De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Welkom Voorganger:ds. Dijkema Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Welkom Voorganger:ds. Dijkema Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Welkom Voorganger:ds. Dijkema Organist:br. De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com. Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer

2 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Omdat we een fantastisch grote God hebben die onwijs veel van ons houdt! Na de dienst staat er koffie voor u klaar!

3 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

4 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

5 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

6 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81:1,2,3,4,5 & 6 1Jubelt voor de Heer, / juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer. / Hij heeft alle macht, Hij is onze kracht, / Hij moet lof ontvangen. 2Zingt bij harp en luit, / slaat de tamboerijnen. Bij bazuingeluid / breekt de feestdag aan. Laat bij volle maan / heel het volk verschijnen.

7 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81: 3,4,5 & 6 Mannen 3God heeft Israël / dit gebod gegeven. 't Werd op zijn bevel, / toen Egypteland beefde voor zijn hand, / Jozef voorgeschreven. Vrouwen 4Hoort des HEREN woord / door Hemzelf gesproken: Ik heb u verhoord, / van uw last bevrijd. 't Juk der dienstbaarheid / is door Mij verbroken.

8 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81: 5 & 6 Allen 5Ik heb in uw strijd / u mijn hulp gegeven. Uit de donkerheid / sprak Ik van gena. Maar bij Meriba / toetste Ik uw leven. 6Hoor, o Israël, / leef naar mijn geboden. Dit is mijn bevel: / geef geen afgod eer, buig u nimmer neer / voor de vreemde goden.

9 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

10 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81: 7,8,9,10,11 & 12 7Eer dan Mij alleen, / 'k ben uw God, de HERE. Ik die u voorheen / veilig door mijn hand, uit Egypteland / leidde, Mij ter ere. 8Open maar uw mond, / bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond: / al wat u ontbreekt, schenk Ik, als u 't smeekt, / mild en overvloedig.

11 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81: 9,10,11 & 12 Mannen 9Maar mijn volk heeft niet / naar Mij willen horen. Toen het Mij verliet, / liet Ik hen begaan in hun eigen waan / op verkeerde sporen. Vrouwen 10Ach, mocht Israël / toch mijn wegen leren. Waarlijk, Ik zou snel / door mijn sterke hand 's vijands tegenstand / triomferend keren.

12 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 81: 11 & 12 Allen 11Haters van de HEER / zouden Hem dan vrezen, bogen veinzend neer / voor zijn aangezicht. Aan Gods strafgericht / zou geen einde wezen. 12Ik zou u tot spijs / welig graan doen groeien en als klaar bewijs / van de goedheid Gods, honing uit de rots / als een beek doen vloeien.

13 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

14 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Numeri 13 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd.’ 3 Mozes deed wat de HEER gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. 4 Dit zijn hun namen: uit de stam Ruben Sammua, de zoon van Zakkur; 5 uit de stam Simeon Safat, de zoon van Chori; 6 uit de stam Juda Kaleb, de zoon van Jefunne; 7 uit de stam Issachar Jigal, de zoon van Josef;

15 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 8 uit de stam Efraïm Hosea, de zoon van Nun; 9 uit de stam Benjamin Palti, de zoon van Rafu; 10 uit de stam Zebulon Gaddiël, de zoon van Sodi; 11 van de afstammelingen van Jozef uit de stam Manasse Gaddi, de zoon van Susi; 12 uit de stam Dan Ammiël, de zoon van Gemalli; 13 uit de stam Aser Setur, de zoon van Michaël; 14 uit de stam Naftali Nachbi, de zoon van Wofsi; 15 uit de stam Gad Geüel, de zoon van Machi. 16 Zo luidden de namen van de mannen die Mozes eropuit stuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, Numeri 13

16 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 noemde hij Jozua. 17 Toen Mozes hen uitzond om Kanaän te verkennen, droeg hij hun dit op: ‘Ga eerst door de Negev en dan de bergen in, 18 en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. 19 Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont, in gewone dorpen of in vestingsteden, 20 en kijk of de grond vet is of schraal, en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen.’ Het was juist de tijd van de eerste Numeri 13

17 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 druiven. 21 Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rechob, bij Lebo-Hamat. 22 Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten Achiman, Sesai en Talmai woonden. (Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte.) 23 In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. 24 Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Numeri 13

18 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Eskoldal zijn naam te danken. 25 Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug 26 naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aäron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. 27 ‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd,’ vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er. 28 Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De Numeri 13

19 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. 29 In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaänieten.’ 30 Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 31 Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: ‘We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons.’ 32 En ze vertelden de Numeri 13

20 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben,’ zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. 33 We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.’ Numeri 13

21 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

22 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Lied 103: 1,2,3 Vrouwen 1De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Allen Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

23 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Lied 103: 2,3 Mannen 2Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. Allen Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

24 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Lied 103: 3 Vrouwen 3Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Allen Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

25 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

26 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Numeri 14:19-23 19 Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken, van Egypte af tot hier toe.’ 20 De HEER antwoordde: ‘Ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt. 21 Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de HEER, 22 niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen,

27 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Numeri 14:19-23 23 zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien.

28 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

29 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Ramp-zalige verkenning Numeri 13 en 14

30 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Ramp-zalige verkenning Wat heeft God in petto?

31 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Ramp-zalige verkenning Wat heeft God in petto? Achtergehouden informatie

32 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Ramp-zalige verkenning Wat heeft God in petto? Achtergehouden informatie Een drama afgewend

33 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Wat heeft God in petto? Achtergehouden informatie Een drama afgewend Straf en uitzicht Ramp-zalige verkenning

34 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

35 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Gezang 118:1,2,3 1God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand..

36 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Gezang 118: 2,3 2De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

37 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Gezang 118:3 3De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand

38 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

39 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Inzameling van de gaven Diaconie speciaal & Rente & aflossing

40 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

41 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 103:5,7 5Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

42 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Psalm 103:7 7Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

43 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7

44 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

45 Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7


Download ppt "Liturgie Ps. 81:1,2,3,4, 5 & 6 Ps. 81:7,8,9,10, 11 &12 Lz. Numeri 13 Lb. 103 T. Numeri 14:19-23 Gz. 118 Ps. 103:5,7 Welkom Voorganger:ds. Dijkema Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google