De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matteüs 28 1... TEGEN HET AANBREKEN (lett. op- lichten) van de eerste dag der week... lett. één [dag] van de sabbatten = dag van de eerstelingsgarve!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matteüs 28 1... TEGEN HET AANBREKEN (lett. op- lichten) van de eerste dag der week... lett. één [dag] van de sabbatten = dag van de eerstelingsgarve!!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Matteüs 28 1... TEGEN HET AANBREKEN (lett. op- lichten) van de eerste dag der week... lett. één [dag] van de sabbatten = dag van de eerstelingsgarve!!

3 Marcus 16 2 En ZEER VROEG op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.

4 Lucas 24 1... maar op de eerste dag der week gingen zij reeds VROEG IN DE MORGENSTOND met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf.

5 Johannes 20 1 En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.

6 ... de duisternis (= dood) voorbij... het licht (=leven) overwint... de zo(o)n verrijst... tijd van ontwaken en opstaan

7 Genesis 22 3 Toen stond Abraham DES MORGENS VROEG OP (...) 4 Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. 18 Hij (= Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, 19 en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Hebreëen 11 18 Hij (= Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, 19 en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Hebreëen 11 1

8 Genesis 28 18 De volgende MORGEN VROEG nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. 2

9 Exodus 24 4 VROEG IN DE MORGEN bouwde hij (=Mozes) een altaar onder aan de berg, met twaalf opgerichte stenen overeenkomstig de twaalf stammen van Israel. 3

10 Jozua 3 6 Toen stond Jozua DES MORGENS VROEG op, en hij en al de Israelieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachtten, voordat zij overtrokken. 2 Na verloop van drie dagen... 4

11 Richteren 6 38 En zo geschiedde het; de volgende MORGEN STOND HIJ VROEG OP en wrong het vlies uit; hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water. 5

12 1Samuël 5 4 Maar toen zij de volgende MORGEN (= de derde dag) VROEG OPSTONDEN, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des HEREN, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over. 6

13 1Samuël 17 20 Toen STOND DAVID DES MORGENS VROEG OP, liet de schapen achter... 7


Download ppt "Matteüs 28 1... TEGEN HET AANBREKEN (lett. op- lichten) van de eerste dag der week... lett. één [dag] van de sabbatten = dag van de eerstelingsgarve!!"

Verwante presentaties


Ads door Google