De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DavidGoliath de Zoon van David uit Bethlehem gezalfd maar nog geen koning over Israël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DavidGoliath de Zoon van David uit Bethlehem gezalfd maar nog geen koning over Israël."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 DavidGoliath de Zoon van David uit Bethlehem gezalfd maar nog geen koning over Israël

4 David Zoon van David uit Bethlehem gezalfd maar nog geen koning de gigant (“het Beest”) van de eindtijd vijf gelijkenissen… Goliath

5

6 7 … en zie, een vierde dier, VRESELIJK, SCHRIKWEKKEND en GEWELDIG STERK; het had GROTE, IJZEREN tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten… Daniël 7 12345

7 12345

8

9 18 … wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is ZESHONDERD ZESENZESTIG. Openbaring 13 12345

10 18 … wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. Openbaring 13 Goliath 6 el lang 6onderdelen genoemd 600 sikkels ijzer (> lans) 12345

11

12 Daniël 2Daniël 7 1 e koninkrijk 2 e koninkrijk 3 e koninkrijk 4 e koninkrijkkoper ijzer ijzer leeuw beer beer 12345

13 36 Zowel LEEUW als BEER heeft uw knecht (=David) verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan ALS ÉÉN VAN DEZEN… 1Samuël 17 12345

14 De Filistijn Goliath “KOPEREN helm” “KOPEREN scheenplaten” “KOPEREN werpspies” “lans van zeshonderd sikkels IJZER” 12345

15

16 4 … Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en GODSLASTERINGEN spreekt… Openbaring 13 12345

17 4 … en hem werd macht gegeven dit TWEEËNVEERTIG maanden lang te doen. Openbaring 13 12345

18 morgens en des avonds 16 De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op, VEERTIG dagen lang. 1Samuël 17 12345

19 17 En Isaï zeide (= dag 41) tot zijn zoon David: Neem (…) tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders… 1Samuël 17 12345

20 20 Toen stond David des morgens vroeg op (=dag 42), liet de schapen achter bij een wachter, laadde op en ging heen, zoals Isaï hem bevolen had. 1Samuël 17 12345

21

22 34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, EEN STEEN LOS, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem EN DEZE VERBRIJZELDE... Daniël 2 12345

23 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld (…) maar DE STEEN die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Daniël 2 12345

24 39 Daarop…. 40 nam (David) zijn staf in de hand, zocht zich VIJF gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas…. 1Samuël 17 12345

25

26 42 Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was; rossig, schoon van gestalte.

27 43 De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.

28 44 Ook zeide de Filistijn tot David: Kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven.

29 45 Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.

30 DEZE DAG 46 DEZE DAG zal de HERE u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen…

31 46 … op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde wete, dat Israël een God heeft,

32 niet verlost door zwaard en speer 47 en deze gehele menigte wete, dat de HERE niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des HEREN en Hij geeft u in onze macht.

33 48 Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet,

34 49 stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij voorover ter aarde viel.

35 50 Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij versloeg de Filistijn en doodde hem; en David had geen zwaard in zijn hand.

36 51 David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem het hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen, dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht.

37 52 De mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven een krijgsgeschreeuw aan …

38 54 En David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem…

39 Goliath van Gath (?) 33 En zij kwamen aan een plaats, genaamd GOLGOTHA, dat is de zogenaamde SCHEDELPLAATS… Matteüs 27

40


Download ppt "DavidGoliath de Zoon van David uit Bethlehem gezalfd maar nog geen koning over Israël."

Verwante presentaties


Ads door Google