje Hoofdstuk 1 o Aangepaste versie van het huidige hoofdstuk 3. o De start is daardoor concreter/minder theoretisch. o Leerlingen krijgen dan een beter globaal ‘basisbeeld’ en een beeld van de indeling van de wereld in regio’s. o Daarna inzoomen op macroregio’s o Noord-Amerika is geïntegreerd in hoofdstuk 4, steden in de VS zal gaan. o De genoemde macro-regio’s vormen samen met Hoofdstuk 2 het regionaal kader voor de bespreking van landen in hoofdstuk 3 WERELD GLOBALISERING

9 Hoofdstuk 2 -Basis hetzelfde -Teksten en bronnen herschreven en geactualiseerd. WERELD GLOBALISERING

10 Hoofdstuk 3 -Inzoomen op 4 landen -Vanuit de macroregio’s in hoofdstuk 1 -Vanuit de theorie in hoofdstuk 2 WERELD GLOBALISERING

11 Hoofdstuk 4 -Geactualiseerd en nieuwe structuur -Vanuit processen van globalisering worden de stedelijke gebieden (New York, Washington en LA) aan de orde gesteld. WERELD GLOBALISERING

12

13 SE (Over)leven in Europa HAVO SE Problemen van boer en platteland...een kwestie van overleven

14 (Over)leven in Europa  Europese cultuurlandschappen  Boeren in Europa en in de wereld  Inzoomen op Wittelte  Platteland in de knel: kleine kernen in krimpgebieden  Bergboeren en polderkoeien Lokaal schaalniveau

15 Boeren en platteland in Europa Ingrijpende herziening van subdomein B3  Mondiale processen en lokale effecten Politieke visie op landbouw verandert snel o Impact op natuur en landschap o Maatschappelijke discussie (megastallen, globalisering) Oefening in geografische werkwijzen en vaardigheden E2 (leefomgeving): geografisch onderzoek eigen regio

16 Werkwijzen & vaardigheden in Overleven in Europa Zoals veel werken met de atlas

17 Werkwijzen & vaardigheden in Overleven in Europa Zoals het stellen van geografische vragen

18 E2 Regionale en lokale vraagstukken: Geografisch onderzoek Subdomein biedt voorbeelden van onderzoek ter plekke: (1)  Casusopdracht Leefbaarheid en krimp  Botsende belangen: leefbaarheid, voorzieningenniveau, natuur, landbouw, toerisme, werkgelegenheid

19 E2 Regionale en lokale vraagstukken: Geografisch onderzoek Subdomein biedt voorbeelden: (2)  Tekstinhoud over de functies van het rurale gebied  Herinrichting / Rood-voor-Rood / de zandgronden  Veranderingen in de landbouw  Platteland: verval of herstel / schaalvergroting / landinrichting  Par. 2.1: interview bij de boer  De toekomst: kleinschalig, biologisch / grootschalig, wereldgericht

20 Aan te vullen met andere voorbeelden (syllabus handreiking schoolexamen SLO) uit Domein Leefomgeving: Watersystemen in de omgeving Leefomgeving in de stadswijk Ruimtegebruik door vrije tijd en recreatie

21 Einde presentatie Vragen Opmerkingen


Download ppt "WERELDGLOBALISERING VWO CE-domein Ingrijpende herziening  Geactualiseerd  Nieuwste cijfers  Actuele ontwikkelingen Oost-Azië BRIC(S)-landen De Islamitische."

Verwante presentaties


Ads door Google