De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerp: De verschillende economische sectoren opsommen, met voorbeelden illustreren, hun relatief belang inschatten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerp: De verschillende economische sectoren opsommen, met voorbeelden illustreren, hun relatief belang inschatten."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerp: De verschillende economische sectoren opsommen, met voorbeelden illustreren, hun relatief belang inschatten.

2 De economie wordt opgesplitst in 4 sectoren:
De primaire sector De secundaire sector De tertiaire sector De quartaire sector

3 De primaire sector Veeteelt Jacht Visserij delfstoffenwinning
De economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector. landbouw Veeteelt Jacht Visserij delfstoffenwinning Voorbeelden:

4 opmerking In het secundair onderwijs worden ontginning bedrijven bij de primaire sector geplaatst. In de Belgische statistieken worden ze echter bij de secundaire sector gevoegd

5 De secundaire sector Industrie !!!
De economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerkt. De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht. Industrie !!! Ambachten en niet geïndustrialiseerde maakindustrie Voorbeelden:

6 Ontwikkeling van de secundaire sector
Deze hangt nauw samen met het ontstaan van landbouwoverschotten. Dit maakte enerzijds specialisatie mogelijk doordat niet iedereen meer fulltime in de landbouw hoefde te werken. En anderzijds deed dit de vraag naar meer gespecialiseerde producten stijgen. Wanneer ? Waarom ?

7 Grotere gehelen, soms zelf steden
nederzettingen groeiden uit tot Deze fase heeft in de westerse wereld vele eeuwen geduurd, totdat in de Industriële revolutie in Groot-Brittannië de secundaire sector in een stroomversnelling bracht

8 Wanneer een economie een grote verandering doormaakt, gaat dit vaak gepaard met onrust onder de mensen. Zo kwam de arbeiders beweging als gevolg van de industriële revolutie op. vele nu nog bekend zoals: ABVV ACV ACLVB

9 De tertiaire sector De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de dienstensector. In de historische ontwikkeling van de economieën komt de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de economie eerst vooral agrarische fase heeft doorstaan en vervolgens door een periode van industrialisatie gaat. Overigens vervangt deze sector niet de voorgaande 2 sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over.

10 De tertiaire sector winkels Horeca Theathers Kappers
De economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de dienstensector. winkels Horeca Theathers Kappers Zakelijke dienst verleners ICT-bedrijven Andere dienstverleners… Voorbeelden:

11 De tertiaire sector stelt andere eisen aan haar bedrijven.
Zo komt in een economie waar diensten steeds belangrijker worden een grotere nadruk te liggen op formele scholing en nemen de kansen voor niet of laagopgeleide werknemers dramatisch af Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector. Andere voorbeelden: Klein land, rust volledig op de tertiaire sector Luxemburg Ivoorkust Minder ontwikkeld land, eenzijdige economie, primaire sector

12 Outsourcing- trend Bij uitbesteding van werk in de secundaire sector vallen deze diensten ook onder de tertiaire sector. De outsourcing-trend die vanaf midden jaren 70 zichtbaar werd als gevolg van de nieuwe concentratie op de kernactiviteiten van een onderneming, werden veel interne diensten uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners. Hierdoor nam in cijfers de omvang van de secundaire sector sneller af dan in werkelijkheid het geval was en gebeurde er een immense verschuiving naar de tertiaire sector. Besluit: Feitelijk werd de secundaire sector al die jaren te omvangrijk voorgesteld.

13 Quartaire sector ziekenhuizen Brandweer Defensie religie Cultuursector
De economische sector van de niet-commerciële gesubsidieerde en of collectief gefinancierde dienstverleners. In deze sector vallen onder andere de door de overheid gesubsidieerde diensten. ziekenhuizen Brandweer Defensie religie Cultuursector Wetenschapssector. Voorbeelden:

14 De economie wordt opgesplitst in 4 sectoren:
De primaire sector De secundaire sector De tertiaire sector De quartaire sector


Download ppt "Onderwerp: De verschillende economische sectoren opsommen, met voorbeelden illustreren, hun relatief belang inschatten."

Verwante presentaties


Ads door Google