De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 Landbouw in de Condroz. 5.1 Situering Samber Maas Ourthe Fagne Famenne 43.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 Landbouw in de Condroz. 5.1 Situering Samber Maas Ourthe Fagne Famenne 43."— Transcript van de presentatie:

1 5 Landbouw in de Condroz

2 5.1 Situering Samber Maas Ourthe Fagne Famenne 43

3 Namen Luik Henegouwen Provincies? 5.1 Situering 43

4 43 Arceer de Condroz Begrenzing 3 delen Condroz: West-Condroz Echte Condroz Oost- Condroz = ten westen van de Maas = ten oosten van de Ourthe = tussen Maas, Ourthe en Famenne

5 5.35.4 Horizon = recht tot lichtgolvend Hoogteverschil = klein Helling = zwak 5.1 Situering 43

6 5.35.4Condroz Eigen regio Reliëfvorm Reliëfstreek Hoogte Heuvelland Condruzischeheuvelruggen 200-300 m 5.1 Situering, fysisch milieu 43

7 5.35.4Condroz Eigen regio Grondsoort Bodem- kwaliteit- O rijke O arme bodem Steenrijke leem Lemige klei 5.1 Situering, fysisch milieu 43

8 Januari- temp. Juli- temp. Jaarlijkse neerslag Condroz Eigen regio 1°C16°C 800 - 900 mm Temperatuur: Neerslag: 5.1 Situering, fysisch milieu 44 Vergelijk temperatuur en neerslag met eigen regio Vergelijk temperatuur en neerslag met eigen regio In de Condroz is het kouder. In de Condroz valt meer neerslag.

9 Landelijk landschap open landschap / gesloten landschap 5.1 Situering, fysisch milieu 44

10 Heuvelrug: Landschap Condroz= meestal bossen of weiden Dalbodem: weiden, soms bewoning Steile helling: bossen Zwakke helling: akkers 5.1 Situering, fysisch milieu en landschap 45 licht golvend landschap

11 Landelijk landschap met drie zones bebouwing weiland akkers loofbomen naaldbomen hagen spoorweg wegen waterloop 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 heuvelrug helling dalbodem 5.1 Situering, fysisch milieu 441 2 3

12 Situeer dorpen? bebouwing weiland akkers loofbomen naaldbomen hagen spoorweg wegen waterloop 1 1 1 22 2 2 3 3 Op de zuidkant heuvelrug, dalbodem. 5.1 Situering, fysisch milieu 44

13 weiden bossen akkers 5.1 Situering, fysisch milieu en landschap 45 grote hoeven Kenmerkende landschapselementen Condroz

14 5.2 Bodem en landbouwtype Waar kan aan landbouw gedaan worden? bossen Heuvelrug : ondiepe verweringsbodem Begroeiing: = ondiepe, stenige bodem met weinig landbouwwaarde 45Verklaring:

15 akkers Zwakke helling met dunne leemlaag Begroeiing: lichtdoorlatende bodem + voedsel Waar kan aan landbouw gedaan worden? 5.2 Bodem en landbouwtype 45 Verklaring:

16 weiden In het dal: kalksteen verweerd tot klei (lemige kleigronden) Begroeiing: Slechtdoorlatende bodem, natte gronden Waar kan aan landbouw gedaan worden? 5.2 Bodem en landbouwtype 45Verklaring:

17 Landbouwtypes in de Condroz 53ha vee: 81 melkkoeien 35 kalveren = veeteelt 5.2 Bodem en landbouwtype 45 Oost- Condroz

18 Landbouwtypes in de Condroz = akkerbouw 69ha vee: geen 5.2 Bodem en landbouwtype 45 Echte Condroz

19 Landbouwtypes in de Condroz = gemengde landbouw 47ha vee: 23 melkkoeien 12 kalveren 25 varkens 12 kalveren 25 varkens West- Condroz 5.2 Bodem en landbouwtype 46

20 5.3 Grote landbouwbedrijven Condruzische hoeve In de Condroz zijn stal, schuur, woning gebouwd rond een centrale plaats = gesloten hoevetype. Gesloten hoevetype 46

21 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken 1 2 3 Aantal bedrijven 4 Bedrijfsgrootte Bedrijven > 50 ha (grote bedrijven) 5.3 Grote landbouwbedrijven 46ZandleemstreekZandstreekLeemstreekKempen1234

22 Evolutie aantal bedrijven Aantal gehalveerd in 20 jaar Evolutie bedrijfsoppervlakte Steeds groter 5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken

23 Aantal arbeidskrachten Klein aantal arbeidskrachten op grote bedrijven 5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken

24 Aandeel landbouwbedrijven > 50 ha (in %) Polders1,4Brabant 2,0 2,0 Zandig- Vlaanderen 3,0Condroz11,0 Kempen1,0Ardennen 2,0 2,0 Henegouwen2,0Lotharingen 1,8 1,8 Haspengouw2,0 Verband bedrijfsgrootte, machinepark en arbeidskrachten Grote bedrijven, weinig arbeidskrachten, 5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Hoe kan men met weinig mensen de steeds grotere bedrijfsoppervlakte bewerken ? meer machines.

25 Bevolkingsdichtheid Condroz De Condroz is een dunbevolkte regio. 5.3 Grote landbouwbedrijven 47

26 Verband landbouwtype, bedrijfsgrootte en bevolkingsdichtheid gemengde bedrijven Akkerbouw en Is mogelijk in dunbevolkte regio. 5.3 Grote landbouwbedrijven 47 hebben grote opp. nodig.

27 7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 5.1 Vergelijk uitzicht CondrozEigen regio47 Overeenkomsten: Verschillen:

28 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48 1ste producent Koolzaad 2de producent Gerst 3de producent Tarwe Suiker biet

29 Condroz = belangrijk producent van voedingsgewassen en nijverheidsgewassen 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie Condroz 48

30 LandbouwtypesBedrijfsgrootteVoedingsgewasVoedergewasNijverheidsgewas Veeteelt, akker, gemengd Grote bedrijven Gerst Maïs Koolzaad 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48 Plantaardige productie Condroz

31 Opbrengst/ha tarwe tarwe suikerbiet suikerbiet koolzaad koolzaad Hoog Hoog Gemiddelde 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48 Plantaardige productie Condroz

32 LandbouwtypesBedrijfsgrootteVoedingsgewasVoedergewasNijverheidsgewasOpbrengst/ha tarwe tarwe suikerbiet suikerbiet koolzaad koolzaad 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48 Plantaardige productie eigen regio

33 Koolzaad 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48

34 Arbeidsintensieve teelten suikerbiet vlas Vervangen door Veeteelt 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.1 Plantaardige productie 48

35 49 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.2 Dierlijke productie 49Besluit? Dierlijke productie is belangrijk in Condroz

36 tarwe gerst suikerbiet koolzaad Plantaardige productie 49 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.2 Dierlijke productie 49 Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting Condroz= gemengde landbouw

37 Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting runderen varkens schapen pluimvee Dierlijke productie 49 5.4 Wat wordt er geproduceerd? 5.4.2 Dierlijke productie 49

38 5.5 Hoe wordt geproduceerd? Opleidingbedrijfsleidersgespecialiseerd niet-gespecialiseerd Tewerkstelling Bedrijfsopp. Bedrijfskapitaal Opbrengsten gezinsbedrijf groot bedrijf kapitaalsintensief laag bedrijf met loonarbeiders klein bedrijf niet- kapitaalsintensief hoog4949

39 Overschakeling nieuwe teelttechnieken Problemen voor oudere ondernemers Kennis / opleiding administratie 5.5 Hoe wordt geproduceerd? 4949

40 5 5 Landbouw in de Condroz 1. De Condroz is een rijke landbouwstreek. Dit wordt o.a. bepaald door het fysische milieu: reliëf, bodem en klimaat. 2.De belangrijkste landbouwtypes: gemengde bedrijven overheersen. 3.De bedrijfsoppervlakte van de meeste ondernemingen is groter dan in de rest van het land. 4.Weinig arbeidskrachten en bedrijfsgrootte vereisen een hoge mechanisatiegraad: kapitaalsintensieve bedrijven. 5.Veel bedrijven zijn overgeschakeld op experimentele teelten (oliehoudende zaden). 1. De Condroz is een rijke landbouwstreek. Dit wordt o.a. bepaald door het fysische milieu: reliëf, bodem en klimaat. 2.De belangrijkste landbouwtypes: gemengde bedrijven overheersen. 3.De bedrijfsoppervlakte van de meeste ondernemingen is groter dan in de rest van het land. 4.Weinig arbeidskrachten en bedrijfsgrootte vereisen een hoge mechanisatiegraad: kapitaalsintensieve bedrijven. 5.Veel bedrijven zijn overgeschakeld op experimentele teelten (oliehoudende zaden).

41 1. landbouw in eigen regio vergelijken met de Condroz. biodiesel biobrandstoffen 5 5 Landbouw in de Condroz


Download ppt "5 Landbouw in de Condroz. 5.1 Situering Samber Maas Ourthe Fagne Famenne 43."

Verwante presentaties


Ads door Google