De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
In deze dienst wordt door ouderling Clement Remijnse een preek gelezen van ds. ds. Janssen te Abbotsford, Canada. Voorlezer: Michael van Casand De preek gaat over: Hooglied 2: ; Hooglied 7: : 10 Hebreeën 13: 4 Het eerste lied: Opwekking 334 Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Opwekking 334 . .

3 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

4 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

5 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

6 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

7 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

8 Opwekking 334: 1, refr., 2, refr., 3 refr.

9 Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed
. . Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed Lezen: Hooglied 2: ; Hooglied 7:10 - 8: 10 Hebreeën 13: 4 Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3 Preek Zingen: Opwekking 687 . .

10 Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed
. . Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed Lezen: Hooglied 2: ; Hooglied 7:10 - 8: 10 Hebreeën 13: 4 Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3 Preek Zingen: Opwekking 687 . .

11 Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed
. . Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed Lezen: Hooglied 2: ; Hooglied 7:10 - 8: 10 Hebreeën 13: 4 Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3 Preek Zingen: Opwekking 687 . .

12 . Psalm 130: 1, 2, 3 . .

13 . Psalm 130: 1, 2, 3 . .

14 . Psalm 130: 1, 2, 3 . .

15 Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed
. . Votum & Vredegroet Zingen: Opwekking 334 Gebed Lezen: Hooglied 2: ; Hooglied 7:10 - 8: 10 Hebreeën 13: 4 Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3 Preek Zingen: Opwekking 687 . .

16 We geven bijzondere aandacht aan twee zaken:
. . God bedoelt het huwelijk als hoogste uiting van liefde en trouw tussen schepsels onderling. Of als een opdracht: God eist van ons liefde en trouw binnen het huwelijk. We geven bijzondere aandacht aan twee zaken: de verhouding van een mens tot zijn echtgenoot. de verhouding van een mens tot de buitenwereld, d.w.z. de wereld buiten het huwelijk. . .

17 18 Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij,
. . Spreuken 30: 18 Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij, vier dingen kan ik niet bevatten: 19 de vlucht van een arend hoog aan de hemel, het glijden van een slang over de rots, de vaart van een schip op volle zee, de weg van een man naar een meisje. . .

18 . . . .

19 1 Volg dus het voorbeeld van God, als
. . Efeziërs 5: 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen… . .

20 . . . .

21 …29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam,
. . Efeziers 5 …29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. . .

22 . . . .

23 19 Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk
. . Spreuken 5: 19 Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. 18 Moge je bron gezegend zijn, moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven. . .

24 . . . .

25 3 En een man moet zijn vrouw geven wat haar
. . 1 Corinthiërs 7: 3 En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. 4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. . .

26 . . . .

27 . . Videofragment . .

28 1 Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht
. . Spreuken 5: 1 Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor, 2-3 opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden, 4 maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. 5 Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk. 6 Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. 7 Daarom, mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. 8 Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning. 9 Want je zult bij anderen je eer verkwanselen, je verspeelt je leven aan die wrede vrouw. . .

29 . . . .

30 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor
. . Romeinen 1: 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. . .

31 . . . .

32 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele
. . 1 Corinthiërs 6: 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? . .

33 . . . .

34 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft
. . Maleachi 2: 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos. . .

35 . . . .

36 15 Drink water uit je eigen bekken, ga naar de
. . Spreuken 5: 15 Drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron. 16 Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? 17 Ze zijn van jou, van jou alleen, laat niemand anders ervan drinken. 18 Moge je bron gezegend zijn, moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven . .

37 . . . .

38 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u
. . 1 Thessalonicenzen 4: 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft. . .

39 . . . .

40 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) Gebed Collecte Zingen: Gezang 158
. . Zingen: Opwekking 687 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) beurtzang Gebed Collecte Zingen: Gezang 158 Zegen . .

41 . Opwekking 687: 1, 2, 3, 4 . .

42 . Opwekking 687: 1, 2, 3, 4 . .

43 . Opwekking 687: 1, 2, 3, 4 . .

44 . Opwekking 687: 1, 2, 3, 4 . .

45 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) Gebed Collecte Zingen: Gezang 158
. . Zingen: Opwekking 687 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) beurtzang Gebed Collecte Zingen: Gezang 158 Zegen . .

46 . mannen Gezang 123: 1a, 2 , 3 , 4 , 5 . .

47 . mannen Gezang 123: 1b, 2 , 3 , 4 , 5 . .

48 . vrouwen Gezang 123: 1 , 2a, 3 , 4 , 5 . .

49 . vrouwen Gezang 123: 1 , 2b, 3 , 4 , 5 . .

50 . mannen Gezang 123: 1 , 2 , 3a, 4 , 5 . .

51 . mannen Gezang 123: 1 , 2 , 3b, 4 , 5 . .

52 . vrouwen Gezang 123: 1 , 2 , 3 , 4a, 5 . .

53 . vrouwen Gezang 123: 1 , 2 , 3 , 4b, 5 . .

54 . allen Gezang 123: 1 , 2 , 3 , 4 , 5a . .

55 . allen Gezang 123: 1 , 2 , 3 , 4 , 5b . .

56 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) Gebed Collecte Zingen: Gezang 158
. . Zingen: Opwekking 687 Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) beurtzang Gebed Collecte Zingen: Gezang 158 Zegen . .

57 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jasper Boeije Volgende week: Jolanda Kristelijn Na de collecte zingen we: Gezang 158 . .

58 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie ”DBN”
. . Bloemenbezorging: Vandaag: Jasper Boeije Volgende week: Jolanda Kristelijn COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie ”DBN” en de 2de collete voor de kerk Deze man maakt gebruik van de gaarkeuken van “DNB” Na de collecte zingen we: Gezang 158 . .

59 Gezang 158

60 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

61 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vrijdag 7 juni
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vrijdag 7 juni om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google