De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom – Jeugddienst Voorganger: ds. J.D. van ’t Zand Band: Line-Up Beamist: br. D.D. Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom – Jeugddienst Voorganger: ds. J.D. van ’t Zand Band: Line-Up Beamist: br. D.D. Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom – Jeugddienst Voorganger: ds. J.D. van ’t Zand Band: Line-Up Beamist: br. D.D. Rouwhorst

2

3 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
1 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe. Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

4 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

5 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
2 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe. Mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel.

6 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

7 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
Brug: Want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen! Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen!

8 Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U
Refrein: En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. En ik zing U alle lof toe, 'k hef mijn handen naar U op. Ik prijs uw naam, Ik prijs uw naam, 2x God van de eeuwigheid. 3x

9

10 Votum en zegengroet

11

12 Opwekking 626 – Prachtige God
1 Eindeloos, zo eindeloos, Uw Liefde is zo groot. Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. 't is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft; hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

13 Opwekking 626 – Prachtige God
2 Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt en ieder kan Uw machtig werk nu zien. De Grootsheid van Uw majesteit maakt dat mijn hart weer zingt hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

14 Opwekking 626 – Prachtige God
Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Brug: U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, U liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

15 Opwekking 626 – Prachtige God
Brug: U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, U liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

16 Opwekking 626 – Prachtige God
Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Brug: Ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U. Prachtige God.

17 Opwekking 626 – Prachtige God
Brug: Ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U, ik zing, ik zing voor U. Prachtige God. Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

18 Opwekking 626 – Prachtige God
Refrein: Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

19

20 Lezen Jesaja 33: 13-24 13 Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken mijn kracht. 14 De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’

21 Lezen Jesaja 33: 13-24 15 Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt – 16 hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.

22 Lezen Jesaja 33: 13-24 17 Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. 18 Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken: Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de torens telde?

23 Lezen Jesaja 33: 13-24 19 Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. 20 Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt.

24 Lezen Jesaja 33: 13-24 21 Daar toont de HEER ons zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs. 22 Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.

25 Lezen Jesaja 33: 13-24 23 De touwen hangen slap en ontspannen, de tentpaal hoeft niet meer recht overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mee. 24 Geen inwoner zegt nog: ‘Ik ben ziek,’ de hele bevolking is van schuld bevrijd.

26

27 Opwekking 581 – Til mij op 1 Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. Refrein: Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. Til mij op, ik wil U omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan.

28 Opwekking 581 – Til mij op 2 Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. Refrein: Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. Til mij op, ik wil U omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan.

29 Opwekking 581 – Til mij op Brug: Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt, als ik niet verder kan gaan.

30 Opwekking 581 – Til mij op 3 Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. Refrein: En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.

31 Opwekking 581 – Til mij op Refrein: En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, Ik mag U omarmen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.

32 Opwekking 581 – Til mij op Refrein: En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, Ik mag U omarmen. Coda: En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan.

33

34 Jesaja 33: 13-24 3322-alarmnummer van de hemel
Preek Jesaja 33: alarmnummer van de hemel

35 Preek Onzekerheden

36 Preek De Here is onze rechter

37 De Here is onze wetgever
Preek De Here is onze wetgever

38 Preek De Here is onze Koning

39 Preek De Here redt ons

40 Preek Bel nu!

41

42 Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
1 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

43 Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

44 Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
2 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

45 Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

46 Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

47

48 Verslag van een griffier
Geloofsbelijdenis Verslag van een griffier

49

50 Opwekking 586 – Hij is Heer 1 Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer. Jezus Christus, Zoon van God trouw in eeuwigheid. 2 Heel de schepping zingt Uw lof, U alleen bent onze God, Onze Koning die regeert Heerser voor altijd!

51 Opwekking 586 – Hij is Heer Refrein: Hij is Heer, en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

52 Opwekking 586 – Hij is Heer 3 U alleen hebt alle macht leer u leven uit Uw kracht laat Uw vuur aan in ons hart Dat iedereen ons ziet en ieder hoort.

53 Opwekking 586 – Hij is Heer Refrein: Hij is Heer, en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

54 Opwekking 586 – Hij is Heer Brug: Heilig is de Heer de schepping juicht!

55 Opwekking 586 – Hij is Heer Brug: Heilig is de Heer de schepping juicht!

56 Opwekking 586 – Hij is Heer Refrein: Hij is Heer, en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

57 Opwekking 586 – Hij is Heer Refrein: Hij is Heer, en Zijn eer vult de aarde, vult de hemel want Zijn heerlijkheid word wereldwijd geroemd. Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel want wij leven voor de glorie van Uw naam, de glorie van Uw naam.

58 Opwekking 586 – Hij is Heer Coda: De glorie van Uw naam!

59

60 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
Refrein: Je mag er zijn. Links: Wie ik? Rechts: Ja jij! Je hoor er helemaal bij. Had je zeker niet gedacht. Je hoort er helemaal bij.

61 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
1 Ook al ben je wat verlegen, al lijk je een beetje stug. Ook al heb je vieze handen of je navel op je rug.

62 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
Refrein: Je mag er zijn. Links: Wie ik? Rechts: Ja jij! Je hoor er helemaal bij. Had je zeker niet gedacht. Je hoort er helemaal bij.

63 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
2 Ook al flap je met je oren of ben je enig kind, of in een kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind.

64 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
Refrein: Je mag er zijn. Links: Wie ik? Rechts: Ja jij! Je hoor er helemaal bij. Had je zeker niet gedacht. Je hoort er helemaal bij.

65 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
3 Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef. Ook al heb je rode haren en staan al je tanden scheef.

66 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
4 Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril. Ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil.

67 Opwekking voor Kids 180 – Je mag er zijn
Refrein: Je mag er zijn. Links: Wie ik? Rechts: Ja jij! Je hoor er helemaal bij. Had je zeker niet gedacht. Je hoort er helemaal bij.

68

69 Eredienst & Instandhouding Kleine Kerken
Collecte Eredienst & Instandhouding Kleine Kerken

70

71 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
Refrein: Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name! Sing like never before, oh, my soul. I'll worship Your holy name.

72 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
1 The sun comes up it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, and whatever lies before me... Let me be singing when the evening comes.

73 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
Refrein: Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name! Sing like never before, oh, my soul. I'll worship Your holy name.

74 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
2 You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing... Ten thousand reasons for my heart to find.

75 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
Refrein: Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name! Sing like never before, oh, my soul. I'll worship Your holy name.

76 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
3 And on that day when my strength is failing; the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending... Ten thousand years and then forevermore.

77 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
Refrein: Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name! Sing like never before, oh, my soul. I'll worship Your holy name.

78 Opwekking 733 – Ten thousand reasons
Refrein: Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name! Sing like never before, oh, my soul. I'll worship Your holy name. Coda: I'll worship Your holy name!

79

80 Zegen

81


Download ppt "Welkom – Jeugddienst Voorganger: ds. J.D. van ’t Zand Band: Line-Up Beamist: br. D.D. Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google