De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spectaculaire energiebesparing bij supermarkten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spectaculaire energiebesparing bij supermarkten"— Transcript van de presentatie:

1 Spectaculaire energiebesparing bij supermarkten

2 Uitspraak Raad van State
Concluderend ziet de Afdeling in hetgeen is aangevoerd geen grond voor het oordeel dat verweerders voor de desbetreffende supermarkten niet in redelijkheid gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid door deze nadere eisen te stellen omtrent het afdekken van koel- en vriesmeubelen.

3 Doel presentatie Op weg helpen bij eigen project…

4 Programma Historie MJA en gebruik energie Voedsel en Waren Autoriteit
Energiebesparende maatregelen Aanpak op basis Activiteitenbesluit Voorstel voor jullie regio

5 Historie Samenwerkingsproject
Uniforme aanpak, strategie en communicatie Kwalitatief goed en degelijk product Leren en versterken

6 Even terugkijken Samenwerking A’dam/IJmond
(structureel ook met DCMR, Den Haag, ISMH, Haarlem, MDWH) Overleg met Centraal Bureau Levensmiddelen CBL Verleiden tot pilot over dagafdekking Inzicht krijgen in doelstelling 32% Handhaving, nadere eis als sluitstuk

7 Langdurig overleg CBL 2004 DMB voorstel voor pilot dagafdekking
CBL wijst pilot definitief af 2004 2005 2006 2007 Directie: Afspraken over pilot dagafdekking 6 maanden niet handhaven op energie Afspraken niet nagekomen Handhavingstraject start . CBL wil hierop anticiperen Opleggen nadere eis = verplichting tot uitvoeren Stab advies Uitspraak Raad van State

8 Antwoord op Kamervragen:
Convenant MJA treedt niet in plaats van eisen Wet milieubeheer Project A’dam/IJmond draagt bij aan de doelstelling van de branche! CBL verzoekt EZ om bemiddeling Minister EZ wijst dit af: Maatregelen met tvt van 5 jaar moeten genomen worden.

9 Supermarkt grootverbruiker energie
MeerJarenAfspraak MJA1 t.o.v referentiejaar 1995 Resultaten ‘matig’: doelstelling % resultaat % Vraag: wie weet hoe groot verbruik is?

10 Energieverbruik supermarkt
62% 13% 25% Heb je een idee van het verbruik van de supermarkten? Dagafdekking! 55 % besparing

11 Besparingspotentieel
Besparing in kWh Besparing in kiloton CO2 Vergelijkbaar met aantal woningen Project Handhaven bij supermarkten “een open deur” 12,7 7.620 Noord Holland 40.6 24.550 Nederland 294

12 Voedsel en Waren Autoriteit
Kou valt uit de kast 27 % van producten voldoet niet aan juiste temperatuur

13 Supermarkt: winkelindeling
DKW Afbakken Gekoelde producten Kassa’s In-/ uitgang Versproducten

14 Entree winkel

15 Versproducten

16 Gekoelde producten

17 Bakkerij/bake-off

18 Kassa’s

19 Supermarkt: Plattegrond
Winkel Gekoelde meubelen Magazijn Koude-opwekking Cellen Koel-/ vries-cellen CV Heaters Luchtgordijn Radiatoren Slagerij DKW DKW Bake-off Gekoelde meubelen Vrieskasten Vries- eilanden Actiemeubelen Kassa’s Versproducten Kantoor/kantine Entree

20 Energiebalans supermarkt

21 Maatregelen Uitschakelen koeling werkruimten buiten werktijden
Dagafdekking nachtafdekking folie i.p.v. deurverwarming bij vriesdeuren (nieuw item) Ovens uit de gekoelde ruimten verwijderen Uitschakelen koeling werkruimten buiten werktijden Plaatsen deurcontact-schakelaar bij koel- en vriescellen Variabele condensordruk bij koelinstallaties Vervangen conventionele TL-verlichting door HF-verlichting - Schemer- en tijdschakeling van de reclameverlichting Tijdschakelaar op de elektrische boiler(s) Weersafhankelijke regeling - Isolatie van de cv-leidingen en koelleidingen

22 Overige maatregelen: Alle overige maatregelen voor 31 maart 2007zoals deurschakelaar koelcel, tijdklokken, isolatieleidingen, nachtafdekking, etc… Zie tekst nadere eis Cursus van Beek Ingenieurs

23 Nachtafdekking: tvt 1,8 – 4,1 jaar
ECN-rapport Dagafdekking: Verticale koelmeubelen (multidecks) tvt 2 – 3,8 jaar Horizontale koelmeubelen tvt 9,4 jaar Vertikale vriesmeubelen altijd Horizontale vriesmeubelen tvt 1,3 – 2,5 jaar Nachtafdekking: tvt 1,8 – 4,1 jaar

24 Dagafdekking bij koelmeubelen:

25

26 Vriesmeubelen: altijd

27 Nadere eis: Verplichte dagafdekking voor 31 december 2009
Dagafdekking voor een klein deel uitgezonderd voor impuls aankopen. Roll-in meubelen zijn uitgezonderd

28 nachtafdekking

29 Beschikbare informatie
(overheden voor overheden) Projectplan Registratiesysteem Info over koelmiddelen Nadere eis ECN-Rapport ‘Onderzoek haalbaarheid afdekking koel- en vriesmeubelen in supermarkten ’ Kamervragen en reactie EZ

30 Activiteitenbesluit Artikel 2. 15 lid 1
Activiteitenbesluit Artikel 2.15 lid 1 Verplichting tot nemen maatregelen met tvt < 5 jaar Artikel 2.15 lid 2 Onderzoeksverplichting indien gebruik > kWh of > m3 gas Artikel 2.15 lid 3 Bevoegd gezag bepaalt termijn voor uitvoering maatregelen Artikel 2.15 lid 4 Geen maatregelen indien gebruik < kWh en < m3 gas Artikel 2.1 lid 2a zorgplicht: doelmatig gebruik van energie

31 Controle uitvoering maatregelen
Artikel 2.15 lid 2 en lid 3: > kWh, > m3 gas Eventueel opvragen op basis AWB > kWh of > m3 gas Bepalen m.b.v. Infobladen Potentieel? PvA ontvangen? Verzoek PvA Bevestiging Onderzoek en Plan van Aanpak nee Dit is de situatie voor bedrijven met een hoog gebruik aan energie ofwel ca 5 % van het totale bedrijvenbestand. Belangrijk is om te beseffen dat dit zowel type A, B als C-bedrijven kunnen zijn! Hiervoor geldt een onderzoeksverplichting indien er besparingspotentieel aanwezig is. Besparingspotentieel wordt bepaald met de Infobladen. De controle op het gebruik – geen registratieverplichting meer! – nu op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Verplichting tot onderzoek (conform lid 2 van de voorschriften) en het bedrijf wordt in de gelegenheid gesteld om zelf een plan op te stellen. Indien het plan is ontvangen en voldoende dan ontvangt men een brief dat tzt wordt gecontroleerd op de genomen maatregelen. Indien geen plan of onvoldoende: het bevoegd gezag bepaalt de termijn en de maatregelen. Indien geen onderzoek is ingediend: dan volgt een dwangsom BG geeft termijn Controle uitvoering maatregelen

32 Controle uitvoering maatregelen
Artikel 2.15 lid 1 en lid 4: – kWh – m3 gas – kWh 25.000– m3 gas Potentieel? Maatregelen benoemd en termijn gegeven Bevestiging Reactie ontvangen? BG geeft termijn nee Vaststellen maatregelen Dit is de situatie voor de middengroep < en minder dan kWh, ofwel ca 15 % van het totale bedrijvenbestand. Dit is een groep met zowel type A, B, als C-inrichtingen Onderzoek is niet meer mogelijk. Het potentieel – of de te nemen maatregelen worden bepaald mbv de infobladen. In een brief worden de maatregelen benoemd (conform lid 1 van de voorschriften) en een termijn voor uitvoering voorgesteld. De ondernemer mag hier op reageren. Bij een goede reactie volgt een bevestiging dat tzt wordt gecontroleerd op de uitvoering van de maatregelen. Indien een reactie ontbreekt volgt een brief waarin het bevoegd gezag de termijnen van uitvoering bepaalt. Controle uitvoering maatregelen

33 Voorstel voor jullie regio
Handhaven is topsport! Doe het alleen als je het goed kunt doen

34 Werk samen met andere gemeenten
Iedere .. weken een afstemmingsoverleg met juristen/inspecteurs/specialisten Laat 1 persoon de coördinatie verzorgen Inventariseer aantal bedrijven Meldt de actie bij het CBL: sija.de Hou me op de hoogte

35

36 Arthur Schopenhauer Waarheid is opgebouwd uit drie fasen:
Ridiculiseren 2. Weerstand vergroten 3. Vanzelfsprekend


Download ppt "Spectaculaire energiebesparing bij supermarkten"

Verwante presentaties


Ads door Google