De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20041 'Hoogwaardige technologie: opleiden voor verwerving en gebruik' Afdeling voor Defensietechnologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20041 'Hoogwaardige technologie: opleiden voor verwerving en gebruik' Afdeling voor Defensietechnologie."— Transcript van de presentatie:

1 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20041 'Hoogwaardige technologie: opleiden voor verwerving en gebruik' Afdeling voor Defensietechnologie

2 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20042 Welkomstwoord Kol b.d. R.J.W. Merison wnd. Voorzitter KIVI/DT

3 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20043 Uitreiking Kooyprijs Prof. ir. F.J. Abbink

4 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20044 Start symposium Schout-bij-nacht b.d. F.M.P. ’t Hart dagvoorzitter

5 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20045 Technische opleidingen en vaardigheden van officieren in een historisch perspectief Ir. P.H.H. Scharp Kolonel van de Technische Staf b.d.

6 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20046 Inhoud Geschiedenis Opleidingsinstituten Cursus Hogere Technische Vorming Plaatsingen Taken en vaardigheden Positie van de Technische Staf

7 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20047 Opleidingsinstituten 1814-2004

8 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20048 Hogere Technische Vorming 1921eerste regeling alleen WTB (3 jaar); geen ir.-diploma 1947vervolg meerdere studierichtingen; ir.-diploma 1954oprichting Technische Staf (1 november)

9 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20049 Plaatsingen Beginperiode –Materieellogistiek –Opleidingen –Buitenland Later tevens –Algemeen management –Commandofuncties

10 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200410 Specifieke taken en vaardigheden Projectmanager materieelprojecten Integraal Wapensysteemmanager Begeleiden wetenschappelijk onderzoek Opstellen Programma van Eisen Opzetten, uitvoeren, evalueren van beproevingen Typekeuze Kwaliteitszorg Gesprekspartner van industrie

11 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200411 Positie van de Technische Staf Voortdurend ter discussie (de afgelopen 50 jaar: ca. 15 studies!!)

12 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200412 Tot besluit Hoge kwaliteit van het materieel vereist een adequate bezetting met officieren- ingenieur op alle niveaus binnen de Defensie Materieel Organisatie!

13 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200413 Einde

14 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200414 Ontwikkeling van technisch- wetenschappelijke BaMa/trajecten voor opleidingen op wetenschappelijk niveau binnen de defensieorganisatie Prof. dr. ir. G. Ooms Voorzitter faculteitsbestuur Militaire Wetenschappen i.o.

15 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200415 BaMa/opleidingen voor officieren Erkende opleidingen op w.o. niveau Afstemming op beroepsprofielen van krijgsmacht “Paarse” opleidingen Technische wetenschappen, civiele techniek, ICT

16 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200416 BaMa/opleidingen voor officieren (2) Krijgswetenschappen Bedrijf - en bestuurswetenschappen Combinatie van Ba-opleiding met militaire opleiding en vorming Samenwerking met civiele universiteiten

17 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200417 Eisen aan officieren Kennis van moderne krijgskunde Besturen van complexe organisaties Omgaan met onzekerheid in uitzonderlijke omstandigheden Gezamenlijk opereren van krijgsmachtdelen Opereren met technisch hoogwaardig materieel

18 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200418 Accreditatie-eisen Aansluitende Ma-opleidingen bij civiele universiteiten Faculteit volgens WHW Computer netwerk geschikt voor modern onderwijs en onderzoek Onderzoeksprofiel van docenten

19 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200419 Organisatie FMW Onderzoekssecties Hoogleraren met deeltijdaanstelling bij civiele universiteiten Sectiemedewerkers verzorgen opleidingen Loopbaanopleidingen Relatie onderwijsdirecteuren en opleidingscoördinatoren Ondersteunende diensten

20 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200420 Stimulering van onderzoek Samenwerking met TNO-DMV (FEL, PML en TM) Directe samenwerking docenten en TNO-medewerkers Aanstelling van promovendi Aanstelling deeltijdhoogleraren/TNO-experts Begeleiding van Ma-studenten Gezamenlijk gebruik van laboratoria Overeenkomst tussen HDO/FMW en TNO-DMV

21 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200421

22 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200422

23 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200423 Einde

24 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200424 PAUZE Afdeling voor Defensietechnologie

25 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200425 Accreditatie/habilitatie Ba Ma Dr van de KMS & van het KHID in functie van de normen van de Communauté française en de Vlaamse Gemeenschap Kol.mil. adm. J. Marsia, Lic. Directeur Academisch Onderwijs aan de Koninklijke Militaire School Brussel

26 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200426 Doel van de briefing Uiteenzetting van de genomen en te nemen acties voor –de opname van de KMS in het nieuwe landschap van het hoger onderwijs –de associatie van de KMS en het KHID

27 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200427 VCHOD MoD DG Vmg Mediation DG IPR CHOD Acos Ops & Trg DGACOS LandAirMedMarine De Algemene Directie Vorming in de structuur Defensie

28 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200428 DG Vorming Koninklijke School voor OOfr (1) Div Development Centers Koninklijke Academie voor Defensie & Veiligheid KMSKHID (1) Tot 2007 : K Tech S (Saffraanberg) + 1ERSO (Dinant) + 2KSOO (Zedelgem) Structuur algemene directie vorming

29 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200429 Uiteenlopende normen volgens de Gemeenschappen ! Decreet Vlaamse Gemeenschap 4 Apr 03 Bachelor : na 180 ECTS Master : na Ba + 60 ECTS Master of Science / of Arts : na Ba + 120 ECTS Ontwerpdecreet Franse Gemeenschap 04 Dec 03 Bachelor : na 180 ECTS Master : na Ba + 60 ECTS OF na Ba + 120 ECTS Bijkomende master: na 60 ECTS na initiële vorming van 300 ECTS

30 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200430 Uiteenlopende normen volgens de Gemeenschappen ! (2) Huidige toestand KMS : SSMW Ba + 90 ECTS

31 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200431 Opdracht KMS (Reg A16-B22) Organieke wet van de KMS dd 18 maart 1838 De School is een militaire instelling voor hoger onderwijs die belast is met de academische, militaire, sportieve en karakteriële vorming van de leerlingen. De Koning kan de School belasten met bijkomende opdrachten die verband houden met de vorming of het wetenschappelijk onderzoek.

32 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200432 De academische vorming De militaire vorming De fysieke vorming de sportopleiding Op geïntegreerde wijze instaan voor Koninklijke Militaire School Opdracht Organieke wet van de KMS dd 18 maart 1838 www.rma.ac.be

33 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200433 EERSTE FUNCTIE Gemeenschappelijke vorming GESPECIALISEERDE VORMING Concept www.rma.ac.be Koninklijke Militaire School

34 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200434 Directeur van het academisch onderwijs (DEAO) Polytechnische faculteit Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen TaalcentrumStaf en diensten Dept Wiskunde Dept Fysica Dept Chemie Dept Wapensyst en ballistiek Dept bouwkunde & Materialen Dept Mechanica Dept CISS x  Dept Gedragswetenschappen Dept Economie, Mgt & Lead Dept internationale veiligheid Dept Ops Land, Air, Marine NL FR UK GE ADE 1 Korpsoverste ADE 2 Programma ’s ADE 3 Beheer ADE 4 Begeleiding ADE 5 RSWO Bibliotheek N.B. De departementen en leerstoelen verstrekken hun onderwijs aan de leerlingen van beide faculteiten AQKZ Koninklijke Militaire School 2003- 2004

35 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200435 Dept Wiskunde POLYTECHNISCHE FACULTEIT 2004 2005 Dept Fysica Dept Chemie Dept Wapensyst en ballistiek Dept Mechanica Dept Com, Info Syst & Sensors x Elektriciteit Telecom Informatica Opto-elektronica Microgolven techniek Astronomie Geodesie Topografie Theoretical & Applied Mechanics of Fluids Theoretical & Applied Mechanical Systems Dept Bouwkunde & Materialen

36 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200436 Med Steun DMar DAir LAND Dept Gedrags- wetenschappen FACULTEIT SOCIALE & MILITAIRE WETENSCHAPPEN 2004-2005  Dept Militaire Geschiedenis & Aardrijkskunde Dept Veiligheid & Defensie Dept Operations Dept Economie Management & Leadership Filosofie Rechten Psychologie Sociologie JOINT-CAX

37 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200437 Koninklijke Militaire School Associatie KONINKLIJK HOGER INSTITUUT VOOR DEFENSIE

38 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200438 Opdracht voortgezette vorming (Reg A16-B44) KB houdende organisatie van het KHID Art 1: Het KHID wordt ermee belast: 1° als hogere onderwijsinstelling, in het raam van de voortgezette vorming van de officieren van het actief kader volgende cursussen te verstrekken: de cursus staftechniek; de cursus voor kandidaat-hoofdofficier; de hogere stafcursus; de hogere cursus voor militair administrateur; 2° als studiecentrum voor defensie, gezamenlijk beraad van officieren van de krijgsmacht en van burgerlijke kaderleden te organiseren over kwesties m.b.t. veiligheid en defensie. Op voorstel van de chef defensie kan de minister van Landsverdediging het instituut met andere cursussen belasten. (Ref AM ?)

39 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200439 Officieren Krijgsmacht Natie Opdracht Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) Een voortgezette algemene en professionele vorming Een denkcentrum inzake veiligheid en defensie

40 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200440 Cursus Staftechniek (CTEM) Cursus voor Kandidaat-hoofdofficieren (CKHO) Hogere Stafcursus (HSC) 1 2 3 4 CURSUSSEN Hogere Defensiestudies (HDS) Hogere Cursus voor Militair Administrateurs (HCMA) 3 5 Allerlei cursussen: Cursus voor raadgevers in het recht der gewapende conflicten (CRRC) Cursus Openbare Aanbestedingen (OA) Reserveofficieren (Kapt, Maj, LtKol, Kol) Seminarie Korpsoversten Vormingsproces

41 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200441 OPDRACHTEN  Permanente studie van veiligheids- en defensievraagstukken  Wetenschappelijk onderzoek en steun aan de voortgezette vorming  Denkplatform (Conferenties, seminaries,..)  Publicaties Defensiestudiecentrum

42 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200442 KMS Universitair onderwijs KHID Post-universitair onderwijs  Doelpubliek: Offr en burgers van Defensie (leeftijd, familie, …)  Publiek met rijke beroepservaring  Professionele vorming vs academische vorming aan de KMS  Nadruk op praktische toepassingen  Volwassenenvorming, aangepaste onderwijsmethoden  Kruisbestuiving door uitwisselingen ervaring stagiairs-professoren Specificiteiten van het KHID

43 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200443 Administratieve & Technische Directie (ATD) Studiedirectie (SD) Defensiestudiecentrum (DSC) Commando Secretariaat Vorsers Adjunct-directeur Joint Operaties Landoperaties Luchtoperaties Maritieme operaties Medische steun Veiligheid & Defensie Management & Leadership Militair Administrateurs Adjunct-DE Secretariaat Sport- sectie Administratief Directeur Technisch Directeur Offr Public Relations Secretariaat S1 (Personeel) S4 (Materieel) Informaticacentrum Productiecentrum Documentatiecentrum CAX ( computer ondersteunde oefeningen) Particulier SecretariaatKwaliteitscoördinator TOTAAL KHID Voorzien 92/55/56 = 203 Bestaand 72/47/55 = 174 (-9FTE) Balans -20/-8/-1 = -29 Huidige middelen

44 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200444 Studiedirectie (SD) Defensiestudiecentrum (DSC) Commando Secretariaat Vorsers Adjunct-directeur Joint Operaties Landoperaties Luchtoperaties Maritieme operaties Medische steun Veiligheid & Defensie Management & Leadership Militair Administrateurs Adjunct-DE Secretariaat Sport- sectie Tolken CAX (computerondersteunde oefeningen) Particulier SecretariaatKwaliteitscoördinator TOTAAL KHID Voorzien 77/17/6 = 100 Hetzij een vermindering met 103 Toekomstige middelen

45 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200445 DEAO Koninklijke Academie voor Defensie & Veiligheid KMS DI DAT

46 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200446 DEAO DI KHID Koninklijke Academie voor Defensie & Veiligheid KMS XXXXXXXXXXXXX 2 de Cyclus MASTERS POLYTECHNISCHE FAC FAC SOC & MIL WETENSCHTAALCENTRUM 1 ste Cyclus BACHELORS ATD VEILIGHEID & DEFENSIE MANAGEMENT & LEADERSHIP OPERATIES Vormingsdirecteurs XXX Staftechnieken XXX Kand HoofdOffr XXX Hogere Stafcursus XX Hogere cursus Mil Adm XXX Hogere Defensiestudies X Raadg Recht Gew Conflicten X Openbare aanbestedingen XX Seminarie Korpsoverste XX Extra Muros XXIMM Voortgezette vorming SDDSC

47 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200447 DEAO DAT DSC DI Koninklijke Academie voor Defensie & Veiligheid KMSIRSD DECVO

48 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200448

49 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200449 Bevoegdheden Comd KHID Verantwoordelijk voor de voortgezette vorming bij Defensie Voorzitter van de vervolmakingsraad KHID In samenwerking met DGHR : –Aanwijzing en beheer van het personeel KHID –(met inbegrip van militaire hoogleraren Dept Ops, DML, DSD) Verantwoordelijk voor de beoordelingsnota ’s van dat personeel Externe relaties in binnen- en buitenland

50 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200450 Werking KHID in de toekomst Directiecomité KHID : –Comd + DECVO(1) + Dir Adm & Tech (ARDS) + KwaliteitsCoord + Dir DSC Raad voor voortgezette vorming: –Comd + DECVO + Hoofden betrokken Deptn + VormingsDir + Dir DSC Coordinatie comité per voortgezette vorming –DECVO + betrokken VormingsDir + Vertegenw betrokken Deptn Wetenschapscomité DSC : –Comd IRSD + Dir DSC + Hoofd Dept Sec & Def + Kab MLV + ACOS STRAT –+ Externe –(1) DECVO = Directeur voortgezette vorming

51 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200451 Voordelen van de synergie KMS- KHID Coherente visie per departement van 1ste jaar KMS  topleergang voortgezette vorming Makkelijkere verwerving van master na master voor het KHID Onderlinge uitwisselingen

52 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200452 Duur van de studie aan de KMS Org Wet KMS 18 maart 1838 Art 1bis § 3 (Reg A16-B22) al 2 De duur van de vorming die verstrekt wordt in de polytechnische faculteit van de School bedraagt ten minste 150 weken academische cursussen verspreid over vijf jaar vorming. al 3 De duur van de vorming die verstrekt wordt in de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de School bedraagt ten minste 120 weken academische cursussen verspreid over vier jaar vorming.

53 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200453 JulAugSepOktNovDecJanFebMarAprMeiJun 1SSMW 1Pol 2 SSMW 2 Pol 3 SSMW 3 Pol 4 TAW 4 Pol 4bis TAW 5 Pol - 5bis Pol PIM 13 Wkn15 Wkn 16 Wkn14 Wkn 16 Wkn 15 Wkn 16 Wkn15 Wkn 16 Wkn 15 Wkn CONGECONGE Tot SSMW 120 Wkn Tot Pol 151 Sem Koninklijke Militaire School Academiejaar 2004-2005

54 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200454 Accreditatie Stap 1 : Interne audit –KMS : op basis AQKZ –KHID : TQM Stap 2 : Externe audit (visitaties) –KMS : Fac Sc toegepaste wetenschappen Fac Pol, Econ, Soc wetenschappen –KHID : FR en NL Defensiecollege Stap 3: –Vlaamse Gemeenschap = NVAO –Communauté française : Habilitation et Agence de qualité –Federaal ??? –Europese Unie ???

55 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200455 x OVERALL STRUCTURE Master – Bachelor Polytechnic Faculty

56 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200456 Joint Ir: 195 4 spec (38 à 40.5) End bachelor 144 2003-2004 51 Joint Ir: 162 4 spec (36) option A (18) options B (3x6) Project (6) multidisciplinair project (5) End bachelor 145 12 Project Talen (18) Sc Comp (15.5) Talen (6) Sc Comp (23.5) Ma-proef (32.5) Talen (18) SSM (12) Talen (8) SSM (24) Ma-proef (27) Dev dur (Seminar / Conference - 1)

57 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200457 3 out of 9 modules (18 ECTS each) SPEC (2 mod) – OPTION A (1 mod) Applied Fluid Dynamics Applied Mechanical Systems Weapon Systems Ballistics Communication Systems Information Systems Global Monitoring for Security Burgerlijke Bouwkunde Materials Science 18 ECTS 1 2345 6789 1 3 out of 8 packages (6 ECTS each) OPTIONS B 2345678 6 ECTS Mar9 + Rules: 1 from ‘Major’ type - 2 fully optional

58 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200458 1 Option from MODULE B5 B8 B1 or B2 B3 or B4 or B5 2 1 1 1 1 987654321 Métier 4 Constructeur Métier 3 WS Métier 2 TéléCommunicateur Métier 1 Mécano B1: Nav & Sat B2: Image Interpretation B3: Helico B4: Werktuigkundig ontwerpen B5: Num modeling – EE B6: Interventie engineering B7: Forensic B8: Non-conventional weapons B9: DMAR M1: Applied Fluid Dynamics M2: Applied Mechanical Systems M3: Civil Engineering M4: Materials Science M5: Balistics M6: Weapon Systems M7: Global Monitoring for Security M8: Communication Systems M9: Information Systems The “4 metiers”

59 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200459 5 Pol4 Pol3 Pol2 Pol1 PolY-1 Year 54321 Ba1 Ma2Ma1Ba3Ba2Y+4 5 Pol*Ma1Ba3Ba2Y+3 5 Pol4 PolBa3Ba2Y+2 5 Pol4 Pol3 PolBa2Y+1 5 Pol4 Pol3 Pol2 PolY Implementation

60 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200460  OVERALL STRUCTURE Master – Bachelor Faculty Social and Military Sciences

61 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200461 Bachelor in Social and Military Sciences 180 ECTS

62 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200462 Bachelor-keuzevakken

63 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200463 Bachelor - keuzevakken

64 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200464 Master of Arts in Social and Military Sciences 120 ECTS

65 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200465 Master - keuzevakken

66 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200466 Master - keuzevakken

67 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200467 Master - keuzevakken

68 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200468 PIM 13 Sem15 Sem 16 Sem14 Sem 16 Sem 15 Sem 16 Sem 15 Sem 16 Sem 15 Sem CONGECONGE Tot SSMW Tot Pol 151 Sem 15 Sem ? Koninklijke Militaire School Academiejaar 2005-2006

69 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200469 Habilitatie Wijziging van de wet van 11 Sep 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs De KMS dient de volgende graden uit te reiken: Polytechnische faculteit: « bachelor of science in engineering »,“master of science in engineering “, “master of science in military engineering “, “doctor in applied science”, Faculteit SSMW : « bachelor of arts in social and military sciences”, “master of arts in social and military sciences”, “master of arts in political and military sciences”, master in public and military administration”, “doctor in social and military sciences”.

70 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200470 Vragen? KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL

71 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200471 Einde

72 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200472 Ervaringen met Defensie Materieel Projecten Ir. R.J. van Baaren Marketing Manager Defence en Senior Consultant ILS ADSE Consultancy & Engineering Services

73 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200473 Hoogwaardige Technologie Opleiding voor verwerving en gebruik

74 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200474 Hoogwaardige Technologie Opleiding voor verwerving en gebruik Achtergrond –Defensie Materieel Projecten. Het aanschaf traject, vaststellen eisen voor verwerving en gebruik, de krijgsmacht als smart buyer, IWSM –Veranderende krijgsmacht en rol van kennisindustrie, verpaarsing, PPS, andere financieringsvormen –Relatie Krijgsmacht, Kennis instituten, Industrie (afhankelijkheden) –Belang van goed opgeleide technische officieren (kennisborging) Doel: –Benadrukken van het belang van hoogwaardige technologie voor de krijgsmacht door het uitwisselen van ervaringen Aanpak –Prikkelend, uitdagend, discussies uitlokkend –Spiegelend, maar met zelfreflectie –Kritisch, maar constructief –Lerende organisatie: delen van ervaringen

75 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200475 Onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau –Opgericht in 1996 met een omvang van circa 80 m/v –Actief in Aerospace, Defensie, en Rail markt –Onze kracht ligt in de specificatie, integratie, verificatie van technische oplossingen en het daarbij behorende technisch project management –Onderdeel van de commerciele NL kennisinfrastructuur ADSE ondersteunt zowel krijgsmacht, industrie, als kennisinstituten –betrokken bij de ontwikkeling, aanschaf, operatie en onderhoud van land-based, air-based als sea-based systemen –Key capabilities zijn: Engineering Services en Technical Management; Certficatie, ILS & Maintenance Engineering; Product Development & Process Improvement –Illustratieve projecten: Sperwer (KL); MALE-UAV (Klu); NH90 (Stork); JSF (Stork); Certificatie Lutra Cabin Safety (KLu); IWSM (KLu); Vervanging F-16 (NIVR); Vervanging NATO AWACS (NLR); Boxer (Stork PWV); Fennek (SP), IGV (KL); Diverse schepen (Schelde) ADSE Consultancy & Engineering Services

76 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200476 ADSE Consultancy & Engineering Services Defence systems Sea based systems Air based systems Land based systems

77 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200477 ADSE Consultancy & Engineering Services Defence systems Sea based systems Air based systems Land based systems Engineering Services and Technical Management RAMS/ILS & Maintenance Engineering support Product Development Process Improvement Certification Specification & Integration Project Management

78 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200478 Het Defensie Materieelproces - Materieelvoorziening en -gebruik is een complex proces - Vele spelers: bewindslieden, kerndepartment en krijgsmachtdelen, verschillende minsteries, het parlements, media, nationale onderzoeksinstellingen en industrieen; buitenlande overheden en industrieen en organisaties voor internationale samenwerking In beginsel wordt materieel van de plank gekocht, maar Defensie neemt ook deel in ontwikkelingsprojecten Projecten kunnen zich over vele jaren uitstrekken, terwijl de internationale verhoudingen en de technologie niet stil blijven staan. Met Materieelprojecten kan veel tot zeer veel geld zijn gemoeid Verstand van hoogwaardige technologie is een must MAAR het gaat niet alleen om de aanschaf, maar ook en vooral om het gebruik, instandhouding, modificatie en afstoting van technologisch hoogwaardige systemen met een levensduur van gemiddeld langer dan twintig jaar

79 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200479 Behoeftestelling - Wat willen we nu eigenlijk ?- Toenemende systeem complexiteit ‘Network Centric Warfare’ ‘Systems of Systems’ ‘Interoperabiliteit’

80 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200480 1 2 3 4 CY2002200320042005200620072008200920102011 Pre-SDDPre-SDDSDDSDD SDDSDD PAC ASRR IBR AS CDR 1 AS CDR 2 AS CDR 3 Blk 1 FTR Block 2 Blocks 0 & 1 Block 3 0A0B0C ISR Development and Qualification CTOLSTOVLCV Blk 1 RFT Blk 2 RFTBlk 3 RFT Blk 2 Flt Test Blk 0 & 1 Flt Test Blk 3 Flt Test CTOL 1st Flt CV 1st Flt STOVL 1st Flt OA OT&E LRIP I (10) LRIP II (22) LRIP III (54) LRIP IV (90) LRIP V (117) LRIP VI (166) Multi Year Production 6 CTOL 4 STOVL 14 CTOL 8 STOVL 20 CTOL 20 STOVL 9 CV 5 UK 30 CTOL 32 STOVL 20 CV 8 UK OA DAE IPR 1 OA DAE IPR 2 DAE IPR 3 DAE IPR 4 DAE IPR 5 DAB Review ORD IOC USMC ORD IOC USN ORD IOC USAF LLFF LLFF LLFF LLFF LLFF LLFF (4 CTOL, 2 STOVL) (4 CTOL, 4 STOVL, 4 CV) PDR FETT AS PDR Blk 2 FTR Blk 3 FTR FY200220032004200520062007200820092010201120122013 CTOL/CV IFR OCR CTOL/CVSTOVL Autonomic Logistics Development Low Rate Initial Production (LRIP) Air System Program Events Propulsion Test and Development 44 CTOL 32 STOVL 32 CV 9 UK 72 CTOL 36 STOVL 48 CV 10 UK 1 2 2013 CDR FETT IFR FETTPDRCDR ISROCR PDRIBR EOA OA 110 CTOL 36 STOVL 48 CV 12 UK CDR FETT STOVL F135 F136 1 2 3 4 2012 Mission & Vehicle Systems IBR Flt Test Bed MILCON Test Facilities CTOL Trng Sys PDR ALIS PDR TSys/ALIS CDR Blk 1 RFO Pre-SDDExtension Verwerving - Hoe schaffen we dit aan ?- Operational Requirements Document The Lockheed Martin F-35 JSF team leads the world in the experience this fighter requires … affordability … stealth … mission systems … carrier suitability … short take off vertical landing (STOVL) capability … single engine design … accurate weapons delivery systems … international expertise. Complexiteit van acquisitie ‘Requirements formuleren – tender trajecten - internationale consortia – politieke besluitvorming’ Smart buyer vs smart developer Complexiteit van ontwikkelprogramma’s Grote risico’s, lange doorlooptijd, beperkt aantal spelers, beperkt aantal programma’s

81 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200481 Operatie - Hoe benutten we alle technologische mogelijkheden ?- Systeem inzicht essentieel ook bij gebruikers

82 Integrated Supply/ Engineering Info systems Lessons Learned/ Failure Rates Govt/Industry/Depot Activities Wholesale Stockpoint Supply of AOG item/ Replenishment of Ship Stock Return of Defective Item Automatic/JIT Re-Supply Automated Logistics Update Diagnostics Download Operational Requirement Repair Required Replenishable Requirements Onboard Stock Repair Recommendation Aircraft Turn-round & Repair Just-in-Time Training Simulated World Haptic Maintenance Rehearsal Graphical Audio Reduced Log Footprint Aircraft Available High SGR High MR Pilot Training MX Training Instandhouding hoe garanderen we de inzetbaarheid over de levensduur? Hoe ga je hier nu mee om in onderhoud en gebruik Kennis in huis Relatie met industrie – afhankelijkheid Opleiding en ervaring monteurs Kwaliteits – en luchtwaardigheidsborging

83 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200483 Traditionele problemen bij de instandhouding van wapensystemen Low Availability Repair Parts Not Available Maintenance Planning Incomplete Facilities Inadequate or Not Ready Training Shortfalls Support and Test Equipment Inadequate Publications & Technical Manuals Incomplete Unsupportable Equipment High Life Cycle Cost Unreliable Equipment Packaging, Handling, Storage & Transportation Inadequate Unmaintainable Equipment Source: Beleidsdocument IWSM Uitgegeven door Staf BDL/DMKLu/MXMB Ervaring uit het verleden maken ons bewust Maar dan moet je wel de kennis hebben om te kunnen leren

84 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200484 MLA LE-OPS Gebruiker LE-FCL's Trainer vliegers LE-145 Onderhouder LE-147 Trainer technici LE-21 WSM / DWO Subpart M Luchtwaardig heids en technische JARs LE-66 JAR-STD Houder + SMOE ‘SMOA’ MME MOEMTOE ‘AOC’ ‘MOA’‘MTOA’ FTOE FTOA TRTOE TRTOA OM Type Design aircraft maintenance licence BvL     Release to Service crew licences Statement of Conformity  Type Investigation Type Certificaat Bewijs van inschrijving Inschrijving DRs O&ARs DRs SBs ADs ODs ADs SBs ODs ADs & ODs KLu-LE- filosofie Kwaliteitsborging / Invoeging LE’s

85 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200485 Integraal Wapensysteem Management de pijler voor de DMO IWSM Product Management Administration Quality Management Financial Management Contract Management ILS Management Configuration Management IWSM; wapensysteemmgmt. komt tot stand in de driehoek gebruiker, normsteller, onderhouder; er zal geen wapensysteemmgr meer zijn, wel wapensysteemmgmt Bron: ASE Matlog

86 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200486 VORMING DMO Topstructuur Defensie DC’s DC DC BS MINDEF STAS SG DMOOC’s OC KLu DC MIVD ADD DV DJZ DGFC HDABHDP CDC CDS OC KL OC KM D-DMO DC DC DC OC KMar Zee MB VerwervingLand KL bedr Lucht LC KLu Projecten BeleidBedrijfsv. Waar zit die schaarse kennis Inhuur – afhankelijkheid – aansturing kennisinfrastructuur

87 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200487 Gesprekspartner voor industrie Belang van hoogwaardige technologische kennis Systemen worden steeds complexer, ontwikkeltrajecten worden steeds complexer, meer spelers, meer nationaliteit, andere belangen, rol NL neemt af Verstand van het ontwikkel/productie proces bij de OEM / industrie is noodzakelijk (SE) –Waarom doet hij wat hij doet, wat doet hij, kan ik daarop invloed uitoefenen, zo ja wanneer en hoe Om tijdens materieelverwerving, -gebruik en onderhoud alle belangen af te wegen, wordt hoogwaardige technische basiskennis steeds belangrijker, specialistische kennis is hierbij benodigd. –Deze kennis is steeds minder voorhanden, ook niet kosten effectief deze zelf in huis te hebben –Echter je wilt niet afhankelijk zijn van adviseurs –Dus voldoende kennis zelf in huis (smart buyer & smart operator)

88 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200488 Geslaagd?

89 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200489 Ir. Ron J. van Baaren Marketing Manager Defence & Senior Consultant ILS ADSE™ Consultancy & Engineering Services B.V. Saturnusstraat 12, Hoofddorp P.O. Box 3083, 2130 KB Hoofddorp, The Netherlands Tel. +31-(0)23-554 22 55 – Fax +31-(0)23- 557 10 69 Mob. +31 (0)6-270 85 988 – E-mail: ronb@adse.nl Web: www.adse.nl

90 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200490 Einde

91 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200491 Forumdiscussie Schout-bij-nacht b.d. F.M.P. ’t Hart dagvoorzitter

92 7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 200492 Afsluiting Kol ir. R.L.J.R. Pieters voorzitter APA Afdeling voor Defensietechnologie


Download ppt "7 april 2004Prof.ir.dr.J.M.J. Kooy - symposium 20041 'Hoogwaardige technologie: opleiden voor verwerving en gebruik' Afdeling voor Defensietechnologie."

Verwante presentaties


Ads door Google