De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE KWAM DE F VAN UAF AAN P’S, AAN T’S EN AAN O’S? WOUT ULTEE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Bijeenkomst Universiteit Utrecht 2 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE KWAM DE F VAN UAF AAN P’S, AAN T’S EN AAN O’S? WOUT ULTEE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Bijeenkomst Universiteit Utrecht 2 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 HOE KWAM DE F VAN UAF AAN P’S, AAN T’S EN AAN O’S? WOUT ULTEE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Bijeenkomst Universiteit Utrecht 2 november 2012

2 21 APRIL 1977 F?

3 1992 UAF? P’S? T’S? O’S?

4 1974 lid sollicitatiecommissie 1974-1987 kamer naast Henk 1974-1987 twee keer per dag theeleuten ook na 1987 samen sherry nippen en pils drinken MIJN GELOOFSBRIEVEN VOOR DEZE VOORDRACHT: ÉÉN VAN DE ANDERE SCHRIJVERS VAN UAF, MAAR OOK

5

6 WAAR KOMT HET P T O SCHEMA VANDAAN? VAN F? VAN U? VAN A? BOEK VAN POPPER UIT 1972 VOORDRACHT IN AMSTERDAM IN 1967, VERSCHENEN IN DE BIJBEHORENDE CONGRESBUNDEL UIT 1968, U VAN UAF LAS DAT IN 1971 DAT SCHEMA KWAM TERECHT IN MIJN EERSTE ARTIKEL IN MENS & MAATSCHAPPIJ UIT 1974

7

8 BIJ ZIJN KOMST NAAR UTRECHT HEEFT HENK DIT ARTIKEL GESPELD DE MEEST BELANGWEKKENDE PROBLEMEN ZIJN TEGENSPRAAK- PROBLEMEN

9 1996 MIDDEN JAREN TACHTIG WERD HET P-T-O SCHEMA EEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN DE ‘VERKLARENDE SOCIOLOGIE’ HENK, NET ALS IK, GEREKEND TOT DIE VERKLARENDE SOCIOLOGIE

10

11 KRITIEK OP HET FENOMENOLOGISCH-TAALFILOSOFISCH PROGRAMMA VOOR DE SOCIOLOGIE HENKS EERSTE ARTIKEL IN MENS & MAATSCHAPPIJ

12 1958 1932

13 HENKS KRITIEK OP DIT PROGRAMMA: Het uiteindelijke resultaat van de positie van Schütz is een soort sociologie van het lekkere gevoel. Het eerste criterium van juistheid voor denkbeelden is het gevoel van innerlijke tevredenheid en vervulling dat het lezen van haar stellingen oproept. DE AANZETTEN TOT HENKS EIGEN PROGRAMMA: Allerlei zaken raken zodoende onder tafel: de niet- bedoelde … consequenties van sociaal handelen, …, vervlechtingsprocessen, belangentegenstellingen, dwang, macht, uitbuiting, conflicten. In de visie van Winch … komen … niet-bedoelde … consequenties van sociaal handelen, … afhankelijkheden, e.d. niet aan bod.

14 1948 2005

15 HET FENOMENOLOGISCH-TAALFILOSOFISCH PROGRAMMA NOG STEEDS INVLOEDRIJK IN DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE (EN IN DE VERDIEPING VAN TROUW) OP 28 MEI 2010 VROEG IK IN LEIDEN AAN EEN SPREKER OP DE DAG VAN DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE: HOE KAN DE STELLING DAT DE MENS EEN ZINTOEKENNEND WEZEN IS, WORDEN GERIJMD MET DE ALLEDAAGSE KENNIS DAT MENSEN VAAK DINGEN EN GEBEURTENISSEN ALS ONZINNIG ERVAREN? HET ANTWOORD: ZINTOEKENNING LUKT NIET ALTIJD!

16 IK KEN GEEN STUDIE BINNEN HET FENOMENOLOGISCH-TAALFILOSOFISCH PROGRAMMA OVER DE VRAAG WELKE FACTOREN VAN INVLOED ZIJN OP DE KANS VAN SLAGEN VAN ZINTOEKENNING ÉÉN HYPOTHESE, VRIJ NAAR HERMANS & FLAP: HOE LEGER DE MAAG, DES TE MEER MISLUKTE ZINTOEKENNING EN DES TE MEER ONZINNIGHEIDERVARINGEN

17

18 HENKS DERDE ARTIKEL IN MENS & MAATSCHAPPIJ, IN 1979

19 1997

20 DE KRITIEK VAN HENK & YME: FIGURATIESOCIOLOGEN VERKLAREN DE UITZONDERINGEN VOOR DE TREND NAAR MEER BESCHAAFDHEID EN VOOR DE STAATSVORMINGHYPOTHESE NIET BINNEN HET KADER VAN HET PROGRAMMA VAN DE FIGURATIESOCIOLOGIE DAT DEED HENK ZELF WEL IN 1992 IN HET LEERBOEK SOCIOLOGIE, IN UAF

21 HENK EN YME KREGEN ALS BUITENSTAANDERS VOOR HUN ARTIKEL UIT 1979 OP HUN KOP VAN GEVESTIGDE FIGURATIESOCIOLOGEN DAT OVERKWAM MIJ NOG OP 23 JUNI 2012 OP EEN AMSTERDAMS CONGRES WAAR ELIAS HERUITGEVONDEN MOEST WORDEN ÉÉN VAN DE SPREKERS WAS NATHALIE HEINICH

22 1997 2002

23 VOLGENS HEINICH VORMT HET WERK VAN ELIAS EEN PARADIGMAWISSELING DE TERM PARADIGMA IS VAN KUHN, LAKATOS SPRAK LIEVER OVER ONDERZOEKPROGRAMMA HEINICH ZEGT DAT MARX’ PARADIGMA DWANG ALS OORZAAK AANWIJST, WAARBIJ VELE VORMEN VAN DWANG MOGELIJK ZIJN DE KERNUITSPRAAK VAN ELIAS WIJST DAARENTEGEN STEEDS OP DE GEVOLGEN VAN INTERDEPENDENTIES (HUN AARD BLIJFT NOG TE BEPALEN)

24 VOLGENS KUHN BESTAAT EEN PARADIGMA NIET ALLEEN UIT EEN KERNUITSPRAAK, EEN PARADIGMA OMVAT OOK EEN CONCREET VOORBEELD VOOR HOE PUZZELS MOETEN WORDEN OPGELOST MIJN VRAAG AAN HEINICH: ELIAS’ BOEK UIT 1939 IS NAGEVOLGD, MAAR IS ER SINDSDIEN NOG EEN STUDIE GEKOMEN DIE NAGEVOLGD IS OF HET WAARD IS NAGEVOLGD TE WORDEN? HEINICH: EEN COMPLEXE VRAAG WANDELGANGEN: OBSCENE VRAAG

25 HEINICH: DWANG EN AFHANKELIJKHEDEN MOGEN NIET IN ÉÉN ADEM WORDEN GENOEMD HENK DEED DAT ECHTER WEL IN 1975 LAMMERS: ABSOLUTE MACHT IS ONMOGELIJK HOEVEEL MACHT IEMAND IN BEPAALDE OPZICHTEN OOK OVER ANDEREN HEEFT, DEZE PERSOON BLIJFT ALTIJD IN ANDERE OPZICHTEN AFHANKELIJK VAN ANDEREN

26 2005

27

28 1985 1988 DE VRAAG, HET TEGENSPRAAKPROBLEEM, VAN HENKS PROEFSCHRIFT: HOBBES LEIDDE AF DAT VREEDZAAM SAMENLEVEN ZONDER STAAT ONMOGELIJK IS, MAAR IN CENTRAAL AFRIKA LEEFDEN ROND 1900 STAMLEDEN ZONDER EEN OVERKOEPELENDE STAAT WEL VREEDZAAM SAMEN, HOE KAN DAT?

29 DE DATA VOOR HENKS PROEFSCHRIFT STAMDEN NIET UIT ENQUÊTES ONDER PERSONEN MAAR UIT VELDWERK IN VOOR-INDUSTRIËLE SAMENLEVINGEN EN WAREN ONTLEEND AAN MURDOCKS ETNOGRAFISCH ATLAS

30 HOOFDSTUKTITELS UIT HENKS PROEFSCHRIFT

31

32 VAN VRAGEN OVER NETWERKEN NAAR VRAGEN OVER SOCIAAL KAPITAAL EN DAN DOOR VAN VRAGEN OVER SOCIALE HULPBRONNEN NAAR VRAGEN OVER SOCIALE HINDERNISSEN

33 ACHTER PROBLEEMVERSCHUIVINGEN TEGENSPRAAKPROBLEMEN: ALS DE NIEUWE VRIENDEN VAN EEN PERSOON GEEN HULPBRONNEN MEE BRENGEN, SCHIET DEZE PERSOON NIETS MET DIE VRIENDEN OP ALS NIEUWE VRIENDEN VEEL VAN EEN PERSOON WILLEN, VORMEN ZE VOOR DIE PERSOON EEN BLOK AAN HET BEEN VERDER KAN EEN PERSOON WORDEN TEGENGEWERKT DOOR VRIENDEN, BEKENDEN EN ONBEKENDEN

34

35 DE TITEL VAN EEN HOOFDSTUK UIT HENKS ROUTLEDGE BOEK MET BEATE VÖLKER UIT 2004

36 WAT VOOR EFFECTEN? HENKS ONTERECHTE ZELFKRITIEK: DE JACHT OP AFHANKELIJKE VARIABELEN 1970

37 ACHTER DE AFHANKELIJKE VARIABELEN IN HET WERK VAN HENK, MAAR OOK BIJVOORBEELD NAN LIN ZIJN ECHTER GEMAKKELIJK DE DRIE HOOFDVRAGEN VAN DE SOCIOLOGIE VOLGENS UAF, SOCIOLOGIE, TE HERKENNEN: GEWELD IN SAMENLEVINGEN EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY VAN ONDERNEMINGEN BELONINGSVERSCHILLEN TUSSEN DE LEDEN VAN EEN SAMENLEVING

38

39 KRITIEK OP ONDERZOEK OVER VRIENDEN EN BANEN: WAT IS OORZAAK, WAT GEVOLG? PANELS ZIJN ECHTER ONDOENBAAR BETERE OPLOSSING: ONDERZOEK NAAR VIJANDEN OP 21 AUGUSTUS 1990 VAN MÜNCHEN NAAR ALPBACH VOOR EEN VOORDRACHT KOCHT BLAD MET VERHAAL DAT NN UIT DE TELEVISIEWERELD ALTIJD DOOR ZZ WAS TEGENGEWERKT NEMEN MENSEN DIE VAN BAAN VERANDEREN WEGENS EEN SLECHTE WERKSFEER EEN LAGER SALARIS OP DE KOOP TOE? HIEROVER MET HENK SUBSIDIEAANVRAGE GEMAAKT

40 2001 PROEFSCHRIFT BEGELEID DOOR FLAP EN ULTEE

41

42 1967

43 1965

44 DE DATA OVER VIJANDEN KWAMEN UIT DE FAMILIE- ENQUÊTE NEDERLANDSE BEVOLKING 1993 EN DE DATA OVER VRIENDEN UIT DE VOORLOPER DAARVAN UIT 1983

45

46 VOLGENS VELEN GING DE STELLING TE VER DAT IEMANDS BEROEPSLOOPBAAN DOOR VIJANDEN WERD GEDWARSBOOMD ZIJN ER ‘ECHTE’ VIJANDEN IN HENKS PROGRAMMA? JA, HITLER-DUITSLAND DAT ANDERE LANDEN BEZETTE EN JODEN UITMOORDDE

47 1950

48

49 VAN HERZBERGS VRAAG UIT 1950, OVERGENOMEN DOOR DE HISTORICUS BLOM IN 1987 NAAR HET TEGENSPRAAKPROBLEEM UIT 1979 VAN DE SOCIOLOOG FEIN

50 1979

51 WAAROM KWAMEN MEER JODEN UIT NEDERLAND OM DAN VOORSPELD OP GROND VAN DE SS-INVLOED IN NEDERLAND EN HET VOOROORLOGS ANTISEMITISME?

52 1996

53

54 HENKS O’s: HERGEBRUIK VAN BESTANDEN, SAMENWERKING MET ANDEREN DIE NIEUWE GEGEVENS VERZAMELDEN

55 HENKS T’s: VEEL LEZEN, NIET ALLEEN SOCIOLOGIE, OOK SOCIALE ANTROPOLOGIE MAKEN VAN STOUTE GEVOLGTREKKINGEN INHOUDRIJKERE HYPOTHESEN DOOR EIGEN THEORIEËN UIT TE SPELEN TEGEN HYPOTHESEN UIT ANDERE PROGRAMMA’S

56 HENKS P’s: VEEL LEZEN, NIET ALLEEN SOCIOLOGIE, OOK GESCHIEDWETENSCHAP GESPITSTHEID OP TEGENSPRAAK- PROBLEMEN

57 1998

58 1994


Download ppt "HOE KWAM DE F VAN UAF AAN P’S, AAN T’S EN AAN O’S? WOUT ULTEE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Bijeenkomst Universiteit Utrecht 2 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google