De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Geo voor de tweede fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Geo voor de tweede fase"— Transcript van de presentatie:

1 De Geo voor de tweede fase
Uw betrouwbare gids naar de nieuwe examens

2 Programma Aanleiding voor nieuwe methodes Het nieuwe examenprogramma
Wat betekent dat voor u? De oplossingen van De Geo Vragen / discussie

3 - Herinrichting van de tweede fase -
Aanleiding - Herinrichting van de tweede fase - Minder vakken Meer uur per vak (AK: havo 320 uur en vwo 440 uur) Aardrijkskunde profielkeuzevak in de profielen C&M, E&M en N&G Een nieuw examenprogramma

4 Nieuw examenprogramma
- Wat verandert er? - De benaderingswijze: regionaal Havo: regionaal voorbeeld  generieke kennis Vwo: generieke kennis  probleemgerichte toepassing Vier inhoudelijke domeinen voor havo en vwo Meer inhoudelijk volgorde tussen de domeinen CE: geen roulerende domeinen maar greep uit (sub)domeinen

5 Opbouw programma vwo

6 Opbouw programma havo

7 De examens Centraal examen: Schoolexamen:
Stof: een greep uit subdomeinen: Havo: A1, B2, C2, D1, E1 Vwo: A1, B1, C1, D1, E1 Wijze: 1 of 2 casussen en een aantal kennisvragen Schoolexamen: De subdomeinen waarop het CE geen betrekking heeft E2 (regionale en lokale vraagstukken)= PO

8 Wat betekent dit voor u? Veranderingen op profielniveau
andere urenverdeling andere leerlingen (N&G) Andere opbouw en inhoud nieuwe methode nieuwe PTA’s Nieuwe wijze van examineren op CE andere manier van training en voorbereiding

9 Wat biedt De Geo? Een flexibel pakket Ruimte voor landen
Gedegen inhoudelijke aanpak Een heldere structuur Gedegen examenvoorbereiding ICT waar u iets mee kunt

10 Pakketkeuze Dilemma’s: Vwo: 4 inhoudelijke domeinen in 3 leerjaren
Havo: 4 grote domeinen, ruimte voor examentraining? Vier grote domeinen: variatie?? In elk domein zowel CE-stof als SE-stof Verschillende urentabellen

11 Pakketkeuze: mogelijkheden
- Boeken per domein - Uw reactie Vwo: vier boeken in drie leerjaren? Variatie? CE: alle boeken weer nodig in laatste leerjaar?

12 Pakket: mogelijkheden
- Boeken per leerjaar - Uw reactie Vwo: wat bij weinig of geen uren in leerjaar 4? CE: alle boeken weer nodig in laatste leerjaar?

13 Pakket: mogelijkheden
- Twee boeken met twee domeinen - Uw reactie: Variatie? CE: alle boeken weer nodig in laatste jaar?

14 - Boeken per een of twee subdomeinen -
Oplossing De Geo - Een flexibel pakket - - Boeken per een of twee subdomeinen - Kleinere hoeveelheden lesstof: past in elke urentabel Gemakkelijk inpasbaar in uw eigen PTA Variatie mogelijk tussen fysisch en sociaal Minder overbodige lesstof mee naar laatste schooljaar Begin nieuwe schooljaar alles beschikbaar

15 Wereld/Aarde | Landbouw in Europa Aarde | Systeem aarde
Titel Subdomein CE / SE Fysisch / Sociaal Havo Wereld | Arm en rijk Wereld/Aarde | Landbouw in Europa Aarde | Systeem aarde Gebieden | Indonesië actueel Leefomgeving | Wonen in Nederland B1+B2 B3+C1 C2+C3 D1+D2 E1+E2 SE/CE SE CE/SE CE/CE Sociaal Sociaal / Fysisch Fysisch Vwo Wereld | Globalisering Aarde | Klimaatvraagstukken Gebieden | Zuidoost-Azië in beeld Gebieden | Zuidoost-Azië actueel B1 B2 C1 C2 D1 D2 CE

16 - Twee pakketvarianten -
Flexibel pakket En verder… - Twee pakketvarianten - Variant 1: Studieboeken en werkboeken Veel ruimte voor oefenen kaartvaardigheden en werken met diagrammen en grafieken; Sturend invulwerkboek voor havo. Variant 2: Leeropdrachtenboeken - Lesstof, bronnen en opdrachten overzichtelijk bij elkaar; - Compact pakket zonder werkboeken.

17 Wat biedt De Geo Een flexibel pakket Ruimte voor landen
Gedegen inhoudelijke aanpak Een heldere structuur Gedegen examenvoorbereiding ICT waar u iets mee kunt

18 Ruimte voor landen Regionale benadering:
Vwo: generieke kennis vanuit voorbeeldregio’s  toepassing in vraagstuk, vanuit voorbeeldregio’s Havo: opstapregio  generieke kennis in voorbeeldregio  toepassing in nieuwe regio Aansprekende foto’s doen landen tot leven komen

19 Gedegen inhoud Geen hap-snap kenniseenheden maar echte leesteksten
Uitdagend bronmateriaal Gevarieerde opdrachten Extra toepassing en verdieping in casussen Instaptoets voor activeren voorkennis uit de onderbouw Vasthouden aan explicitering: Duidelijkheid voor de leerling Niet te veel extra lesstof en begrippen Garantie van volledige dekking van het programma

20 Onder de loep: Systeem aarde vwo (CE)
Instaptoets H1 De actieve aarde (eindterm 5a1 en 5a2) H2 Afbraak en vorming van de landschappen (5a4 en 5a4) H3 Landschappen en hun gebruikers (5b1 en 5b2) H4 Verder kijken dan de Costa’s (5c) Webquest: IJsland Onderzoek: Katrina Vaardigheden Begrippen

21 Heldere structuur Hoofdvraag en deelvragen per hoofdstuk: elke paragraaf beantwoordt een of twee deelvragen Leerstof duidelijk: Begrippen duidelijk te onderscheiden in de leesteksten Leeroverzichten aan het einde van elk hoofdstuk Vaste hoofdstukopbouw

22 Vaste hoofdstukopbouw
Hoofdstukopening Hoofd- en deelvragen Introductie onderwerp Activeren voorkennis Paragrafen Deelvraag per paragraaf Kennis- en inzichtopdrachten Samenvattingopdracht Hoofdstukafsluiting Slotopdracht Leeroverzicht Examentraining Casus Proeftoets

23 Onder de loep: Systeem aarde vwo
Uitwerking Hoofdstuk 2 Afbraak en vorming van de landschappen §2.1 De aarde als systeem §2.2 Klimaten §2.3 Verwering en erosie §2.4 Colorado en Donau Casus: Overstromingen op Java (werken met dimensies) Proeftoets

24 Examentraining Aanleren vakvaardigheden en trainen casussen
Per hoofdstuk een casusopdracht voor: Expliciete training van de vakwaardigheden Training in casus als opdrachtensoort Vaardighedenoverzicht achter in studieboeken Toetsen van kennis Per hoofdstuk een proeftoets in het werkboek Per hoofdstuk een diagnostische toets op de methodesite

25 Bruikbare ICT Toepassingen: Instaptoetsen met feedback
Proeftoetsen met feedback Bronmateriaal bij opdrachten ICT-casussen GIS-opdrachten Webquests Naslag: Begrippenlijst Vaardighedenoverzicht Medium: Internet

26 Docentondersteuning Docentensite (gratis) Antwoordbladen
Didactische verantwoording Lestips en leerroutes Studiewijzers en voorbeeld PTA’s Omnummering naar GB 53e editie Toetsenbank Database met toetsvragen Kant-en-klare eindtoetsen En verder: GIS (netwerklicentie) DVD’s met documentaireserie ‘A Dollar a Day’ Powerpoints

27 Vragen?


Download ppt "De Geo voor de tweede fase"

Verwante presentaties


Ads door Google