De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 Landbouw in de Condroz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 Landbouw in de Condroz."— Transcript van de presentatie:

1 5 Landbouw in de Condroz

2 Ourthe Maas Samber Fagne Famenne
5.1 Situering 43 Ourthe Maas Samber Fagne Famenne

3 5.1 Situering 43 Provincies? Luik Namen Henegouwen

4 Begrenzing 3 delen Condroz: Arceer de Condroz
5.1 Situering 43 Begrenzing 3 delen Condroz: Arceer de Condroz Oost-Condroz = ten westen van de Maas = ten oosten van de Ourthe Echte Condroz = tussen Maas, Ourthe en Famenne West-Condroz

5 recht tot lichtgolvend
5.1 Situering 43 5.3 5.4 Horizon = recht tot lichtgolvend Hoogteverschil = klein Helling = zwak

6 Condroz Eigen regio Reliëfvorm Reliëfstreek Hoogte Heuvelland
5.1 Situering, fysisch milieu 43 5.3 5.4 Condroz Eigen regio Reliëfvorm Reliëfstreek Hoogte Heuvelland Condruzische heuvelruggen m

7 Condroz Eigen regio O rijke O arme bodem Steenrijke leem Lemige klei
5.1 Situering, fysisch milieu 43 5.3 5.4 Condroz Eigen regio Grondsoort Bodem-kwaliteit- O rijke O arme bodem O rijke O arme bodem Steenrijke leem Lemige klei

8 Vergelijk temperatuur en neerslag
5.1 Situering, fysisch milieu 44 Vergelijk temperatuur en neerslag met eigen regio Januari-temp. Juli-temp. Jaarlijkse neerslag Condroz Eigen regio 1°C 16°C mm Temperatuur: In de Condroz is het kouder. Neerslag: In de Condroz valt meer neerslag.

9 Landelijk landschap open landschap / gesloten landschap
5.1 Situering, fysisch milieu 44 Landelijk landschap open landschap / gesloten landschap

10 licht golvend landschap
5.1 Situering, fysisch milieu en landschap 45 Landschap Condroz= licht golvend landschap Heuvelrug: meestal bossen of weiden Dalbodem: weiden, soms bewoning Steile helling: bossen Zwakke helling: akkers

11 Landelijk landschap met drie zones
5.1 Situering, fysisch milieu 44 bebouwing 1 2 3 weiland akkers loofbomen naaldbomen hagen spoorweg wegen waterloop 1 heuvelrug Landelijk landschap met drie zones 2 helling 3 dalbodem

12 Op de zuidkant heuvelrug,
5.1 Situering, fysisch milieu 44 bebouwing 1 1 2 2 2 2 1 weiland 3 akkers 3 loofbomen naaldbomen hagen spoorweg wegen waterloop Op de zuidkant heuvelrug, Situeer dorpen? dalbodem.

13 Kenmerkende landschapselementen Condroz
5.1 Situering, fysisch milieu en landschap 45 Kenmerkende landschapselementen Condroz weiden akkers grote hoeven bossen

14 Waar kan aan landbouw gedaan worden?
5.2 Bodem en landbouwtype 45 Waar kan aan landbouw gedaan worden? Verklaring: = ondiepe, stenige bodem met weinig landbouwwaarde Heuvelrug : ondiepe verweringsbodem Begroeiing: bossen

15 Waar kan aan landbouw gedaan worden? Zwakke helling met dunne leemlaag
5.2 Bodem en landbouwtype 45 Waar kan aan landbouw gedaan worden? Zwakke helling met dunne leemlaag Begroeiing: akkers Verklaring: lichtdoorlatende bodem + voedsel

16 Waar kan aan landbouw gedaan worden?
5.2 Bodem en landbouwtype 45 Waar kan aan landbouw gedaan worden? In het dal: kalksteen verweerd tot klei (lemige kleigronden) Begroeiing: weiden Verklaring: Slechtdoorlatende bodem, natte gronden

17 Landbouwtypes in de Condroz
5.2 Bodem en landbouwtype 45 Landbouwtypes in de Condroz Oost- Condroz grasland maïs andere voederbiet = veeteelt 53ha vee: 81 melkkoeien 35 kalveren

18 Landbouwtypes in de Condroz
5.2 Bodem en landbouwtype 45 Landbouwtypes in de Condroz Echte Condroz tarwe koolzaad maïs gerst suikerbiet = akkerbouw 69ha vee: geen

19 Landbouwtypes in de Condroz
5.2 Bodem en landbouwtype 46 Landbouwtypes in de Condroz West- Condroz tarwe gerst andere koolzaad grasland aardappelen = gemengde landbouw 47ha vee: 23 melkkoeien 12 kalveren 25 varkens

20 5.3 Grote landbouwbedrijven
46 Gesloten hoevetype In de Condroz zijn stal, schuur, woning gebouwd rond een centrale plaats = gesloten hoevetype. Condruzische hoeve

21 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken
5.3 Grote landbouwbedrijven 46 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken 1 2 3 4 Aantal bedrijven Bedrijfsgrootte 1 2 3 4 Zandleemstreek Zandstreek Leemstreek Kempen Bedrijven > 50 ha (grote bedrijven)

22 Evolutie aantal bedrijven Evolutie bedrijfsoppervlakte
5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken Evolutie aantal bedrijven Evolutie bedrijfsoppervlakte Aantal gehalveerd in 20 jaar Steeds groter

23 Aantal arbeidskrachten Klein aantal arbeidskrachten op grote bedrijven
5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Vergelijk Condroz met andere landbouwstreken Aantal arbeidskrachten Klein aantal arbeidskrachten op grote bedrijven

24 Verband bedrijfsgrootte, machinepark en arbeidskrachten
5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Verband bedrijfsgrootte, machinepark en arbeidskrachten Aandeel landbouwbedrijven > 50 ha (in %) Polders 1,4 Brabant 2,0 Zandig-Vlaanderen 3,0 Condroz 11,0 Kempen 1,0 Ardennen Henegouwen Lotharingen 1,8 Haspengouw Hoe kan men met weinig mensen de steeds grotere bedrijfsoppervlakte bewerken ? Grote bedrijven, weinig arbeidskrachten, meer machines.

25 Bevolkingsdichtheid Condroz De Condroz is een dunbevolkte regio.
5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Bevolkingsdichtheid Condroz De Condroz is een dunbevolkte regio.

26 Verband landbouwtype, bedrijfsgrootte en bevolkingsdichtheid
5.3 Grote landbouwbedrijven 47 Verband landbouwtype, bedrijfsgrootte en bevolkingsdichtheid Akkerbouw en gemengde bedrijven hebben grote opp. nodig. Is mogelijk in dunbevolkte regio.

27 Condroz Eigen regio Overeenkomsten: Verschillen:
7.1.1 Natuurlandschappen OPDRACHT 5.1 Vergelijk uitzicht 47 Condroz Eigen regio Overeenkomsten: Verschillen:

28 5.4.1 Plantaardige productie
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie 2de producent 1ste producent 3de producent Suikerbiet Tarwe Gerst Koolzaad

29 Condroz = belangrijk producent van
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Condroz Condroz = belangrijk producent van voedingsgewassen en nijverheidsgewassen

30 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie Condroz
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie Condroz Landbouwtypes Bedrijfsgrootte Voedingsgewas Voedergewas Nijverheidsgewas Veeteelt, akker, gemengd Grote bedrijven Gerst Maïs Koolzaad

31 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie Condroz
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie Condroz Opbrengst/ha tarwe suikerbiet koolzaad Hoog Hoog Gemiddelde

32 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie eigen regio
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Plantaardige productie eigen regio Landbouwtypes Bedrijfsgrootte Voedingsgewas Voedergewas Nijverheidsgewas Opbrengst/ha tarwe suikerbiet koolzaad

33 5.4.1 Plantaardige productie
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Koolzaad

34 5.4.1 Plantaardige productie Arbeidsintensieve teelten
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 48 5.4.1 Plantaardige productie Arbeidsintensieve teelten suikerbiet vlas Veeteelt Vervangen door

35 Dierlijke productie is belangrijk in Condroz
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 49 49 5.4.2 Dierlijke productie Besluit? Dierlijke productie is belangrijk in Condroz

36 Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 49 49 5.4.2 Dierlijke productie Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting Condroz= gemengde landbouw Plantaardige productie koolzaad tarwe gerst suikerbiet

37 Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting
5.4 Wat wordt er geproduceerd? 49 49 5.4.2 Dierlijke productie Plantaardige en dierlijke productie bepalen de productierichting Dierlijke productie runderen schapen varkens pluimvee

38 5.5 Hoe wordt geproduceerd?
49 49 niet- gespecialiseerd Opleiding bedrijfsleiders gespecialiseerd bedrijf met loonarbeiders gezinsbedrijf Tewerkstelling Bedrijfsopp. groot bedrijf klein bedrijf niet-kapitaalsintensief Bedrijfskapitaal kapitaalsintensief Opbrengsten laag hoog

39 Overschakeling nieuwe teelttechnieken
5.5 Hoe wordt geproduceerd? 49 49 Overschakeling nieuwe teelttechnieken Kennis / opleiding administratie Problemen voor oudere ondernemers

40 5 Landbouw in de Condroz 1. De Condroz is een rijke landbouwstreek.
Dit wordt o.a. bepaald door het fysische milieu: reliëf, bodem en klimaat. 2. De belangrijkste landbouwtypes: gemengde bedrijven overheersen. 3. De bedrijfsoppervlakte van de meeste ondernemingen is groter dan in de rest van het land. 4. Weinig arbeidskrachten en bedrijfsgrootte vereisen een hoge mechanisatiegraad: kapitaalsintensieve bedrijven. 5. Veel bedrijven zijn overgeschakeld op experimentele teelten (oliehoudende zaden). 40

41 Landbouw in de Condroz 5 1. landbouw in eigen regio vergelijken met de Condroz. biodiesel biobrandstoffen 41


Download ppt "5 Landbouw in de Condroz."

Verwante presentaties


Ads door Google