De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: cultuurgebieden Paragraaf 12 t/m 14

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: cultuurgebieden Paragraaf 12 t/m 14"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: cultuurgebieden Paragraaf 12 t/m 14

3 inhoud Cultuurgebieden (par. 12)
Cultuurgebieden in verandering (par. 13) Culturen in Ghana, Tunesië en Nederland (par. 14)

4 Cultuur: wat is dat? Waarden en normen: opvattingen en gebruiken die een groep gemeenschappelijk heeft Normen  gedragsregels (gij zult niet stelen / doden) Waarden  opvattingen over wat wenselijk is (idealen) Krijgen vorm in cultuurelementen Taj Mahal, India

5 Cultuurelementen: materieel en immaterieel
Bouwstijl Kleding Taal Manier van leven Religie

6 Cultuurgebieden Papoea’s

7 Orthodox

8 Twee belangrijkste cultuurelementen
a Taal b Godsdienst ‘Het voertuig van de cultuur’ Avondgebed in Noord-Ghana

9 Religie op reis Verspreiding vanuit kerngebieden door: verovering
handel kolonisatie Islam in Noord- Ghana Bijv. Peru

10 Peru: kathedraal op de Plaza Major gebouwd door de Spaanse kolonisten

11 Maximón (de broer van Jezus)
De Spanjaarden brachten het Christendom naar Midden-Amerika De Maya’s namen het over, maar gaven er een eigen draai aan zodat het in hun eigen cultuur past

12 Diffusie (verspreiding) van culturen en cultuurelementen veranderen de cultuurkaart Hoe werkt dat?

13 a Homogenisering door verwestersing
Gevolgen van diffusie a Homogenisering door verwestersing Op weg naar wereldcultuur? b Heterogenisering vooral door migratie Transnationale gemeenschappen c Verharding van culturen Opkomst fundamentalisme

14

15 Fundamentalisme Zijn heel streng in de leer van hun geloof
Sharia شريعة islamitische wetgeving Jihad جهاد strijd Terrorisme?

16

17 Terrorisme

18 Maar het kan ook vreedzaam…
Hindoe Moslim

19 Boekje: paragraaf 12 Leg uit vraag: Twee delen Oorzaak (1) Gevolg (2)
Leg uit met het behulp van het begrip werk dat er veel Polen in Nederland wonen Maak paragraaf 12 verder zelfstandig

20 Boekje: paragraaf 13 Begrippen  zie de begrippenlijst op blz. 126
Uitzonderingen - Homogenisering: de grenzen tussen cultuurgebieden nemen af, culturen gaan op elkaar lijken - Heterogenisering: Door migratie neemt de diversiteit toe, in één gebied zijn cultuurelementen uit allerlei culturen te vinden

21 Boekje: paragraaf 14 Etnische groepen: een etnische groep is een groep mensen die zich door een andere cultuur onderscheidt van andere groepen Etnische conflict: oorlog tussen etnische groepen

22 Boekje: paragraaf 14 Leg uit of wij in Nederland ook etnische conflicten hebben Door migratie van etnische groepen (oorzaak) ontstaan op kleine schaal soms etnische spanningen, maar van grote conflicten is geen sprake (gevolg)


Download ppt "Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: cultuurgebieden Paragraaf 12 t/m 14"

Verwante presentaties


Ads door Google