De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR MICRO-CONTEXTUELE VRAGEN OVER VERBONDENHEID MET ANDEREN Wout Ultee 9-1-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR MICRO-CONTEXTUELE VRAGEN OVER VERBONDENHEID MET ANDEREN Wout Ultee 9-1-2007."— Transcript van de presentatie:

1 VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR MICRO-CONTEXTUELE VRAGEN OVER VERBONDENHEID MET ANDEREN Wout Ultee 9-1-2007

2 DE WELLICHT MEEST BEKENDE MICRO-MACRO PARADOX IN DE SOCIOLOGIE IS HET DILEMMA DER GEVANGENEN: ALS TUSSEN PERSONEN GEEN BINDEND OVERLEG MOGELIJK IS, RESULTEERT DE RATIONALITEIT VAN DE AFZONDERLIJKE INDIVIDUEN IN COLLECTIEVE IRRATIONALTEIT

3 IS ER OOK ZO’N MICRO-MACRO PARADOX ALS HET NIET OM RATIONALISERING ALS HOOFDVRAAG VAN DE SOCIOLOGIE GAAT, MAAR OM COHESIE ALS HOOFDVRAAG VAN DE SOCIOLOGIE?

4 JA ONDERZOEK NAAR DE TIJD VAN VERZUILDHEID IN NEDERLAND LEERT DAT DE MENSEN TOEN WEL HEEL STERKE BANDEN MET ANDERE MENSEN HADDEN MAAR DE COHESIE VAN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL BEPERKT WAS DE MENSEN HADDEN STERKE BANDEN MET MENSEN VAN HUN EIGEN GELOOF, NIET MET MENSEN VAN EEN ANDER GELOOF

5 DE BESTE AANWIJZING VOOR DE GERINGE COHESIE VAN HET VERZUILDE NEDERLAND WAS WELLICHT DAT HET ER NA DE VERKIEZINGEN ERG LANG DUURDE VOOR DE PARTIJEN HET OVER DE REGERINGSVERKLARING VAN DE NIEUWE COALITIE EENS WAREN

6

7 DE FRANSE ARISTOCRAAT ALEXIS DE TOCQUEVILLE REISDE DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN ZIJN REISVERSLAG VERSCHEEN IN 1835 ALS DE LA DEMOCRATIE EN AMERIQUE

8 DE TOCQUEVILLE NOEMDE EEN SAMENLEVING DEMOCRATISCH ALS ZE GEEN ARISTOCRATIE, GEEN ADEL HAD IN FRANKRIJK WAS NA DE REVOLUTIE VAN 1789 DE ADEL AFGESCHAFT, EN WAREN DE EIGENDOMMEN VAN DE LEDEN VAN DEZE STAND, EVENALS DIE VAN DE GEESTELIJKHEID, DOOR DE STAAT ONTEIGEND DE FRANSE REVOLUTIE LIEP ECHTER UIT OP EEN SCHRIKBEWIND EN DAARNA KWAM EEN ALLEENHEERSER DIE HEEL EUROPA ONDER DE DUIM PROBEERDE TE KRIJGEN DOOR OORLOG TE VOEREN NA 1815 WERD DE ADEL IN ZIJN RECHTEN HERSTELD

9 DE TOEN IN FRANKRIJK GANGBARE HYPOTHESE WAS DAT EEN SAMENLEVING ZONDER ADEL GEWELDDADIG WAS DE TOCQUEVILLE LEERDE ECHTER VAN ZIJN REIS DAT VREEDZAAM SAMENLEVEN ZONDER ADEL MOGELIJK WAS WAT WAREN VOLGENS HEM DE OORZAKEN VAN HET VREEDZAAM SAMENLEVEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA?

10 VOLGENS DE TOCQUEVILLE LEIDDE DE VRIJHEID VAN VERENIGING EN VERGADERING IN DE VERENIGDE STATEN ERTOE DAT ALLERLEI ORGANISTATIES WAREN ONTSTAAN DIE ZICH MET DE POLITIEK BEMOEIDEN, WAARDOOR MISBRUIK VAN POLITIEKE MACHT WERD INGEDAMD HIJ NOEMDE DIE ORGANISATIES INTERMEDIAIRE ORGANISATIES, ORGANISATIES TUSSEN DE BURGERS EN HUN STAAT DURKHEIM NAM DEZE TERM OVER, EVENALS DE HYPOTHESE DAT INTEGRATIE IN INTERMEDIAIRE GROEPERINGEN DE COHESIE VAN EEN SAMENLEVING VERGROOT, DIT MAAL BLIJKEND UIT EEN LAAG ZELFDODINGCIJFER

11

12 IN ITALIË KREGEN IN 1970 DE REGIO MEER POLITIEKE AUTONOMIE ROBERT PUTNAM ONDERZOCHT DE GEVOLGEN HIERVAN IN MAKING DEMOCRACY WORK, CIVIC TRADITIONS IN MODERN ITALY 1993 OMDAT DE EENHEDEN VAN PUTNAM REGIO WAREN, WAS ZIJ VRAAG EEN MACROVRAAG PUTNAMS ANTWOORD WAS OOK EEN MACROHYPOTHESE

13 PUTNAMS 20 EENHEDEN

14 PUTNAMS CENTRALE VARIABELE

15

16 PUTNAM ‘VALIDEERDE’ ZIJN SCHAAL VOOR INSTITUTIONELE PRESTATIES MET GEGEVENS OVER DE TEVREDENHEID VAN DE INWONERS VAN EEN REGIO WAS IN FEITE TOETSEN VAN DE BELANGRIJKSTE INHOUDELIJKE HYPOTHESE

17 DE WOORDEN, NIET DE CIJFERS, VAN PUTNAM EN ZIJN LATERE ONDERZOEKEN LEREN DAT HIJ LIEVER DAN GEGEVENS OVER TEVREDENHEID MET HET LEVEN GEGEVENS HAD GEHAD VOOR DE MATE WAARIN DE BEWONERS VAN EEN REGIO VERTROUWEN IN HUN MEDEMENSEN EN IN HUN REGERING HADDEN HET GING PUTNAM UITEINDELIJK OM DE COHESIE VAN DE SAMENLEVING

18

19 DEZE CORRELATIE LIJKT ERG HOOG, MAAR SPELEN MET GEGEVENS LEERT DAT HET GROEPEREN VAN INDIVIDUELE GEGEVENS ALS GEVOLG HEEFT DAT EEN BEPERKTE SAMENHANG IN DE INDIVIDUELE GEGEVENS WORDT TOT EEN STERKE SAMENHANG VOOR DE NA AGGREGATIE ONTSTANE EENHEDEN ZIE BLALOCK, CAUSAL INFERENCES IN NON-EXPERIMENTAL RESEARCH, 1964

20 HOE ZIET PUTNAMS VERKLARING VAN VERSCHILLEN TUSSEN REGIO ER UIT? PUTNAMS VERKLARING BEHELST EEN TERUGKEER NAAR DE INTERMEDIAIRE GROEPERINGEN VAN DE TOCQUEVILLE

21 DE INDEX HEEFT BETREKKING OP REGIO

22

23 HET MACROVERBAND

24 NOG MEER MACRO-EFFECTEN

25

26 PUTNAM STELDE NIET ALLEEN PER REGIO VAST HOE HET NU MET DE STERKTE VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD WAS, MAAR OOK HOE STERK HET IN REGIO IN HET VERLEDEN WAS

27

28

29 WEER EEN MACROVERBAND

30 EEN VERBAND TUSSEN TOEN EN NU

31

32 ROBERT PUTNAM BOWLING ALONE, THE COLLAPSE AND RIVIVAL OF AMIERCAN COMMUNITY 2000 DE LOGISCHE STRUCTUUR VAN DIT BOEK OVER DE VERENIGDE STATEN LIJKT OP DAT VOOR ITALIË DE REGIO WERDEN STATEN CIVIC INVOLVEMENT WERD SOCIAAL KAPITAAL

33

34

35 DE GEVOLGEN LEKEN SOMS OP DE OUDE ZE WAREN SOMS NIEUW, ZOALS EEN HOOG MOORDCIJFER IN EEN STAAT

36

37

38 IN BOWLING ALONE ONDERSCHEIDDE PUTNAM TUSSEN BONDING SOCIAL CAPITAL EN BRIDGING SOCIAL CAPITAL IN ZIJN INDEX VOOR SOCIAAL KAPITAAL DEED HIJ NIETS MET DIT ONDERSCHEID BONDING SOCIAL CAPITAL WAREN BANDEN MET MENSEN VAN DE EIGEN SOORT BRIDGING SOCIAL CAPITAL WAREN BANDEN MET ANDERSOORTIGE MENSEN

39

40 IN 2004 BEZOCHT PUTNAM HET VERENIGD KONINKRIJK BLAIR IS EEN FAN VAN HEM MAAR VOLGENS THE ECONOMIST VAN 28 FEBRUARI 2004 SCHROK BLAIR VAN EEN NIEUWE BEVINDING VAN PUTNAM

41 DIE BEVINDING HAD BETREKKING OP DE VERENIGDE STATEN EN LUIDDE: BLANKEN DIE IN OVERWEGEND BLANKE WIJKEN WONEN HEBBEN MEER VERTROUWEN IN BLANKEN DAN BLANKEN DIE IN EEN OVERWEGEND NIET-BLANKE WIJK WONEN

42 MERK OP DAT IN DEZE UITSPRAAK DE EENHEDEN PERSONEN ZIJN GEWORDEN EN DAT HET OORDEEL VAN PERSONEN AFHANGT VAN EEN KENMERK VAN HUN CONTEXT PUTNAM IS DE OVERGANG AAN HET MAKEN VAN MACROVRAGEN EN MACROHYPOTHESEN NAAR MICROVRAGEN EN MICRO- CONTEXTHYPOTHESEN

43

44 HENK FLAP BEGON IN NEDERLAND MET ONDERZOEK NAAR SOCIAAL KAPITAAL, MAAR HIJ IS INGEHAALD DOOR DE VLAMING MARC HOOGHE DIE MEER AANSLUITING ZOCHT BIJ DE COHESIEVRAGEN VAN PUTNAM ‘WAARDENCONGRUENTIE BINNEN VRIJWILLIGE VERENIGINGEN’, MENS EN MAATSCHAPPIJ 2001

45 HOOGHE LIET ZIEN DAT HET ETNOCENTRIMSE VAN MENSEN LAGER WAS ALS ZIJ EEN HOGERE OPLEIDING HADDEN EN DAT HUN ETNOCENTRISME, ONAFHANKELIJK HIERVAN, LAGER WAS ALS ZE LID WAREN VAN VERENIGINGEN HIJ GING ZOEKEN WELKE VERENIGINGEN MEER ETNOCENTRISME VERLAAGDEN DAARBIJ ONDERSCHEIDDE HIJ TUSSEN HOBBYVERENIGINGEN, SPORTCLUBS, MENSENRECHTENORGANISATIES, ENZOVOORT

46 HOOGHE HAD GEEN HYPOTHESEN OVER WELKE VERENIGINGEN ETNOCENTRISME MEER ZOUDEN VERLAGEN OP EEN CONGRES KREEG HIJ VAN ULTEE DE VRAAG OF ZIJN DATABESTAND GEGEVENS VARIABELEN BEVATTEN OVER DE SAMENSTELLING VAN VERENIGINGEN NAAR HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN HUN LEDEN

47 HOOGHE WIST NIET WAT DE SAMENSTELLING WAS VAN JUIST DE PLAATSELIJKE VERENIGING WAARVAN MENSEN LID WAREN MAAR HIJ KON WEL ZEGGEN DAT DE OPLEIDING VAN HET GEMIDDELDE LID VAN EEN MENSENRECHTENVERENIGING IN VLAANDEREN HOGER WAS DAN DAT VAN HET GEMIDDELDE LID VAN EEN HOBBYCLUB

48 ULTEE RAADDE HOOGHE TOEN AAN DE NAAM VAN EEN VERENIGING TE HERCODEREN NAAR DE VARIABELE OPLEIDING VAN HET GEMIDDELDE LID VAN DIE VERENIGING EN IN TOEKOMSTIG ONDERZOEK NAAR BIJVOORBEELD SPORTCLUBS TE VRAGEN WAT DE SAMENSTELLING WAS VAN DE VERENIGING WAARVAN IEMAND LID IS NAAR ETNICITEIT EN OPLEIDING

49 IN HET UITEINDELIJK VERSCHENEN ARTIKEL VAN HOOGHE BLIJKT HET OPLEIDINGSPEIL VAN HET GEMIDDELDE LID VAN EEN BEPAALD SOORT VERENIGING, ONAFHANKELIJK VAN IEMANDS EIGEN OPLEIDING HET ETNOCENTRISME VAN MENSEN TE VERMINDEREN

50

51 IN DEZE TIJD BEGON RUUD VAN DER MEULEN BIJ WOUT ULTEE ZIJN ONDERZOEK NAAR DE VRAAG IN WELKE MATE HET LIDMAATSCHAP VAN MENSEN VAN SPORTVERENIGINGEN BIJDRAAGT AAN DE COHESIE VAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING

52 ZIJN VRAAG BLEEF GEEN MACROVRAAG ZOALS IN DE TWEE BOEKEN VAN PUTNAM MAAR WERD EEN MICRO-CONTEXTUELE VRAAG HIJ VERZAMELDE NAMELIJK GEGEVENS BIJ INDIVIDUEN OVER DE SPORTCLUB WAARVAN ZE LID WAREN

53 VAN DER MEULEN VERZAMELDE GEGEVENS OVER DE SAMENSTELLING VAN IEMANDS EIGEN SPORTCLUB NAAR ETNICITEIT EN OPLEIDING DAARMEE KWAM HIJ BOVEN HOOGHE UIT

54 VAN DER MEULEN VROEG OOK HOEVEEL VERTROUWEN IEMAND HAD IN MENSEN MET EEN ANDERE OPLEIDING, ETNICITEIT EN MENSEN IN HET ALGEMEEN DAARMEE KON HIJ PUTNAM OP HET INDIVIDUELE NIVEAU OVER DOEN

55 VAN DER MEULEN VROEG TEVENS HOEVEEL VRIENDEN EN KENNISSEN VAN EEN BEPAALDE ETNICITEIT EN OPLEIDING IEMAND HAD DAARMEE KON HIJ DE BANDEN VAN MENSEN MET PERSONEN BUITEN HUN EIGEN GROEP VAST STELLEN EN BESCHIKTE HIJ IN TEGENSTELLING TOT PUTNAM OVER EEN MAAT VOOR ‘BRIDGING CAPITAL’

56 DE RESULTATEN VAN DIT ONDERZOEK STAAN OP PUNT VAN VERSCHIJNEN


Download ppt "VAN MACROVRAGEN OVER POLITIEKE GELIJKHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN NAAR MICRO-CONTEXTUELE VRAGEN OVER VERBONDENHEID MET ANDEREN Wout Ultee 9-1-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google