De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'de klok' van de zwangerschap? buik- omvang echo berekende datum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'de klok' van de zwangerschap? buik- omvang echo berekende datum."— Transcript van de presentatie:

1

2 'de klok' van de zwangerschap? buik- omvang echo berekende datum

3

4 spanningen Midden Oosten explosieve ontwikkeling technologie 'big brother' godsdienstige verwarring 'christelijk' Westen van God los noodzaak wereldwijde aanpak

5 10 september 2011

6 2Petrus 3 3 Dit vooral moet GIJ weten... Petrus richt zich tot 'de besnijdenis' Galaten 2:7-9; 1Petr.1:1

7 2Petrus 3 3... dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,

8 2Petrus 3 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. (...)

9 2Petrus 3 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden... i.v.m. het uitblijven van de wederkomst.

10 2Petrus 3 8... dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 2x één dag, 2x duizend jaar

11 De visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht… is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren (...) De wereld zal zes duizend jaar arbeiden en zwoegen; dan zal de duizendjarige Sabbatsrust aanbreken voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias. Encyclopedia Britannica over de Talmoed:

12 De wereld zal zesduizend jaar bestaan. Twee duizend jaar in ledigheid, tweeduizend jaar voor de wet en tweeduizend jaar voor de Messias. Maarten Luther in ‘berekeningen van de jaren van de wereld’ *. * 1540, volgens Luther het jaar 5500 sinds Adam

13 Hosea 5 15... Ik (= de HERE) zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, TOTDAT zij (= Israël) zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

14 Hosea 6 1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.

15 Hosea 6 2 Hij zal ons NA TWEE DAGEN doen herleven, TEN DERDEN DAGE zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

16 Hosea 6 3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker ALS DE DAGERAAD is zijn opgang. DAN komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

17 alle tekenen vertellen : de dag nadert zes millennia sinds Adam bijna voorbij twee millennia sinds hemelvaart bijna voorbij


Download ppt "'de klok' van de zwangerschap? buik- omvang echo berekende datum."

Verwante presentaties


Ads door Google