De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-cultuur Bouwstenen voor praktijk en beleid 4 december 2006 Dag van de Cultuurcommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-cultuur Bouwstenen voor praktijk en beleid 4 december 2006 Dag van de Cultuurcommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 E-cultuur Bouwstenen voor praktijk en beleid 4 december 2006 Dag van de Cultuurcommunicatie

2 E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid Kadert binnen Beleidsnota Cultuur 2004- 2009 en beleidsbrief Cultuur 2006 Opzet: geen beleidsverklaring, wel een advies– en discussietekst Gericht aan beleidsmakers, praktijkmensen, de Vlaamse Regering, … Belang van visie en positionering cultuur Oproep tot debat

3 E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid Inhoud: –Wat is e-cultuur? –Omgevingsanalyse Internationaal en Vlaanderen –E-cultuur &… Kunsten, Cultureel Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Openbare Bibliotheken –E-cultuur &…Media en omroepen, Onderwijs –Algemene beleidsaanbevelingen

4 E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid Opbouw hoofdstukken: –Potentieel van e-cultuur –Rolverandering –Stand van zaken –(Beleids)aanbevelingen

5 Context: Kennis- en informatiemaatschappij 1)Kenniseconomie 2)Netwerkmaatschappij 3)Crossmediale media 4)Van consumptie naar productie

6 Wat met cultuurpraktijk?

7 Wat met de cultuurpraktijk? Kunsten: The Endless Forest Cultureel erfgoed: Geheugen van Oost Sociaal-cultureel werk: De Lege Doos Relatie met onderwijs en media: The Unteachables

8 The Endless Forest Game als artistieke uitdrukkingsvorm Evolutief Gebruikers zijn co- auteurs

9 Het Geheugen van Oost Verhalen van bewoners Museum faciliteert actieve participatie Digitale collectie is contactzone Culturele diversiteit Meervoudige geletterdheid Crossdisciplinaire institutionele samenwerking

10 De Lege Doos Digitale stad voor Brusselse jeugd Informatie Uploaden van muziek en beeld Inspraak Netwerk tussen jeugdwerking en jeugd Digitale media introduceren

11 The Unteachables Televisieprogramma en website: onderwijs Participatie en bottom- up Samenwerking omroep, onderwijs en cultuur Platform rond maatschappelijke vraagstukken

12 E-cultuurpraktijk: mogelijkheden Andere vormen van toegang Andere vormen van content Crossdisciplinaire samenwerking Andere vormen van participatie: –Consulteren –Exploreren –Zelf creëren

13 E-cultuurpraktijk: rolverandering Bruggen bouwen Faciliteren en modereren van participatie Van eindstation naar tussenstation

14 E-cultuurpraktijk: uitdagingen Kwaliteitszorg Aangepaste rechtenregeling Ontwikkelen van technologie Opstellen van methoden Meervoudige geletterdheid Crossdisciplinaire samenwerking Duurzaamheid

15 Wat met cultuurbeleid?

16 Wat met het cultuurbeleid? Erkenning thematiek: –Regeerbijdrage CJSM 2004-2009 –Beleidsnota 2004-2009 –Beleidsbrief 2006 –Wetenschappelijk onderzoek: Virtuele cultuurparticipatie; conservering mediakunst; ICT in het culturele veld; digitaal erfgoed Vaststelling: –Achterstand implementatie –Tussen en binnen de sectoren cultuur verschillende snelheden

17 Wat met het cultuurbeleid? Nood aan verdere uitdieping: 2005: start beleidsvoorbereidend traject: –Coördinatie Departement CJSM –Opzet Visieontwikkeling Sensibilisering en communicatie Bouwstenen integraal e-cultuurbeleid –Methode: participatief; presentaties; werkgroepen Eerste resultaat: publicatie: E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

18 Conclusies (1) Pleidooi voor een integraal e-cultuurbeleid Integraal staat voor: –een perspectief op alle culturele velden, hun onderlinge dwarsverbindingen en mogelijke connecties met aanverwante domeinen; –de integratie van informatie- en communicatietechnologie die zich richt op zowel instrumentele als innoverende toepassingen; –de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkvormen en rolveranderingen die zich situeren op het vlak van product, mens en organisatie.

19 Conclusies (2) Bouwstenen: 1)Visieontwikkeling stimuleren op alle niveaus 2)Samen kennis opbouwen en delen 3)E-cultuur integreren in het subsidiebeleid van Cultuur 4)Een beleid rond digitale duurzaamheid ontwikkelen 5)De impact en de meerwaarde van de eindgebruiker vergroten 6)Praktijk en beleid verder internationaal inbedden 7)Een e-cultuurbeleid inbedden in een algemeen Vlaams beleid

20 1) Visieontwikkeling Centrale plek Investering in wetenschappelijk onderzoek, praktijkontwikkeling en kennisdeling Positioneren van cultuur (praktijk en beleid) in beleidsvisies Vlaams niveau

21 2) Kennis opbouwen en delen Verschillende kennisdomeinen Uitbouw van een middenveld binnen en buiten cultuur Kennisnetwerk: aandacht voor sectorale en interdisciplinaire ontwikkelingen Goede praktijken ontwikkelen en documenteren Wetenschappelijk onderzoek

22 3) Integreren in subsidiebeleid Financiële mogelijkheden waar nodig versterken ~ inspanning sectoren Bestaande decreten en reglementen screenen en waar nodig verfijnen Mogelijkheden CultuurInvest Experimentele regelingen Inhaalbewegingen en investeringsplan

23 4) Digitale duurzaamheid Bewustmaking ~ tijdelijke taskforces Investeringsplan Inventarisatie Centralisering van een aantal functies ~ kostenreductie en kwaliteitsverhoging Inschakelen in algemeen Vlaams beleid

24 5) Eindgebruiker Discours ivm cultuurparticipatie uitbreiden Kwalitatief en toegankelijk aanbod Aandacht voor diversiteit, drempels, geletterdheid en e-inclusie Rechtenbeheer: andere soorten gebruik toelaten

25 6) Internationaliseren Internationale ervaring en expertise ontsluiten Actieve participatie door beleid en praktijk aan internationale netwerken, conferenties,... Verhogen deelname en slaagkansen Europese subsidieprogramma’s: –Communicatie –Eigen instrumenten –CCP+ en EVA

26 7) Onderdeel van een Vlaams beleid VRT: samenwerking op vlak van praktijken, infrastructuur, kennis Onderzoek naar breedbandbehoeften en – toepassingen Betrokkenheid wetenschaps- en innovatiebeleid: o.m. afsprakenkader IBBT? Rol onderwijs Open standaarden ~ open source Link lokaal en regionaal beleid

27 Vragen? Reacties?


Download ppt "E-cultuur Bouwstenen voor praktijk en beleid 4 december 2006 Dag van de Cultuurcommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google